Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Potenciál cestovního ruchu ve Středočeském kraji

Potenciál cestovního ruchu ve Středočeském kraji

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Císařová
Šetření:28. 02. 2013 - 15. 03. 2013
Počet respondentů:82
Počet otázek (max/průměr):16 / 13.78
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

touto cestou bych Vás chtěla požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je zcela anonymní a výsledky poslouží k vypracování praktické části mé bakalářské práce. Dotazník je určen pro všechny, kteří někdy navštívili, bydlí nebo bydleli ve Středočeském kraji.

Odpovědi respondentů

1. Pocházíte ze Středočeského kraje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4150 %50 %  
Ne4150 %50 %  

Graf

2. Co se Vám vybaví, když se řekne Středočeský kraj?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kulturní památky3846,34 %46,34 %  
Největší kraj České republiky1720,73 %20,73 %  
Přírodní památky1315,85 %15,85 %  
Nedávná politická situace910,98 %10,98 %  
Praha22,44 %2,44 %  
Hostivice11,22 %1,22 %  
krásná příroda a mnoho památek v blízkosti hlavního města11,22 %1,22 %  
Můj domov11,22 %1,22 %  

Graf

3. Navštívili jste v poslední době Středočeský kraj?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6781,71 %81,71 %  
Ne1518,29 %18,29 %  

Graf

4. Jaký byl hlavní důvod Vašeho pobytu ve Středočeském kraji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rekreace3340,24 %40,24 %  
Bydlím tam3036,59 %36,59 %  
Poznávání kulturních památek2732,93 %32,93 %  
Poznávání přírodních památek1518,29 %18,29 %  
Zaměstnání89,76 %9,76 %  
Studijní pobyt44,88 %4,88 %  

Graf

5. Na jak dlouho jste přicestovali do Středočeského kraje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žiji zde3137,8 %37,8 %  
2 - 7 dnů2631,71 %31,71 %  
Jeden den2226,83 %26,83 %  
8 a více dnů33,66 %3,66 %  

Graf

6. Jaké činnosti v tomto kraji nejčastěji provozujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Poznávací turistika (návštěva hradů, zámků a dalších památek)4352,44 %52,44 %  
Pěší turistika2732,93 %32,93 %  
Cykloturistika2631,71 %31,71 %  
Návštěva kulturních akcí (festivaly, koncerty)2631,71 %31,71 %  
Venkovská turistika1214,63 %14,63 %  

Graf

7. Jak byste ohodnotili kulturní potenciál cestovního ruchu ve Středočeském kraji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chvalitebný4352,44 %52,44 %  
Dobrý2024,39 %24,39 %  
Výborný1720,73 %20,73 %  
Dostatečný22,44 %2,44 %  

Graf

8. Jak byste ohodnotili přírodní potenciál cestovního ruchu ve Středočeském kraji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chvalitebný3542,68 %42,68 %  
Výborný2631,71 %31,71 %  
Dobrý2024,39 %24,39 %  
Dostečný11,22 %1,22 %  

Graf

9. Myslíte, že Středočeský kraj má velký (např. kulturní, přírodní, atd.) nevyužitý potenciál?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6275,61 %75,61 %  
Ano2024,39 %24,39 %  

Graf

10. Pokud jste odpověděli ano, který potenciál je podle Vás nevyužitý?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přírodní420 %4,88 %  
kulturní315 %3,66 %  
nevím210 %2,44 %  
Vojenský újezd Brdy, park Hřebeny.15 %1,22 %  
přírodní i kulturní15 %1,22 %  
vše15 %1,22 %  
málo cyklostezek, navzájem nepropojeny, velmi častou vedou po polních cestách dřívějších dob a jsou přeorány zemědělci ačkoliv v mapách je najdete a pokud k nějaké takové dojedete uprostřed polí, tak co asi lze udělat s kolem kde je dítě v sedačce :(15 %1,22 %  
parky15 %1,22 %  
to nevím, ale vždy je co zlepšovat :-)15 %1,22 %  
Koněpruské jeskyně15 %1,22 %  
ostatní odpovědi cc
zpřístupnění Vojenského prostoru Brdy
např. koncepční rozvoj cykloturistiky, obecně slabá podpora Stč. kraje v oblasti cestovního ruchu
Chybí aktivní srozumitelná nabídka, kam cestovat.
420 %4,88 % 

Graf

11. Jakou kulturní nebo přírodní památku Středočeského kraje shledáváte nejatraktivnější? Své odpovědi seřaďte od 1 – 5 (1 = nejatraktivnější, 5 = nejméně atraktivní)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Koněpruské jeskyně2.9681.58
Hrad Karlštejn1.7741.078
Hrad Křivoklát3.0651.254
Kutná Hora2.8061.64
Zřícenina Okoř4.3870.979

Graf

12. Doporučil (a) byste nějakou atraktivitu cestovního ruchu ve Středočeském kraji k návštěvě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6096,77 %73,17 %  
Ne23,23 %2,44 %  

Graf

13. Shledáváte Středočeský kraj více atraktivní z hlediska cestovního ruchu vůči ostatním krajům České republiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3556,45 %42,68 %  
Ne1422,58 %17,07 %  
Rozhodně ano812,9 %9,76 %  
Rozhodně ne58,06 %6,1 %  

Graf

14. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4775,81 %57,32 %  
Muž1524,19 %18,29 %  

Graf

15. Jaký je vaše věková kategorie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 30 let4674,19 %56,1 %  
31 - 50 let1320,97 %15,85 %  
51 a více34,84 %3,66 %  

Graf

16. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední odborné vzdělání (s maturitou)3150 %37,8 %  
Vysokoškolské vzdělání2133,87 %25,61 %  
Gymnázium812,9 %9,76 %  
Střední odborné vzdělání (výuční list)23,23 %2,44 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Pocházíte ze Středočeského kraje?

 • odpověď Ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bydlím tam na otázku 4. Jaký byl hlavní důvod Vašeho pobytu ve Středočeském kraji?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žiji zde na otázku 5. Na jak dlouho jste přicestovali do Středočeského kraje?

4. Jaký byl hlavní důvod Vašeho pobytu ve Středočeském kraji?

 • odpověď Bydlím tam:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žiji zde na otázku 5. Na jak dlouho jste přicestovali do Středočeského kraje?

5. Na jak dlouho jste přicestovali do Středočeského kraje?

 • odpověď Žiji zde:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bydlím tam na otázku 4. Jaký byl hlavní důvod Vašeho pobytu ve Středočeském kraji?

11. Jakou kulturní nebo přírodní památku Středočeského kraje shledáváte nejatraktivnější? Své odpovědi seřaďte od 1 – 5 (1 = nejatraktivnější, 5 = nejméně atraktivní)

 • odpověď Zřícenina Okoř=5:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hrad Křivoklát=4 na otázku 11. Jakou kulturní nebo přírodní památku Středočeského kraje shledáváte nejatraktivnější? Své odpovědi seřaďte od 1 – 5 (1 = nejatraktivnější, 5 = nejméně atraktivní)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kutná Hora=1 na otázku 11. Jakou kulturní nebo přírodní památku Středočeského kraje shledáváte nejatraktivnější? Své odpovědi seřaďte od 1 – 5 (1 = nejatraktivnější, 5 = nejméně atraktivní)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pocházíte ze Středočeského kraje?

2. Co se Vám vybaví, když se řekne Středočeský kraj?

3. Navštívili jste v poslední době Středočeský kraj?

4. Jaký byl hlavní důvod Vašeho pobytu ve Středočeském kraji?

5. Na jak dlouho jste přicestovali do Středočeského kraje?

6. Jaké činnosti v tomto kraji nejčastěji provozujete?

7. Jak byste ohodnotili kulturní potenciál cestovního ruchu ve Středočeském kraji?

8. Jak byste ohodnotili přírodní potenciál cestovního ruchu ve Středočeském kraji?

9. Myslíte, že Středočeský kraj má velký (např. kulturní, přírodní, atd.) nevyužitý potenciál?

11. Jakou kulturní nebo přírodní památku Středočeského kraje shledáváte nejatraktivnější? Své odpovědi seřaďte od 1 – 5 (1 = nejatraktivnější, 5 = nejméně atraktivní)

12. Doporučil (a) byste nějakou atraktivitu cestovního ruchu ve Středočeském kraji k návštěvě?

13. Shledáváte Středočeský kraj více atraktivní z hlediska cestovního ruchu vůči ostatním krajům České republiky?

14. Jaké je vaše pohlaví?

15. Jaký je vaše věková kategorie?

16. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pocházíte ze Středočeského kraje?

2. Co se Vám vybaví, když se řekne Středočeský kraj?

3. Navštívili jste v poslední době Středočeský kraj?

4. Jaký byl hlavní důvod Vašeho pobytu ve Středočeském kraji?

5. Na jak dlouho jste přicestovali do Středočeského kraje?

6. Jaké činnosti v tomto kraji nejčastěji provozujete?

7. Jak byste ohodnotili kulturní potenciál cestovního ruchu ve Středočeském kraji?

8. Jak byste ohodnotili přírodní potenciál cestovního ruchu ve Středočeském kraji?

9. Myslíte, že Středočeský kraj má velký (např. kulturní, přírodní, atd.) nevyužitý potenciál?

11. Jakou kulturní nebo přírodní památku Středočeského kraje shledáváte nejatraktivnější? Své odpovědi seřaďte od 1 – 5 (1 = nejatraktivnější, 5 = nejméně atraktivní)

12. Doporučil (a) byste nějakou atraktivitu cestovního ruchu ve Středočeském kraji k návštěvě?

13. Shledáváte Středočeský kraj více atraktivní z hlediska cestovního ruchu vůči ostatním krajům České republiky?

14. Jaké je vaše pohlaví?

15. Jaký je vaše věková kategorie?

16. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Císařová, J.Potenciál cestovního ruchu ve Středočeském kraji (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://28630.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.