Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > fitness Brno - kruhový trénink pro muže

fitness Brno - kruhový trénink pro muže

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Hošek
Šetření:01. 03. 2013 - 17. 03. 2013
Počet respondentů:180
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,


jsem studentem 2. ročníku magisterského studia Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně a chtěl bych Vás tímto způsobem požádat o vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník se týká zájmu obyvatel města Brna o nový podnik služeb – fitness centrum (kruhový trénink zaměřený pro muže). Tento dotazník je zcela anonymní a jeho výsledky poslouží ke zpracování diplomové práce. Zvolenou odpověď zakřížkujte, případně napište svůj názor.


Děkuji za spolupráci.
                                                                                                                             Bc. Martin Hošek

Odpovědi respondentů

1. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
27 – 336133,89 %33,89 %  
22 – 265228,89 %28,89 %  
18 – 213217,78 %17,78 %  
34 – 402011,11 %11,11 %  
15 -1795 %5 %  
nad 41 let63,33 %3,33 %  

Graf

2. Jak často navštěvujete fitness centrum?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 x týdně8245,56 %45,56 %  
2 x týdně5631,11 %31,11 %  
4 x týdně2111,67 %11,67 %  
1 x týdně126,67 %6,67 %  
Nenavštěvuji73,89 %3,89 %  
Jiné, uveďte:21,11 %1,11 %  

Graf

3. Jste spokojeni s výběrem služeb, které nabízejí fitness centra v Brně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10256,67 %56,67 %  
Ne7843,33 %43,33 %  

Graf

4. V případě, že Vaše předchozí odpověď zní „Ne“ uveďte co byste uvítal nového či jiného.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více těchto podniků2735,06 %15 %  
více fitness2329,87 %12,78 %  
více fitness v této oblasti33,9 %1,67 %  
více těchto podniků se zaměřením22,6 %1,11 %  
Větší počet podniků zaměřených na tuto oblast.11,3 %0,56 %  
I když jsem spokojen, chybí mi boxovací pytel.11,3 %0,56 %  
více fitness zařízení11,3 %0,56 %  
chodím do fitka v Praze11,3 %0,56 %  
je jen pár kvalitních FC s poměreme cena/kvalita (Průvan, ...)11,3 %0,56 %  
cc11,3 %0,56 %  
ostatní odpovědi lkkkkkkkkkfff
uvítal bych fitness zaměřené na tuto oblast.
více fitek
uvítal bych třeba tuto oblast - tedy kruhový trénink
uvítal bych vice fitek
tuto oblast
více těchto podniků specializovaných se na tuto oblast
více fitek v této oblasti
mohlo by zde být více fitness zaměřených na tuto oblast
více těchto podniků se zaměřením na kruhový trénink
fitness s tímto zaměřením
fitko, které by bylo zaměřeno na tuto oblast
větší výběr
více fitness se zaměřením na tuto oblast
více podniků v této oblasti
více těchto pondiků
1620,78 %8,89 % 

Graf

5. Víte co je to kruhový trénink a v čem je jeho podstata?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano13373,89 %73,89 %  
Ne4726,11 %26,11 %  

Graf

6. Uvítal byste v Brně fitness centrum, které by bylo zaměřeno na tuto oblast?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano12670 %70 %  
Ne5430 %30 %  

Graf

7. V případě, že předchozí odpověď zní „Ano“ jaký je důvod Vašeho zájmu.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zkusit něco nového6046,15 %33,33 %  
Nedostatek těchto podniků4433,85 %24,44 %  
Kratší doba cvičení118,46 %6,11 %  
Nemusíme čekat, než se uvolní stroje107,69 %5,56 %  
Jiné, uveďte:53,85 %2,78 %  

Graf

8. Jak hodnotíte současné ceny ve fitness centrech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přiměřené10055,56 %55,56 %  
Vysoké8044,44 %44,44 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jste spokojeni s výběrem služeb, které nabízejí fitness centra v Brně?

  • odpověď Ne:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi více fitness na otázku 4. V případě, že Vaše předchozí odpověď zní „Ne“ uveďte co byste uvítal nového či jiného.
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi více těchto podniků na otázku 4. V případě, že Vaše předchozí odpověď zní „Ne“ uveďte co byste uvítal nového či jiného.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk:

2. Jak často navštěvujete fitness centrum?

3. Jste spokojeni s výběrem služeb, které nabízejí fitness centra v Brně?

4. V případě, že Vaše předchozí odpověď zní „Ne“ uveďte co byste uvítal nového či jiného.

5. Víte co je to kruhový trénink a v čem je jeho podstata?

6. Uvítal byste v Brně fitness centrum, které by bylo zaměřeno na tuto oblast?

7. V případě, že předchozí odpověď zní „Ano“ jaký je důvod Vašeho zájmu.

8. Jak hodnotíte současné ceny ve fitness centrech?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk:

2. Jak často navštěvujete fitness centrum?

3. Jste spokojeni s výběrem služeb, které nabízejí fitness centra v Brně?

4. V případě, že Vaše předchozí odpověď zní „Ne“ uveďte co byste uvítal nového či jiného.

5. Víte co je to kruhový trénink a v čem je jeho podstata?

6. Uvítal byste v Brně fitness centrum, které by bylo zaměřeno na tuto oblast?

7. V případě, že předchozí odpověď zní „Ano“ jaký je důvod Vašeho zájmu.

8. Jak hodnotíte současné ceny ve fitness centrech?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hošek, M.fitness Brno - kruhový trénink pro muže (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://28654.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.