Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > syndrom CAN

syndrom CAN

Autorská práva v prostředí internetu
Stahujete? Sdílíte? Zúčastněte se krátkého anonymního průzkumu o autorských právech na internetu.

(průzkum pro diplomovou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Mistrová
Šetření:04. 01. 2013 - 11. 01. 2013
Počet respondentů:87
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:55,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Vážení respondenti, 
chtěla bych Vás požádat o vyplnění tohoto krátkého dotazníku, který je součástí mé absolventské práce na téma formy týrání, zneužívání a zanedbávání dětí - syndrom CAN.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7080,46 %80,46 %  
muž1719,54 %19,54 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 – 303236,78 %36,78 %  
Více jak 403135,63 %35,63 %  
30 – 401719,54 %19,54 %  
Méně než 2078,05 %8,05 %  

Graf

3. Víte co se skrývá pod pojmem syndrom CAN:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3944,83 %44,83 %  
Bití, svazování, způsobování bolesti2528,74 %28,74 %  
Citové zanedbávání2225,29 %25,29 %  
Odpírání lékařské péče11,15 %1,15 %  

Graf

4. Nejrozšířenější druh týrání v ČR:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Psychické6574,71 %74,71 %  
Fyzické1921,84 %21,84 %  
sexuální33,45 %3,45 %  

Graf

5. Kde se nejčastěji setkáme s problematikou týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V TV3540,23 %40,23 %  
V rodině3540,23 %40,23 %  
Ve svém okolí1112,64 %12,64 %  
Ve škole66,9 %6,9 %  

Graf

6. Výskyt týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí v ČR:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jako jinde v EU5462,07 %62,07 %  
Závažný problém v ČR3337,93 %37,93 %  

Graf

7. Jak můžeme poznat týrané, zneužívané a zanedbávané dítě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je úzkostné a vyhýbá se kontaktu s okolím7080,46 %80,46 %  
Opakované poranění1112,64 %12,64 %  
Sebepoškozuje se44,6 %4,6 %  
Je agresivní22,3 %2,3 %  

Graf

8. Jak můžeme pomoci:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obrátit se na Policii5259,77 %59,77 %  
Oslovit organizaci CAN3034,48 %34,48 %  
Oslovit rodiče dítěte55,75 %5,75 %  

Graf

9. Jaký druh prevence považujete za nejúčinnější:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vzdělávání policistů, sociálních pracovníků, lékařů a učitelů3337,93 %37,93 %  
Přísnější tresty2629,89 %29,89 %  
Osvěta2022,99 %22,99 %  
jiný89,2 %9,2 %  

Graf

10. Jaké znáte organizace zabývající se touto problematikou:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neznám1112,64 %12,64 %  
žádné89,2 %9,2 %  
nevím78,05 %8,05 %  
klokánek 66,9 %6,9 %  
Linka bezpečí55,75 %5,75 %  
OSPOD22,3 %2,3 %  
Bílý kruh bezpečí22,3 %2,3 %  
-22,3 %2,3 %  
.22,3 %2,3 %  
FOD11,15 %1,15 %  
ostatní odpovědi neznám žádné
Linka důvěry, naše dítě...
Krizová centra, Asociace občanských poraden ČR
červený kříž
Nadace Naše dítě
FOD, Bílý kruh bezpečí
Dítě v tísni
linka bezpečí, klokánek
Linka důvěry
adra
Bilý kruk, Dítě v nouzi a pod.
Klokánek, Linka bezpečení-Bauydšová
Klokánek,OSPOD
Fond ohrožených dětí, Linka bezpečí
Šance Dětem
vlastně ani neznám, nesetkala jsem se nikdy s touto problematikou
podebrafikagwqerfyehhjwtr
netusim
Fond ohrožených dětí
klokánek, linka bezpečí
SOS Tísňová linka
organizace CAN, linka bezpečí, krizové centrum
dětské krizové centrum, linka bezpečí, fond ohrožených dětí
Linka bezpečí, Bílý kruh bezpečí, Růžová linka, Fond ohrožených dětí, Naše dítě
Nemám zkušenost
spíše problematikou domácího násilí - Rosa, Bílý kruh bezpečí
Klokánek, Fond ohrožených dětí, Linka bezpečí
FOD, Klokánek
CAN, Linka důvěry pro děti, Dítě v tísni - zatím jsem nepotřebovala, tak jich příliš neznám - malá osvěta...
neznám žádnou organizaci
0
kruh bezpeci,
CAN
linka bezpeci
nevím, pokud bych měla nějaké podezření, hledala bych na internetu
kurátor
Pofane ruce
bílý kruh bezpečí, linka bezpečí, OSPOD
Žádné.
bílý kruh bezpečí, linka důvěry,
člověk v tísni
4147,13 %47,13 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Jak můžeme pomoci:

  • odpověď Obrátit se na Policii:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Opakované poranění na otázku 7. Jak můžeme poznat týrané, zneužívané a zanedbávané dítě:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Víte co se skrývá pod pojmem syndrom CAN:

4. Nejrozšířenější druh týrání v ČR:

5. Kde se nejčastěji setkáme s problematikou týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí:

6. Výskyt týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí v ČR:

7. Jak můžeme poznat týrané, zneužívané a zanedbávané dítě:

8. Jak můžeme pomoci:

9. Jaký druh prevence považujete za nejúčinnější:

10. Jaké znáte organizace zabývající se touto problematikou:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Víte co se skrývá pod pojmem syndrom CAN:

4. Nejrozšířenější druh týrání v ČR:

5. Kde se nejčastěji setkáme s problematikou týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí:

6. Výskyt týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí v ČR:

7. Jak můžeme poznat týrané, zneužívané a zanedbávané dítě:

8. Jak můžeme pomoci:

9. Jaký druh prevence považujete za nejúčinnější:

10. Jaké znáte organizace zabývající se touto problematikou:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Mistrová, L.syndrom CAN (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://27020.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.