Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Opravné prostředky ve správním řízení

Opravné prostředky ve správním řízení

Mám rád(a), ale nemluvím o tom
Podělte se o své tajné oblíbence nejen z oblasti hudby, jídla a politiky

(veřejné výsledky 15. února)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Dřevojanová
Šetření:13. 03. 2013 - 17. 03. 2013
Počet respondentů:154
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.08
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Monika Dřevojanová a v rámci své diplomové práce zpracovávám dotazník na téma Opravné prostředky ve správním řízení. Proto Vás žádám o vyplnění tohoto krátkého dotazníku, který zkoumá jak je veřejnost obeznámena s opravnými prostředky ve správním řízení.

Děkuji za ochotu

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10568,18 %68,18 %  
muž4931,82 %31,82 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-357045,45 %45,45 %  
36-504831,17 %31,17 %  
15-252717,53 %17,53 %  
51 a více95,84 %5,84 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské8051,95 %51,95 %  
Středoškolské6844,16 %44,16 %  
SOU53,25 %3,25 %  
Základní10,65 %0,65 %  

Graf

4. V jakém kraji žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jihomoravský5535,71 %35,71 %  
Moravskoslezský2818,18 %18,18 %  
Hl. m. Praha106,49 %6,49 %  
Olomoucký95,84 %5,84 %  
Pardubický95,84 %5,84 %  
Vysočina95,84 %5,84 %  
Královéhradecký95,84 %5,84 %  
Středočeský74,55 %4,55 %  
Ústecký63,9 %3,9 %  
Zlínský53,25 %3,25 %  
Liberecký31,95 %1,95 %  
Jihočeský21,3 %1,3 %  
Plzeňský10,65 %0,65 %  
Karlovarský10,65 %0,65 %  

Graf

5. V jak velké obci žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obec do 5 0004831,17 %31,17 %  
obec od 10 001 - 50 0003925,32 %25,32 %  
obec od 150 001 a více2616,88 %16,88 %  
obec od 5001 - 10 0002113,64 %13,64 %  
obec od 50 001 - 150 0001912,34 %12,34 %  
obec od 5001 - 10 000              5001 - 10 000      end_of_the_skype_highlighting10,65 %0,65 %  

Graf

6. Víte o možnosti podání si odvolání v rámci správního řízení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12883,12 %83,12 %  
ne2616,88 %16,88 %  

Graf

7. Máte zkušenosti s opravnými prostředky před správními orgány?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13386,36 %86,36 %  
ano2113,64 %13,64 %  

Graf

8. Pokud ano, jaké?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Opravný prostředek je formalizovaný úkon účastníka řízení Odvolání (viz. §§ 81 - 93 správního řádu)

.... jsem zaměstnanec městského úřadu

Bylo k nim přihlédnuto

nemám zkušenosti

odpor proti příkazu o uložení pokuty

Odvolání

odvolání

Odvolání

Podávala jsem odvolání proti rozhodnutí, s žádostí o splátkový kalendář. Potvrzeno rozhodnutí první instance.

Při žádosti o prodloužení rodičovského příspěvku, jsem se odvolala a žádala o nové přešetření. Totéž se týkalo průkazky ZTP/P.

V rámci svého zaměstnání řeším správní delikty.

V řešení řidičského průkazu - 17 bodů :-)

9. Víte jaký je rozdíl mezi odvoláním a rozkladem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10467,53 %67,53 %  
ano5032,47 %32,47 %  

Graf

10. Domníváte se, že jsou opravné prostředky ve správním řízení důležité?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14694,81 %94,81 %  
ne85,19 %5,19 %  

Graf

11. Spatřujete opravné prostředky ve správním řízení za dostačující?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím10870,13 %70,13 %  
ano2717,53 %17,53 %  
ne1912,34 %12,34 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. V jak velké obci žijete?

  • odpověď obec od 150 001 a více:
    • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hl. m. Praha na otázku 4. V jakém kraji žijete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

4. V jakém kraji žijete?

5. V jak velké obci žijete?

6. Víte o možnosti podání si odvolání v rámci správního řízení?

7. Máte zkušenosti s opravnými prostředky před správními orgány?

9. Víte jaký je rozdíl mezi odvoláním a rozkladem?

10. Domníváte se, že jsou opravné prostředky ve správním řízení důležité?

11. Spatřujete opravné prostředky ve správním řízení za dostačující?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

4. V jakém kraji žijete?

5. V jak velké obci žijete?

6. Víte o možnosti podání si odvolání v rámci správního řízení?

7. Máte zkušenosti s opravnými prostředky před správními orgány?

9. Víte jaký je rozdíl mezi odvoláním a rozkladem?

10. Domníváte se, že jsou opravné prostředky ve správním řízení důležité?

11. Spatřujete opravné prostředky ve správním řízení za dostačující?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Dřevojanová, M.Opravné prostředky ve správním řízení (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://29221.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.