Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jste spokojeni se současnou podobou vysvědčení v České republice?

Jste spokojeni se současnou podobou vysvědčení v České republice?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Tomanová
Šetření:15. 09. 2013 - 15. 10. 2013
Počet respondentů:490
Počet otázek (max/průměr):15 / 11.41
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:35,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.11:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Vážení rodiče a učitelé,

 

jmenuji se Markéta Tomanová a jsem studentkou oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Ve své diplomové práci se zabývám názory rodičů na současnou podobu vysvědčení. Dovoluji si vás tedy oslovit k tomuto tématu. Školy se v mnohém za posledních dvacet let změnily, vysvědčení zůstává však téměř stejné. Zajímalo by mě tedy, jestli vám vysvědčení v jeho nynější podobě poskytuje dostatečné informace o vašem dítěti a jeho počínání ve škole, nebo byste uvítali jinou formu závěrečného hodnocení. Díky této anketě se nad způsobem hodnocení u nás můžete zamyslet. Třeba vaše názory ovlivní podobu vysvědčení do budoucna.

Dovolte mi tedy poprosit vás o vyplnění krátkého dotazníku. Ten obsahuje kromě několika otázek také ukázky vysvědčení používaných v jiných státech světa. Přeložila jsem je do češtiny, ale ponechala jejich formální podobu. Vy máte možnost seřadit nabídnuté typy vysvědčení od nejlepšího až po to nejméně žádoucí (dle vašeho názoru). Vyplnění dotazníku vám zabere asi 10 minut.

 


Děkuji za váš čas a spolupráci.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena37776,94 %76,94 %  
muž11323,06 %23,06 %  

Graf

2. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [rodičotázka č. 5, učitel/kaotázka č. 3, rodič a učitel/ka v jedné osoběotázka č. 4, nejsem ani rodič ani učitelotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nejsem ani rodič ani učitel17535,71 %35,71 %  
rodič16734,08 %34,08 %  
učitel/ka8016,33 %16,33 %  
rodič a učitel/ka v jedné osobě6813,88 %13,88 %  

Graf

3. Učíte na škole, která je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
základní školou ve městě4859,26 %9,8 %  
základní školou na vesnici1417,28 %2,86 %  
malotřídní školou1316,05 %2,65 %  
jazyková škola11,23 %0,2 %  
SOU11,23 %0,2 %  
ZŠ speciální11,23 %0,2 %  
mÁlotřídní škola11,23 %0,2 %  
Církevní zš11,23 %0,2 %  
Mateřská škola speciální11,23 %0,2 %  

Graf

4. Učíte na škole, která je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
základní školou ve městě2941,43 %5,92 %  
základní školou na vesnici1825,71 %3,67 %  
malotřídní školou811,43 %1,63 %  
alternativní školou (Montessori, Waldorf a jiné)68,57 %1,22 %  
SOŠ a SOU11,43 %0,2 %  
ČŠI11,43 %0,2 %  
učím dítě v domácím vzdělávání11,43 %0,2 %  
lektor kurzů v rámci společnosti pro mentálně postižené děti11,43 %0,2 %  
před nástupem na RD jsem učila na SŠ11,43 %0,2 %  
11,43 %0,2 %  
dyslektická třída11,43 %0,2 %  
vysoká škola11,43 %0,2 %  
SOŠ11,43 %0,2 %  

Graf

5. Vaše dítě navštěvuje:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [1. stupeň ZŠotázka č. 6, 2. stupeň ZŠotázka č. 6, učiliště nebo střední školuotázka č. 7, vysokou školuotázka č. 8, nenavštěvuje žádný z výše uvedených typů školotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1. stupeň ZŠ11247,66 %22,86 %  
učiliště nebo střední školu3414,47 %6,94 %  
2. stupeň ZŠ3213,62 %6,53 %  
vysokou školu2912,34 %5,92 %  
nenavštěvuje žádný z výše uvedených typů škol2811,91 %5,71 %  

Graf

6. Vaše dítě navštěvuje:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
základní školu ve městě9968,75 %20,2 %  
základní školu na vesnici2618,06 %5,31 %  
alternativní školu (Montessori, Waldorf a jiné)149,72 %2,86 %  
malotřídní školu53,47 %1,02 %  

Graf

7. Vaše dítě je na vysvědčení hodnoceno:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
klasifikací (známkami)13978,09 %28,37 %  
slovně2413,48 %4,9 %  
kombinací slovního hodnocení a klasifikace158,43 %3,06 %  

Graf

8. S vizuální podobou vysvědčení v České republice jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
docela spokojen/a18738,16 %38,16 %  
jeho podoba pro mě není důležitá11824,08 %24,08 %  
zcela spokojen/a11022,45 %22,45 %  
mírně nespokojen/a5511,22 %11,22 %  
zcela nespokojen/a204,08 %4,08 %  

Graf

9. Se způsobem hodnocení na vysvědčení (známky, slovní hodnocení, kombinace známek a slovního hodnocení) jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
docela spokojen/a21143,06 %43,06 %  
zcela spokojen/a12224,9 %24,9 %  
mírně nespokojen/a10120,61 %20,61 %  
způsob hodnocení pro mě není důležitý316,33 %6,33 %  
zcela nespokojen/a255,1 %5,1 %  

Graf

10. Upřednostnil/a bych hodnocení:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kombinací klasifikace a slovního hodnocení28457,96 %57,96 %  
známkami13527,55 %27,55 %  
slovně7114,49 %14,49 %  

Graf

11. Vysvědčení poskytuje dle mého dostatek informací o výsledcích dítěte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne26153,27 %53,27 %  
ano22946,73 %46,73 %  

Graf

12. Na vysvědčení postrádám:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

-

-

-

-

- možnost širšího slovního hodnocení - možnost výraznějšího ocenění žáka za jeho případné zásluhy či úspěchy - možnost výstižnější charakteristiky úspěchů, předpokladů či nedostatků žáka

---

--------------------

-na-

??

???

...

...

"Hodnecení" i jiných věcí než "hlavy". Je to strašně jednostranné a mnoho dětí má o sobě špatné mínění jen díky známkám. Přitom třeba na náročnou cestu, práci ....bych si často vzala radši "ne jedničkáře". Ale na žádné známce jím to nemůžu vynahradit.

"Není dvojka jako dvojka." Myslím si, že mnohem více o dítěti vypoví slovní hodnocení, ale z pozice učitelky to vidím jako velkou časovou zátěž, proto jsem pro kriteriální hodnocení. Žáci, učitelé i rodiče předem znají kritéria v jednotlivých předmětech a je jasně vidět, kde dítě "tlačí" pata, kde má přidat a naopak, která část mu nedělá problémy. Největší problém vidím v hodnocení výchov.

A

Ad 11: ale vysvědčení úřece není JEDINÝ komunikační kanál mezi školou a rodičem; je otázka, jestli se musíme snažit všechno "nacpat" právě na to vysvědčení.

alespoň částečné slovní hodnocení

alespoň jsem si myslela, že nic nepostrádám, dokud jsem neviděla ukázku vysvědčení z Austrálie-Victoria a Irska v následující otázce

alespon stručně vypsanou charakteristiku dítěte, jeho motivaci do dalšího vzdělávání

ano

asi nic, nenapadá mě, co by se tam mohlo ještě dopsat. Možná jen pokud má dítě nějaké vlohy pro něco, mohlo by to tam být dopsáno.

Asi nic.

barevnost

bližší informace o vývoji znalostí žáka apod., srovnání s ostatními žáky resp. s průměrem.

bližší informace o zlepšení,zhoršení

celkem nevidím problém

Celkové hodnocení

celkové slovní hodnocení konkrétního žáda od učitele

celkové zhodnocení působení dítěte ve škole

celkovou spokojenost se žákem

celkový průměr

Celkový průměr žáka v tom daném předmětu za jedno pololetí a celkový průměr. Vše na dvě desetinná čísla.

co se zlepšilo, v čem se zlepšit

čeho dítě dosáhlo, co doopravdy umí, co by mělo zlepšit, jak k němu přistupují učitelé, jak spolupracuje s kolektivem, jak řeší problémy

další slovní hodnocení, odůvodnění udělené známky

Dle mého názoru je tam všechno.

Do jaké skupiny se v rámci třídy řadí daný žák (průměrný, podprůměrný, nadprůměrný). Co to vlastně znamená 3 z matiky, když nevím, co dostali spolužáci.

dobrá známky dnešních žáků

dobrovolná účas na různých soutěžích, aktivity, přínosy pro školu,...

dodatečné slovní hodnocení k číselné známce

doplňující slovní hodnocení, v čem přesně dítě pokulhává, případně vyniká

Doporučení rodičům čemu by se měl žák více věnovat, co jsou jeho silné a slabé stránky

doporučení rodičům pro další postup

dostatečné individuální ohodnocení dítěte s důrazem na posun, ne na průměrnou úroveň ve třídě, motivaci dítěte, co zlepšit a radu pro rodiče jak na to.

Fakt nic, moje děti jsou ve věku 32 a 38 let, takže...

Formulář pro slovní hodnocení je prázdný, vede to k zbytečnému rozepisování se-frázím. Hodnocení známkou 1-5 je velice strohé, někdy nelze přesně zařadit žáka ke známce (za 4 -je špatná známka, přitom dítě může v určitém předmětu být v něčem podprůměrné, v něčem dobré).

fotku

grafické znázornění pokroku - viz vysvědčení Nový Zéland

Grafickou úroveň odpovídající dnešním schopnostem grafiky. Formulář se výrazně vzhledově nezměnil min. 30 let. Srovnej s Technickým průkazem před 30 lety a dnes. Trochu barev a ochranných prvků by dodalo větší vážnost výsledku celoroční práce žáka/studenta. Otázka vyplňování (číslice/slova a ruční/strojové) také není ujednocena.

Hezké grafické provedení, které by se lišilo u každé školy.

Hodiny

hodnocení aktivit dítěte - např. nyní, když není zapisována účast v zájmových kroužcích, nemají některé děti příliš šanci se "pochlubit" také něčím jiným, než známkami.

hodnocení aktivity/pasivity

Hodnocení by mohlo být podrobnější, v současné podobě nemá příliš vypovídací schopnost o úrovni vzdělání a schopnostech žáka

Hodnocení celkového chování dítěte ve škole, hodnocení motivace, přístupu k plnění úkolu, práce ve škole, práce v kolektivu, samostatné práce. Známky mi dokáží poskytnout informaci o tom, kolik chyb udělalo dítě v jedné písemce. Nikoli, jakým způsobem při plnění úkolu pracovalo. Což je pro budoucnost důležitější, než perfektní znalost vyjmenovaných slov.

Hodnocení dítěte, kde je uvedeno jak si stojí vůči ostatním žákům, popř. jaké jsou jeho výsledky ve srovnání s celorepublikovým průměrem.

Hodnocení jeho povahy, způsobu chování v hodinách, přístupu k učení a posouzení jeho možností dle těchto všech věcí k následnému oboru na SŠ

hodnocení kompetencí

Hodnocení kompetencí, schopností, dovedností.

hodnocení mimoškolní činnosti

hodnocení o aktivitách v jednotlivých předmětech, o tom jak dítě danou látku chápe atd

Hodnocení práce, přístupu k povinnostem a rozbor chování.

hodnocení přístupu dítěte k učení - předmětu

Hodnocení snažení a potenciál žáka

hodnocení studenta, obsahuje pouze hodnocení znalostí

hodnocení studijní práce dítěte

hodnocení úsilí žáka k dosažení výsledků a jeho vztahu k učení.

hodnocení z hlavních předmětů víc,jak jednou známkou

hodnocení zájmových kroužků a pochvaly , tak jak tomu bývalo dříve

Hodnocení zájmových kroužků při škole.

Hodnocení zájmových útvarů, tak jak tomu bylo do loňského roku.

Hodnocení známkou není srovnatelné, je to velmi subjektiv. Každý učitel hodnotí jinak.

hodnocení, na co by se mohlo konkrétně dítě zaměřit do budoucna. V čem dle učitele více vyniká. Já vím jde to poznat na známkách, ale slovní posouzení by bylo fajn.

hovno

charakteristiku dítěte, jeho chování, samostatného uvažování a přístupu k informacím a jejich zpracování

individualitu

individualitu k dítěti.Trojka u Pepíčka není přece stejná jako trojka u Pavlíčka..

individualizaci

individuální hodnocení přístupu dítěte

individuální hodnocení slovní, znám pouze na konci 9. třídy jako posudek pro střední školy.

Individualni hodnoceni. Trojka je sice jedna znamka, ale mel by byt idet rozdil, jestli to je lepsi trojka, nebo trojka s "odrenyma usima".

individuální přístup k člověku, studenti jsou individuality, ne stroje, které lze klasifikovat pěti čísly tak, aby to mělo nějakou vypovídací hodnotu, ty mohou být doplňkové, ale především by měly být zdůrazněny silné a slabé stránky studenta, aby z hodnocení vyplynuly důležité informace pro další přístup k jeho vzdělávání (na zlepšení čeho se zaměřit, které silné stránky podporovat a využívat) a případně pro budoucí zaměstnání

Individuální vyjádření k dítěti, které by obsahovalo i názor na schopnosti a snahu dítěte pochopit probíranou látku.

individuální zhodnocení, doporučení, odborný nestranný názor pedagoga

individuální zlepšení

Informace ke známkách, jen známka je nicneříkající

informace o pokroku žáka, informace v čem se zlepšit

Informace o probraném studiu a znalosti, které si dítě osvojilo.

Informace o provozovaných zájmových aktivitách, dosažení různých úspěchů, ale naopak i udělení kázeňských opatření (mimo snížených stupňů z chování), grafické vyjádření tendence ke zhoršování, zlepšování nebo setrvalý stav v porovnání s minulým obdobím.

Informace o tom, co konkrétně mé dítě zvládá a co ne, na jaké úrovni má zvládnuté učivo, jaký je její přístup k práci, co má dělat, aby se zlepšila

informace vývoji žáka, informace o rozvoji dalších schopností (např. schopnost se učit, přemýšlivost, schopnost formulovat dotaz, retorika a dalsi)

informaci o konkrétních výstupech, jak je žák zvládá (nezvládá), dosavadní známka na vysvědčení je povrchní a pro všechny těžko uchopitelná...proto je dobré přidat slovní hodnocení a v něm popsat opravdový stav

Já si myslím, že je tam vše podstatné

Jak celkově pracuje, jistě v hlavě toho moc mít nemusí ale to co vytváří je jistě jiné.

Jak pomoci doma.

Jaké učivo má dítě doplnit, zda je to v jeho silách, jestli je zhoršená známka problémem se zvládnutím učiva, nebo způsobena nezájmem.

Jakékoliv podrobnější informace, je v podstatě nicneříkající

je nespravedlivé-výkon a schopnosti, posun od předchozích znalostí,nevyjádří niance v předmětu u jednotlivce,...

Je tam pouze Český jazyk a chybí mi rozdělení na čtení, psaní a gramatika. A od letošního roku, nevím jestli omylem, nejsou na vysvědčení zájmové kroužky. Proč tato odměna za práci navíc tam není, to opravdu nechápu.

Je to neobjektivní.

je to stále kus papíru................................................ stresující

Jednoduché vyjádření učitele,co si o výsledné známce u dotyčného žáka myslí (viz odp. 14).

jeho smysl

Jména a hodnocení učitelů.

kakance

Ke slovnímu hodnocení přidat i hodnocení známkou a to, jaké zlepšení dítě udělalo a také možnosti a návrhy na progresi doma.

KOLONKU: Vyzdvižení kladných stránek osobnosti dítěte, jeho zájmů, nadání, talent, v čem se mu daří...., také KOLONKU :v čem by měl přidat, co mu nejde a na co se nejvíce zaměřit

kombinaci slovního hodnocení s klasifikací

komentář konkrétního učitele na žáka

komentovanou část

konkrétnější pokroky u dítěte, bližší specifikace vědomostí (např. nejen hodnocení z českého jazyka, ale konkrétní údaj např. slovní projev, recitační projev atd.)

konkrétní postřehy od učitelů, co si dítě může ještě dopilovat a jaké mají postřehy o soc.chování dítěte

Krátké a stručné popsání pokroku, ale i problémů.

kromě výše uvedeného silně postrádám barvy, emoce. doposud je to strohý úřednický dokument a to je dle mého špatně! preferoval bych výtvarně ztvárněný "diplom"

kromě známky bližší informaci, jak žák učivo zvládl, v čem by měl přidat, v čem se zlpšil

Kroužky

Kvalitní slovní hodnocení - psané popisným jazykem, které dává žákovi srozumitelnou zpětnou vazbu.

Kvalitní slovní hodnocení. To má mnohem větší vypovídací hodnotu než známky - ty nic neříkají o tom, co dítě opravdu umí a zda to umí použít.

lépe ohodnotit dítě, učitel by měl napsat, kde má rezervy, na co se zaměřit, aby mohl mít lepší známku,

mimoškolní činnost

místo známek s VV, Hv,Tv a Pv místo známek jen slovní sdělení.Ovšem jen pokud to je Zš,jestliže je to škola odborná,tak by měla být známka na místě

morálně etické hledisko a hodnocení vztahů dítěte ke spolupžákům, učitelům, škole (jako instituci)

Motivační hodnocení dítěte, v čem je výborné.

možná hodnocení nějakých vloh, talentů, úspěchů i mimo školu

Možná vedle slovního hodnocení i to, jak by dítě bylo hodnoceno známkou. To může být důležité pro případné příjmací zkoušky na sš.

možnost posouzení chování, pokroků v sociální a osobnostní rovině

Možnost slovního hodnocení kromě známkování, vyjádřit co dítěti jde a v čem by se mělo ještě zlepšit.

Možnost tolerance určitého rozmezí mezi známkami, není vždy objektivní.

Možnost vyjádření pedagoga.

Možnost vyzvednutí pozitiv dítěte a zaznamenání určitého posunu ve vzdělávání.

myslím si, že známka neposkytuje objektivní hodnocení žáka

Myslím že je tam dostatek informací.

Myslím, že vysvědčení podává dostatek informací ohledně prospěchu žáka. Pro zjištění jak se žák snaží, vystupuje při hodinách atp. jsou třídní schůzky a rodič, který se chce zajímat, se může osobně sejít s učitelem. Problém vysvědčení je, že známkování je na různých školách prováděno různým způsobem a 3 na jedné škole neznamená totéž, co 3 na jiné škole. V rozlišení tohoto, ale slovní hodnocení nepomůže. Zároveň si myslím, že na vysvědčení je pozdě řešit to, v čem je potřeba zlepšit domácí přípravu apod. Vysvědčení má sloužit pouze jako doklad k tomu udělat si obrázek o tom, jaké jsou předpoklady žáka ke studiu, ale nepoužívala bych ho jako jediné kritérium pro přijímání na školu atd.

na čem by dítě mělo zapracovat, co mu jde nadstandartně, aby třeba i "čtyřkař" věděl, v čem je úspěšný,...

na prvním stupni jiný vzhled

na vysvědčení nepostrádám nic, vše záleží na přístupu rodičů k projevování zájmu o školní docházku svých dětí, pravidelné konzultace s třídními učiteli. Potom má každý z nás přehled o svém děcku a stačí pouze známkové hodnocení, protož slovní již má od učitele.

Na vysvědčení nic nepostrádám, je velmi srozumitelné a obsáhlé.

Na vysvědčení nic nepostrádám. Bohužel ale postrádám trochu inteligence a rozumu v hlavách pedagogů a teoretických didaktiků, co posledních let vymýšlí, jak zničit naše školství místo toho aby se vrátili ke stavu, kdy jsme patřili mezi nejchytřejší národy světa!

Na ZŠ, kterou děti navštěvují je ještě stupnice písmen A-F, kdy A je nejlepší a je předem popsáno v ŽK, toto je ale velmi těžké dosáhnout, pokud je dítě např introvert a nemá v povaze soutěživost, tudíž zrovna tato podoba slovního hodnocení se mi nelíbí, protože je to zobecněné a vím, že když dostane dítě C, je zklamané a přitom moc šikovné, jen prostě povahou jiné.

Naprosto nadšená jsem z vysvědčení austrálie-victoria. To vše, co tam je, na našem vysvědčení postrádám. Vadí mi, že jsou žáci hodnoceni pouze podle výsledků a hodnocena snaha, pochopení souvislostí, logické uvažování, líbí se mi doporučení, jak dítěti pomoci atd..

Napřříklad vyjádření učitele k té známce, proč takovou... občas se stává, že někteří učitelé jsou zasedlí a dají horší známku jen proto, že toho člověka nemají rádi...

národnost

Naše vysvědčení, vzhledem k tomu, že ho synovi píšu sama, nepostrádá nic... pokud by však chodil do školy, postrádala bych toho strašlivě moc. Známky jsou jen srovnáním s ostatními, ale vůbec nevypovídají o progresu, který dítě udělalo... a jsou ve výsledku velmi nespravedlivé, ač se za spravedlivé vydávají.

Naznačení směru, kam se dítě může dál rozvíjet, na co se zaměřit.

něco víc, než nic neříkající známku

nehodnotí umění spolupracovat, prezentovat a obhájit svou práci, nehodnotí úroveň komunikace, nehodnotí pokrok či propad v konkrétním předmětu, nehodnotí osobní ani sociální rozvoj studenta

Nějaké upřesnění, proč to tak je...motivace pro žáky v čem jsou dobří a co je potřeba zlepšit... Uznávám, že se člověk spoustu informací dozví na třídních schůzkách, ale myslím, že by to bylo důležité i pro děti samotné.

nějaké zajímavé provedení, popř. pro kažfou školu něco typického.

Nejsem si vědomá toho, že bych na vysvědčení něco postrádala... S jeho současnou podobou jsem velmi spokojena.

Nelíbí se mi, že "2" je "chvalitebně", kdežto "3"je "dobře". Myslím, že v současnosti se slovo "chvalitebně" málo používá a že vyšší ocenění je "dobře" než "chvalitebně".

Nemám výhrady.

nepokládám tento papír za velmi důležitý, význam se přeceňuje

Nepostrádám nic, jeho podoba mi nevadí.

Nepostrádám nic, vyhovuje tak, jak je.

nepostrádám nic.

nepostrádám tam nic, vysvědčení celkově mi připadá zbytečné, snažím se v rámci mé životní filozofie nehodnotit vůbec - jakékoliv hodnocení je absolutně zbytečné a následky má spíše negativní, bohužel jsme toho obětí všichni - teda alespoň v této kultuře/systému/programu myšlení, ve kterém žijeme, níže uvedená vysvědčení se mi nezobrazila, proto zatrhnuté odpovědi jsou jen nahodilé

Nepoznám, co dítě umí a jaké má slabiny a nemám srovnání s vrstevníky.

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevim

nevím

nevím, neznám současnou podobu vysvědčení dětí, neboť nejsem rodičem - a od mých školních let nějaký ten pátek už utekl

Nevím.

Nic !otázka 4 - učitelé učí i na jiných školách než základních (já třeba na střední škole) !otázka 5 - rodiče mají také občas více dětí než jen jedno, takže na otázku nemohu pravdivě odpovědět, protože mám 2 děti na 1. stupni a 1 dítě na střední škole - ale bohužel jde jen 1 odpověď zaškrtnout

Nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

Nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

Nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

Nic

nic

nic

nic

nic

nic

NIC

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

NIC

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

Nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

Nic - je to jen přehled, pro rodiče by měly být důležitější informace o dítěti, které se dozví na konzultacích s učiteli. Význam vysvědčení a známek vůbec se v Česku tradičně přeceňuje.

Nic a nechápu, jak můžeš psát diplomku, když v úvodním textu máš tolik chyb. S tím bych se styděla přiznat i studium na SŠ.

Nic mě nenapadá. Možná kombinaci slovního hodnocení a známku.

nic mě známky

Nic mi tam nechybí ...

nic mne momentálně nenapadá

nic mne nenapadá

nic nepostrádám

nic nepostrádám

nic nepostrádám

nic nepostrádám

nic nepostrádám

Nic nepostrádám

nic nepostrádám

Nic nepostrádám.

nic neschází

nic, jsem spokojená

nic, jsem spokojena s formou vysvědčení - jeho slovním hodnocením

nic, jsem zcela spokojen

Nic, protože se domnívám, že důležité jsou zejména výsledky během školního roku. Vysvědčení je pro mne spíše celkovým shrnutím, které pro mne má vypovídající hodnotu jen v případě slovního. U známek nelze poznat slabiny, mezery, talent případně jiné poznatky o vzdělání a potřebách dítěte.

Nic, vysvědčení pro mne není důležité. Mluvím denně s pí. učitelkou, vím jak na tom syn je (syn je dítě se specifickými potřebami, má IVP).

Nic. P. S. Nežiju ani v Austrálii, Novém Zélandu, Irsku či v jiné .... Hodnotím v České republice tady a teď. P. S. S. Je mi jasné, že potřebujete do diplomky pořadí k č. 15 od Austrálie po Maltu dávám to číslo, které není u prvních tří - není směrodatné - neuvádějte za pravdivá fakta.

Nic.

Nic.

Nic. Na potřebné doplňující informace se lze doptat na škole.

nikdy není objektivní, pro první pololetí první třídy byla lepší jediná známka

nn

No sama od sebe nepostrádám nic, ale líbilo by se mi, kdyby vysvědčení jako celek vypadalo jako to irské (to je dole v ukázce)

Nyní nově zrušené psaní pochval, povolené jsou pouze pochvaly ředitele školy za výjimečné výsledky v olympiádách,... Dále hodnocení za práci v kroužcích, byť je organizuje škola.

obecně na klasifikaci více individální přístup

Objektivní posouzení vědomostí, dovedností a schopností dítěte - individuální přístup k jednotlivci.

Objektivní zhodnocení žákova úsilí a jeho schopností.

Obrázky

Ocenění snahy i v případech, kdy dítě sice "maká", ale nejde mu to tak dobře, jako bystřejším dětem. Hodnotit víc snahu, zapojenost a píli než faktické vědomosti

Odměny za sportovní výkony reprezentací školy.

Okomentovane chovani ditete ve skole

Osobně si myslím, že nejlepší a neojobjektivnější je hodnocení formou procent. Na vysvědčení v podobě, jakou má dnes, postrádám podrobnější informace o tom, v čem konkrétně má dítě mezery, v čem je dobré...

osobní hodnocení dítěte a zároveň informaci, jak si stojí vůči požadavkům učitele/osnov/vzdělávacího plánu, příp. jak si stojí vůči ostatním

osobní hodnocení dítěte pedagogem

Osobní názor kantora na věc, informace o aktiviě a zaujetí studenta v jednotlivých předměch. Celkově nějaké slovní hodnocení.

osobní ohodnocení více praktických zkoušek, ne se jen biflovat

osobní ohodnocení učitele

Osobní poděkování ministra školství učitelům za jejich snahu, píli, odevzdané fyzické a psychycké síly, za odvahu

osobní přístup

osobní přístup k dítěti

ostatní aktivity dítěte ve škole

Pět klasifikačních stupňů mi připadá málo, protože přesně nevyjadřuje úroveň žáka. Na 1. stupni ZŠ bych klasifikovala i ze všech oborů ŠVP - například jazyková výchova, sloh a komunikace apod. Nejen český jazyk obecně.

Písemnou formu klasifikace - v čem se dítě zlepšilo, zhoršilo, jak mu pomoci v dalším studiu pro zlepšení výsledků, logického myšlení, atd.

Podle mého názoru je hodnocení tak široký pojem, že nikdy jeho formální podoba nebude ve všem vyhovovat všem.

Podrobnější hodnocení žáka, co umí, neumí, v čem je třeba se zlepšit...

podrobnější informace o pokrocích žáka

Podrobnější informace o studijních výsledcích studenta.

Podrobnější klasifikaci.

Podrobnější popis pokroku žáka od předešlého hodnocení, vazba učitel-rodič-žák. Vysvědčení by mělo být přehledné, stručné, ale výstižné pro žáka i rodiče.

podrobnější rozdělení předmětů (literaturaxgramatikaxsloh...)

podrobnější rozpis u předmětů, které obsahují viíce různorodých dovedností / předmětů výuky

pochvaly

Pokrok, úspěch, oblast ve kterém se má zlepšit, jak mu může pomoci škola a hlavně jak můžeme pomoci, jako rodiče. Komentář žáka.

pokroky oproti loňským rokům

Popis "šikovnosti" žáka

popis toho, co žák již ovládá, v čem se zlepšil a co mu ještě nejde

pořadí průměru prospěchu v rámci třídy/školy; pochvaly

posouzení schopností dítěte

postrádám slovní zhodnocení případného pokroku dítěte a náměty a hlavně návod jak se zlepšit..

potvrzení toho, co mají děti v osnovách, že mají za daný rok umět, je jasné, že tam na to není dost času, ale je to něco, co by děti měly pro rodiče mít už na začátku roku připravené s tím, že jednička je tehdy, když uvedeného na pololetí/na konci roku dosáhnou na 100%. Přijde mi liché dělat jakési průměry, protože ty svědčí často více o chování a kázni než o samotných vědomostech žáka.

povinně slovní hodnocení a stačily by body a třeba i kroužkování od 1 - 5, vyjádřit se k pokroku, ke snaze, v dosaženým výsledkům podle jeho osobních možností

pozn. k ot.13: ČR klasifikace - soubor byl označen jako poškozený, neotevřela jsem ho ot.12:hodnocení postavení v kolektivu, jak se asertivně projevu /neprojevuje, jeho vůdcovské schopnosti apod. Napovědělo by to o budoucím směřování dítěte a jeho možnostech seberealizace

Pravděpodobně mi na něm nic nechybí. Možná jen krátký názor učitelů o studiu studenta v průběhu roku.

Pripominky ucitele (kladne i zaporne) - i kdyz chapu, ze vypisovani se na kazdem vysvedceni by bylo casove narocne.

progres, možnosti,

průměr by byl podle mého mnohem objektivnější, než známka, tedy např. hodnocení "2,6" a ne "3", jelikož "3" dostane i student s průměrem např 3,4 a to je dost velký rozdíl, než 2,6..

průměrné výsledky, jedna známka nevypovídá o vědomostech

přednosti a nedostatky při zvládání látky

přesné vyjádření kladů a záporů dítěte

přesnější hodnocení v hlavních předmětech - jazyky -poslech, mluvení, čtení psaní, obdobně matematika

Přesnější slovní hodnocení vycházející ze znalosti silných a slabých stránek žáka.

přesnost a občas pravdivost

přílohu europass

PSANÍ POCHVAL NEBO NAOPAK KÁZEŇSKÝCH PŘESTUPKŮ

psaní pochval třídního učitele, ale i kázeňských přestupků - třídní důtky, důtky ředitele školy, dále hodnocení zájmových kroužků při škole

reakci všech pedagogů

Relevanci

Rozepsání známky a osobnosti a chování daného žáka.

Rozlišení absolutního výkonu a "píle" - stupeň odvedené "práce", která k danému výkonu vedla a osobní pokrok hodnoceného. Také mi vadí, že při absenci objektivních standardů se známka řídí jen standardem školy resp. učitele.

Rozlišení třeba u ČJ-čtení-sloh versus y,i a rozbory vět

rubriku kázeňských opatření - napomenutí, důtku atd.

ruční vyplnění, nikoli přes PC

S vysvědčením jsem spokojena, nic nepostrádám, hodnocení, které není uvedeno na vysvědčení mám možnost zjistit u paní učitelky třídní i ostatních, které učí moje dítě.

Sebehodnoceni

Shrnutí celkového hodnocení žáka (jeho aktivita při vyučování, jeho chování, vyzdvihnutí kladných stránek a upozornění na záporné stránky)

shrnutí dovedností žáka v daném předmětu

shrnutí pokroků žáka za celý rok

skutečnou úroveň vzdělání dítěte

slovně konkrétní zlepšení/zhoršení žáka

slovně vyjádřit, jak se dá pomoci ke zlepšení

slovní a osobní ohodnocení

slovní hodnocení

slovní hodnocení

slovní hodnocení

Slovní hodnocení

Slovní hodnocení

slovní hodnocení

Slovní hodnocení

slovní hodnocení

slovní hodnocení

Slovní hodnocení

slovní hodnocení

slovní hodnocení

slovní hodnocení

slovní hodnocení

slovní hodnocení

Slovní hodnocení

slovní hodnocení

slovní hodnocení

slovní hodnocení

Slovní hodnocení

slovní hodnocení - komplexní obraz žáka, jeho vývoj, slabé a silné stránky atd. pozn. k otázce 9 - mezi "mírně" a "zcela" by měl být ještě jeden stupeň - nejsem nespokojena ani mírně, ani zcela, ale tak nějak "docela" :)

Slovní hodnocení - konkrétně to, co dítě dobře umí, na co může být pyšné a konkrétně to, co by bylo potřeba zlepšit. Povzbuzení do další práce.

slovní hodnocení (jako dodatek)

slovní hodnocení (pracovala jsem 15 let jako učitelka jazyků a na školách, kde jsem učila, bylo vždy jen vysvědčení se známkami)

slovní hodnocení a objektivnost udaných známek

slovní hodnocení k jednotlivým předmětům

Slovní hodnocení kvalit a nedostatků, náměty k dalšímu rozvoji.

slovní hodnocení má podle mne smysl jen na prvním stupni ZŠ, jinak ne. Navíc, rodič, který se stará o své dítě, ví kde má slabiny a kde je jeho silná stránka

slovní hodnocení s doporučením so budoucna

slovní hodnocení tělesné výchovy

slovní hodnocení toho, co dítě potřebuje

Slovní hodnocení ve výchovách.

slovní hodnocení výchov

slovní hodnocení výkonu dítěte v jednotlivých předmětech

slovní hodnocení z jednotlivých předmětů

slovní hodnocení, které na českých není

slovní hodnocení, pokrok, nedostatky

Slovní hodnocení, v čem dítě vyniká a v čem by se mělo zlepšit.

slovní hodnocení, vyzvednutí kladných stránek dítěte, jeho potenciálu i slabin

slovní hodnocení, ze kterého by se člověk dozvěděl, v čem dítě vyniká a naopak v čem by mělo přidat...známka vůbec neinformuje o tom, v čem dítě udělalo chybu a na co se zaměřit

Slovní hodnocení.

Slovní hodnocení.

Slovní hodnocení.

Slovní hodnocení.

Slovní hodnocení.

Slovní ohodnocení

slovní ohodnocení

slovní ohodnocení

slovní ohodnocení

Slovní ohodnocení,více práce s dítětem a informacemi o něm.

slovní posudek třídnního učitele

slovní zhodnocení jedince

Smysluplnost známky z chování

snaživost, to jak si dítě vede v tom kterém předmětu, ne pouze známky

souhrné hodnocení ze všech předmětů

Spíš než postrádám, tak jsem nespokojen s jeho formální podobou. Myslím, že "tiskopis" je spíš úřední záležitost a vysvědčení by mělo být osobní záležitostí mezi učitelem, žákem a rodiči.

Srovnání s ostatními

Stačí. Nejraději bych však žádné nepsala a klasifikovala v krátkých obdobích. Jednou za půl roku napsat známku nevypovídá a snaze, schopnostech, problémech a pod.

subjektivní názor třídního učitele na daného žáka

širší škálu hodnocení

širší škálu hodnocení, variantou by bylo rozšíření o slovní hodnocení (kombinace)

širší škálu hodnocení. Někteří učitelé mají škálu hodnocení 1-10 a z těchto výsledků jsme se dozvěděli mnohem více, než z výsledného 1-5 na vysvědčení

širší škálu známek.

Testy inteligence

trochu slovního shrnutí učitele

U každého předmětu v čem konkrétně má dítě nedostatky a naopak přednosti. Také bych uvítal doporučení, jak se zbavit nedostatků či jak rozvíjet přednosti. Forma by však mohla být i ústní na konzultaci rodiče s učitelem.

U klasického známkování postrádám konkrétní informaci, v čem dítě vyniká a v co konkrétně musí více procvičkovat.

U pouhé klasifikace známkami i slovní ohodnocení učitele - pracoval/a v hodině, plnil/a úkoly, zhoršila svou kázeň, pokroky atd..

U výchovní předmětů na místo známek jen uspěl, neuspěl.

U vysvědčení se známkami by bylo dobré úvádět nějaké zpřesňující informace, neboť ne každý, kdo má 1 či 2 umí to samé tím samým způsobem. Např. mohou být dva jedničkáři. Jeden proto, že se látku "nadrtil" druhý proto, že se učí v souvislostech a "kreativně".

údaj o národnosti eventuelně údaj o rodičích

Úspěchy dítěte, v čem se mu daří, co se mu povedlo, zda je aktivní v hodinách, jak pomáhá ostatním, pochvala za cokoli pozitivního. Informace v čem musí přidat, v čem se ma zlepšit, jeho postaveni ve třídě aj.

ústní zhodnocení

V čem dítě vyniká, v čem je potřeba ho posílit.

V případě známkování podrobnější sdělení co dítě zvládlo, co zvládlo méně.

Vetsi skalu hodnoceni - znamky 1-5 nevypovidaji dostatecne o urovni ditete. Ne vsichni jednickari, vsichni dvojkari, apod. maji stejnou uroven. Slovni hodnoceni by mohlo byt komplementarni k znamkam. Napr. zak, ktery dostal spatnou znamku proto, ze nebyl radne pripraven, by mel byt odlisen od zaka, ktery dostal spatnou znamku, protoze nestihl vcas vyresit vsechna cviceni, ci od zaka, ktery se evidentne pripravil, ale ucivo spatne pochopil. Ke vsem temto pripadum by pak bylo treba pristupovat jednotlive, aby se dalo dosahnout nejakeho zlepseni.

Větší konkretizaci schopností a slabin.

Větší objektivnost

větší přehlednost

větší rozmezí známek, některé předměty by neměly být známkovány (výtvarná výchova, tělesná výchova) - pouze splnil/nesplnil

Více informací o konkrétním dítěti.

Více motivujících slov pro lepší výsledky žáků.

Více rozepsané části předmětů (např. Český jazyk - hodnotit zvlášť čtení, psaní, sloh,...)

Více slovního hodnocení

více slovního hodnocení

více slovního hodnocení

Více slovního hodnocení, např. na co by se rodiče měli zaměřit, když se s dítětem doma učí.

více slovního ohodnocení v čem by mělo dítě více zabrat

více slovního ohodnocení v oblasti chování i prospěchu.Známka je málo.

více známek z chování (aktivita, pořádek, slušnost..)

Vícestupňové hodnocení chování, které se v současné době velmi zhoršuje!

Vícestupňové hodnocení, či procenta úspěšnosti.

Vlastní názor učitele na práci a výsledky žáka.

Volný prostor pro hodnocení učitele

vše ok

všeobecné zhodnocení dítěte

vyhovuje mi tak, jak je

Vyjádření hodnotícího, více či jiné názory hodnotitelů, pojmenování příčiny a následně důsledku daného hodnocení hodnotícího hodnotitelem.

vyjádření k chování dítěte

vyjádření k chování se spolužáky ve smyslu schopnosti spolupráce, férovosti, schopnosti komunikace atd.

Vyjádření pokroku, objektivního hodnocení jak pozitiv, tak negativ a doporučení, jak například změnit přístup.

vyjádření úrovněznalostí, třeba v procentech

Vyjádření, v čem se zlepšit.

Vypovídací schopnost o tom, co žák umí. Slovní hodnocení je zcela nepostačující. Nejlepší bylo hodnocení číselné. Tam to bylo zcela jasné a neskrývalo se hodnocení, pod krásná slovíčka, načež žák na střední škole zjistil, že vůbec nic neumí!

Výsledky testování, grafy - pořadí ve třídě apod.

vysvědčení jako takové mi velmi vadí, škatulkuje žáky pouze do pěti skupin 1-5 což nemůže mít výpovědní hodnotu o žákovi. Vadí mi vůbec hodnocení žáky známkami.Bohužel je rodiče vyžadují, o známkách se mluví již před nástupem dítěte do školy. Známky mezi žáky vytvářejí někdy hlubší propast než sociální zařazení.

vysvědčení jako takové vůbec nepostrádám. považuji ho za externí motivaci, se kterou vůbec nesouhlasím, protože potlačuje vývoj motivace vnitřní a chuť dítěte, učit se a poznávat nové věci.

Vysvědčení je dle mého přehled známek, které hodnotí, jak dítě v určitém období pracovalo. Rodič, který se školou komunikuje, dostává ostatní informace jinou formou. Je to stejné, jako kdybych se měla vyjádřit k tomu, jak vypadá můj výplatní lístek. Je to zkrátka souhrn faktů, úřední listina. Otázka spíše stojí, co vlastně vysvěčení je nebo co by mělo být. Známky mají jasnou vypovídající hodnotu, ale přesto jsou subjektivní a na různých školách a u různých učitelů budou mít i jinou váhu. Pokud napíšu, že Pepík bravurně ovládá násobilku, je jedno kdo a kde si to přečte, má prostě jasno. :-) Je to na dlouhou diskuzi.

vysvědčení nepřikládám žádnou důležitost, protože nemá vůbec žádnou vypovídající hodnotu

Vysvědčení nevypovídá naprosto nic o dítěti, pro mě je to naprosto přežitá věc, kterou je na čase změnit, známky děti motivují naprosto špatným způsobem, jsou jen vnější motivací, ta vnitřní téměř chybí.

Vysvědčení považuji za závěrečné jednoduché shrnutí, které by mělo sloužit k další motivaci. Pokud funguje komunikace škola - rodič v průběhu roku, pak není třeba podrobnějšího hodnocení na úředním listě, kterým vysvědčení je, tudíž na něm nic jiného nepostrádám.

Vysvětlení známek

vývoj studenta v učení, výpis toho, co studentovi jde a co nejde

Vyzdvižení pozitivních dovedností dítěte (jeho předností - jedinečnosti vůči ostatním), které by ho do budoucna motivovalo k dalším dobrý výsledkům

xxx

zábavný prvek zejména na prvním stupni

Zájmové útvary

zatím nic

Záznam o účasti žáků v zájmových útvarech

zhodnocení dovedností dětí, posílení motivace

zhodnocení pokroku

zhodnocení práce dítěte, jeho klady

Zhodnocení průběhu roku zapojeni se do prace, zlepšení či zhoršení plán do budoucna možnost podpory ze stran rodiče. A zapojeni rodičů do chodu skoly třídy i vyuky

zhruba nic

Znamka - Domaci priprava na hodiny(aby i rodice a deti vedeli zda se podle nasdostatecne pripravuji na hodiny) :-)

Známka pro mě nic neznamená, je to subjektivní hodnocení paní učitelky, není možné podle známky poznat, kde konkrétně je problém. Zde je potřeba slovně hodnocení učitelky(e), aby se vyjádřila(l) k prospěchu žáka a konkretizovala jeho nedokonalost, v čem se má zlepšit a jak. Také je potřeba pochvala, aby dítě bylo motivované a mělo chuť se zlepšit.

Známka sama o sobě je k ničemu. V práci se také vyjadřujeme k práci druhého "celou větou" a ne číslem.

známka z nepovinného předmětu

zpětnou vazbu od rodičů

Nyní vám nabízíme několik příkladů vysvědčení, používaných v zahraničí. Pozorně si je prohlédněte (vysvědčení zobrazíte ve formátu pdf kliknutím na odkaz pod názvem státu, ze kterého vysvědčení pochází). Aby pro vás byly ukázky čitelnější, použijte prosím lupu (současné zmáčknutí klávesy Ctrl a symbolu plus).

13. Z následujících ukázek vyberte jednu, která se vám nejvíce zamlouvá.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

Multimediální soubory v této otázce:

Soubor: ceska-republika-klasifikace.pdf (pozor: obsahy souborů nejsou ze strany Vyplnto.cz nijak kontrolovány!)
Česká republika - klasifikace
Soubor: ceska-republika-slovni.pdf (pozor: obsahy souborů nejsou ze strany Vyplnto.cz nijak kontrolovány!)
Česká republika - slovní hodnocení

Soubor: ceska-republika-kombinace.pdf (pozor: obsahy souborů nejsou ze strany Vyplnto.cz nijak kontrolovány!)
Česká republika - kombinace klasifikace a slovního hodnocení
Soubor: australie-victoria.pdf (pozor: obsahy souborů nejsou ze strany Vyplnto.cz nijak kontrolovány!)
Austrálie - provincie Victoria

Soubor: australie-teritorium-hlavniho-mesta.pdf (pozor: obsahy souborů nejsou ze strany Vyplnto.cz nijak kontrolovány!)
Austrálie - teritorium hlavního města
Soubor: novy-zeland.pdf (pozor: obsahy souborů nejsou ze strany Vyplnto.cz nijak kontrolovány!)
Nový Zéland

Soubor: irsko.pdf (pozor: obsahy souborů nejsou ze strany Vyplnto.cz nijak kontrolovány!)
Irsko
Soubor: malta.pdf (pozor: obsahy souborů nejsou ze strany Vyplnto.cz nijak kontrolovány!)
Malta

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Austrálie - provincie Victoria13628,33 %27,76 %  
Česká republika - klasifikace8116,88 %16,53 %  
Irsko7916,46 %16,12 %  
Česká republika - kombinace klasifikace a slovního hodnocení6814,17 %13,88 %  
Austrálie - teritorium hlavního města398,13 %7,96 %  
Malta326,67 %6,53 %  
Nový Zéland285,83 %5,71 %  
Česká republika - slovní hodnocení163,33 %3,27 %  
Nový Zéland10,21 %0,2 %  

Graf

Nyní prosím napište důvod, proč se vám vysvědčení, které jste vybrali v předchozí otázce, nejvíce zamlouvá.

14. Toto vysvědčení se mi nejvíce zamlouvá, protože:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

- vypovídá docela podrobně o tom, jak se dítě učí a jak předmětu rozumí po všech stránkách - pár slov navíc ke každému předmětu je určitě vítáno - to se mi líbí opravdu moc - zamlouval se mi i způsob z provincie Victoria, ale za zbytečné považuji porovnání s ostatními žáky ...

-na-

??

.

.

...

... mám pocit, že se z něj nejvíce dozvím a má šanci být nejobjektivnější.

... obsahuje zcela výstižnou charakteristiku žáka.

...dává informace o výsledné známce a slovně jsou dány informace o jednotlivých předmětech i celkově z pohledu tř. uč., příp. i rady rodičům, kde se žák může zlepšit. Pouhé známky neřeknou vše, stejně jako pouhé slovní hodnocení, jehož psaní některým učitelům přidělává práci; kombinace obojího v přiměřeném množství je nejlepší. Srovnání s ostatními žáky se mi zdá zbytečné, stejně jako grafické znázornění pokroků.

...snaží se rodičům a i samotnému žákovi poukázat na to, v čem se má žák zlepšit, v čem je dobrý, kde má mezery a co ho baví.

/

a

Absolutně vítězí hodnocení typu Austrálie - provincie Victoria, protože kombinuje klasické hodnocení známkami s relevantním slovním hodnocením a především zohledňuje individuální pokrok žáka, protože to je extrémně důležitý parametr. Jasně je uvedeno, čeho žák dosáhl, v čem vyniká, jaké oblasti je u něj třeba více podpořit a jak toho škola chce dosáhnout a obsahuje i rady pro rodiče, jak mu pomoci doma.

Ani to, nejde otevřít!

Austrálie - Victoria - je dokonale kompletní, včetně sebehodnocení žáka. Komentář rodičů může být dobrá zpětná vazba pro učitele. Líbí se mi uvedené další kroky ve škole i rady, jak pomoci doma. Pro mě opravdu dokonalé.

Austrálie-Victoria - vyjádření pokroku z roku na rok, celkové, podrobnější hodnocení jednotlivých předmětů z různých hledisek, oblastí daného předmětu možná bych ho ještě zkombinovala s tím z Irska, kde je podrobnější hodnocení dítěte jako žáka, jeho osobnostního rozvoje

australie-victoria.pdf Nejlépe vypracované hodnocení známkami i písemnou formou.

Australské - provincie Victoria se mi nejvíce líbí protože: - obsahuje sebehodnocení žáka - obsahuje pohled (názor, komentář) rodičů - má obsáhlé slovní hodnocení - čeho dosáhl, kde se může zlepšit, co pro něj dál udělá škola, co pro něj můžeme udělat doma.. - obsahuje známky, které nejsou ale hlavním kritériem a srovnání se standardem (i když tabulkovému srovnávání nejsem nakloněna) - má srozumitelnou vizuální podobu

Bodové hodnocení, které používají na Maltě se mi líbí. Student body získá nebo nezíská a podle toho je ohodnocen. Zdá se mi to nejobjektivnější. Na české klasické vysvědčení Jsem ale zvyklý a vyhovuje mi. Z ostatních ukázek mne zaujalo srovnávání s ostatními žáky v Austrálii. Irské vysvědčení se smajlíky je roztomilé a doporučoval bych ho určitě na 1.stupeň. Bodové hodnocení, které používají na Maltě se mi také líbí. Student body získá nebo nezíská a podle toho je ohodnocen. Zdá se mi to nejobjektivnější.

Bohužel jsem musela vybrat vysvědčení ČR, protože mi ostatní nejdou v daném programu otevřít. Omlouvám se.

Bohužel mi nešly přílohy otevřít, ale jak jsem uvedla výše , nemám důvod vyhledávat jiný typ vysvědčení. Jsem naprosto spokojena.

By mi stačilo k porozumnění výsledku závěrečného hodnocení.

České varianty se mi nepodařilo otevřít, ale předpokládám, že ty znám. Vybrala jsem jedno zahraniční. Líbí se mi rozpis v rámci předmětů a přehlednost. Někdo má dobrou představivost, ale hůř počítá, někdo lépe čte..... Synovi by asi nejvíce vyhovovalo to, kde jsou uvedeni pro srovnání i ostatní spolužáci. :-)

člověk si na ěj již zvykl a jiný soubor mi nešel otevřít

ČR klasifikace, připouštím, že u žáků s poruchami učení a žáků méně nadaných je vhodné kombinovat známky se slovním hodnocením

Dítě je hodnocené i jako osobnost.

Dítě není hodnoceno jenom jedním číslem či písmenem, ale dává rodiči přesnou představu v čem je dítě nutné podpořit, na čem zapracovat a v čem naopak vyniká.

dle mého obsahuje nejvíce důležitých informací, jak pro samotného žáka, tak i pro rodiče

dlouhé slovní hodnocení, ukázka pokroku žáka

Dnes je velký problém motivovat žáky k učení, tudíž si myslím, že klasické známkování je poslední šance, jak je motivovat. Odpadne-li známkování, nebudou ochotni dělat už vůbec nic. Vyučuji na druhém stupni.

dobrý vzhled

Dokáže přesně určit žákovy schopnosti narozdíl od nicneříkající známky

Dostatečně jednoduché a přehledné, dostatečně informativní

Dostatečně vyjadřuje úroveň žáka. ČR klasifikace nešla hodnotit

grafická stránka vhodné pro děti

grafická úprava

hlavní předměty jsou rozepsány do několika skupin (čtení, psaní, konverzace), slovní hodnocení je též rozděleno na úspěchy a na deficity, vysvědčení podává komplexní obraz, čtyři stupně hodnocení mi přijdou přehlednější než pět

ho znám

Hodně naznačuje i dětem, není to pouhé strohé označení známkami, nýbrž jsou použity i piktogramy ve formě smajlíků. Velké plus je i rozdělení předmětů do jednotlivých kategorií a slovní hodnocení.

hodnocení dle písmen abecedy navazuje na současné vysvědčení. Tento způsob hodnocení je mi nejsympatičtější.

Hodnocení smajlíky+výsledky testů.

Hodnocení ve formě známky i možnost doplňujícího komentáře. Vypovídací schopnost má i informace o známkách ostatních ve třídě - ukazuje více na schopnost vyučujícího vysvětlit látku.

hodnocení východiskem k dalšímu rozvoji žáka

hodnotí celou osobnost dítěte, přístup učitelů, domácí přípravu i charakter dítěte.

hodnotí měřitelnou a porovnatelnou škálou další dovednosti a schopnosti žáka

Hodnotí více oblastí, než naše klasické vysvědčení. Přitom to není sáhodlouhý elaborát.

Hodnotí všemi způsoby současně a komunikuje i s rodiči.

Hodnotí žáka v jednotlivých předmětech z více hledisek

hodnotí žáka, jak se rozvijí i po společenské a osobnostní stránce

Chápu vysvědčení jako přehledný úřední doklad o absolvování povinné školní docházky. Díky výborné paní učitelce mám každodenní zpětnou vazbu o tom, jak dítě prospívá, věnuji se mu, takže závěrečné shrnutí ani nepotřebuji. Děti si také dělají sebehodnocení, potom společně s paní učitelkou vytyčují cíle, doma probíhá každodenní komunikace o školních věcech, proto se mně jeví jiný způsob jako zbytečný, ale aktivitě se meze nekladou...:-)

charakterizuje dítě

ideální kombinace, kterou bych si představovala

individuální pokrok; zohlednění úloh školy i rodiny pro pokrok dítěte

Individuální posun u každého žáka, slovní hodnocení, co mohu udělat já pro dítě a co škola.celková známka. předměty dělené na podskupiny - anglický jazyk - čtení, psaní, poslech...je tam všechno, co já jako rodič chci vědět o svém dítěti ve škole a co by asi o sobě chtělo vědět moje dítě samo.

informace o pokroku, jak pomoci

Irsko

Irsko - věnuje se stejnou měrou dovednostem v učení i osobnostním bez vztahu ke komkrétnímu předmětu, které jsou podle mě přinejmenším stejně důležité.

Irsko- podobá se hodnocení na naší škole, máme razítka.

Irsko- rozepsány: hlavní předměty a jak pomoc doma

Irsko, protože obsahuje i výsledky standardizovaných testů.

Jak jsem již psal v otázce 12. Ona cizo-zemská vysvědčení mohou být též dobrá, ale v některých ohledech se mi zdála docela nepřehledná (holt jsme více zvyklí na známky...), nicméně by to vyžadovalo diskusi nad konkrétními formuláři.

Jasné přehledné a kombinované.

jasné, přehledné, jednoznačné ... bližšší informace o dítěti získají rodiče na tř.schůzkách, nebo v podstatě kdykoli při osobním kontaktu s učiteli můj názor - prvňáček se raději pochlubí "1" jedničkou, než počmáranou stránkou pro něho nesrozumitelnými výrazy prostě: Podívám se a vidím. A názor, že za jednička/ dvojka/ trojka atd. ... na jedné škole, je něco jiného, než na škole jiné...Pořád mi to přijde ale objektivnější, než nějaká kriteria, škály .... a já nevím co. Nesnažme se vymýšlet za každou cenu něco nového, když to stávající je maximálně a pro většinu vyhovující, srozumitelné. Ono se toho ve školství v poslední době vůbec hodně vymyslelo .... proč? a K ČEMU TO VEDLO? Aby měl někdo "čárečku"? učím léta a všechny změny, které jsem dosud v posledních 20 letech zaznamenala, jsou změny k horšímu (srovnávací testy, slovní hodnocení deváťáků, nový typ písma - které si stejně každý uzpůsobí, až bude mít vypsanou ruku, státní maturity a zapojení Cermatu, počet dětí ve třídě, integrace žáků, právo žáků praktických a zvláštních škol hlásit se na "normální" stř.školu - a co dál? ... atd atd... Pojďme učit, věnujme se dětem a nevymýšlejme kraviny. Víc než učitelé, se z nás stávají úředníci vyplňující lejstra, tabulky ....

Jasné, srozumitelné, pochopitelné i dětem a neztrácí vypovídací schopnost ani po dlouhých létech.

jasné, stručné

jasné, stručné a zavedené. každý mu rozumí

jasné, stručné. přehledné. Dítě i rodíč mají napsáno z čeho se mohou radovat a co a jak mají zlepšit. Líbí se mi i grafické znázornění postupu, dítko si může plánovat svůj pokrok.

Jasné, vypovídající, přehledné.

Jasnost a přehlednost.

jasný a přehledný standard

jde o kombinaci známek se slovním hodnocením, vyjádření žáka a rodičů je pro mě nová, ale myslím, že dobrá myšlenka. Dotazník ale není vůči českému vysvědčení fér, protože toto není vyplněné (na rozdíl od ostatních).

je dostačující

Je dostačující a skvěle přehledné o výsledcích žáka.

Je dostatečně podrobné, ale zároveň taky přehledné.

je dostatečně podrobné, mnoho informací jak pro rodiče, tak pro studenta

je graficky líbivé a přesto přehledné, zahrnuje různé úrovně hodnocení žáka,nezaměřuje se pouze na znalosti a dovednosti, ale také postoje a jeho osobnostní rysy. A hlavně nesrovnává s ostatními žáky jako některá předchozí vysvědčení, což mi přijde naprosto morbidní.

je hezké

Je hodnoceno v rámci kolektivu a je u toho zároveň slovní hodnocení.

je ikonou školství v ČR. Lidé jsou na tuto verzi zvyklí. Ostatní formy hodnocení, které se nachází v ostatních vzorech vysvědčení by se dali zakomponovat do hodnocení zvlášť - formou rodičovské schůzky, kde by tyto dokumenty byly k nahlédnutí; nebo formou dodatku k vysvědčení. Vypracování hodnocení žáka by mělo být ale dobrovolné v rámci ustanovení školy.

je jako jediné přehledné

je jasné

je jasné

je jasné a přehledné!

je jasné a stručné

je jasně a stručně řečeno, jakých výsledků žák dosáhl, ale lbí se mi i to naše. Jen ne žádné slovní hodnocení, učitelé mají své práce až až

je jasné, stručné

je jasné, stručné, přehledné

je jednoduché

je jednoduché

Je jednoduché

Je jednoduché a dostatečně výstižné.

je jednoduchy a rodiče které mají zájem o své dítě ví co a jak

Je jednoduše přehledné

je klasické sem na něj zvyklá je přehledné

je kombinací a je nám známá

Je komplexní

Je komplexní, je vidět hodnocení učitele, rodičů, ale i samotného dítěte. Lze z něj vyčíst přednosti a zápory.

je mi neblíže

je mi povědomé a je české.

je na něm i porovnání s ostatními žáky k bodu 15 - musela jsem vyplnit, protože by to bez toho nešlo odeslat, ale nešly mi otevřít soubory s vysvědčeními, takže to neodpovídá

je na něm jasně vidět pokrok dítěte, líbí se mi doporučení, jak pomoci doma, v čem se má zlepši, a je také dobré, že se rodič dozví, co bude dítě dělat ve škole

Je na něm vše

je nase klasicke

je naše

je naše a jsem na něj zvyklá

je nejblíže k mé osobnosti

Je nejkoplexnější. Dítě je posuzováno jako osobnost a nejen jako žák. Lze vidět individuální pokrok žáka a zároveń nedostatky a rezervy. Nejvíce se mi líbí přímé zapojení rodičů do vzdělávání žáka a návrhy jak mohou pomoci.

je nejlépe vymyšleno

je nejpodrobnější

je nejpřehlednější

je nejpřehlednější

je nejpřehlednější a obsahuje jak známky tak slovní hodnocení

je nejpřehlednější a přitom je v něm zakomponováno i slovní hodnocení

Je nejpřehlednější, protože má oddělené předměty

je nejvíc interaktivní, navíc to první nejde otevřít

Je nejvíce konkrétní i pro rodiče, nejlepší zpětná vazba pro rodiče, rozbor dosaženého slovně i stupnicí a jasné návrhy potřebného k dalšímu studiu.

Je nejvíce srozumitelné a vypovídající.

je nejvýstižnější

Je nenáročné a vyplňování a přitom podává ucelený souhrn informací o žákovi s možností doplnění zvláštních poznatků k prospěchu a chování žáka a např. k jeho výrazným zájmovým aktivitám atd.

je pěkné

Je plné užitečných věcí - například individuální pokrok, který je podle mne velmi důležitý, stejně tak jako kolonka "Jak pomoci doma", které se u nás v ČR nevyskytují.

je podrobné, popisuje vývoj, zlepšení, návrhy...

Je podrobné, srozumitelné jednoduché pro vyplňování učitelem. Návod jak pomoci

Je praktické - popisuje pozitivní dovednosti, dává prostor a tipy rodičům, jak dítěti pomoci. Ukazuje směr, kterým bude výuka další rok směřovat. Líbí se mi i model Malta. U modelu Irska si nejsem jistá, zda je dobré hodnotit osobnostní rozvoj dítěte - pokud má např. problém s vyjadřováním emocí, po negat. hodnocení ho toto může ještě více uzavřít...

Je prehledne a srozumitelne jak pro dite tak pro rodice

je pro všechny jasnější

JE PRO ŽÁKA VLASTNÍ (NEVÍM, PROČ BY MĚ JAKO RODIČE MĚLO ZAJÍMAT, KOLIK DĚTÍ MÁ TAKOVÝ PROSPĚCH),STRUČNÉ,PŘEHLEDNÉ

Je prostě nejlepší......

je přehledné

Je přehledné

je přehledné

je přehledné

je přehledné

je přehledné

je přehledné

je přehledné :)

je přehledné a dítě i rodiče z něj vyčtou na co se zaměřit v příštím školním roce.

je přehledné a dobře viditelný bodový systém-plný počet, dosažený počet

je přehledné a i pro učitele zvládnutelné jeho kvalitní vypracování

je přehledné a jednoduché

Je přehledné a poskytuje kombinaci ústního komentáře a známky

je přehledné a tradiční

Je přehledné a zahrunuje celkové hodnocení žáka a je zde i návrh na práci doma.

je přehledné i pro dítě, stručné, jasné, konstruktivní

je přehledné, a je v něm vše zahrnuta,hlavně jednoduše.

Je přehledné, doplněné o slovní hodnocení, rady jak zlepšit..

je přehledné, je z něj vidět, jaký dělal žák pokrok, co mu jde, co mu nejde, jak mu pomoci

je přehledné, má prostor i pro dodatečný komentář

je přehledné, obsahuje mimo jiné doporučení na práci doma

je přehledné, soustředí se na individuální pokrok, učitel nezaškrtává předpřipravené kolonky, ale musí se soustředit na to, co skutečně chce o dítěti sdělit

je přehledné, srovnaní se spolužáky, možná málo místa na komentáře.

je přehledné, srozumitelné, obsahuje i hodnocení kompetencí a osobnosti žáka, Hlavní předměty jsou podrobněji rozpracovány

Je přehledné, stručné, je konkrétní, evidentně je vidět v čem se dítě má zlepšovat, v případě potíží, jak mu pomoci doma a jaké pokroky děla dítě ve škole.

Je přehledné, stručné, vede učitele k hodnocení a zároveň může více specifikovat žáka.

je přehledné, v matematice a jazyku jsou rozepsané dílčí části

Je přehledné, výstižné, není zbytečně složité na vyplnění.

Je přehledné, zohledňuje pokrok žáka, obsahuje hodnocení a doporučení pro další práci.

Je přehledné,stručné,bez zbytečných údajů a dat.

Je přehledné.

Je přehledné.

Je přehledné.

Je přehledné.

Je přehledné. Obsahuje návod, jak doma s žákem pracovat. Ve slovním hodnocení je jasně zřetelné co žák umí, a co je ještě třeba doplnit. Žák není stresován"nějakýma " známkama, které se navíc mohou odvíjet i od momentálního rozpoložení učitele. Rád si i sám přečte v čem je ještě potřeba se zlepšit, a lépe to příjme.

Je přesnější než pouhé slovní či grafické hodnocení. Slovní hodnocení ale může mít nevýhodu v tom, že učitel mnohdy nenapíše negativitu přímo, ale jen to okecává, a tak si rodiče žáka mnohdy myslí, že jejich dítko není až tak špatné jak je vidět v rámci klasifikace. V rámci povzbuzení žáka k lepším výsledkům v tom ale shledávám výhodu.

Je rozepsán pokrok, tipy k práci s dítětem pro rodiče, v čem je dítě dobré, v čem se má zlepšit, co jsou jeho silné/slabé stránky

Je rozepsáno komplexně o dítěti. Jak mu pomoci co mu nejde aj.

Je skvěle komplexní, plné velmi hodnotných informací s možností vyjádření

je srozumitelne

je stradiční

je stručné a přehledné

je stručné a přesně ukazuje výsledky

je stručné, jasné

Je stručné, jasné, výstižné, ale podá víc informací než pouhé známky. Z praktického hlediska nejvhodnější.

je tam i rozepsáno, jak pomoci doma, jak se zlepšit ... zkrátka informace o mém dítěti

je tam i zpětná vazba i od rodičů.

je tam kombinace toho slovního i známkování a pro rodiče je tato kombinace nejlepší.

Je tam kombinace známek a hodnocení a pokrok a především kompetence.

je tam moc pěkně rozepsáno jak ten žák celý rok pracoval a je tam více specifikací ohledně nejen chování ale i dalších věcí, jao třeba spolupráce v hodině , přístup k jiným dětem a podobně .

je tam naprosto vše, co bych si představovala, včetně toho, co s dítětem mají trénovat rodiče doma P.S.Nešly mi otevřít některé soubory, takže u ot. 15 budu zkrátka tipovat

je tam napsané jak můžeme dítěti doma pomoci,

Je tam nejvíc informací, je to přehledné, je tam kombinace známek a slovního hodnocení.

je tam rozepsáno i to, jak se dá výkon studenta zlepšit, zapojit rodiče atp

Je tam slovní hodnocení a taky práce dítěte za celé studium.

je tam slovní hodnocení, není to složité, přetabulkované a není tam zbytečně moc infa

Je tam toho hodně

Je tam úplná informace pro rodiče i dítě. Co už umí, v čem se zlepšit, co budeme dělat ve škole, jak pomoci doma, sebehodnocení žáka i komentář rodičů.

je tam vše o žákovi některé věci by jsem ještě převzal - viz jak pomoci doma

Je tam všechno, co bych od dobrého hodnocení očekávala - tj. nejen známky, ale i slovní hodnocení (učitelů, žáka samotného i rodičů)a zlepšení. Nejvíce to podle mě vypovídá o dobré komunikaci (rodina - škola - žák) a vede k rozvíjení žáka (pokud to ovšem žádná ze stran "neodflákne"...

je tam vyjádření učitele, v čem se zlepšil, co ještě zlepšit a tak dále...

je tam zaznamenán osobnostní i sociální rozvoj dítěte

je to konstruktivní kritika, doporučení, a pokroky, je to něco jiného než nic neříkající známky

je to normální a přehledné

Je to vysvědčení, které splňuje téměř vše, co bych od vysvědčení očekávala jako žákyně i rodič. Pro učitele je poskytnuta dostačující, přehledná škála při ohodnocení pokroku žáka. Možná bych více rozvinula dotyčný předmět. Zaujalo mne hodnocení kompetencí, což je velmi u žáka důležité. Je dán i prostor pro slovní hodnocení.

je tradiční a numerické hodnocení je podle mne spolehlivější než slovní, kde hodně závisi na osobnosti učitele P.S. První ukázka (ČR - klasifikace) se na mém poč. vůbec nezobrazila

Je tradiční.

Je u něj srovnání s ostatními žáky.

je účelné

je uveden individuální pokrok

Je v něm nejvíce informací o žákovi, jeho porovnání vůči celku a názor odborníka, jak pokračovat v práci s dítětem.

je v něm poměrně rozsáhlé hodnocení dítěte, návrh na pomoc, známky i úroveň posunu

Je v něm široké spektrum informací, osobní hodnocení, vztah k normě, návrh řešení doma - ve škole...

je v něm zahrnuto vše

Je velice komplexní a přitom nezatěžuje učitele přespříliš. Vychází vstříc i zažitým stereotypům českých rodičů a učitelů.

Je velmi podrobné, strukturované, konkrétní, neomezuje se na číselnou kategorii.

Je velmi přehledné - velmi rychle lze rozpoznat schopnosti v jednotlivých předmětech i rozptyl hodnot (specializace) hodnoceného, grafická úprava nejlepší ze všech.

Je vidět , stagnace nebo propad ve výsledcích.

Je vidět pokrok žáka a zároveň je vidět kde žák dosahuje standardu a kde ne, líbí se mi i část slovního hodnocení, kde je přesně dáno i to jak bude škola žákovi pomáhat k dosažení lepšího výsledku. Výborná je i část, ve které je napsána rada rodičům, jak pomoci, co rozvíjet a dokonce i jakou formou. Obávám se ale, že my čeští učitelé nejsme na něco takového připraveni a dokonce ani studenti PF nejsou v této oblasti vzděláváni.

je vidět pokrok, motivuje žáka i rodiče

je vidět posun, hodnotí i nabízí další kroky - škola, žák, rodiče ....

Je výstižné a zcela dostačující.

je vysvětleno jak žáku pomoci

Je vyvážené, přehledně uspořádané. Podotýkám, že soubor standardního českého vysvědčení s klasifikací

Je z něj zcela jasné, jak dítě prospívá, co mu nejde, jaký dělá ppokrok či opačně.

je zcela jasné a přehledné

je zcela výstižné , zatím jakékoliv změny ve školství po vzoru zahr. školství vedly spíš k chaosu než přínosu, držme se svého, osvědčeného!!!

Je zde hezky rozpracováno, co žák umi, co by se měl doučit, co vylepšit, ...

Je zde jak známkování, tAk dost místa pro osobní hodnocení.

je zde kombinace jak slovní, tak i hodnocení známkou, na kterém si rodiče zakládají. Velmi dobré je zde také vyjádření, co by žák měl zlepšit doma a čemu se rodiče věnovat nebo spíše na co se zacílit při učení.

Je zde názorně ukázán posun žáka, kterému rozumí snad každý. Navíc pochvala a motivace rodičů i žáka k práci doma (doporučení).

je zde odborný návod, jak dítěti pomoct v dalším vzdělávání

je zde přesně rozepsáno co kde dělá dítěti problém a v čem naopak vyniká

je zde uveden individuální pokrok a předměty jsou rozepsány detailněji

Je zjevné, že každé dítě hodnotí velmi individuálně a předpokládá se, že děti nejsou všechny stejně schopné ve všech oblastech. Líbí se mi, že vyznačuje progres dítěte v průběhu školního roku, oceňuju, že se zaobírá i otázkami chování,komunikace, či spolupráce podrobněji, než jen známkou.

jeden předmět lze rozdělit na podbody a ty hodnotit zvlášť

jednoduché a jasné

Jednoduché srozumitelné vyjádření výsledků

jednoduché, přehledné

jednoduše spojuje oba prvky,není preplacane a neodvadi pozornost od prospěchu

jednoznačně klasifikace známkami - viz výše

Jelikož jsem si nic jiného nemohla prohlédnout a tuto podobu vysvědčení znám, a je podle mého srozumitelná pro rodiče i dítě.

Již několik let to takto funguje a není na tom co měnit.

Jsem na ně zvyklá.

Jsem na něj zvyklá.

Jsem se na to nedival

Jsem tradicionalista, vysvědčení je určeno třetí osobě, vysvědčení typu Austrálie apod. lze dodat spíše jako hodnocení ve čtvrtletí, nikoliv jako vysvědčení. Nevím jakou hodnotu by vysvědčení typu jako v Austrálii mělo např. 20 let po ukončení docházky, co by mělo naznačit. To není vysvědčení, to je průběžné hodnocení.

jsem v zemi byla a vím, jak odlišně jsou děti vychovávané

jsem zastánce i klasické klasifikace, ale je potřeba odlišit specifika jednotlivých žáků ... slovní hodnocení

jsou dány jasné možnosti slovního srovnání

Jsou konkrétní, vystihují, co se dítě naučilo, vyzdvihuje kladné stránky a zároveň poukazuje na zlepšení, které může žák vykonat sám a jak mu může pomoci rodina.

Jsou tam i kompetence, které žáci u nás stále více nezvládají, protože se nehodnotí. Dále se mi líbilo rozdělení hlavních předmětů. U nás je v jedné známce obsaženo v ČJ čtení, psaní, gramatika, v M násobilka, sčítání , slovní úlohy, v AJ konverzace, čtení , psaní.

jsou tam oba způsoby vyjádření velmi dobře popsány

jsou zde jak známky tak i slovní ohodnocení dítěte ,takže rodič bude vědět čemu se mají více zaměřit.

Jsou zde popsány klady i zápory v prospěchu dítěte.Jeho postupný pokrok v měsících,co zvládlo.Rada,jak postupovat a pomoci dítěti s procvičováním.Dítě,které si ho přečte,tak není stresováno známkou-ví ,že člověk je v něčem dobrý a v něčem méně dobrý.Každé dítě je zde hodnoceno přesně tak,jak na tom je-individuálně.

jsou zde rozepsány hlavní předměty, takže vím, v které části předmětu (gramatika, čtení, apod.) se musím zlepšit. Dále také slovní hodnocení u jednotlivých předmětů a především výsledky testů - to je dobré i pro samotného žáka, aby měl přehled.

Jsou zde uvedeny jak známky z předmětů, tak i slovní hodnocení, které je pro dítě více srozumitelné. Líbí se mi i vypsané kroky co pro zlepšení udělá škola ale také i žák doma.

Když má dítě problémy, hohu to zhodnotit

klasika pro všechny !!

kombinace

kombinace ale není to příliš namáhavé a zdlouhavé pro učitele

kombinace znalostí, hodnocení osobnosti, chování a vývoje žáka

kombinace známek a slovního hodnocení, popis možností ke zlepšení výsledků, vyjádření žáka, vše velmi přehledné

kombinace známky, individuálního pokroku a slovního hodnocení včetně doporučení, jak se žákem pracovat i doma

Kombinuje klasické hodnocení známkami, na které jsou rodiče zvyklí a očekávají ho, ale zároveň dává prodtor učiteli vysvětlit, proč onu známku žákovi dal.

Kombinuje přehlednost informace, známku, objektivitu a je dostatečně podrobné a komunikativní.

Kombinuje slovni hodnoceni se znamkami, je v nem misto pro autoevaluaci zaka i nazor rodice a navrhuje reseni ke zlepseni zaka.

Komplexní pohled na dítě, hodnotí rozvoj jeho kompetencí, nesrovnává s jinými

Konkrétní postup vedoucí ke zlepšení výsledků.

Kromě výsledku testů, což je hodnota měřitelná, je tu pro učitele možnost jednoduše vyjádřit, cosi o tom výsledku myslí (čili, jestli je např. 50 % maximum možného a tedy úspěch, nebo jestli 90 % znamená, že se dotyčný flákal).

Lépe vyjadřuje schopnosti žáka, rozebírá kompetence. Pouze ze známky se nedozvíme, jak dítě pracuje a v čem je potřeba se zlepšit, na co se zaměřit.

líbí se mi

líbí se mi i známkování i rozepsání všeho

líbí se mi jednoduchost a přesto výstižnost toho důležitého v hodnocení

Líbí se mi komplexnost vysvědčení, kde je zahrnuto nejen hodnocení učitele, ale i sebehodnocení žáka a vyjádření rodičů.

líbí se mi naše kombinované pro přehlednost. Navíc si myslím, že rodič by si měl hlídat nedostatky během roku, od toho jsou též třídní schůzky, nemusí to být napsáno ještě na vysvědčení.

líbí se mi přehlednost, vizuální stránka

Líbí se mi věci, které jsou hodnoceny

Líbí se mi záznam individuálního pokroku.

Líbí se mi zobrazení pokroku žáka místo klasické známky. Nejvíce mě ale zaujala pravá strana první strany (čeho dosáhl, jak pomoci doma,..) - toto mi tady opravdu chybí.

Líbí se mi, že žák a jeho rodiče se dozví, jak je možno mu pomoci, jak a v čem se má zlepšit, že to tam je rozepsané, ne pouze číselné hodnocení.

Lze vidět pokrok dítěte a kde je jeho skutečná úroveň v porovnání s očekávaním pro jeho věk. Obsahuje klasifikaci i slovní hodnocení. Líbí se mi rady, jak by měli pomáhat rodiče a co pro rozvoj dítěte udělá škola.

mám přehled o otm, co dítě zvládlo a kde je třeba přidat

max. moznost vysledku a dany vysledek

Mi může poskytnout informace, které po škole opakovaně požaduji a opakovaně se mi jich nedostává.

Mixuje slovní hodnocení a hodnocení známkami. Doplňuje o doporučení rodičům, jak s dětmi pracovat doma.

mohu objevit z tohoto hodnocení jaké individuální schopnosti moje dítě má, není porovnáváno s nalinkovanými výsledky, z tohoto hodnocení se i lépe uvažuje nad dalším zaměřením dítěte

MOŽNOST VYJÁDŘIT VŠE

Můj prohlížeč neumožnil otevřít náhledy.

musela jsem zaškrnout Maltu, jelikož se mi žádné vysvědčení nezobrazilo

může lépe vystihnout dovednosti žáka a jeho přístup k výuce

n

na jedné straně najdu stručné a jasné info, na další pak podrobný popis

na mobilu nevidím...

Na první pohled mi připadá přehledné a srozumitelné. Způsob slovního hodnocení je podle mě výborný.

nabízí nejvíce možností včetně sebehodnocení žáka a vyjádření rodičů. Nabízí spolupráci všech zúčastněných stran. Některá ostatní mají také zajímavé prvky, ale musela bych u toho strávit mnohem více času a prostudovat si je více... At se diplomka podaří :-)

naše

Neboť má některé předměty rozdělené podle kritérií.

Něco mi říká o mém dítěti, je vidět, že dítě zajímá i učitele a radí mi jak a v čem se zlepšovat.

nehodnotí několika málo známkami, ale body

Nehodnotím

Nechybí známka, porovnání s ostatními žáky ve třídě a slovní hodnocení.

nejlépe informuje a všem, co je třeba

nejlépe se mi v tom orientuje

Nejlépe srozumitelné

Nejlépe vystihuje chování,spolupráci,vývoj dítěte a poradí rodičům.

nejlepe vystizne

Nejlogictejsi

Nejpřehlednější

nejpřehlednější

nejvíce hodnotí práci dítěte ve škole, jeho úspěchy i neúspěchy, má místo pro vyjádření žáka i rodičů, vyzdvihuje klady, ale i radí jak napravit nedostatky, srovnává výsledky žáka v časovém horizontu

nejvíce odpovídá mím představám o lepším vysvědčení. lépe si žák u rodič udělá obrázek o tom, jak na tom ve škole je, jak se může zlepšit atp.

Nejvíce přehledné

Nejvíce se mi líbil irský model, protože je tam rozepsáno, jak se dítě chová ve škole, v kolektivu.

Někdy srovnání nezaškodí...

není přeplácané a přeci je jiné a říká víc, než jedna známka

není složité jasná známka stručně komentář srovnání s ostatními (zajímavé)

není tam klasifikace známkami 1-5, ale body do 100, lépe a přesněji učitel může vyjádřit výkon žáka + rozepsání hlavních předmětů a ještě bych doplnila to jednoduché slovní hodnocení

Není zde porovnávání mezi žáky navzájem, jedná se o popis situace, úroveň zvládnutí národních standardů, výhled do budoucna

Nesrovnává dítě s ostatními ve třídě a podává mně jako rodiči info, které bych chtěla dostat.

nestačí jen známka, dvojka může být lepší i horší

Neupřednostňuji slovní hodnocení

Neuvěřitelně komlexně hodnotí žáka.. perfektní!

nevím

nezrazuje to tolik toho žáka

nic nenáročného pro učitele a pro pochopení široké veřejnosti

Nový Zéland, velmi jasné a přehledné

obsahuje část, věnovanou osobním a sociálním dovednostem, vztahy se spolužáky, schopnost empatie a vyjadřování emocí. Také se mi líbí používání "smajlíků". Líbí se mi také australský model, ve kterém je vyjádření rodičů a žáka.

Obsahuje doporučení, jak pomoci doma.

obsahuje hodnocení kompetencí

Obsahuje informace, které jsem popsala v odpovědi na otazku č. 12

obsahuje jak slovní hodnocení ( komentář), tak známku z daného předmětu, oceňuji i srovnání s jinými žáky daného ročníku jasné, stručné, přehledné možná bych jej doplnila o to, jak pracovat dál, jak žákovi pomoci

Obsahuje jasně a stručně popsané výsledky a pokroky dítěte, kolonku k posouzení sociální a osobnostní oblasti i informativní položku pro rodiče, jak mohou svému dítěti pomoci v dalším rozvoji.

obsahuje kakance

obsahuje kombinace známek, slovních hodnocení i možnosti zlepšení

obsahuje nejen "známky", ale i snahu, zlepšení - zhoršení a přístup k učení

obsahuje pokroky , návod jak dál, a srovnání s ostatními žáky, což pro rodiče může být dost důležitá informace, sám má pouze subjektivní hodnocení bez možnosti srovnat dítě s ostatními

Obsahuje přehledné informace o prospěchu žáka, nabízí jak srovnání s ostatními dětmi, tak slovní hodnocení.

Obsahuje sebehodnoceni a reakci rodičů

Obsahuje slovní čast, rozděluje všechny předměty na několik podčástí. Myslím, že je důležité vypíchnout, že v angličtině jde dobře poslech a vůbec nejde čtení. Je špatné zprůměrovat to. Náš způsob známkování je demotivační. Pokud v předmětu za půl roku dostanu 4 známky a z toho jedna bude špatná, nemám šanci dostat dobrou známku na koci, ikdyž se snažím.

Obsahuje slovní hodnocení a je hezky zpracováno graficky.

obsahuje slovní hodnocení, značí pokrok, další vývoj

obsahuje snad všechny informace o vztahu žáka a školy

Obsahuje též srovnání s ostatními žáky.

Obsahuje údaje. v čem se má dítě zlepšit a i jak mu můžou pomoci doma rodiče.

Obsahuje veškeré informace které rodič potřebuje a ukazuje, kde by se žák měl zlepšit.

Obsahuje vse podstatné

Obsahuje vše co bych chtěla vidět. Pokroky, slabiny, řešení néjen pro učitele, ale i pro rodiče.Sebehodnocení, ale i zamyšlení rodičů.

Obsahuje vše, co dle mého názoru je důležité, aby žák i rodiče věděli. Dá se pak krásně porovnávat s dalšími vysvědčeními, a tak přesně sledovat zlepšení, či zhoršení. Slovní hodnocení je důležitejší než samotné známky.

obsahuje vše, co na vysvědčení postrádám

Obsahuje všechny potřebné informace.

obsahuje vysledky zkousek a volnou ruku k dalsim informacim, hodnoceni apod.

Obsahuje známky - přehledné, lze z nich spočítat průměr (např. pokud dostanu jednu špatnou známku z matematiky, můžu mít dobrý pocit alespoň z dobrého průměru), obsahuje kolonku na pochvaly (když nejsou moc dobré známky, tak alespoň pochvala např. za docházku nebo pomoc při nějaké akci)

oceňuji percentilové hodnocení

PDF nešla načíst. Vysvědčení se mi líbí v dnešní formě. Je přehledné, jde na něm porovnat kvalitu žáka a není to jen snůška keců, jak tomu bývá u slovního hodnocení.

podává dostatek informací a zároveň je přehledné a neobsahuje příliš textu

podává nejvíc informací o dítěti

podává vysvětlení k výkonu žáka

Podle mě má výpovědní hodnotu.

Podle me nejvice vystihuje dovednosti zaka, ktere ziskal behem vyuky. A v jednotlvych predmetech ocenuji rozdeleni jednotlivych temat - mluveni, cteni, atp. - je zde jasne videt, v cem by dige mohlo mit nedostatky.

podrobné hodnocení nejen výkonu dítěte,ale i snahy

Podrobné, vystihující

Podrobné.

popisuje jednotlivé pokroky žáka v jednotlivých předmětech. Žáci i rodiče vědí, co dítě umí, v čem se zlepšilo a co ho dále čeká. Hodně mě ale zaujalo i vysvědčení z Austrálie - Victoria, především přehledná tabulka pokroku žáka. Líbí se mi vyjádření nejenom žáka ale i jeho rodičů. U vysvědčení z Nového Zélandu "zvítězilo" ústní hodnocení dovedností žáka, jeho dalšího pokroku a výzva pomoci pro rodiče.

poskytuje ucelený obraz o vědomostech a schopnostech žáka

Poukáže na témata, která dítě zvládlo a ve kterých se má zlepšit.

prd

Prehledne

Proboha, nechte vysvědčení známkou. Důvody" a) je to v zemi historicky zavedené už z dob Rakouska - Uherska, b) každý bez rozdílu vzdělání hodnocení známkou rozumí c) slovnímu hodnocení rodiče nerozumí = jsou to jen kecy.

prostě se mi líbí

prostě se mi líbí

prostě se mi zamlouvá

prostor pro hodnocení

proto

Protože je nejlepší pro mého syna. Známky neřeší, kritiku nesnáší a vyvolává u něj afekt. Některá vysvědčení mi spíše připadají jako poroadenské zprávy z SPC (PPP).

Protože je pro mě důležité hodnocení prospěl/neprospěl a zbytek doplnit slovním ohodnocením

protože jsem na něj zvyklá a rozumím mu

protože obsahuje vše, co je potřeba a je stále přehledné

Protože popisuje a dává doporučení, nehodnotí a nesrovnává

přehledné

přehledně kombinuje známky a slovní hodnocení

Přehledné na první pohled, vyvážená kombinace slovního hodnocení a známek, oceňuji rozepsání předmětů do více podkategorií, nejen hodnocení předmětu jako celku, také se mi líbí, že je přítomno hodnocení sociálních dovedností atd.

Přehledné, jasné.

Přehledné, komplexní, motivující (znázornění vývoje je úžasně názorný)... NZ má velmi podobné (i když to aust. mi přijde celkově lepší), porovnávání s národním standardem je ale možná více vypovídající než se třídou jako je tomu v Austrálii.

přehledné, mají vypovídající hodnotu

Přehledné, motivační.

Přehledné, názory obou stran, známky + slovní doprovod, grafika

přehledné, působí seriózně

přehledné, srovnávací, podrobné

přehledné, velmi obsáhlé, není fádní jako naše vysvědčení - moc jednoduché.

přehledné, výstižné, podává dostatek informací žákovi i rodičům

přehledné, zahrnuje i komentář

přehlednost, slovní hodnocení v několika rovinách (hodnocení, zlepšené, návrh na zlepšení a pomoc doma)

přehledný výčet vlastností které jsou hodnoceny, ne ve všech školách jde hodnotit individuálně každého žáka zdlouhavými slohy. Ve škole s vyšším počtem žáků, by to bylo složitější.

Překvapilo mě, že i takto lze hodnotit ve škole. Máme se co učit.

přesně hodnotí a říká rodičům, co pro své dítě udělat

přesně popisuje výledky žáka, přitom je přehledné, nekomentuje každý předmět zvlᚍ slovně, což učiteli zjednoduší práci a on se tak může věnovat jen stránkám, které u žáka chce zdůraznit.

Přesněji vypovídá o kompetencích a oblastech, ve kterých se žák může lepšit. Je přehledné a vypovídá o zájmech a přednostech daného žáka.

psaná informace se orientuje na jednotlivce a jeho potřeby, následně ho muže pedagóg a rodina podpořit v aktivitách, v ktorých zaostáva či zabezpečit rozšírené vzdělávání v oblasti, na ktorou má talent

reflektuje chování žáka ve škole

rodič přesně ví, podle klasifikace, na jaké úrovni jeho dítě je a slovní hodnocení doplní v čem je nutné se zlepšit.

Rodič ví co přesně dítěti jde a nejde, co je potřeba doladit a rada jak na to. Má srovnání s úrovní toho kolik by mělo dítě v daném ročníku znát. atd.

rodiče se dozví víc informací, přitom není časově tolik náročné pro učitele

rodiče se z něj dozvědí vše, co potřebují a vědí, jak mají postupovat dále

rozdělení klasifikace z předmětu na více částí

Rozebrané jednotlivé části předmětů , např. matematika - žákovi třeba nejde geometrie, ale ovládá rovnice, v Čj špatně čte, ale má dobrý sloh.....

se člověk dozví informace i o ostatních-celkové srovnání.

se dozvím, jak se mu daří ve škole, je tam pozitivní přístup, i když výsledky nejsou úplně nejlepší a hlavně - co potřebuje procvičit doma a jak s ním pracovat dále...

se mi líbí

Se mi líbí.

se mi více líbí

se mií zdá, že je na něm vše důležité uvedeno

se nejvíce dozvím, v čem se zlepšit, co dítěti jde.

Se nejvíce přibližuje mé představě.

Se skládá z hodnocení učitele, zkoušek a je zde doporučení rodičům co se má zlepšit.

Se tam člověk dozví ne jen, jak je na tom dítě celkově, ale jak mu můžete pomoci, co ve škole zvládá a co ne...

Se tam vyjadřuje i tak a rodiče.

Se v něm snadno orientuje a vyjádří, co je třeba.

shrnuje dílčí hodnocení žáka přes ŽK, jeho docházku, práci navíc

si myslím, že je to dobře zaběhlá klasika, na které není potřeba cokoliv měnit

sleduje vývoj v čase, nabízí úhly pohledu (včetně dítěte-super :-), zaměřuje se na rozvoj a nejen na hodnocení stavu

Soubory jsou poškozené, nešly otevřít, proto jsem volila známou klasiku.

Splňuje praktické předpoklady

Spojuje rodiče díte a učitele do kooperace a vzájemného vztahu. Nejde jen o známku ale i pokroky a plán do budoucna

spolupráce škola-rodič, přesnější (individuálnější) hodnocení konkrétního žáka (člověka), zapojení rodičů do rozvoje dítěte...

srovnání s celou třídou

srovnání s ostatními žáky

Srovnání s ostatními žáky

srovnání s ostatními, dosažené výsledky osttních, líbí se mi i Malta

srovnává. To první vysvědčení v PDF nelze otevřít.

Stručné a přehledné, zahrnuje všechny oblasti

stručně a zřejmě i objektivně a konzistentně posuzuje žáka jako objekt i subjekt vzděl. procesu, vypadá, že administrativně nezatěžuje učitele a je srozumitelné všem socioekon. vrstvám, které zákl. školstvím procházejí

stručné, jasné

stručné, jasné, přehledné! možnost slov. hodnocení také. Ostatní zmatečné, těžko srovnatelné. O časové náročnosti ani nemluvě, australs. a jiná jižní vysvědčení bych vyplňovala měsíc.

stručné, výstižné, přehledné vytvoření slovního hodnocení je pro učitele velice časově náročné

tak

tam jsou smajlíci

tam zmíněný komentář, hodnocení

Ten první vzor mi nešel vůbec otevřít, ostatní mi přišly "neúřední", že to nemá takovou váhu, jako klasické vysvědčení, ale líbí se mi tam, že mají více hodnocení pro jeden předmět - poslech, mluvení, čtení, písemné vyjádření.

Toto vysvědčení mi dalo jasné propozice o výsledcích a snaze mého syna

Toto vysvědčení na mě nejvíce působí dojmem oficiálního dokumentu, kterým vysvědčení bezesporu je. Vysvědčení je jakýsi soupis výsledků dítěte za celý rok (resp. za obě pololetí), tudíž si myslím, že je naprosto nemožné, aby se při současném systému školství objevovalo na vysvědčení ještě např. slovní hodnocení. Náš systém školství neklade takový důraz na individualitu žáka, tudíž nelze učitele "tlačit" do toho, aby tak při vytváření vysvědčení najednou činili. Navíc při počtech žáků v některých třídách by pedagog nad vytvářením vysvědčení se slovním hodnocením probděl nejednu noc. Ještě poznámka k vysvědčení č.1 - Soubor hlásí chybu, nelze otevřít (tedy alespoň mně).

Tradiční,přehledné

u každého předmětu je napsaná známka a plus srovnání s ostatními žáky, kteří té známky dosáhli; plus u každého předmětu se každý učitel může rozepsat jak je žák v daném předmětu dobrý či co by mohl zlepšit

U některých předmětů / výchovy je těžké hodnocení/, výhodnější by bylo vyzdvihnou snahu, motivaci.

Udělalo na mě dojem, bylo přehledné a vysvětlovalo a dávalo více informací rodičům.

ukazuje objektivní výsledek testu (pokud jsou to objektivně zadané testy), u nás je známkování pouze subjektivní náhled učitele na žáka

ukazuje pokrok žáka v jednotlivých předmětech, důležité předměty jsou rozepsané a rozdělené do jednotlivých složek, je zde celkem detailní slovní hodnocení, rady, v čem se zlepšit a jak pomoci doma, líbí se mi vyjádření a postoj žáka a rodičů

Ukazuje pokrok, obsahuje doporučení co zlepšit.

ukazuje poměr žáka/studenta oproti ostatním a dává jasné vysvětlení, jaký je a kde potřebuje vylepšit

Ukazuje přesněji úroveň zvládnutého učiva.

ukazuje přesný počet bodů - více odlišuje jednotlivé výsledky je dobře, že nezahrnuje slovní hodnocení - rodiče, kteří se o své dítě zajímají tyto informace už stejně znají z vlastní zkušenosti a ti,kteří se nezajímají, tak je nebude zajímat ani toto hodnocení (nebo rozhodně s tím nic neudělají) -> akorát to přispívá k demoralizaci dítěte (každé v něčem vyniká a v něčem ne, není třeba zdůrazňovat jeho slabé stránky, pochvaly v tomto kontextu nijak situaci nevyváží)

ukazuje více dílčích výsledků, ne jen celkový průměr v každém předmětu

Ukazuje zlepšení od minulého roku, je přehledné a slovní hodnocení pomáhá rodičům lépe pochopit, čeho žák v daném roce dosáhl a v čem se potřebuje zlepšit.

umožňuje perfektní výsledek žáka (samé jedničky)

Umožňuje slovní hodnocení a je poměrně jednoduché na zpracování. Přemíra informací při zpracování pedagogem povede ke snížení kvality uvedených údajů.

umožňuje stupeň znalostí

Úplně jiný přístup než u nás. Je mi mnohem milejší.

Uvádí o studentech více informací, intervaly jsou lepší než přímé hodnocení, u hodnocení písmeny vypadají horší známky méně hrozivě.

uvedená vysvědčení se mi nezobrazila, proto zatrhnuté odpovědi jsou jen nahodilé

v hodnocení je konkrétně popsáno, jak se mu v kterém předmětu dařilo, čeho dosáhlo, na co je šikovné. Také oceňuji, že je zde popsáno, co by se s dítětem mělo dělat doma. Nicméně si myslím, že tento typ vysvědčení je použitelný pouze na prvním stupni ZŠ. Hodnocení na druhém stupni je jednou ze vstupních informací pro přijetí na SŠ a bylo by velmi komplikované studenty přijímat na základě slovního hodnocení. Druhý stupeň ZŠ a SŠ by potom měly využívat kombinace slovního hodnocení a klasifikace.

V průběhu celého roku diskutuji s rodiči nad známkami jejich dětí, společně hledáme způsoby, jak pomoci při neúspěchu. vysvědčení je pouze závěr toho všeho- jasné, stručné, přehledné.

Věcné, přehledné, méně náročné na zpracování....doplněné o slovní sdělení

Velice mne zaujalo zaznamenávání pokroku dítěte. Myslím, že to je velice dobrý ukazatel prospěchu a snahy dítěte. Líbí se mi i kombinace tohoto způsobu klasifikace se známkováním a slovním hodnocením. I po grafické stránce mi přijde vysvědčení velmi přehledné.

Velice ukazuje rodičům dětí jak se jejich dítěti ve škole daří a čím škola přispěje pro jeho zlepšení výsledků. Je ale otázka, zda-li by to plnily doslova nebo by to byly jen kecy.....

Velmi se mi zamlouvá pozitivní hodnocení žáka, i v oblastech, ve kterých příliš nevyniká není kritizován, spíš je zde vysvětleno, jakým způsobem dosáhnout zlepšení. Pouze zde musím podotknout, že pokud jsou ostatní vysvědení v této ukázce vyplněná a je zde podrobně vysvětleno, co obsahují, a ta česká zde vystavíte poze prázdné formuláře, všem účastníkům této ankety tím podsouváte, která si mají vybrat a která jsou pro ně nezajímavá, nemyslíte?

vidím, co už žák umí, v čem udělal pokrok, jaké jsou další kroky, postupy ve škole a spolupráce rodičů se školou, zdá se mi přehledné

vím jak vypadá a ostatní souory nešly otevřít

Vím, s čím můžu pomoct doma a co moje dítě umí, jak se ve škole projevuje.

viz odpověď č. 12

vše je přehledné

Vše vysvětleno

vychází ze zájmu o dítě, jsou tam doporučení pro rodiče

vyjadřuje všechno podstatné

vypadá lépe

vypovídací hodnota

Výsledky jsou zjevné a přesto jednoduše napsané. Snadná orientace.

výstižně, stručně, jasně

Vysvědčení je jasné, stručné, výstižné, přehledné, orientuje se na klasifikaci i na způsob práce žáka i chování.

Vysvědčení považuji za úřední listinu, klasifikace známkami se mi pro tento účel zdá nejvhodnější. Slovní hodnocení, pokud bych ho jako rodič, který se o prospěch dětí zajímá a se školou spolupracuje vůbec potřeboval, bych viděl pouze jako informační dokument pro rodiče.

Vysvědčení v pořadí 4. - 8. jsou hrozná (nepřehledná, nic neříkající), lze tak použít jako motivační listy, ale ne jako oficiální dokument. Všem těmto vysvědčením dávám č.8, i když jsem zadala jiná čísla, protože jinak dotazník nešel odeslat.

Z hodnocení je patrné, kde se dítě v procesu vzdělávání nalézá v porovnání se standardy a to, jak jsou do procesu vzdělávání zaangažováni rodiče.

zahrnuje hodně informací a zároveň je přehledné

zachovává tradiční vzhled českých vysvědčení, který vhodně spojuje s moderním přístupem ohledně jedinečnosti dítěte

zachovává známkované hodnocení a umožnuje doplnit další informace

Zaměřuje se primárně na srovnání se sebou samým, nikoli se standardem. Ten nelze úplně opominout, ale měl by být až sekundární. Obsahuje vizi do budoucna, která je pro rodiče aktivizující a podporující.

zapojuje do hodnocení rodiče i žáka.

zapojuje do hodnocení všechny články, tj. učitele, rodiče i žáka. Dále poskytuje dostatek hodnocení jednotlivých výkonů slovně.

zasazuje do kontextu, jasně ukazuje pokrok, výkon žáka, školy, jasné stručné...

zaujalo mě v podstatě procentové vyjádření vědomostí daného žáka, což využívám při klasifikaci ve svých předmětech. Při určení určitých hladin se dá převézt velmi jednoduše na známky. Když si na to rodiče zvyknou, je to pro ně velmi srozumitelné.

zaujalo mě, co všechno obsahuje, i když to musí být časově náročné vypracovat všechna vysvědčení

Zdá se mi komplexnější, líbí se mi vlastní hodnocení žáka a komentář rodičů. Otázka č.15 mi připadá mírně tendenční: "Proč jsou vybrány právě tyto státy?" A nešlo se opravit.

Zdá se mi nejkompletnější z hlediska hodnocení. Líbí se mi sebehodnocení žáka i hodnocení rodičů.

Zhodnocuje kromě nabytých znalostí i vlastní osobnost dítěte, jeho přístup k práci, vlastnosti....

zhruba splňuje moje představy

známka nevypoví všechno

zohledňuje i osobnost, např. empatii a chování k druhým... Je přehledné, přitom lidské, smajlíci jsou "hraví". Kombinace se slovním ohodnocením rovněž dobrá věc!

Zřejmě proto, že jsem na něj zvyklá! A také mi 3 soubory nejdou otevřít......

Žádné, ani jedno se mi nepodařilo otevřít

Nyní se prosím znovu podívejte na ukázky vysvědčení z otázky číslo 13. Pokuste se posoudit, která se vám zamlouvají více a která méně.

15. Seřaďte od nejlepšího k nejhoršímu ukázky vysvědčení z otázky číslo 13 (nejlepšímu vysvědčení podle vás přiřaďte číslo 1, nejhoršímu pak číslo 8).

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Česká republika - klasifikace:4.7357.554
Česká republika - slovní hodnocení:4.8844.303
Česká republika - kombinace klasifikace a slovního hodnocení:3.9294.074
Austrálie - provincie Victoria:3.625.182
Austrálie - teritorium hlavního města:4.3883.637
Nový Zéland:4.6984.223
Irsko:4.3735.483
Malta:5.3735.41

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jste:

 • odpověď rodič a učitel/ka v jedné osobě:
  • 7.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní školou ve městě na otázku 4. Učíte na škole, která je:
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní školou na vesnici na otázku 4. Učíte na škole, která je:
 • odpověď učitel/ka:
  • 6.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní školou na vesnici na otázku 3. Učíte na škole, která je:
  • 6.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní školou ve městě na otázku 3. Učíte na škole, která je:
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi malotřídní školou na otázku 3. Učíte na škole, která je:

7. Vaše dítě je na vysvědčení hodnoceno:

 • odpověď slovně:
  • 20.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi alternativní školu (Montessori, Waldorf a jiné) na otázku 6. Vaše dítě navštěvuje:

11. Vysvědčení poskytuje dle mého dostatek informací o výsledcích dítěte:

 • odpověď ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi zcela nespokojen/a na otázku 9. Se způsobem hodnocení na vysvědčení (známky, slovní hodnocení, kombinace známek a slovního hodnocení) jsem:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi mírně nespokojen/a na otázku 9. Se způsobem hodnocení na vysvědčení (známky, slovní hodnocení, kombinace známek a slovního hodnocení) jsem:

13. Z následujících ukázek vyberte jednu, která se vám nejvíce zamlouvá.

 • odpověď Austrálie - provincie Victoria:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Austrálie - provincie Victoria:=1 na otázku 15. Seřaďte od nejlepšího k nejhoršímu ukázky vysvědčení z otázky číslo 13 (nejlepšímu vysvědčení podle vás přiřaďte číslo 1, nejhoršímu pak číslo 8).
 • odpověď Austrálie - teritorium hlavního města:
  • 11.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Austrálie - teritorium hlavního města:=1 na otázku 15. Seřaďte od nejlepšího k nejhoršímu ukázky vysvědčení z otázky číslo 13 (nejlepšímu vysvědčení podle vás přiřaďte číslo 1, nejhoršímu pak číslo 8).
 • odpověď Irsko:
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Irsko:=1 na otázku 15. Seřaďte od nejlepšího k nejhoršímu ukázky vysvědčení z otázky číslo 13 (nejlepšímu vysvědčení podle vás přiřaďte číslo 1, nejhoršímu pak číslo 8).

15. Seřaďte od nejlepšího k nejhoršímu ukázky vysvědčení z otázky číslo 13 (nejlepšímu vysvědčení podle vás přiřaďte číslo 1, nejhoršímu pak číslo 8).

 • odpověď Austrálie - provincie Victoria:=1:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Austrálie - provincie Victoria na otázku 13. Z následujících ukázek vyberte jednu, která se vám nejvíce zamlouvá.
 • odpověď Irsko:=1:
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Irsko na otázku 13. Z následujících ukázek vyberte jednu, která se vám nejvíce zamlouvá.
 • odpověď Malta:=1:
  • 12.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Malta na otázku 13. Z následujících ukázek vyberte jednu, která se vám nejvíce zamlouvá.
 • odpověď Nový Zéland:=1:
  • 15.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nový Zéland na otázku 13. Z následujících ukázek vyberte jednu, která se vám nejvíce zamlouvá.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Jste:

3. Učíte na škole, která je:

5. Vaše dítě navštěvuje:

7. Vaše dítě je na vysvědčení hodnoceno:

8. S vizuální podobou vysvědčení v České republice jsem:

9. Se způsobem hodnocení na vysvědčení (známky, slovní hodnocení, kombinace známek a slovního hodnocení) jsem:

10. Upřednostnil/a bych hodnocení:

11. Vysvědčení poskytuje dle mého dostatek informací o výsledcích dítěte:

12. Na vysvědčení postrádám:

13. Z následujících ukázek vyberte jednu, která se vám nejvíce zamlouvá.

15. Seřaďte od nejlepšího k nejhoršímu ukázky vysvědčení z otázky číslo 13 (nejlepšímu vysvědčení podle vás přiřaďte číslo 1, nejhoršímu pak číslo 8).

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Jste:

3. Učíte na škole, která je:

5. Vaše dítě navštěvuje:

7. Vaše dítě je na vysvědčení hodnoceno:

8. S vizuální podobou vysvědčení v České republice jsem:

9. Se způsobem hodnocení na vysvědčení (známky, slovní hodnocení, kombinace známek a slovního hodnocení) jsem:

10. Upřednostnil/a bych hodnocení:

11. Vysvědčení poskytuje dle mého dostatek informací o výsledcích dítěte:

12. Na vysvědčení postrádám:

13. Z následujících ukázek vyberte jednu, která se vám nejvíce zamlouvá.

15. Seřaďte od nejlepšího k nejhoršímu ukázky vysvědčení z otázky číslo 13 (nejlepšímu vysvědčení podle vás přiřaďte číslo 1, nejhoršímu pak číslo 8).

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Tomanová, M.Jste spokojeni se současnou podobou vysvědčení v České republice? (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://32515.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.