Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Prostituce

Prostituce

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Karolina Hirsova
Šetření:09. 01. 2013 - 08. 02. 2013
Počet respondentů:83
Počet otázek (max/průměr):21 / 14.73
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:30,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj, jmenuji se Karolína a chtěla bych Vás moc poprosit o vyplnění mého dotazníku, který bude použit jako součást mé bakalářské práce.

Dotazník je určen ženám, které mají sex za úplatu, tedy prostitutkám.

Odpovědi respondentů

1. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24910,84 %10,84 %  
2367,23 %7,23 %  
2667,23 %7,23 %  
2567,23 %7,23 %  
2156,02 %6,02 %  
2256,02 %6,02 %  
1856,02 %6,02 %  
2744,82 %4,82 %  
2044,82 %4,82 %  
2933,61 %3,61 %  
ostatní odpovědi 28
19
16
17
38
32
49
35
30
42
47
28 let
dvacetšest
31
46
40
52
33
3036,14 %36,14 % 

Graf

2. Jak dlouho se již věnujete prostituci?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2910,84 %10,84 %  
378,43 %8,43 %  
478,43 %8,43 %  
556,02 %6,02 %  
656,02 %6,02 %  
144,82 %4,82 %  
nevěnuji33,61 %3,61 %  
1 rok33,61 %3,61 %  
2 roky33,61 %3,61 %  
833,61 %3,61 %  
ostatní odpovědi 3 roky
7
1,5
11
4 roky
10 let
Půl roku
8 let
12let
nevěnuji se.
odsuzuji prostituci
od osmnácti let
Pár měsíců
0 let
pár týdnů,dnes již ne
1 měsíc
měsíc
11 let
čtyři roky
dva roky
2,5
10let
už ne
3roky
0
15
18
3440,96 %40,96 % 

Graf

3. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou3238,55 %38,55 %  
vyučena1922,89 %22,89 %  
základní1922,89 %22,89 %  
vysokoškolské1315,66 %15,66 %  

Graf

4. Jaké vzdělání mají Vaši rodiče? (možno označit dvě odpovědi)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou4453,01 %53,01 %  
vyučení3542,17 %42,17 %  
vysokoškolské2125,3 %25,3 %  
základní1315,66 %15,66 %  

Graf

5. Jste z rodiny:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úplné3845,78 %45,78 %  
rozvedené3643,37 %43,37 %  
znovu vzniklé67,23 %7,23 %  
vyrůstala jsem v dětském domově33,61 %3,61 %  

Graf

6. Vztahy v rodině (v DD) byste označila jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše dobré2833,73 %33,73 %  
spíše špatné2125,3 %25,3 %  
neutrální1720,48 %20,48 %  
velmi dobré1315,66 %15,66 %  
velmi špatné44,82 %4,82 %  

Graf

7. Vyznačuje se někdo z Vašich rodičů (vychovatelů v DD) patologickým chováním, jako je např.:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nevyznačuje4554,22 %54,22 %  
Alkoholismus2732,53 %32,53 %  
Sklon k násilí1720,48 %20,48 %  
Sklon k promiskuitě89,64 %9,64 %  
Sklon k šikaně89,64 %9,64 %  
Narkotismus78,43 %8,43 %  

Graf

8. Komu jste sama řekla o Vašem současném povolání? Pozor ne, kdo se dozvěděl nebo jinak zjistil, komu jste SAMA ŘEKLA!(možno označit více i všechny odpovědi):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdo3440,96 %40,96 %  
Kamarádka3238,55 %38,55 %  
Matka (vychovatelka)1619,28 %19,28 %  
Partner1518,07 %18,07 %  
Sourozenec1315,66 %15,66 %  
Otec89,64 %9,64 %  

Graf

9. Jste v přímém (osobním) kontaktu s Vaší primární rodinou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, velmi často3238,55 %38,55 %  
Ano, občas2327,71 %27,71 %  
Ne, zmé strany byl přerušen kontakt89,64 %9,64 %  
Ne, z její strany byl přerušen kontakt78,43 %8,43 %  
Ne, pouze v nepřímém (neosobním) kontaktu67,23 %7,23 %  
Ano, pomáhám ji56,02 %6,02 %  
Ano, pomáhá mi22,41 %2,41 %  

Graf

10. Víte, co znamená, byla jste seznámena s reglementačním přístupem k prostituci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Slyším o tom prvně3845,78 %45,78 %  
Slyšela jsem o tom, ale nevím, co to znamená1619,28 %19,28 %  
Ano, částečně1619,28 %19,28 %  
Ano, vím1315,66 %15,66 %  

Graf

11. Ve zkratce reglementační přístup znamená: věk 18 a více, povinnou registraci na příslušném obecním úřadě, povinné kontroly u venerologa. Souhlasíte s tím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
To, by mi určitě vadilo2631,33 %31,33 %  
To by mi spíše vadilo2024,1 %24,1 %  
To je mi jedno1518,07 %18,07 %  
To bych uvítala1315,66 %15,66 %  
To by mi nevadilo910,84 %10,84 %  

Graf

12. Jste aktivní uživatelka nějaké nelegální drogy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 13, Neotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5971,08 %71,08 %  
Ano2428,92 %28,92 %  

Graf

13. Pokud ano,

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
začala jste drogu užívat ještě před tím, než jste se začala živit prostitucí1565,22 %18,07 %  
b) začala jste drogu užívat v souvislosti s prací prostitutky834,78 %9,64 %  

Graf

14. Pokud ano, užíváte (je možné zaškrtnout více odpovědí):

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
marihuanu1875 %21,69 %  
pervitin1354,17 %15,66 %  
extáze1041,67 %12,05 %  
kokain520,83 %6,02 %  

Graf

15. Pokud ano, začala jste užívat z vlastní vůle?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano939,13 %10,84 %  
Ne, bylo to z vlivu jiné osoby521,74 %6,02 %  
Ne, bylo to z vlivu mého pasáka417,39 %4,82 %  
Ne, bylo to vlivem mých spolupracovnic, kamrádek417,39 %4,82 %  
Ne, bylo to z vlivu jiné osoby14,35 %1,2 %  

Graf

16. Pokud ano, mělo na to, že jste se začala živit prostitucí vliv užívání nějaké drogy?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Byl to jeden z důvodů1043,48 %12,05 %  
Ne939,13 %10,84 %  
Ano, začala jsem kvůli drogám417,39 %4,82 %  

Graf

17. Máte zkušenost se sexuálním zneužitím z období dětství nebo dospívání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 18, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7084,34 %84,34 %  
Ano1315,66 %15,66 %  

Graf

18. Pokud ano, stalo se tak

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vicekrát753,85 %8,43 %  
pravidelně430,77 %4,82 %  
jednou215,38 %2,41 %  

Graf

19. Pokud ano, stalo se tak

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vlastním otcem430,77 %4,82 %  
jiným příbuzným215,38 %2,41 %  
rodinným známým215,38 %2,41 %  
cizí osobou215,38 %2,41 %  
mým známým215,38 %2,41 %  
nevlastním otcem17,69 %1,2 %  

Graf

20. Pokud ano, řekla jste o tom někomu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne861,54 %9,64 %  
Ano, někomu z rodičů (vychovatelů)430,77 %4,82 %  
Ano, sourozenci17,69 %1,2 %  

Graf

21. Pokud ano, vyřešilo se tím něco?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, vůbec758,33 %8,43 %  
Ano, trochu216,67 %2,41 %  
Ne, nijak výrazně216,67 %2,41 %  
Ano, zcela18,33 %1,2 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

12. Jste aktivní uživatelka nějaké nelegální drogy?

 • odpověď Ano:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi začala jste drogu užívat ještě před tím, než jste se začala živit prostitucí na otázku 13. Pokud ano,
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi extáze na otázku 14. Pokud ano, užíváte (je možné zaškrtnout více odpovědí):
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi marihuanu na otázku 14. Pokud ano, užíváte (je možné zaškrtnout více odpovědí):
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi pervitin na otázku 14. Pokud ano, užíváte (je možné zaškrtnout více odpovědí):
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Byl to jeden z důvodů na otázku 16. Pokud ano, mělo na to, že jste se začala živit prostitucí vliv užívání nějaké drogy?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

3. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

4. Jaké vzdělání mají Vaši rodiče? (možno označit dvě odpovědi)

5. Jste z rodiny:

6. Vztahy v rodině (v DD) byste označila jako:

7. Vyznačuje se někdo z Vašich rodičů (vychovatelů v DD) patologickým chováním, jako je např.:

8. Komu jste sama řekla o Vašem současném povolání? Pozor ne, kdo se dozvěděl nebo jinak zjistil, komu jste SAMA ŘEKLA!(možno označit více i všechny odpovědi):

9. Jste v přímém (osobním) kontaktu s Vaší primární rodinou?

10. Víte, co znamená, byla jste seznámena s reglementačním přístupem k prostituci?

11. Ve zkratce reglementační přístup znamená: věk 18 a více, povinnou registraci na příslušném obecním úřadě, povinné kontroly u venerologa. Souhlasíte s tím?

12. Jste aktivní uživatelka nějaké nelegální drogy?

13. Pokud ano,

14. Pokud ano, užíváte (je možné zaškrtnout více odpovědí):

16. Pokud ano, mělo na to, že jste se začala živit prostitucí vliv užívání nějaké drogy?

17. Máte zkušenost se sexuálním zneužitím z období dětství nebo dospívání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

3. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

4. Jaké vzdělání mají Vaši rodiče? (možno označit dvě odpovědi)

5. Jste z rodiny:

6. Vztahy v rodině (v DD) byste označila jako:

7. Vyznačuje se někdo z Vašich rodičů (vychovatelů v DD) patologickým chováním, jako je např.:

8. Komu jste sama řekla o Vašem současném povolání? Pozor ne, kdo se dozvěděl nebo jinak zjistil, komu jste SAMA ŘEKLA!(možno označit více i všechny odpovědi):

9. Jste v přímém (osobním) kontaktu s Vaší primární rodinou?

10. Víte, co znamená, byla jste seznámena s reglementačním přístupem k prostituci?

11. Ve zkratce reglementační přístup znamená: věk 18 a více, povinnou registraci na příslušném obecním úřadě, povinné kontroly u venerologa. Souhlasíte s tím?

12. Jste aktivní uživatelka nějaké nelegální drogy?

13. Pokud ano,

14. Pokud ano, užíváte (je možné zaškrtnout více odpovědí):

16. Pokud ano, mělo na to, že jste se začala živit prostitucí vliv užívání nějaké drogy?

17. Máte zkušenost se sexuálním zneužitím z období dětství nebo dospívání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hirsova, K.Prostituce (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://26993.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.