Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kriminalita dětí a mládeže

Kriminalita dětí a mládeže

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Došková
Šetření:22. 02. 2013 - 28. 02. 2013
Počet respondentů:234
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.71
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentkou Univerzity Jana Amose Komenského a v rámci své ankety zkoumám, jak vnímají dospělí kriminální činnost dětí a mládeže. Výsledky ankety použiji do své bakalářské práce. Kateřina Došková

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena17173,08 %73,08 %  
Muž6326,92 %26,92 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
222711,54 %11,54 %  
23239,83 %9,83 %  
24198,12 %8,12 %  
21187,69 %7,69 %  
25166,84 %6,84 %  
20156,41 %6,41 %  
19125,13 %5,13 %  
26104,27 %4,27 %  
28104,27 %4,27 %  
3583,42 %3,42 %  
ostatní odpovědi 37
31
18
33
27
29
58
32
40
52
17
44
54
41
39
43
34
15
42
61
16
30
60
62
59
49
55
50
47
36
51
56
14
48
7632,48 %32,48 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:26.88
Minimum:18
Maximum:54
Variační rozpětí:36
Rozptyl:61.56
Směrodatná odchylka:7.85
Medián:24
Modus:22

Graf

3. Žijete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ve městě (nad 3.000tis.obyvatel)16670,94 %70,94 %  
V obci (pod 3.000tis.obyvatel)6829,06 %29,06 %  

Graf

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou12352,56 %52,56 %  
vysokoškolské (Bc.)4217,95 %17,95 %  
vysokoškolské (magisterský stupeň a výše)3012,82 %12,82 %  
základní vzdělání187,69 %7,69 %  
střední bez maturity114,7 %4,7 %  
vyšší odborné104,27 %4,27 %  

Graf

5. Domníváte se, že kriminální činnost mládeže má stoupající trend?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano20185,9 %85,9 %  
nevím2410,26 %10,26 %  
ne93,85 %3,85 %  

Graf

6. Setkal/a jste se s kriminální činností mládeže Vy osobně nebo někdo ve Vašem okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, osobněotázka č. 7, Ano, v mém okolíotázka č. 7, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, v mém okolí8636,75 %36,75 %  
Ano, osobně8335,47 %35,47 %  
Ne6527,78 %27,78 %  

Graf

7. Pokud jste u předcházející otázky odpověděli ANO, specifikujte, o kterou činnost se jednalo:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výtržnictví4326,06 %18,38 %  
loupež4124,85 %17,52 %  
úmyslné ublížení na zdraví2112,73 %8,97 %  
krádeže v jiných objektech1911,52 %8,12 %  
sprejerství137,88 %5,56 %  
krádeže věcí z automobilů137,88 %5,56 %  
jiná95,45 %3,85 %  
porušování domovní svobody21,21 %0,85 %  
vydírání21,21 %0,85 %  
vražda21,21 %0,85 %  

Graf

8. V čem je podle Vás příčina zhoršujícího se výskytu protiprávního a protispolečenského chování mládeže

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výchova v problémové rodině7833,33 %33,33 %  
vliv médií ( internet, TV, počítačové hry apod.)7632,48 %32,48 %  
vliv vrstevníků, party6126,07 %26,07 %  
jiná156,41 %6,41 %  
výchova v neúplné rodině41,71 %1,71 %  

Graf

9. Odkud čerpáte informace o kriminalitě dětí a mládeže?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ze sdělovacích prostředků11850,43 %50,43 %  
ze svého okolí8034,19 %34,19 %  
z vlastních zkušeností3615,38 %15,38 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Žijete:

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Domníváte se, že kriminální činnost mládeže má stoupající trend?

6. Setkal/a jste se s kriminální činností mládeže Vy osobně nebo někdo ve Vašem okolí?

7. Pokud jste u předcházející otázky odpověděli ANO, specifikujte, o kterou činnost se jednalo:

8. V čem je podle Vás příčina zhoršujícího se výskytu protiprávního a protispolečenského chování mládeže

9. Odkud čerpáte informace o kriminalitě dětí a mládeže?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Žijete:

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Domníváte se, že kriminální činnost mládeže má stoupající trend?

6. Setkal/a jste se s kriminální činností mládeže Vy osobně nebo někdo ve Vašem okolí?

7. Pokud jste u předcházející otázky odpověděli ANO, specifikujte, o kterou činnost se jednalo:

8. V čem je podle Vás příčina zhoršujícího se výskytu protiprávního a protispolečenského chování mládeže

9. Odkud čerpáte informace o kriminalitě dětí a mládeže?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Došková, K.Kriminalita dětí a mládeže (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://28322.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.