Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Korupce v ČR

Korupce v ČR

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Šmahaj
Šetření:22. 06. 2009 - 05. 07. 2009
Počet respondentů:85
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.35
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:20,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení návštěvníci vyplnto.cz,

prosím o vyplnění krátkého dotazníku na téma „KORUPCE v ČR“. Pokyny k vyplnění jsou uvedeny u každé otázky. Dotazník je samozřejmě zcela anonymní. Všem, kteří se zúčastní, předem děkuji.

Jan Šmahaj

 

Odpovědi respondentů

1. Setkal/a jste se ve svém životě s korupčním jednáním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3237,65 %37,65 %  
Ano, nepřímo2731,76 %31,76 %  
Ne1922,35 %22,35 %  
Nevím78,24 %8,24 %  

Graf

2. Řekněte, prosím, které z následujících institucí a oblastí veřejného života jsou podle Vás zasaženy korupcí. (Známkujte jako ve škole, kde jednička znamená žádnou korupci, pětka pak vysokou.)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Politické strany4.2241.232
Policie3.8471.165
Ministerstva a centrální úřady3.8820.81
Stavební úřady3.8351.032
Soudy31.388
Krajské úřady3.2241.162
Zdravotnictví2.8941.436
Finanční úřady31.412
Obecní úřady3.1651.385
Banky a peněžní ústavy2.4121.583
Armáda2.7181.332
Sdělovací prostředky2.9761.482
Školství2.5531.33

Graf

3. Které z následujících PODMÍNEK, podle Vás, nejvíce PODPORUJÍ korupci? Vyberte max. 3 podmínky.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatek morálky jak korumpovaných, tak osob, které úplatky poskytují3945,88 %45,88 %  
zatajování informací, rozhodování, procesů a závislostí, nedostatek otevřenosti, transparentnosti3945,88 %45,88 %  
slabé právo, nedostatečná justice, nebo sloužící jen mocným a vlivným k prosazování jejich zájmů3844,71 %44,71 %  
velké, a nekontrolované, částky financování ať veřejných, nebo soukromých, projektů nebo osob3743,53 %43,53 %  
koncentrace politické moci a rozhodování3743,53 %43,53 %  
mocenské a politické mechanismy vytvořené proti veřejnosti a občanům, nebo za účelem jejich kontroly2428,24 %28,24 %  
apatická, nezajímající se, lehce podléhající veřejnost2124,71 %24,71 %  
špatně placení úředníci, zaměstnanci veřejné správy1517,65 %17,65 %  

Graf

4. Myslíte si, že v poslední době bylo v ČR při vyšetřování a trestání případů tunelování, rozkrádání a korupce dosaženo jistého pokroku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne5160 %60 %  
Spíše ano1720 %20 %  
Rozhodně ne1720 %20 %  

Graf

5. Z níže uvedeného seznamu vyberte ty DŮSLEDKY korupce, které jsou podle Vás NEJZÁVAŽNĚJŠÍ. Vyberte max. 2 důsledky.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rostoucí nedůvěra v politiku a ekonomiku6171,76 %71,76 %  
oslabení správy veřejných věcí a politiky3642,35 %42,35 %  
postupný růst daní a zároveň rostoucí daňové úniky3237,65 %37,65 %  
oslabení hospodářských výsledků a ekonomiky 2023,53 %23,53 %  
růst chudoby a nezaměstnanosti1517,65 %17,65 %  

Graf

6. Myslíte si, že míra korupce politiků a státních úředníků je v ČR vyšší než v ostatních západoevropských zemích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4654,12 %54,12 %  
Spíše ne2225,88 %25,88 %  
Rozhodně ano1517,65 %17,65 %  
Rozhodně ne22,35 %2,35 %  

Graf

7. Víte o existenci protikorupční linky, na kterou může občan zavolat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5564,71 %64,71 %  
Ano3035,29 %35,29 %  

Graf

8. Pokud ANO, využil jste již někdy tuto možnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Možnost zavolat na protikorupční linku jsem NEVYUŽIL30100 %35,29 %  

Graf

9. Jak je v současné době v ČR respektována svoboda jednotlivce a lidská práva? Máte pocit, že jsou respektována:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Částečně5868,24 %68,24 %  
Málo1416,47 %16,47 %  
Velmi910,59 %10,59 %  
Vůbec ne44,71 %4,71 %  

Graf

10. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4957,65 %57,65 %  
Muž3642,35 %42,35 %  

Graf

11. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2567,06 %7,06 %  
1955,88 %5,88 %  
2955,88 %5,88 %  
3555,88 %5,88 %  
2155,88 %5,88 %  
2844,71 %4,71 %  
2744,71 %4,71 %  
3144,71 %4,71 %  
3944,71 %4,71 %  
2433,53 %3,53 %  
ostatní odpovědi 55
50
17
32
22
26
15
20
23
53
48
18
40
42
45
65
47
52
33
44
43
30
41
12
37
16
4047,06 %47,06 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:30.69
Minimum:17
Maximum:53
Variační rozpětí:36
Rozptyl:99.35
Směrodatná odchylka:9.97
Medián:28
Modus:25

Graf

12. Jaké je Vaše nejvyšší DOKONČENÉ vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou (včetně nástavby)2731,76 %31,76 %  
Vysokoškolské2327,06 %27,06 %  
Vysokoškolské do úrovně bakalář1214,12 %14,12 %  
Základní1112,94 %12,94 %  
Vyšší odborné vzdělání67,06 %7,06 %  
Vyučen/a bez maturity67,06 %7,06 %  

Graf

13. Jaké je Vaše sociální postavení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec4856,47 %56,47 %  
Student2428,24 %28,24 %  
V domácnosti ( nebo na mateřské dovolené)910,59 %10,59 %  
Starobní důchodce11,18 %1,18 %  
Invalidní důchodce11,18 %1,18 %  
Podnikatel11,18 %1,18 %  
Nezaměstnaný11,18 %1,18 %  

Graf

14. Velikost místa bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velkoměsto nad 90 000 obyvatel4552,94 %52,94 %  
vesnice do 999 obyvatel1112,94 %12,94 %  
město s 5000 –19 999 obyvateli1011,76 %11,76 %  
město s 20 000 – 49 999 obyvateli78,24 %8,24 %  
obec 1000 – 1999 obyvatel55,88 %5,88 %  
město s 50 000 – 90 000 obyvateli44,71 %4,71 %  
obec s 2000 – 4999 obyvateli33,53 %3,53 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Řekněte, prosím, které z následujících institucí a oblastí veřejného života jsou podle Vás zasaženy korupcí. (Známkujte jako ve škole, kde jednička znamená žádnou korupci, pětka pak vysokou.)

 • odpověď Politické strany=5:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sdělovací prostředky=5 na otázku 2. Řekněte, prosím, které z následujících institucí a oblastí veřejného života jsou podle Vás zasaženy korupcí. (Známkujte jako ve škole, kde jednička znamená žádnou korupci, pětka pak vysokou.)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zdravotnictví=4 na otázku 2. Řekněte, prosím, které z následujících institucí a oblastí veřejného života jsou podle Vás zasaženy korupcí. (Známkujte jako ve škole, kde jednička znamená žádnou korupci, pětka pak vysokou.)

7. Víte o existenci protikorupční linky, na kterou může občan zavolat?

 • odpověď Ano:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Možnost zavolat na protikorupční linku jsem NEVYUŽIL na otázku 8. Pokud ANO, využil jste již někdy tuto možnost?

8. Pokud ANO, využil jste již někdy tuto možnost?

 • odpověď Možnost zavolat na protikorupční linku jsem NEVYUŽIL:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 7. Víte o existenci protikorupční linky, na kterou může občan zavolat?

13. Jaké je Vaše sociální postavení?

 • odpověď Student:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi < 12 - 21 > na otázku 11. Kolik je Vám let?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkal/a jste se ve svém životě s korupčním jednáním?

2. Řekněte, prosím, které z následujících institucí a oblastí veřejného života jsou podle Vás zasaženy korupcí. (Známkujte jako ve škole, kde jednička znamená žádnou korupci, pětka pak vysokou.)

3. Které z následujících PODMÍNEK, podle Vás, nejvíce PODPORUJÍ korupci? Vyberte max. 3 podmínky.

4. Myslíte si, že v poslední době bylo v ČR při vyšetřování a trestání případů tunelování, rozkrádání a korupce dosaženo jistého pokroku?

5. Z níže uvedeného seznamu vyberte ty DŮSLEDKY korupce, které jsou podle Vás NEJZÁVAŽNĚJŠÍ. Vyberte max. 2 důsledky.

6. Myslíte si, že míra korupce politiků a státních úředníků je v ČR vyšší než v ostatních západoevropských zemích?

7. Víte o existenci protikorupční linky, na kterou může občan zavolat?

8. Pokud ANO, využil jste již někdy tuto možnost?

9. Jak je v současné době v ČR respektována svoboda jednotlivce a lidská práva? Máte pocit, že jsou respektována:

10. Jste muž nebo žena?

11. Kolik je Vám let?

12. Jaké je Vaše nejvyšší DOKONČENÉ vzdělání?

13. Jaké je Vaše sociální postavení?

14. Velikost místa bydliště?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkal/a jste se ve svém životě s korupčním jednáním?

2. Řekněte, prosím, které z následujících institucí a oblastí veřejného života jsou podle Vás zasaženy korupcí. (Známkujte jako ve škole, kde jednička znamená žádnou korupci, pětka pak vysokou.)

3. Které z následujících PODMÍNEK, podle Vás, nejvíce PODPORUJÍ korupci? Vyberte max. 3 podmínky.

4. Myslíte si, že v poslední době bylo v ČR při vyšetřování a trestání případů tunelování, rozkrádání a korupce dosaženo jistého pokroku?

5. Z níže uvedeného seznamu vyberte ty DŮSLEDKY korupce, které jsou podle Vás NEJZÁVAŽNĚJŠÍ. Vyberte max. 2 důsledky.

6. Myslíte si, že míra korupce politiků a státních úředníků je v ČR vyšší než v ostatních západoevropských zemích?

7. Víte o existenci protikorupční linky, na kterou může občan zavolat?

8. Pokud ANO, využil jste již někdy tuto možnost?

9. Jak je v současné době v ČR respektována svoboda jednotlivce a lidská práva? Máte pocit, že jsou respektována:

10. Jste muž nebo žena?

11. Kolik je Vám let?

12. Jaké je Vaše nejvyšší DOKONČENÉ vzdělání?

13. Jaké je Vaše sociální postavení?

14. Velikost místa bydliště?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Šmahaj, J.Korupce v ČR (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://3203.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.