Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sportovní aktivity studentů

Sportovní aktivity studentů

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Kaděrková
Šetření:26. 03. 2013 - 14. 04. 2013
Počet respondentů:486
Počet otázek (max/průměr):13 / 11.68
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,


    Jsme studentky Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava. Rády bychom Vás požádaly o vyplnění tohoto dotazníku, který se týká studentů. Jeho výsledky nám poslouží k získání podkladů pro naši semestrální práci na téma „Sportovní aktivity studentů“.


    Dotazník obsahuje 13 otázek, kterými bychom chtěly zjistit, zda vůbec studenti sportují, a zda by uvítali zvýhodněné studentské vstupy do sportovních center. Jeho vyplnění Vám zabere jen několik minut.

 

Děkujeme za pravdivé a upřímné odpovědi
 

Odpovědi respondentů

1. Jste student?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano47297,12 %97,12 %  
Ne142,88 %2,88 %  

Graf

2. Jakou školu studujete?

Vyberte právě jednu možnost

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoká škola35575,05 %73,05 %  
SŠ s maturitou9419,87 %19,34 %  
Vyšší odborná škola132,75 %2,67 %  
Pomaturitní studium71,48 %1,44 %  
SŠ bez maturity40,85 %0,82 %  

Graf

3. Sportujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano41186,89 %84,57 %  
Ne6213,11 %12,76 %  

Graf

4. Jak často sportujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více než 1x týdně26564,32 %54,53 %  
1x týdně9122,09 %18,72 %  
1x za 14 dní307,28 %6,17 %  
1x za měsíc184,37 %3,7 %  
Méně často81,94 %1,65 %  

Graf

5. Dle čeho si vybíráte sportovní zařízení?

Můžete vybrat více možností.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vzdálenost (dostupnost)29972,57 %61,52 %  
Cena27566,75 %56,58 %  
Kvalita sportoviště a nabízených služeb24659,71 %50,62 %  
Reference9322,57 %19,14 %  
Jiné6315,29 %12,96 %  

Graf

6. Jaký sport děláte nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiné17742,96 %36,42 %  
Posilovna8721,12 %17,9 %  
Plavání317,52 %6,38 %  
Aerobic286,8 %5,76 %  
Fotbal286,8 %5,76 %  
Bojový sport204,85 %4,12 %  
Zumba194,61 %3,91 %  
Jóga102,43 %2,06 %  
Atletika92,18 %1,85 %  
Hokej30,73 %0,62 %  

Graf

7. Jak jste spokojeni ve vašem okolí s:

Ohodnoťte na škále od 1 do 5, jako ve škole.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Cena2.5661.002
Dostupnost služeb2.2341.14
Kvalita služeb2.1610.808
Nabídka sportovních aktivit2.2491.226
Přístup zaměstnanců center2.2340.867
Vybavenost šaten2.4371.134
Rezervační systém2.2731.057
Benefity pro stálé zákazníky2.9221.267

Graf

8. Kolik obvykle platíte za hodinu cvičení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
61 - 100 Kč20349,51 %41,77 %  
0 - 60 Kč15537,8 %31,89 %  
101 - více Kč5212,68 %10,7 %  

Graf

9. Využíváte při svém sportování studentských výhod (tj. sleva na ISIC apod.)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano25060,98 %51,44 %  
ne16039,02 %32,92 %  

Graf

10. Uvítali byste zvýhodněné vstupy na základě spolupráce vaší školy s danými sportovními centry?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano39295,61 %80,66 %  
ne184,39 %3,7 %  

Graf

11. Jaká částka za hodinu by pro vás byla snesitelná, abyste sportoval/a aktivně (tj. min 2x týdně)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31 - 60 Kč23557,32 %48,35 %  
0 - 30 Kč10024,39 %20,58 %  
61 - více Kč7518,29 %15,43 %  

Graf

12. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 2333871,61 %69,55 %  
15 - 186914,62 %14,2 %  
24 - 266513,77 %13,37 %  

Graf

13. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena34069,96 %69,96 %  
Muž14630,04 %30,04 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jakou školu studujete?

  • odpověď SŠ s maturitou:
    • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 - 18 na otázku 12. Kolik je vám let?

13. Jakého jste pohlaví?

  • odpověď Muž:
    • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fotbal na otázku 6. Jaký sport děláte nejčastěji?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste student?

2. Jakou školu studujete?

3. Sportujete?

4. Jak často sportujete?

5. Dle čeho si vybíráte sportovní zařízení?

6. Jaký sport děláte nejčastěji?

7. Jak jste spokojeni ve vašem okolí s:

8. Kolik obvykle platíte za hodinu cvičení?

9. Využíváte při svém sportování studentských výhod (tj. sleva na ISIC apod.)?

10. Uvítali byste zvýhodněné vstupy na základě spolupráce vaší školy s danými sportovními centry?

11. Jaká částka za hodinu by pro vás byla snesitelná, abyste sportoval/a aktivně (tj. min 2x týdně)?

12. Kolik je vám let?

13. Jakého jste pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste student?

2. Jakou školu studujete?

3. Sportujete?

4. Jak často sportujete?

5. Dle čeho si vybíráte sportovní zařízení?

6. Jaký sport děláte nejčastěji?

7. Jak jste spokojeni ve vašem okolí s:

8. Kolik obvykle platíte za hodinu cvičení?

9. Využíváte při svém sportování studentských výhod (tj. sleva na ISIC apod.)?

10. Uvítali byste zvýhodněné vstupy na základě spolupráce vaší školy s danými sportovními centry?

11. Jaká částka za hodinu by pro vás byla snesitelná, abyste sportoval/a aktivně (tj. min 2x týdně)?

12. Kolik je vám let?

13. Jakého jste pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kaděrková, Z.Sportovní aktivity studentů (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://29744.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.