Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mezilidské vztahy na pracovišti

Mezilidské vztahy na pracovišti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbara Kovářová
Šetření:05. 02. 2013 - 12. 02. 2013
Počet respondentů:158
Počet otázek (max/průměr):27 / 22.15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tento dotazník se zabývá mezilidskými vztahy na pracovišti. Cílem je zjistit, jak jsou pro zaměsnavatele v ČR důležité a jak přispívají k jejich pozitivnímu vývoji. Je anonymní a jeho výsledky použiji pro svou bakalářskou práci.

Děkuji předem za vyplnění a přeji příjemný den

Barbara Kovářová

Odpovědi respondentů

1. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena11774,05 %74,05 %  
muž4125,95 %25,95 %  

Graf

2. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-30 let8553,8 %53,8 %  
31-404025,32 %25,32 %  
41-502113,29 %13,29 %  
50 a více127,59 %7,59 %  

Graf

3. Jaká je dosažená úroveň Vašeho vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou8956,33 %56,33 %  
vysokoškolské5736,08 %36,08 %  
střední127,59 %7,59 %  

Graf

4. V jakém sektoru pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
soukromém10465,82 %65,82 %  
státním5434,18 %34,18 %  

Graf

5. Jaká je Vaše současná pracovní pozice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
referent/disponent7245,57 %45,57 %  
specialista4528,48 %28,48 %  
vedoucí pracovník4125,95 %25,95 %  

Graf

6. Jak dlouho pracujete u současného zaměstnavatele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-5 let5836,71 %36,71 %  
méně než 2 roky5132,28 %32,28 %  
9 a více3018,99 %18,99 %  
6-8 let1912,03 %12,03 %  

Graf

7. Byl(a) jste srozumitelně seznámen(a) se svými kompetencemi, náplní práce a odpovědností?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13384,18 %84,18 %  
ne2515,82 %15,82 %  

Graf

8. Setkal(a) jste se někdy na svém pracovišti s konfliktem mezi pracovníky z důvodu nevyjasněné pracovní náplně či kompetencí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11069,62 %69,62 %  
ne4830,38 %30,38 %  

Graf

9. Zajímal se někdy zaměstnavatel o míru Vaší spokojenosti v zaměstnání např. formou dotazníku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10465,82 %65,82 %  
ano5434,18 %34,18 %  

Graf

10. Byl(a) jste seznámen(a) s výsledky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3156,36 %19,62 %  
ne2443,64 %15,19 %  

Graf

11. Pocítil(a) jste poté v souvislosti s dotazováním nějakou změnu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3870,37 %24,05 %  
ano1629,63 %10,13 %  

Graf

12. Koná s Vámi nadřízený pracovník pravidelné pohovory?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 13, neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8251,9 %51,9 %  
ano7648,1 %48,1 %  

Graf

13. Jak často?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x ročně3140,79 %19,62 %  
1x za měsíc2938,16 %18,35 %  
1x za 6 měsíců1621,05 %10,13 %  

Graf

14. Jste spokojeni s vertikální komunikací v organizaci? (vertikální=směrem od vedení k řadovým zaměstnancům)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8453,16 %53,16 %  
ano7446,84 %46,84 %  

Graf

15. Můžete své názory sdělovat nadřízenému otevřeně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11673,42 %73,42 %  
ne4226,58 %26,58 %  

Graf

16. Jakou formou jsou Vám zadávány pracovní úkoly?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
formou sdělení, nadřízený bere v úvahu můj názor10365,19 %65,19 %  
formou příkazů a nařízení5534,81 %34,81 %  

Graf

17. Zúčastnil(a) jste se nějaké teambuildingové či podobné akce, které mají za cíl formou zážitkového vzdělávání stmelovat tým?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 18, neotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8755,06 %55,06 %  
ano7144,94 %44,94 %  

Graf

18. Konají se tyto akce pravidelně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3853,52 %24,05 %  
ano3346,48 %20,89 %  

Graf

19. Zúčastnil(a) jste se někdy školení organizovaného zaměstnavatelem, které mělo zdokonalit Vaše dovednosti potřebné pro pracovní výkon?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 20, neotázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9358,86 %58,86 %  
ne6541,14 %41,14 %  

Graf

20. Zajímal se poté Váš nadřízený o to, jak Vás toto školení ovlivnilo?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5660,22 %35,44 %  
ne3739,78 %23,42 %  

Graf

21. Do životopisu se uvádí také např. Vaše zájmy (koníčky). Bavili jste se o nich někdy s vaším nadřízeným?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8251,9 %51,9 %  
ano7648,1 %48,1 %  

Graf

22. Byl(a) jste při přijetí do zaměstnání seznámen(a) s Etickým kodexem zaměstnavatele? Etický kodex je vnitřní předpis, který upravuje způsoby jednání a chování zaměstnanců, jejich vystupování vůči zákazníkům či dodavatelům, ale také například postoj organizace k životnímu prostředí, ke korupci apod. Dá se říct, že Etickým kodexem dává organizace jasně najevo, jaké chování a jednání je pro ni přípustné a jaké nikoliv.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8352,53 %52,53 %  
ano7547,47 %47,47 %  

Graf

23. Setkal(a) jste se na pracovišti s takovými jevy jako je např. mobbing, bossing, sexuální obtěžování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 24, neotázka č. 25].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11572,78 %72,78 %  
ano4327,22 %27,22 %  

Graf

24. Bylo toto chování zaměstnavatelem řešeno?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3069,77 %18,99 %  
ano1330,23 %8,23 %  

Graf

25. Pokud jste žádal(a) o zlepšení pracovního prostředí, vyšel Vám zaměstnavatel vstříc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 27, neotázka č. 26].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9157,59 %57,59 %  
ne6742,41 %42,41 %  

Graf

26. Sdělil Vám zaměstnavatel důvod odmítnutí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4464,71 %27,85 %  
ano2435,29 %15,19 %  

Graf

27. Zde můžete napsat Váš názor na to, jak by podle Vás měl zaměstnavatel přispět ke vzniku a udržování pozitivních mezilidských vztahů na pracovišti.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Aby si lidé byli rovni a ne rovní a rovnější .

alespoň občasné porady na uvedené téma s tím, že k nim bude podle možností přihlédnuto

bohužel přímý nadřízený nemohl ovlivnit výše postavené a jejich rozhodnutí. Velká firma, která se sama neřídí vlastním etickým kodexem a přes manažerskou úroveň tyto problémy neprotečou výše :(

důležité je umět se vcítit do kůže druhého a jednat s ním tak, aby se podřízený cítil příjemně

empatie, akceptace odlišných názorů bez následné "pomsty", zbavit se bývalých a současných komunistů a STB-áků, kteří jsou ve vedení, nediskriminovat pracovníky s jinými politickými názory, nediskriminovat věřící pracovníky, přestat dohazovat teplá místečka pro příbuzenstvo lidí v nejužším vedení

Jasné zadání úkolu,spravedlivé odmněňování,dokonalá znalost požadované činnosti,respektování osobnosti,dobrý odhad časové náročnosti úkolu,spravedlivé ocenění - pochvala x kritika

komunikace,komunikace, komunikace!

ků§mnlk§ů

Kvalitnější výběr zaměstnanců a důslednější kontrolou nových zaměstnanců ještě ve zkušební době. Více se zajímat o vztahy na pracovišti a udat jasná pravidla odpovědnosti a kompetencí. Spravedlivé odměňování.

Měl by věnovat především dostatek času právě pravidelné komunikaci se zaměstnanci a řešit jejich problémy a dokázat se vcítit do pozice zaměstnance. Pokud pracuje team jedním směrem, dokáží překonat většinu srastí. Pěkný dotaník.

Měl by vycházet v možných hlediskách vstříc svým zaměstnancům.

Měl jsem nadřízeného, který holdoval "bossingu". Po hromadě stížností, nevhodných e-mailech a "šikanování" na všechny strany ho vyhodili. Nicméně musel ho u toho přistihnout až ředitel.

Menší pracovní tempo = rovnoměrné během roku a ne nárazové, aby nebyli zaměstnanci ve stresu. Stres je podle mě ideáním podhoubím pro brzské konflikty mezi pracovníky.

naslouchat podřízeným

neměl by být falešný a zaujatý proti některým jedincům; měl by mít nadhled

neponižovat před ostatními zaměstnanci, dělat pravidelné porady, na kterých se každý může ozvat a říci, co by se mělo zlepšit či co dělat jinak.

Netykat, udrzovat malo zen v panskem kolektivu, stat si za svym slovem.

Nezneužívat vedoucí pozice, lepší komunikace, dodržování daného slova.

nezvýhodňovat jednotlivé pracovníky

Otevřenost, vřelá komunikace, naslouchání.

Především hlavně naslouchat zaměstnancům.

sem tam bychom si možná mohli všichni dohromady promluvit, aby se "uvolnila pracovní atmosféra" a bylo tu trochu přátelštější a ne jen pracovní prostředí

Spravedlností, profesionalitou a slušným chováním.

srozumitelná komunikace, snaha o naslouchání podřízených

Tož,mrakomor by mi měl každé ráno vařit kafe.Čusík

Urcite minimalne osobnim prikladem pri jednani se svymi podrizenymi,anónymnimi pruzkumy spokojenosti zamestnancu. Predpokladem samozrejme je,ze mu na pozitivnich mezilidskych vztazich zalezi.

Větší komunikace s podřízenými, na dotaz - zpětná vazba, společné akce mimo pracoviště...

Víc naslouchat problémy zaměstnanců.

více komunikovat, zajímat se o atmosféru na pracovišti, vidět v zaměstnanci možnost že se i on něco naučí, zjistí o sobě a ne v něm vidět jenom prostředek jak splnit svůj budget :)

Více neformální komunikace, ne pouze přidělování příkazů směrem k podřízeným zaměstnancům, větší zájem o zaměstnance(jejich problémy, zejména zdravotní) a jejich rodinný život, často je nadřazen pouze zájem o výkon na pracovišti, jehož součástí jsou však také rodinné vazby a spokojenost v osobním životě, protože pouze spokojený zaměstnanec může podávat kvalitní výkony na pracovišti.

více se zajímat o své pracovníky a jejich názory a podněty

Vyhovět požadavkům zaměstnanců s kým ne/chtějí být na směně a neargumentovat důvodem že zaměstnání není diskuzní kroužek

Vyslechnou názory podřízených a konat pravidelné např. meetingy nebo jiné teambuildingové aktivity potřebné pro řešení problému či utužování vztahů.

Vyslyšet názory jednotlivých úředníků, kteří jsou k jednotlivým věcem školeni, na rozdíl od městského zastupitelstva, a měly by dát na jejich připomínky a náměty

Základem je oboustranná důvěra, respekt a komunikace.

Zaměstnavatel by měl mít z hlediska právního na každého zaměstnance stejně dlouhý bič do závorky prut pomlčka jsem rybář konec závorky. A také rasistické sklony, které nedotáh Áda by si měl každý zaměstnavatel odpustit, protože každý by si měl být sobě roven.

zaměstnavatele nezajímají vztahy na pracovišti, zajímá jej pouze rychlost a kvalita odvedené práce

zlepšit někdy komunikaci

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Zajímal se někdy zaměstnavatel o míru Vaší spokojenosti v zaměstnání např. formou dotazníku?

 • odpověď ano:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Byl(a) jste seznámen(a) s výsledky?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Pocítil(a) jste poté v souvislosti s dotazováním nějakou změnu?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Pocítil(a) jste poté v souvislosti s dotazováním nějakou změnu?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Byl(a) jste seznámen(a) s výsledky?

12. Koná s Vámi nadřízený pracovník pravidelné pohovory?

 • odpověď ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x ročně na otázku 13. Jak často?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x za 6 měsíců na otázku 13. Jak často?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1x za měsíc na otázku 13. Jak často?

14. Jste spokojeni s vertikální komunikací v organizaci? (vertikální=směrem od vedení k řadovým zaměstnancům)

 • odpověď ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Pocítil(a) jste poté v souvislosti s dotazováním nějakou změnu?

17. Zúčastnil(a) jste se nějaké teambuildingové či podobné akce, které mají za cíl formou zážitkového vzdělávání stmelovat tým?

 • odpověď ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 18. Konají se tyto akce pravidelně?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 18. Konají se tyto akce pravidelně?

19. Zúčastnil(a) jste se někdy školení organizovaného zaměstnavatelem, které mělo zdokonalit Vaše dovednosti potřebné pro pracovní výkon?

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 20. Zajímal se poté Váš nadřízený o to, jak Vás toto školení ovlivnilo?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 20. Zajímal se poté Váš nadřízený o to, jak Vás toto školení ovlivnilo?

23. Setkal(a) jste se na pracovišti s takovými jevy jako je např. mobbing, bossing, sexuální obtěžování?

 • odpověď ano:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 24. Bylo toto chování zaměstnavatelem řešeno?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 24. Bylo toto chování zaměstnavatelem řešeno?

25. Pokud jste žádal(a) o zlepšení pracovního prostředí, vyšel Vám zaměstnavatel vstříc?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Pocítil(a) jste poté v souvislosti s dotazováním nějakou změnu?
 • odpověď ne:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 26. Sdělil Vám zaměstnavatel důvod odmítnutí?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 26. Sdělil Vám zaměstnavatel důvod odmítnutí?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste?

2. Váš věk?

3. Jaká je dosažená úroveň Vašeho vzdělání?

4. V jakém sektoru pracujete?

5. Jaká je Vaše současná pracovní pozice?

6. Jak dlouho pracujete u současného zaměstnavatele?

7. Byl(a) jste srozumitelně seznámen(a) se svými kompetencemi, náplní práce a odpovědností?

8. Setkal(a) jste se někdy na svém pracovišti s konfliktem mezi pracovníky z důvodu nevyjasněné pracovní náplně či kompetencí?

9. Zajímal se někdy zaměstnavatel o míru Vaší spokojenosti v zaměstnání např. formou dotazníku?

10. Byl(a) jste seznámen(a) s výsledky?

11. Pocítil(a) jste poté v souvislosti s dotazováním nějakou změnu?

12. Koná s Vámi nadřízený pracovník pravidelné pohovory?

13. Jak často?

14. Jste spokojeni s vertikální komunikací v organizaci? (vertikální=směrem od vedení k řadovým zaměstnancům)

15. Můžete své názory sdělovat nadřízenému otevřeně?

16. Jakou formou jsou Vám zadávány pracovní úkoly?

17. Zúčastnil(a) jste se nějaké teambuildingové či podobné akce, které mají za cíl formou zážitkového vzdělávání stmelovat tým?

18. Konají se tyto akce pravidelně?

19. Zúčastnil(a) jste se někdy školení organizovaného zaměstnavatelem, které mělo zdokonalit Vaše dovednosti potřebné pro pracovní výkon?

20. Zajímal se poté Váš nadřízený o to, jak Vás toto školení ovlivnilo?

21. Do životopisu se uvádí také např. Vaše zájmy (koníčky). Bavili jste se o nich někdy s vaším nadřízeným?

22. Byl(a) jste při přijetí do zaměstnání seznámen(a) s Etickým kodexem zaměstnavatele? Etický kodex je vnitřní předpis, který upravuje způsoby jednání a chování zaměstnanců, jejich vystupování vůči zákazníkům či dodavatelům, ale také například postoj organizace k životnímu prostředí, ke korupci apod. Dá se říct, že Etickým kodexem dává organizace jasně najevo, jaké chování a jednání je pro ni přípustné a jaké nikoliv.

23. Setkal(a) jste se na pracovišti s takovými jevy jako je např. mobbing, bossing, sexuální obtěžování?

24. Bylo toto chování zaměstnavatelem řešeno?

25. Pokud jste žádal(a) o zlepšení pracovního prostředí, vyšel Vám zaměstnavatel vstříc?

26. Sdělil Vám zaměstnavatel důvod odmítnutí?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste?

2. Váš věk?

3. Jaká je dosažená úroveň Vašeho vzdělání?

4. V jakém sektoru pracujete?

5. Jaká je Vaše současná pracovní pozice?

6. Jak dlouho pracujete u současného zaměstnavatele?

7. Byl(a) jste srozumitelně seznámen(a) se svými kompetencemi, náplní práce a odpovědností?

8. Setkal(a) jste se někdy na svém pracovišti s konfliktem mezi pracovníky z důvodu nevyjasněné pracovní náplně či kompetencí?

9. Zajímal se někdy zaměstnavatel o míru Vaší spokojenosti v zaměstnání např. formou dotazníku?

10. Byl(a) jste seznámen(a) s výsledky?

11. Pocítil(a) jste poté v souvislosti s dotazováním nějakou změnu?

12. Koná s Vámi nadřízený pracovník pravidelné pohovory?

13. Jak často?

14. Jste spokojeni s vertikální komunikací v organizaci? (vertikální=směrem od vedení k řadovým zaměstnancům)

15. Můžete své názory sdělovat nadřízenému otevřeně?

16. Jakou formou jsou Vám zadávány pracovní úkoly?

17. Zúčastnil(a) jste se nějaké teambuildingové či podobné akce, které mají za cíl formou zážitkového vzdělávání stmelovat tým?

18. Konají se tyto akce pravidelně?

19. Zúčastnil(a) jste se někdy školení organizovaného zaměstnavatelem, které mělo zdokonalit Vaše dovednosti potřebné pro pracovní výkon?

20. Zajímal se poté Váš nadřízený o to, jak Vás toto školení ovlivnilo?

21. Do životopisu se uvádí také např. Vaše zájmy (koníčky). Bavili jste se o nich někdy s vaším nadřízeným?

22. Byl(a) jste při přijetí do zaměstnání seznámen(a) s Etickým kodexem zaměstnavatele? Etický kodex je vnitřní předpis, který upravuje způsoby jednání a chování zaměstnanců, jejich vystupování vůči zákazníkům či dodavatelům, ale také například postoj organizace k životnímu prostředí, ke korupci apod. Dá se říct, že Etickým kodexem dává organizace jasně najevo, jaké chování a jednání je pro ni přípustné a jaké nikoliv.

23. Setkal(a) jste se na pracovišti s takovými jevy jako je např. mobbing, bossing, sexuální obtěžování?

24. Bylo toto chování zaměstnavatelem řešeno?

25. Pokud jste žádal(a) o zlepšení pracovního prostředí, vyšel Vám zaměstnavatel vstříc?

26. Sdělil Vám zaměstnavatel důvod odmítnutí?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kovářová, B.Mezilidské vztahy na pracovišti (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://27548.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.