Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Konflikty na pracovišti

Konflikty na pracovišti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Havel
Šetření:29. 01. 2013 - 07. 02. 2013
Počet respondentů:161
Počet otázek (max/průměr):19 / 14.15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:72,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

 tento dotazník je určen jako praktická část k seminární práci va VŠEM.

 

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ženaotázka č. 3, Mužotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena11571,43 %71,43 %  
Muž4628,57 %28,57 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-25 let2043,48 %12,42 %  
26-35 let1839,13 %11,18 %  
36-45 let613,04 %3,73 %  
46 a více let24,35 %1,24 %  

Graf

3. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-25 let6253,91 %38,51 %  
26-35 let4034,78 %24,84 %  
36-45 let108,7 %6,21 %  
46 a více let32,61 %1,86 %  

Graf

4. Byl/a jste někdy nebo jste zaměstnancem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 5, NEotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO14690,68 %90,68 %  
NE159,32 %9,32 %  

Graf

5. Jak vysoká je nebo byla konfliktnost ve Vaší organizaci? (1-nejnižší, 5-nejvyšší)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25739,04 %35,4 %  
33926,71 %24,22 %  
12718,49 %16,77 %  
41711,64 %10,56 %  
564,11 %3,73 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.39
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.79
Směrodatná odchylka:0.89
Medián:2
Modus:2

Graf

6. Byl/a jste účastníkem nějakého konfliktu na pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 7, NEotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO10269,86 %63,35 %  
NE4430,14 %27,33 %  

Graf

7. Co bylo příčinou daného konfliktu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesoulad názoru4745,63 %29,19 %  
Nevhodná komunikace2423,3 %14,91 %  
Pomluva1110,68 %6,83 %  
Diskriminace43,88 %2,48 %  
Zadržování informací43,88 %2,48 %  
Obtěžování21,94 %1,24 %  
Nesoulad názoru a nevhodná komunikace10,97 %0,62 %  
boj o pracovní místo, šeptanda10,97 %0,62 %  
přílišné ambice spolupracovníka10,97 %0,62 %  
Špatná komunikace na pracovišti, pomluva, nesoulad názorů10,97 %0,62 %  
krádež10,97 %0,62 %  
obvinění z krádeže10,97 %0,62 %  
sexuální obtěžování kolegou10,97 %0,62 %  
všechny body10,97 %0,62 %  
dezinformace10,97 %0,62 %  
línost ostatních10,97 %0,62 %  
hluk na pracovišti10,97 %0,62 %  

Graf

8. Co je hlavním důvodem Vašeho nekonfliktního působení na pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobrá komunikace2248,89 %13,66 %  
Tolerance1124,44 %6,83 %  
Přístup vedoucího613,33 %3,73 %  
Pasivita36,67 %1,86 %  
Jasně nastavená pravidla24,44 %1,24 %  
jsem tam krátce12,22 %0,62 %  

Graf

9. S kým jste měl/a daný konflikt?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spolupracovník5856,31 %36,02 %  
Nadřízený3029,13 %18,63 %  
Konflikt mezi skupinami1110,68 %6,83 %  
Podřízený43,88 %2,48 %  

Graf

10. Byl konflikt vyřešen?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale opakoval se3735,92 %22,98 %  
Ano, už se neopakoval3332,04 %20,5 %  
Nebyl vyřešen2928,16 %18,01 %  
Ano, přeložením na jiné oddělení, pobočku43,88 %2,48 %  

Graf

11. Pomáhá vedoucí pracovník konflikty řešit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 13, Neotázka č. 12, Někdyotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5537,67 %34,16 %  
Někdy4732,19 %29,19 %  
Ne4430,14 %27,33 %  

Graf

12. I když byl vedoucí o vyřešení konfliktu požádán?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3168,89 %19,25 %  
ne1431,11 %8,7 %  

Graf

13. Zkoumá vaše firma hladinu spokojenosti zaměstnanců s pracovním prostředím, výdělkem, atd.?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7752,74 %47,83 %  
ano4933,56 %30,43 %  
nevím2013,7 %12,42 %  

Graf

14. Jaký je podle Vás nejčastější důvod k vyvolání konfliktu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobnost - temperament5332,92 %32,92 %  
Komunikace5332,92 %32,92 %  
Stres2716,77 %16,77 %  
Úmyslné zadržování informací116,83 %6,83 %  
Pracovní prostředí106,21 %6,21 %  
moje odlišnost10,62 %0,62 %  
Neinteligentní povaha, nemorálnost, sobeckost a ego10,62 %0,62 %  
sexuální orientace10,62 %0,62 %  
všechny body10,62 %0,62 %  
kolega je hovado10,62 %0,62 %  
Někteří kolegové mají potřebu povyšovat se nad svými kolegyněmi10,62 %0,62 %  
závist10,62 %0,62 %  

Graf

15. Jaký je Váš postoj ke konfliktům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nerad/a řeším konflikt, ale poradil/a bych si s ním8150,31 %50,31 %  
Nevadí mi, pokud chce někdo řešit konfliktně, bráním se stejnou měrou3722,98 %22,98 %  
Nechci se žádného vůbec účastnit3622,36 %22,36 %  
Velmi často se dostávám do konfliktních situací74,35 %4,35 %  

Graf

16. Pokud se dostanete do konfliktní situace

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Budu ho řešit přímo s druhou stranou14992,55 %92,55 %  
Půjdu za nadřízeným pracovníkem127,45 %7,45 %  

Graf

17. Jaký je Váš názor na rozšíření porad, kde by se mluvilo o věcech, které Vám nevyhovují?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Uvítal/a bych je, ale nejsem si jistý/-á jejich výsledkem8854,66 %54,66 %  
Uvítal/a bych je4829,81 %29,81 %  
Raději budu pracovat na úkolech2515,53 %15,53 %  

Graf

18. Myslíte si, že určitá míra pracovních konfliktů může být pro podnik výhodná?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím7043,48 %43,48 %  
spíše nesouhlasím3622,36 %22,36 %  
nevím3421,12 %21,12 %  
souhlasím127,45 %7,45 %  
nesouhlasím95,59 %5,59 %  

Graf

19. Prostor pro doplňující informace k tématu

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

.

...

Díky konfliktu často vznikají nová řešení daných problémů, proto vidím potenciál v "určité míře" konfliktů na pracovišti...

konflikty je třeba řešit, ne je přehlížet

Na pracovišti jsem se setkala s velmi zlou kolegyní, která velmi ráda shazovala, ubližovala, pokořovala a ničila vše, co bylo vybudováno, ale ne jejím přínosem. Pokud se dostanu do konfliktní situace, bráním se stejnou měrou, jako útočník. Pokud nemám pravdu, omluvím se a chci pochopit daný plán. Pokud už není cesta zpět z problému, který vygradoval na vrchol, problém přestávám řešit, popel si na hlavu sypat nebudu.

Pracuji hodně vysoko v jedné velice významné a.s. instituci, mám super nadřízeného. O podřízené jeví zájem po všech stránkách, ale jakmile dojde na konfliktní situace, je schopen je řešit velmi radikálně. To je ale asi jediná možná cesta, protože v minulém zaměstnání jsem zažila velice nestandartní situaci - dlouhodobé zadržování informací ze strany podřízených (vůči novým kolegům), šikanu, pomlouvání... Nadřízený byl tak srdečný a hodný (něco jako Schwarzenberg, toho mi připomínal), že se snažil vše uhladit, ale dopadlo to velmi špatně. Tým se naprosto rozeštval a nakonec nás v rámci reorganizace vyhodili a ty "nenahraditelné" tam zůstaly. Takové kološváry, těch je třeba se zbavit, podvrtají výkonnost i atmosféru v týmu a k ničemu dobrému to nikdy nevede. Můj stávající šéf má respekt a autoritu a v týmu vládne velmi dobrá nálada, prostě mezi sebou podvrtávače a věčné stěžovatele nemáme. A to i přesto, že člověk může být výkonem kvalitní, ale jakmile nesedí povaha, je věčně nespokojen a vyvolává konflikty, tak pryč s ním. V práci trávíme příliš času, abychom tam chodili a byli otrávení. Je to prostě business... ;) Doufám, že ti to pomůže, zlato. :-) Držím pěsti pro seminárku, kdybys potřeboval cokoli upřesnit, klidně se ozvi. datlicka@seznam.cz

Veškeré mezilidské problémy pramení ze špatné komunikace.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jaké je Vaše pohlaví?

 • odpověď Muž:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 18-25 let na otázku 2. Jaký je Váš věk?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 26-35 let na otázku 2. Jaký je Váš věk?

6. Byl/a jste účastníkem nějakého konfliktu na pracovišti?

 • odpověď ANO:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nesoulad názoru na otázku 7. Co bylo příčinou daného konfliktu ?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevhodná komunikace na otázku 7. Co bylo příčinou daného konfliktu ?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, ale opakoval se na otázku 10. Byl konflikt vyřešen?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, už se neopakoval na otázku 10. Byl konflikt vyřešen?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 5. Jak vysoká je nebo byla konfliktnost ve Vaší organizaci? (1-nejnižší, 5-nejvyšší)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Konflikt mezi skupinami na otázku 9. S kým jste měl/a daný konflikt?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spolupracovník na otázku 9. S kým jste měl/a daný konflikt?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nadřízený na otázku 9. S kým jste měl/a daný konflikt?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nebyl vyřešen na otázku 10. Byl konflikt vyřešen?
 • odpověď NE:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dobrá komunikace na otázku 8. Co je hlavním důvodem Vašeho nekonfliktního působení na pracovišti?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Tolerance na otázku 8. Co je hlavním důvodem Vašeho nekonfliktního působení na pracovišti?

11. Pomáhá vedoucí pracovník konflikty řešit?

 • odpověď Ne:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. I když byl vedoucí o vyřešení konfliktu požádán?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 12. I když byl vedoucí o vyřešení konfliktu požádán?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

4. Byl/a jste někdy nebo jste zaměstnancem?

5. Jak vysoká je nebo byla konfliktnost ve Vaší organizaci? (1-nejnižší, 5-nejvyšší)

6. Byl/a jste účastníkem nějakého konfliktu na pracovišti?

7. Co bylo příčinou daného konfliktu ?

8. Co je hlavním důvodem Vašeho nekonfliktního působení na pracovišti?

9. S kým jste měl/a daný konflikt?

10. Byl konflikt vyřešen?

11. Pomáhá vedoucí pracovník konflikty řešit?

12. I když byl vedoucí o vyřešení konfliktu požádán?

13. Zkoumá vaše firma hladinu spokojenosti zaměstnanců s pracovním prostředím, výdělkem, atd.?

14. Jaký je podle Vás nejčastější důvod k vyvolání konfliktu?

15. Jaký je Váš postoj ke konfliktům?

16. Pokud se dostanete do konfliktní situace

17. Jaký je Váš názor na rozšíření porad, kde by se mluvilo o věcech, které Vám nevyhovují?

18. Myslíte si, že určitá míra pracovních konfliktů může být pro podnik výhodná?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

4. Byl/a jste někdy nebo jste zaměstnancem?

5. Jak vysoká je nebo byla konfliktnost ve Vaší organizaci? (1-nejnižší, 5-nejvyšší)

6. Byl/a jste účastníkem nějakého konfliktu na pracovišti?

7. Co bylo příčinou daného konfliktu ?

8. Co je hlavním důvodem Vašeho nekonfliktního působení na pracovišti?

9. S kým jste měl/a daný konflikt?

10. Byl konflikt vyřešen?

11. Pomáhá vedoucí pracovník konflikty řešit?

12. I když byl vedoucí o vyřešení konfliktu požádán?

13. Zkoumá vaše firma hladinu spokojenosti zaměstnanců s pracovním prostředím, výdělkem, atd.?

14. Jaký je podle Vás nejčastější důvod k vyvolání konfliktu?

15. Jaký je Váš postoj ke konfliktům?

16. Pokud se dostanete do konfliktní situace

17. Jaký je Váš názor na rozšíření porad, kde by se mluvilo o věcech, které Vám nevyhovují?

18. Myslíte si, že určitá míra pracovních konfliktů může být pro podnik výhodná?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Havel, P.Konflikty na pracovišti (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://27577.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.