Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zvládání stresu

Zvládání stresu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Špalková
Šetření:28. 04. 2013 - 28. 04. 2013
Počet respondentů:106
Počet otázek (max/průměr):22 / 22
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:90,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Stres je funkční stav živého organismu, kdy je tento organismus vystaven mimořádným podmínkám, a jeho následné obranné reakce, které mají za cíl zabránit poškození nebo smrti organismu. Stres je častou příčinou mnoha nemocí. Samotný stres není škodlivý, ale škodí nám naše nepřiměřená reakce na něj, ovlivněná nedostatkem spánku a odpočinku a špatnou životosprávou. Zkuste si proto udělat následující test, který by vám měl pomoci odhalit, jak moc váš stres máte pod kontrolou.

Odpovědi respondentů

1. Alespoň jednou denně jím vyvážené, teplé jídlo:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9387,74 %87,74 %  
ne1312,26 %12,26 %  

Graf

2. Nejméně 4 dny v týdnu spím alespoň 7 hodin:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9084,91 %84,91 %  
ne1615,09 %15,09 %  

Graf

3. Trávím většinu svého času s lidmi, které mám rád/a

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8277,36 %77,36 %  
ne2422,64 %22,64 %  

Graf

4. Mám nejméně jednoho blízkého člověka, na kterého se mohu 100% spolehnout:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8983,96 %83,96 %  
ne1716,04 %16,04 %  

Graf

5. Nejméně 2x týdně intenzivně cvičím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6763,21 %63,21 %  
ano3936,79 %36,79 %  

Graf

6. Denně vykouřím méně než 5 cigaret:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7671,7 %71,7 %  
ne3028,3 %28,3 %  

Graf

7. Nepožiji více než 5 alkoholických nápojů týdně:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9286,79 %86,79 %  
ne1413,21 %13,21 %  

Graf

8. Mám optimální tělesnou váhu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8479,25 %79,25 %  
ne2220,75 %20,75 %  

Graf

9. Pravidelně chodím do společnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5350 %50 %  
ano5350 %50 %  

Graf

10. Mám okruh dobrých známých a přátel:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7772,64 %72,64 %  
ne2927,36 %27,36 %  

Graf

11. Mám jednoho nebo více přátel, kterým se mohu svěřit se svými problémy:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8983,96 %83,96 %  
ne1716,04 %16,04 %  

Graf

12. Po zdravotní stránce se cítím dobře:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7267,92 %67,92 %  
ne3432,08 %32,08 %  

Graf

13. Mluvím otevřeně o svých pocitech:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5551,89 %51,89 %  
ne5148,11 %48,11 %  

Graf

14. Využívám svůj čas úsporně:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6460,38 %60,38 %  
ano4239,62 %39,62 %  

Graf

15. Jsem rád/a se svou rodinou

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8580,19 %80,19 %  
ne2119,81 %19,81 %  

Graf

16. Minimálně jednou týdně si najdu čas pro své koníčky:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9589,62 %89,62 %  
ne1110,38 %10,38 %  

Graf

17. Piji méně než 3 nápoje s kofeinem denně:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8983,96 %83,96 %  
ne1716,04 %16,04 %  

Graf

18. Během dne si najdu čas na krátkou relaxaci:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8681,13 %81,13 %  
ne2018,87 %18,87 %  

Graf

19. Nepanikařím, když se ocitnu tváří v tvář problému:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5551,89 %51,89 %  
ano5148,11 %48,11 %  

Graf

20. Nikdy se necítím zoufale ani mi není smutno z neznámého důvodu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8378,3 %78,3 %  
ano2321,7 %21,7 %  

Graf

21. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9791,51 %91,51 %  
muž98,49 %8,49 %  

Graf

22. Věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
171312,26 %12,26 %  
201110,38 %10,38 %  
221110,38 %10,38 %  
191110,38 %10,38 %  
2198,49 %8,49 %  
1876,6 %6,6 %  
1576,6 %6,6 %  
2376,6 %6,6 %  
1665,66 %5,66 %  
2454,72 %4,72 %  
ostatní odpovědi 26
25
13
28
27
42
29
31
14
46
43
49
1917,92 %17,92 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:20.32
Minimum:15
Maximum:29
Variační rozpětí:14
Rozptyl:11.08
Směrodatná odchylka:3.33
Medián:20
Modus:17

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Nejméně 2x týdně intenzivně cvičím:

  • odpověď ne:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 1. Alespoň jednou denně jím vyvážené, teplé jídlo:

13. Mluvím otevřeně o svých pocitech:

  • odpověď ne:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Mám jednoho nebo více přátel, kterým se mohu svěřit se svými problémy:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Alespoň jednou denně jím vyvážené, teplé jídlo:

2. Nejméně 4 dny v týdnu spím alespoň 7 hodin:

3. Trávím většinu svého času s lidmi, které mám rád/a

4. Mám nejméně jednoho blízkého člověka, na kterého se mohu 100% spolehnout:

5. Nejméně 2x týdně intenzivně cvičím:

6. Denně vykouřím méně než 5 cigaret:

7. Nepožiji více než 5 alkoholických nápojů týdně:

8. Mám optimální tělesnou váhu:

9. Pravidelně chodím do společnosti:

10. Mám okruh dobrých známých a přátel:

11. Mám jednoho nebo více přátel, kterým se mohu svěřit se svými problémy:

12. Po zdravotní stránce se cítím dobře:

13. Mluvím otevřeně o svých pocitech:

14. Využívám svůj čas úsporně:

15. Jsem rád/a se svou rodinou

16. Minimálně jednou týdně si najdu čas pro své koníčky:

17. Piji méně než 3 nápoje s kofeinem denně:

18. Během dne si najdu čas na krátkou relaxaci:

19. Nepanikařím, když se ocitnu tváří v tvář problému:

20. Nikdy se necítím zoufale ani mi není smutno z neznámého důvodu:

21. Pohlaví:

22. Věk:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Alespoň jednou denně jím vyvážené, teplé jídlo:

2. Nejméně 4 dny v týdnu spím alespoň 7 hodin:

3. Trávím většinu svého času s lidmi, které mám rád/a

4. Mám nejméně jednoho blízkého člověka, na kterého se mohu 100% spolehnout:

5. Nejméně 2x týdně intenzivně cvičím:

6. Denně vykouřím méně než 5 cigaret:

7. Nepožiji více než 5 alkoholických nápojů týdně:

8. Mám optimální tělesnou váhu:

9. Pravidelně chodím do společnosti:

10. Mám okruh dobrých známých a přátel:

11. Mám jednoho nebo více přátel, kterým se mohu svěřit se svými problémy:

12. Po zdravotní stránce se cítím dobře:

13. Mluvím otevřeně o svých pocitech:

14. Využívám svůj čas úsporně:

15. Jsem rád/a se svou rodinou

16. Minimálně jednou týdně si najdu čas pro své koníčky:

17. Piji méně než 3 nápoje s kofeinem denně:

18. Během dne si najdu čas na krátkou relaxaci:

19. Nepanikařím, když se ocitnu tváří v tvář problému:

20. Nikdy se necítím zoufale ani mi není smutno z neznámého důvodu:

21. Pohlaví:

22. Věk:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Špalková, K.Zvládání stresu (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://30943.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.