Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ochrana obyvatelstva 2013

Ochrana obyvatelstva 2013

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Režňák
Šetření:17. 04. 2013 - 03. 05. 2013
Počet respondentů:94
Počet otázek (max/průměr):17 / 16.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 

Dobrý den. Jmenuji se Petr Režňák a cílem tohoto průzkumu je zjistit stav znalostí z oblasti Ochrany obyvatelstva v případě vzniku mimořádné události v místě Vašeho bydliště.

Odpovědi respondentů

1. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-264750 %50 %  
27-352021,28 %21,28 %  
36-501313,83 %13,83 %  
15-201212,77 %12,77 %  
50 a více22,13 %2,13 %  

Graf

2. V jak velké obci/městě žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100000+4143,62 %43,62 %  
10000-999992425,53 %25,53 %  
0-4991111,7 %11,7 %  
500-19991010,64 %10,64 %  
2000-999988,51 %8,51 %  

Graf

3. Je ve Vašem okolí nějaký zdroj, který je možné označit za rizikový, ve vztahu k životu ve Vaší obci/městě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3739,36 %39,36 %  
nevím3537,23 %37,23 %  
ne2223,4 %23,4 %  

Graf

4. Víte, kde ve Vaší obci najít informace o ochraně obyvatelstva? (například zaručeně víte, že Vaše obec má tyto informace uveřejněné na webu apod.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7680,85 %80,85 %  
ano1819,15 %19,15 %  

Graf

5. Víte, kde u své obce/města, naleznete informace v případě již vzniklé mimořádné situace ve Vaší obci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6468,09 %68,09 %  
ano3031,91 %31,91 %  

Graf

6. Orientujete se v jednotlivých druzích varovných signálů sirén? (poznáte ze signálu, o jaké ohrožení se jedná)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6670,21 %70,21 %  
ano2829,79 %29,79 %  

Graf

7. Myslíte si, že víte, co by mělo být obsahem evakuačního zavazadla v případě vyhlášení evakuace?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5861,7 %61,7 %  
ne3638,3 %38,3 %  

Graf

8. Víte, jakým způsobem se ukrýt v případě mimořádné události, jejíž charakter by si to vyžadoval v místě Vašeho bytu/domu? (myšleno v případě chemického nebo radiačního nebezpečí apod.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5861,7 %61,7 %  
ano3638,3 %38,3 %  

Graf

9. Určitě víte, co je to protijaderný kryt. V jakém stavu myslíte, že se tyto kryty na území Vaší obce, nebo území ČR všeobecně, nacházejí? (jedná se o městské kryty, vybudované na sídlištích, větších obytných domech apod.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatečný4042,55 %42,55 %  
dostatečný2829,79 %29,79 %  
dobrý1617,02 %17,02 %  
chvalitebný1010,64 %10,64 %  

Graf

10. Víte, jak použít plynovou masku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5154,26 %54,26 %  
ne4345,74 %45,74 %  

Graf

11. Víte, jakým způsobem se ihned a okamžitě chránit proti případnému chemickému, nebo radiačnímu nebezpečí? (jaké činnosti vykonávat, popřípadě jakých užít prostředků, které můžete mít v daný okamžik k dispozici)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6468,09 %68,09 %  
ano3031,91 %31,91 %  

Graf

12. Dokážete o sobě bezpečně říct, že ovládáte poskytnutí První pomoci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3335,11 %35,11 %  
ne3132,98 %32,98 %  
nevím3031,91 %31,91 %  

Graf

13. Myslíte si, že je informovanost o oblasti ochrany obyvatelstva v ČR na dostatečné vysoké úrovni?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6468,09 %68,09 %  
nevím2627,66 %27,66 %  
ano44,26 %4,26 %  

Graf

14. Jak byste hodnotili fungování Integrovaného záchranného systému v ČR?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný3840,43 %40,43 %  
dobrý3234,04 %34,04 %  
výborný1212,77 %12,77 %  
dostatečný1010,64 %10,64 %  
nedostatečný22,13 %2,13 %  

Graf

15. Jak byste ohodnotili přístup k této problematice, ze strany základních a středních škol? (obsah a náplň předmětu Branná výchova, pokud je na škole předmět vůbec v přijatelné kvalitě vyučován)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatečný3335,11 %35,11 %  
dostatečný2627,66 %27,66 %  
dobrý2122,34 %22,34 %  
chvalitebný1010,64 %10,64 %  
výborný44,26 %4,26 %  

Graf

16. Myslíte si, že je oblasti ochrany obyvatelstva věnováno dostatečné množství financí, ze strany státu? (provozuschopné kryty, dostatečný počet plynových masek apod.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4952,13 %52,13 %  
nevím3941,49 %41,49 %  
ano66,38 %6,38 %  

Graf

17. Jak byste ohodnotili přístup státu, k problematice ochrany obyvatelstva?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatečný3335,87 %35,11 %  
dostatečný2729,35 %28,72 %  
dobrý2223,91 %23,4 %  
chvalitebný99,78 %9,57 %  
výborný11,09 %1,06 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Víte, jak použít plynovou masku?

  • odpověď ano:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 36-50 na otázku 1. Do jaké věkové kategorie patříte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Do jaké věkové kategorie patříte?

2. V jak velké obci/městě žijete?

3. Je ve Vašem okolí nějaký zdroj, který je možné označit za rizikový, ve vztahu k životu ve Vaší obci/městě?

4. Víte, kde ve Vaší obci najít informace o ochraně obyvatelstva? (například zaručeně víte, že Vaše obec má tyto informace uveřejněné na webu apod.)

5. Víte, kde u své obce/města, naleznete informace v případě již vzniklé mimořádné situace ve Vaší obci?

6. Orientujete se v jednotlivých druzích varovných signálů sirén? (poznáte ze signálu, o jaké ohrožení se jedná)

7. Myslíte si, že víte, co by mělo být obsahem evakuačního zavazadla v případě vyhlášení evakuace?

8. Víte, jakým způsobem se ukrýt v případě mimořádné události, jejíž charakter by si to vyžadoval v místě Vašeho bytu/domu? (myšleno v případě chemického nebo radiačního nebezpečí apod.)

9. Určitě víte, co je to protijaderný kryt. V jakém stavu myslíte, že se tyto kryty na území Vaší obce, nebo území ČR všeobecně, nacházejí? (jedná se o městské kryty, vybudované na sídlištích, větších obytných domech apod.)

10. Víte, jak použít plynovou masku?

11. Víte, jakým způsobem se ihned a okamžitě chránit proti případnému chemickému, nebo radiačnímu nebezpečí? (jaké činnosti vykonávat, popřípadě jakých užít prostředků, které můžete mít v daný okamžik k dispozici)

12. Dokážete o sobě bezpečně říct, že ovládáte poskytnutí První pomoci?

13. Myslíte si, že je informovanost o oblasti ochrany obyvatelstva v ČR na dostatečné vysoké úrovni?

14. Jak byste hodnotili fungování Integrovaného záchranného systému v ČR?

15. Jak byste ohodnotili přístup k této problematice, ze strany základních a středních škol? (obsah a náplň předmětu Branná výchova, pokud je na škole předmět vůbec v přijatelné kvalitě vyučován)

16. Myslíte si, že je oblasti ochrany obyvatelstva věnováno dostatečné množství financí, ze strany státu? (provozuschopné kryty, dostatečný počet plynových masek apod.)

17. Jak byste ohodnotili přístup státu, k problematice ochrany obyvatelstva?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Do jaké věkové kategorie patříte?

2. V jak velké obci/městě žijete?

3. Je ve Vašem okolí nějaký zdroj, který je možné označit za rizikový, ve vztahu k životu ve Vaší obci/městě?

4. Víte, kde ve Vaší obci najít informace o ochraně obyvatelstva? (například zaručeně víte, že Vaše obec má tyto informace uveřejněné na webu apod.)

5. Víte, kde u své obce/města, naleznete informace v případě již vzniklé mimořádné situace ve Vaší obci?

6. Orientujete se v jednotlivých druzích varovných signálů sirén? (poznáte ze signálu, o jaké ohrožení se jedná)

7. Myslíte si, že víte, co by mělo být obsahem evakuačního zavazadla v případě vyhlášení evakuace?

8. Víte, jakým způsobem se ukrýt v případě mimořádné události, jejíž charakter by si to vyžadoval v místě Vašeho bytu/domu? (myšleno v případě chemického nebo radiačního nebezpečí apod.)

9. Určitě víte, co je to protijaderný kryt. V jakém stavu myslíte, že se tyto kryty na území Vaší obce, nebo území ČR všeobecně, nacházejí? (jedná se o městské kryty, vybudované na sídlištích, větších obytných domech apod.)

10. Víte, jak použít plynovou masku?

11. Víte, jakým způsobem se ihned a okamžitě chránit proti případnému chemickému, nebo radiačnímu nebezpečí? (jaké činnosti vykonávat, popřípadě jakých užít prostředků, které můžete mít v daný okamžik k dispozici)

12. Dokážete o sobě bezpečně říct, že ovládáte poskytnutí První pomoci?

13. Myslíte si, že je informovanost o oblasti ochrany obyvatelstva v ČR na dostatečné vysoké úrovni?

14. Jak byste hodnotili fungování Integrovaného záchranného systému v ČR?

15. Jak byste ohodnotili přístup k této problematice, ze strany základních a středních škol? (obsah a náplň předmětu Branná výchova, pokud je na škole předmět vůbec v přijatelné kvalitě vyučován)

16. Myslíte si, že je oblasti ochrany obyvatelstva věnováno dostatečné množství financí, ze strany státu? (provozuschopné kryty, dostatečný počet plynových masek apod.)

17. Jak byste ohodnotili přístup státu, k problematice ochrany obyvatelstva?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Režňák, P.Ochrana obyvatelstva 2013 (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://30696.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.