Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Diskriminace na trhu práce

Diskriminace na trhu práce

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Pavelcová
Šetření:14. 01. 2013 - 25. 01. 2013
Počet respondentů:308
Počet otázek (max/průměr):23 / 21.97
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím Vás o vyplnění dotazníku, který je součástí mojí diplomové práce na téma "Rovnost příležitostí na trhu práce".

Odpovědi respondentů

1. Co si představujete pod pojmem diskriminace na trhu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nerovnost při hledání a přijímání do zaměstnání, odmítnutí bez ohledu na kvalifikaci17155,52 %55,52 %  
diskriminace z důvodu věku (nepřijetí z důvodu vyššího věku)4815,58 %15,58 %  
diskriminace žen s dětmi, žen po mateřské a rodičovské dovolené4815,58 %15,58 %  
diskriminace žen z důvodu ohodnocení za práci (ženy jsou za stejnou práci ohodnoceni méně než muži)227,14 %7,14 %  
diskriminace podle pohlaví (raději přijmou muže než ženu)123,9 %3,9 %  
rasová diskriminace, diskriminace etnických skupin72,27 %2,27 %  

Graf

2. Myslíte si, že v České republice existuje diskriminace na trhu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano29495,45 %95,45 %  
nevím113,57 %3,57 %  
ne30,97 %0,97 %  

Graf

3. Jak velký problém představuje podle Vašeho názoru diskriminace na trhu práce v České republice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velký problém18359,42 %59,42 %  
zásadní problém5317,21 %17,21 %  
malý problém5216,88 %16,88 %  
okrajový problém206,49 %6,49 %  

Graf

4. Co si myslíte, že je převážným důvodem diskriminace osob na trhu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
věk17556,82 %56,82 %  
pohlaví6320,45 %20,45 %  
zdravotní postižení227,14 %7,14 %  
jiný216,82 %6,82 %  
rasa134,22 %4,22 %  
etnický původ92,92 %2,92 %  
národnost30,97 %0,97 %  
sexuální orientace20,65 %0,65 %  

Graf

5. Setkal/a jste se někdy s diskriminací nebo nerovným přístupem na trhu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, v mém blízkém okolí13543,83 %43,83 %  
ano, osobně9129,55 %29,55 %  
ne8226,62 %26,62 %  

Graf

6. Pokud ano, v jaké situaci?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
při přijímání do zaměstnání12152,84 %39,29 %  
při ohodnocení za práci3013,1 %9,74 %  
v průběhu pracovního poměru2410,48 %7,79 %  
z důvodu mateřství / rodičovství2410,48 %7,79 %  
při propouštění ze zaměstnání208,73 %6,49 %  
jiný104,37 %3,25 %  

Graf

7. Jaké si myslíte, že mají v České republice postavení na trhu práce muži a ženy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muži mají o trochu lepší postavení na trhu práce než ženy15349,68 %49,68 %  
muži mají výrazně lepší postavení na trhu práce než ženy12640,91 %40,91 %  
ženy a muži jsou si na trhu práce rovni247,79 %7,79 %  
ženy mají o trochu lepší postavení na trhu práce než muži41,3 %1,3 %  
ženy mají výrazně lepší postavení na trhu práce než muži10,32 %0,32 %  

Graf

8. Měl/a jste v průběhu přijímacího řízení pocit, že jste byl/a diskriminován/a nebo jakkoliv znevýhodněn/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15951,62 %51,62 %  
ano11035,71 %35,71 %  
nevím3912,66 %12,66 %  

Graf

9. Pokud ano, jakým způsobem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dotazy ohledně založení rodiny a péče o děti6147,66 %19,81 %  
jiný4333,59 %13,96 %  
dotazy na rodinný stav2217,19 %7,14 %  
dotazy na náboženské vyznání10,78 %0,32 %  
dotazy na sexuální orientaci10,78 %0,32 %  

Graf

10. Myslíte si, že otázky osobní povahy mohou ovlivnit rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do pracovního poměru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano27689,61 %89,61 %  
nevím278,77 %8,77 %  
ne51,62 %1,62 %  

Graf

11. Myslíte si, že na současném trhu práce je více pracovních příležitostí pro muži či pro ženy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pro muže20365,91 %65,91 %  
příležitosti jsou vyrovnané5016,23 %16,23 %  
nevím4915,91 %15,91 %  
pro ženy61,95 %1,95 %  

Graf

12. Myslíte si, že byste měl/a větší uplatnění na trhu práce, pokud byste byl/a opačného pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15048,7 %48,7 %  
nevím8326,95 %26,95 %  
ne7524,35 %24,35 %  

Graf

13. Myslíte si, že se liší peněžní (platové) ohodnocení v závislosti na pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano24579,55 %79,55 %  
nevím3210,39 %10,39 %  
ne3110,06 %10,06 %  

Graf

14. Pokud ano, tak ve prospěch koho?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muži24598,39 %79,55 %  
ženy41,61 %1,3 %  

Graf

15. Setkal/a jste se někdy osobně se skutečností, že jste při výkonu stejné práce byl/a ohodnocen/a odlišně než Váš kolega/kolegyně opačného pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím, nemám možnost srovnání13343,18 %43,18 %  
ano, byl/a jsem ohodnocen/a méně10734,74 %34,74 %  
ne, mzda je stejná5417,53 %17,53 %  
ano, byl/a jsem ohodnocen/a více134,22 %4,22 %  
nevím, nemám možnost srovnání10,32 %0,32 %  

Graf

16. Myslíte si, že ženy by měly mít stejnou možnost kariérního růstu jako muži?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano29294,81 %94,81 %  
ne82,6 %2,6 %  
nevím82,6 %2,6 %  

Graf

17. Myslíte si, že diskriminace na trhu práce v České republice ubývá, zůstává stejná nebo naopak přibývá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zůstává stále stejná16152,27 %52,27 %  
přibývá8226,62 %26,62 %  
ubývá6521,1 %21,1 %  

Graf

18. Je podle Vašeho názoru princip rovných příležitostí a zákazu diskriminace dostatečně zakotven v právní úpravě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím15249,35 %49,35 %  
ne9631,17 %31,17 %  
ano6019,48 %19,48 %  

Graf

19. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena24579,55 %79,55 %  
muž6320,45 %20,45 %  

Graf

20. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 - 50 let18760,71 %60,71 %  
18 - 29 let9029,22 %29,22 %  
51 - 65 let289,09 %9,09 %  
65 let a více30,97 %0,97 %  

Graf

21. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské15450 %50 %  
střední s maturitou11236,36 %36,36 %  
vyučen/a185,84 %5,84 %  
vyšší odborné154,87 %4,87 %  
základní51,62 %1,62 %  
vyučen/a s maturitou41,3 %1,3 %  

Graf

22. Jaký je Váš ekonomický stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnaný20365,91 %65,91 %  
na mateřské / rodičovské dovolené3511,36 %11,36 %  
student309,74 %9,74 %  
ostatní196,17 %6,17 %  
nezaměstnaný154,87 %4,87 %  
důchodce61,95 %1,95 %  

Graf

23. Jste zaměstnancem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
veřejného sektoru16051,95 %51,95 %  
soukromého sektoru14848,05 %48,05 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Setkal/a jste se někdy s diskriminací nebo nerovným přístupem na trhu práce?

  • odpověď ne:
    • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 2. Myslíte si, že v České republice existuje diskriminace na trhu práce?

8. Měl/a jste v průběhu přijímacího řízení pocit, že jste byl/a diskriminován/a nebo jakkoliv znevýhodněn/a?

  • odpověď ano:
    • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi dotazy ohledně založení rodiny a péče o děti na otázku 9. Pokud ano, jakým způsobem?

20. Jaký je Váš věk?

  • odpověď 18 - 29 let:
    • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi student na otázku 22. Jaký je Váš ekonomický stav?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Co si představujete pod pojmem diskriminace na trhu práce?

2. Myslíte si, že v České republice existuje diskriminace na trhu práce?

3. Jak velký problém představuje podle Vašeho názoru diskriminace na trhu práce v České republice?

4. Co si myslíte, že je převážným důvodem diskriminace osob na trhu práce?

5. Setkal/a jste se někdy s diskriminací nebo nerovným přístupem na trhu práce?

6. Pokud ano, v jaké situaci?

7. Jaké si myslíte, že mají v České republice postavení na trhu práce muži a ženy?

8. Měl/a jste v průběhu přijímacího řízení pocit, že jste byl/a diskriminován/a nebo jakkoliv znevýhodněn/a?

9. Pokud ano, jakým způsobem?

10. Myslíte si, že otázky osobní povahy mohou ovlivnit rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do pracovního poměru?

11. Myslíte si, že na současném trhu práce je více pracovních příležitostí pro muži či pro ženy?

12. Myslíte si, že byste měl/a větší uplatnění na trhu práce, pokud byste byl/a opačného pohlaví?

13. Myslíte si, že se liší peněžní (platové) ohodnocení v závislosti na pohlaví?

14. Pokud ano, tak ve prospěch koho?

15. Setkal/a jste se někdy osobně se skutečností, že jste při výkonu stejné práce byl/a ohodnocen/a odlišně než Váš kolega/kolegyně opačného pohlaví?

16. Myslíte si, že ženy by měly mít stejnou možnost kariérního růstu jako muži?

17. Myslíte si, že diskriminace na trhu práce v České republice ubývá, zůstává stejná nebo naopak přibývá?

18. Je podle Vašeho názoru princip rovných příležitostí a zákazu diskriminace dostatečně zakotven v právní úpravě?

19. Jaké je Vaše pohlaví?

20. Jaký je Váš věk?

21. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

22. Jaký je Váš ekonomický stav?

23. Jste zaměstnancem:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Co si představujete pod pojmem diskriminace na trhu práce?

2. Myslíte si, že v České republice existuje diskriminace na trhu práce?

3. Jak velký problém představuje podle Vašeho názoru diskriminace na trhu práce v České republice?

4. Co si myslíte, že je převážným důvodem diskriminace osob na trhu práce?

5. Setkal/a jste se někdy s diskriminací nebo nerovným přístupem na trhu práce?

6. Pokud ano, v jaké situaci?

7. Jaké si myslíte, že mají v České republice postavení na trhu práce muži a ženy?

8. Měl/a jste v průběhu přijímacího řízení pocit, že jste byl/a diskriminován/a nebo jakkoliv znevýhodněn/a?

9. Pokud ano, jakým způsobem?

10. Myslíte si, že otázky osobní povahy mohou ovlivnit rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do pracovního poměru?

11. Myslíte si, že na současném trhu práce je více pracovních příležitostí pro muži či pro ženy?

12. Myslíte si, že byste měl/a větší uplatnění na trhu práce, pokud byste byl/a opačného pohlaví?

13. Myslíte si, že se liší peněžní (platové) ohodnocení v závislosti na pohlaví?

14. Pokud ano, tak ve prospěch koho?

15. Setkal/a jste se někdy osobně se skutečností, že jste při výkonu stejné práce byl/a ohodnocen/a odlišně než Váš kolega/kolegyně opačného pohlaví?

16. Myslíte si, že ženy by měly mít stejnou možnost kariérního růstu jako muži?

17. Myslíte si, že diskriminace na trhu práce v České republice ubývá, zůstává stejná nebo naopak přibývá?

18. Je podle Vašeho názoru princip rovných příležitostí a zákazu diskriminace dostatečně zakotven v právní úpravě?

19. Jaké je Vaše pohlaví?

20. Jaký je Váš věk?

21. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

22. Jaký je Váš ekonomický stav?

23. Jste zaměstnancem:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pavelcová, H.Diskriminace na trhu práce (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://27260.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.