Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > ANTIKONCEPCE

ANTIKONCEPCE

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Andrea Koželová
Šetření:12. 05. 2009 - 26. 05. 2009
Počet respondentů:170
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:48,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

Pro svou závěrečnou práci do Výchovy ke zdraví jsem si vybrala téma ANTIKONCEPCE, u kterého bych chtěla uvést graf ze zjištěnch údajů. Mnohokrát děkuji za čas strávený nad vyplněním mého dotazníku.
 

Andrea Koželová

Odpovědi respondentů

1. Jaké ho jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena13277,65 %77,65 %  
muž3822,35 %22,35 %  

Graf

2. Jaké jste věkové kategorie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 - 25 let12573,53 %73,53 %  
26 - 45 let3319,41 %19,41 %  
mladší 15 let74,12 %4,12 %  
46 a více let52,94 %2,94 %  

Graf

3. Měli jste už někdy pohlavní styk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15088,24 %88,24 %  
ne2011,76 %11,76 %  

Graf

4. Užíváte některou antikoncepci při pohlavním styku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13780,59 %80,59 %  
ne3319,41 %19,41 %  

Graf

5. Jakou antikoncepci užíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hormonální antikoncepce (prášky)9153,53 %53,53 %  
kondom4023,53 %23,53 %  
žádnou3218,82 %18,82 %  
nitroděložní tělísko31,76 %1,76 %  
hormonální antikoncepce (náplast)21,18 %1,18 %  
gely10,59 %0,59 %  
žádnou z uvedených10,59 %0,59 %  

Graf

6. Měli jste někdy nechráněnný pohlavní styk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8650,59 %50,59 %  
ano8449,41 %49,41 %  

Graf

7. Myslíte si, že informovanost o antikoncepci u mladých lidí, je u nás dostatečná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12271,76 %71,76 %  
ne4828,24 %28,24 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Užíváte některou antikoncepci při pohlavním styku?

  • odpověď ne:
    • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádnou na otázku 5. Jakou antikoncepci užíváte?

5. Jakou antikoncepci užíváte?

  • odpověď žádnou:
    • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Užíváte některou antikoncepci při pohlavním styku?

6. Měli jste někdy nechráněnný pohlavní styk?

  • odpověď ne:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Měli jste už někdy pohlavní styk?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké ho jste pohlaví?

2. Jaké jste věkové kategorie?

3. Měli jste už někdy pohlavní styk?

4. Užíváte některou antikoncepci při pohlavním styku?

5. Jakou antikoncepci užíváte?

6. Měli jste někdy nechráněnný pohlavní styk?

7. Myslíte si, že informovanost o antikoncepci u mladých lidí, je u nás dostatečná?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké ho jste pohlaví?

2. Jaké jste věkové kategorie?

3. Měli jste už někdy pohlavní styk?

4. Užíváte některou antikoncepci při pohlavním styku?

5. Jakou antikoncepci užíváte?

6. Měli jste někdy nechráněnný pohlavní styk?

7. Myslíte si, že informovanost o antikoncepci u mladých lidí, je u nás dostatečná?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Koželová, A.ANTIKONCEPCE (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://2885.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.