Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv cestovního ruchu na občany Tábora

Vliv cestovního ruchu na občany Tábora

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radka Kroupová
Šetření:27. 07. 2013 - 18. 08. 2013
Počet respondentů:109
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.53
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

DOTAZNÍK PRO OBČANY MĚSTA TÁBORA

Prosím o vyplnění dotazníku, jehož výstupy budou využity v mé diplomové práci.

Předem děkuji za Váš čas a spolupráci :)

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7366,97 %66,97 %  
muž3633,03 %33,03 %  

Graf

2. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 až 25 let4339,45 %39,45 %  
35 až 49 let2522,94 %22,94 %  
26 až 34 let2119,27 %19,27 %  
60 a více let109,17 %9,17 %  
méně než 15 let54,59 %4,59 %  
50 až 59 let54,59 %4,59 %  

Graf

3. Vítáte zájem turistů o Vaše město?

Vyjádřete na škále od 1 do 5 (1-velmi vítám, 2-vítám, 3-nezáleží mi na tom, 4-spíše odmítám, 5-naprosto odmítám, nepřeji si turisty ve městě).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15550,46 %50,46 %  
23128,44 %28,44 %  
31614,68 %14,68 %  
565,5 %5,5 %  
410,92 %0,92 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.71
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.72
Směrodatná odchylka:0.85
Medián:1
Modus:1

Graf

4. Myslíte si, že je kvalita služeb ve Vašem městě dostatečná?

Vyjádřete na škále od 1 do 5 (1-služby jsou na velmi dobré úrovni, 2-služby jsou dostačující, 3-nevím, nemohu posoudit, 4-služby jsou spíše nedostačující, 5-služby jsou naprosto nedostačující).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25247,71 %47,71 %  
32724,77 %24,77 %  
41513,76 %13,76 %  
11110,09 %10,09 %  
543,67 %3,67 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.49
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.66
Směrodatná odchylka:0.81
Medián:2
Modus:2

Graf

5. Chcete, aby se město Tábor v budoucnu stalo ještě významnějším turistickým centrem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6256,88 %56,88 %  
nevím, nezajímám se o to3935,78 %35,78 %  
ne (důvod vypište níže):87,34 %7,34 %  
Ne není důvod, z historického hlediska už si své vrcholy odbylo.10,92 %0,92 %  
bylo by tu moc lidí10,92 %0,92 %  
zvýšený pohyb osob, zvýšený dopravní ruch v centru, které je už tak těžko průjezdné10,92 %0,92 %  
moc lidí10,92 %0,92 %  
moc ruchu10,92 %0,92 %  
turisty nemám ráda10,92 %0,92 %  

Graf

6. Jaký je Váš názor na pořádání kulturních akcí ve Vašem městě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý způsob propagace města5146,79 %46,79 %  
dobré pro město, protože lákají turisty2926,61 %26,61 %  
hlavně pro místní občany, turisty nelákají1614,68 %14,68 %  
nevím, nemohu posoudit87,34 %7,34 %  
zbytečné, ničemu neprospívají54,59 %4,59 %  

Graf

7. Myslíte si, že je v současné době husitství významným motivem pro návštěvu města Tábora?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7670,37 %69,72 %  
ne2119,44 %19,27 %  
nevím, nedokážu posoudit1110,19 %10,09 %  

Graf

8. V následujícím přehledu jsou shrnuty pozitivní dopady cestovního ruchu - na škále od 1 do 7 prosím určete, jakou oblast podle Vás nejvíce (1) nebo naopak nejméně (7) pozitivně ovlivňuje cestovní ruch:

Prosím, ke každému číslu přiřaďte pouze jednu odpověď tak, aby nedošlo k duplicitě odpovědi.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
zlepšování místní infrastruktury3.1473.134
příjmy do městského rozpočtu2.7343.058
růst pracovních příležitostí3.5873.582
poznávání nových lidí/kultur4.2844.387
rozšiřování nabídky kulturních a jiných akcí3.5232.415
zlepšování kvality místních služeb3.9172.791
posilování povědomí o husitství a jeho historii4.2113.91

Graf

9. V následujícím přehledu jsou shrnuty negativní dopady cestovního ruchu - na škále od 1 do 5 prosím určete, jakou oblast podle Vás nejvíce (1) nebo naopak nejméně (5) negativně ovlivňuje cestovní ruch:

Prosím, ke každému číslu přiřaďte pouze jednu odpověď tak, aby nedošlo k duplicitě odpovědi.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
přelidnění2.7981.776
nadměrný počet automobilů ve městě2.5321.57
zhoršování životního prostředí (zvýšený hluk, odpadky)3.0831.415
zvýšené nepokoje/kriminalita3.8171.361
vysoké ceny3.0281.843

Graf

10. Kam by podle Vás měl každý turista v Táboře zajít/co navštívit? (nepovinné)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
historické centrum711,86 %6,42 %  
Žižkovo náměstí46,78 %3,67 %  
Kotnov35,08 %2,75 %  
Kotnov, náměstí, muzeum35,08 %2,75 %  
Husitské muzeum, památník obětem fašismu11,69 %0,92 %  
Taborske slavnosti11,69 %0,92 %  
nevim11,69 %0,92 %  
katakomby, Žižkovo náměstí11,69 %0,92 %  
strašidelné podzemí!11,69 %0,92 %  
Žižkovo námšstí a kostel sv. Jakuba11,69 %0,92 %  
ostatní odpovědi Katakomby
do centra,
na Fišlovku
staré město s jeho uličkami,husitské muzeum
Pomník Jana Žižky,Divadlo
Husitské muzeum, Klokoty, staré město
Žižkovo náměstí,katakomby
Muzeum, Kotnov
Klokoty, katakomby, uličky starého města, Kotnov, Sady
Jordán
na Harachovku
Historické jádro města a klášter Klokoty
Staré město, Žižkovo náměstí.
Žižkovo nám., Kotnov, židovský hřbitov, okolí Vltavy, koupaliště Jordán
Kotnov, klokoty, katakomby, napusteny Jordan
Myslím, že každý turista, který chce skutečně poznat Tábor, by měl zajít do nádražní restaurace.
Husitské muzeum
Městské hradby
Historické centrum a jeho památky, některá zajímavá muzea (Jejich cena je ovšem občas velmi vysoká)
Katakomby, Husitské muzeum
Procházka starým městem, kostelní věž. Ale nyní láká spíše Zoo Větrovy, muzeum čokolády a muzeum lega..
Kostel
Žižkovo náměstí, katakomby, Kotnov, ZOO Větrovy
Katakomby, Husitstké muzeum
Muzea v Táboře, zříceniny v okolí Tábora, katakomby
Žižkovo náměstí, Kotnov, kostely (Klokoty, nám. Mikuláše z H.)
Hlavní náměstí - domy, radnice, architektura. Projít si pěšky boční uličky (ale tam je provoz, absence doplnkových služeb (obchůdky, služby), nejednotný ráz města... (tu kočíčí hlavy, tam cár asfaltu, tu obrubník, tam díra po kanálu...)
Muzeum, Katakomby, ZOO
Historické centrum, pivní slavnosti, Táborská setkání
historické centrum a všechny možné uličky:) a určitě podzemní chodby
Žižkovo náměstí, Kozí hrádek, Táborské slavnosti, zoo
Husitské muzeum, táborskou věž a strašidelné podzemí, kostel v Klokotech
Staré město
komora, muzeum marcipanu
Katakomby, Kotnov, Kozí hrádek, ZOO Větrovy, Muzeum, Kostel a kostelní věž, projít si historické uličky, všechna náměstí
Muzeum, Kotnov, Sady, Parkány, hospůdky na náměstí
3661,02 %33,03 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Vítáte zájem turistů o Vaše město?

  • odpověď 1:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 4. Myslíte si, že je kvalita služeb ve Vašem městě dostatečná?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Váš věk:

3. Vítáte zájem turistů o Vaše město?

4. Myslíte si, že je kvalita služeb ve Vašem městě dostatečná?

5. Chcete, aby se město Tábor v budoucnu stalo ještě významnějším turistickým centrem?

6. Jaký je Váš názor na pořádání kulturních akcí ve Vašem městě?

7. Myslíte si, že je v současné době husitství významným motivem pro návštěvu města Tábora?

8. V následujícím přehledu jsou shrnuty pozitivní dopady cestovního ruchu - na škále od 1 do 7 prosím určete, jakou oblast podle Vás nejvíce (1) nebo naopak nejméně (7) pozitivně ovlivňuje cestovní ruch:

9. V následujícím přehledu jsou shrnuty negativní dopady cestovního ruchu - na škále od 1 do 5 prosím určete, jakou oblast podle Vás nejvíce (1) nebo naopak nejméně (5) negativně ovlivňuje cestovní ruch:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Váš věk:

3. Vítáte zájem turistů o Vaše město?

4. Myslíte si, že je kvalita služeb ve Vašem městě dostatečná?

5. Chcete, aby se město Tábor v budoucnu stalo ještě významnějším turistickým centrem?

6. Jaký je Váš názor na pořádání kulturních akcí ve Vašem městě?

7. Myslíte si, že je v současné době husitství významným motivem pro návštěvu města Tábora?

8. V následujícím přehledu jsou shrnuty pozitivní dopady cestovního ruchu - na škále od 1 do 7 prosím určete, jakou oblast podle Vás nejvíce (1) nebo naopak nejméně (7) pozitivně ovlivňuje cestovní ruch:

9. V následujícím přehledu jsou shrnuty negativní dopady cestovního ruchu - na škále od 1 do 5 prosím určete, jakou oblast podle Vás nejvíce (1) nebo naopak nejméně (5) negativně ovlivňuje cestovní ruch:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kroupová, R.Vliv cestovního ruchu na občany Tábora (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://32243.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.