Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spokojenost se službami mobilních operátorů

Spokojenost se službami mobilních operátorů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Vavřinová
Šetření:04. 11. 2013 - 14. 11. 2013
Počet respondentů:240
Počet otázek (max/průměr):9 / 4.78
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:41,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

dovolujeme si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který nám poslouží ke zjištění spokojenosti zákazníků s paušálními službami Vašich operátorů. Výsledky tohoto šetření budou použity k vypracování semestrální práce. Dotazník je anonymní a Vaše názory budou využity pouze pro naše potřeby. Děkujeme Vám za pomoc a čas stráveny vyplněním tohoto dotazníku.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Jednotlivé otázky prosím ohodnoťte na stupnici 1-9, kdy 1 znamená úplný nesouhlas a 9 úplný souhlas. Děkujeme.

Odpovědi respondentů

1. Využíváte paušálních služeb (tarifu) u vašeho operátora?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne12752,92 %52,92 %  
Ano11347,08 %47,08 %  

Graf

2. Jakého máte mobilního operátora?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
T-Mobile4841,74 %20 %  
Vodafone3732,17 %15,42 %  
O22824,35 %11,67 %  
Jiný21,74 %0,83 %  

Graf

3. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9583,33 %39,58 %  
Muž1916,67 %7,92 %  

Graf

4. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-306657,89 %27,5 %  
Méně než 203026,32 %12,5 %  
31-40119,65 %4,58 %  
51 a více43,51 %1,67 %  
41-5032,63 %1,25 %  

Graf

Očekávání zákazníka (před nákupem)

5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:

(1=zcela nesouhlasím, 9=zcela souhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

Očekávání zákazníka (před nákupem)

6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:

(1=zcela nesouhlasím, 9=zcela souhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

Skutečné vnímání zákazníka (po nákupu)

7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:

(1=zcela nesouhlasím, 9=zcela souhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

Skutečné vnímání zákazníka (po nákupu)

8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:

(1=zcela nesouhlasím, 9=zcela souhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

9. Ohodnoťte prosím bodově všech pět oblastí, dle důležitosti, kterou pro vás mají. K rozdělení máte celkem 100 bodů

(součet bodového ohodnocení všech oblastí musí dávat celkem 100 bodů. Čím více bodů, tím je oblast pro vás důležitější ).

Povinná otázka, respondent musel u každé podotázky vyplnit celé číslo.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Vzhled hmotného zařízení, zaměstnanců a komunikačních zařízení společnosti.13.90388.017
Schopnost společnosti zajistit spolehlivé a správné splnění služeb.32.292324.472
Ochota společnosti pomoci zákazníkům a poskytovat okamžité obsloužení.21179.416
Znalosti a laskavost zaměstnanců společnosti a jejich schopnost vzbuzovat jistotu a důvěryhodnost.21182.035
Pozornost a individuální přístup, který společnost poskytuje svým klientům.20.071514.579

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Využíváte paušálních služeb (tarifu) u vašeho operátora?

 • odpověď Ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi T-Mobile na otázku 2. Jakého máte mobilního operátora?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hmotné zařízení společnosti má upoutat mou pozornost ihned při vstupu.=6 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hmotné zařízení společnosti má upoutat mou pozornost ihned při vstupu.=7 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hmotné zařízení společnosti má upoutat mou pozornost ihned při vstupu.=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že mi vždy bude nabídnuta pro mě nejvýhodnější nabídka.=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že společnost bude mít moderně vyhlížející zařízení, které navodí příjemnou atmosféru.=5 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že společnost bude mít moderně vyhlížející zařízení, které navodí příjemnou atmosféru.=6 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že společnost bude mít moderně vyhlížející zařízení, které navodí příjemnou atmosféru.=7 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že společnost bude mít moderně vyhlížející zařízení, které navodí příjemnou atmosféru.=8 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že společnost bude mít moderně vyhlížející zařízení, které navodí příjemnou atmosféru.=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že společnost provede službu ihned, bez zbytečného oddalování.=8 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že společnost provede službu ihned, bez zbytečného oddalování.=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pokud mám problém, společnost se ho snaží vyřešit a projevit zájem o jeho řešení.=8 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pokud mám problém, společnost se ho snaží vyřešit a projevit zájem o jeho řešení.=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pokud společnost něco slíbí, tak vyžaduji, že to také v odpovídajícím čase splní.=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Propagační materiál mě má přehledně informovat o nabízených službách společnosti.=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci nejsou nikdy natolik zaneprázdněni, aby nevyhověli požadavkům zákazníků.=7 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci nejsou nikdy natolik zaneprázdněni, aby nevyhověli požadavkům zákazníků.=8 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci nejsou nikdy natolik zaneprázdněni, aby nevyhověli požadavkům zákazníků.=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci podle mého, mají mít profesionální přístup a vypadat upraveně.=7 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci podle mého, mají mít profesionální přístup a vypadat upraveně.=8 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci podle mého, mají mít profesionální přístup a vypadat upraveně.=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti jsou vždy ochotni pomoct svým klientům, s jakýmkoliv problémem.=7 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti jsou vždy ochotni pomoct svým klientům, s jakýmkoliv problémem.=8 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti jsou vždy ochotni pomoct svým klientům, s jakýmkoliv problémem.=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti okamžitě obsluhují své zákazníky.=7 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti okamžitě obsluhují své zákazníky.=8 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti okamžitě obsluhují své zákazníky.=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti přesně sdělují termíny splnění služeb.=7 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti přesně sdělují termíny splnění služeb.=8 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti přesně sdělují termíny splnění služeb.=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že pobočky společnosti budou na dobře přístupných místech.=6 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že pobočky společnosti budou na dobře přístupných místech.=7 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že pobočky společnosti budou na dobře přístupných místech.=8 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že pobočky společnosti budou na dobře přístupných místech.=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že provozní doba společnosti bude přizpůsobena všem kategoriím svých zákazníků.=5 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že provozní doba společnosti bude přizpůsobena všem kategoriím svých zákazníků.=7 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že provozní doba společnosti bude přizpůsobena všem kategoriím svých zákazníků.=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Společnost má zaměstnance, kteří jsou dostatečně motivováni tak, aby věnovali nadstandardní pozornost každému klientovi.=5 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Společnost má zaměstnance, kteří jsou dostatečně motivováni tak, aby věnovali nadstandardní pozornost každému klientovi.=6 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Společnost má zaměstnance, kteří jsou dostatečně motivováni tak, aby věnovali nadstandardní pozornost každému klientovi.=7 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Společnost má zaměstnance, kteří jsou dostatečně motivováni tak, aby věnovali nadstandardní pozornost každému klientovi.=8 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Společnost má zaměstnance, kteří jsou dostatečně motivováni tak, aby věnovali nadstandardní pozornost každému klientovi.=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Společnost věnuje svým klientům individuální pozornost.=7 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Společnost věnuje svým klientům individuální pozornost.=8 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Společnost věnuje svým klientům individuální pozornost.=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zákazníci společnosti se mají cítit při jednání bezpečně.=7 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zákazníci společnosti se mají cítit při jednání bezpečně.=8 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zákazníci společnosti se mají cítit při jednání bezpečně.=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti jsou stále zdvořilí k zákazníkům.=8 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti jsou stále zdvořilí k zákazníkům.=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti rozumějí specifickým požadavkům svých zákazníků.=8 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti rozumějí specifickým požadavkům svých zákazníků.=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti vždy musí rozumět tomu, co propagují a nabízejí svým klientům.=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Způsob chování zaměstnanců má odpovídat jejich kvalifikaci, aby důvěrně působili na klienta.=7 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Způsob chování zaměstnanců má odpovídat jejich kvalifikaci, aby důvěrně působili na klienta.=8 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Způsob chování zaměstnanců má odpovídat jejich kvalifikaci, aby důvěrně působili na klienta.=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Moderní vyhlížející zařízení společnosti navodilo příjemnou atmosféru.=6 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Moderní vyhlížející zařízení společnosti navodilo příjemnou atmosféru.=7 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Moderní vyhlížející zařízení společnosti navodilo příjemnou atmosféru.=9 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pokud společnost něco slíbila, splnila to v odpovídajícím čase.=5 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pokud společnost něco slíbila, splnila to v odpovídajícím čase.=6 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pokud společnost něco slíbila, splnila to v odpovídajícím čase.=8 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pokud společnost něco slíbila, splnila to v odpovídajícím čase.=9 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Propagační materiály přehledně informují o nabízených službách společnosti.=5 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Propagační materiály přehledně informují o nabízených službách společnosti.=7 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Propagační materiály přehledně informují o nabízených službách společnosti.=9 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při problému, společnost projevila zájem o jeho řešení a snažila se jej vyřešit.=5 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při problému, společnost projevila zájem o jeho řešení a snažila se jej vyřešit.=7 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při problému, společnost projevila zájem o jeho řešení a snažila se jej vyřešit.=8 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při problému, společnost projevila zájem o jeho řešení a snažila se jej vyřešit.=9 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Společnost provedla danou službu ihned bez zbytečného oddalování.=5 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Společnost provedla danou službu ihned bez zbytečného oddalování.=6 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Společnost provedla danou službu ihned bez zbytečného oddalování.=7 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Společnost provedla danou službu ihned bez zbytečného oddalování.=9 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vždy mi byla nabídnuta pro mě nejvýhodnější možnost.=5 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vždy mi byla nabídnuta pro mě nejvýhodnější možnost.=6 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vždy mi byla nabídnuta pro mě nejvýhodnější možnost.=7 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vždy mi byla nabídnuta pro mě nejvýhodnější možnost.=8 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti jsou vždy ochotní Vám pomoci.=7 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti jsou vždy ochotní Vám pomoci.=8 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti jsou vždy ochotní Vám pomoci.=9 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti Vám přesně a správně sdělují, kdy bude služba provedena.=6 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti Vám přesně a správně sdělují, kdy bude služba provedena.=7 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti Vám přesně a správně sdělují, kdy bude služba provedena.=8 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti Vám přesně a správně sdělují, kdy bude služba provedena.=9 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti Vás bez prodlevy obslouží.=5 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti Vás bez prodlevy obslouží.=7 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti Vás bez prodlevy obslouží.=8 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti Vás bez prodlevy obslouží.=9 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci, mají profesionální přístup a vypadají upraveně.=5 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci, mají profesionální přístup a vypadají upraveně.=7 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci, mají profesionální přístup a vypadají upraveně.=8 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci, mají profesionální přístup a vypadají upraveně.=9 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zařízení společnosti upoutalo mou pozornost ihned při vstupu.=7 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zařízení společnosti upoutalo mou pozornost ihned při vstupu.=8 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zařízení společnosti upoutalo mou pozornost ihned při vstupu.=9 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chování zaměstnanců odpovídalo jejich kvalifikaci a vzbuzovalo ve Vás důvěru.=5 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chování zaměstnanců odpovídalo jejich kvalifikaci a vzbuzovalo ve Vás důvěru.=7 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chování zaměstnanců odpovídalo jejich kvalifikaci a vzbuzovalo ve Vás důvěru.=8 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chování zaměstnanců odpovídalo jejich kvalifikaci a vzbuzovalo ve Vás důvěru.=9 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pobočky společnosti jsou na dobře dostupných místech.=6 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pobočky společnosti jsou na dobře dostupných místech.=7 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pobočky společnosti jsou na dobře dostupných místech.=9 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Provozní doba společnosti Vám vyhovuje.=7 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Provozní doba společnosti Vám vyhovuje.=8 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Provozní doba společnosti Vám vyhovuje.=9 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při jednání se společnosti se vždy cítíte bezpečně.=5 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při jednání se společnosti se vždy cítíte bezpečně.=7 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při jednání se společnosti se vždy cítíte bezpečně.=8 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při jednání se společnosti se vždy cítíte bezpečně.=9 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Společnost Vám jako klientům věnuje individuální pozornost.=5 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Společnost Vám jako klientům věnuje individuální pozornost.=6 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Společnost Vám jako klientům věnuje individuální pozornost.=7 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Společnost Vám jako klientům věnuje individuální pozornost.=8 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Společnost Vám jako klientům věnuje individuální pozornost.=9 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti jsou vždy k Vám zdvořilí.=6 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti jsou vždy k Vám zdvořilí.=7 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti jsou vždy k Vám zdvořilí.=8 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti jsou vždy k Vám zdvořilí.=9 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti rozumějí Vaším specifickým požadavkům.=5 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti rozumějí Vaším specifickým požadavkům.=7 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti rozumějí Vaším specifickým požadavkům.=8 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti rozumějí Vaším specifickým požadavkům.=9 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti Vám věnovali nadstandardní pozornost.=1 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti Vám věnovali nadstandardní pozornost.=5 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti Vám věnovali nadstandardní pozornost.=6 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti Vám věnovali nadstandardní pozornost.=7 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti Vám věnovali nadstandardní pozornost.=9 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti vždy rozuměli tomu, co Vám nabízejí a propagují.=5 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti vždy rozuměli tomu, co Vám nabízejí a propagují.=7 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti vždy rozuměli tomu, co Vám nabízejí a propagují.=8 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti vždy rozuměli tomu, co Vám nabízejí a propagují.=9 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ochota společnosti pomoci zákazníkům a poskytovat okamžité obsloužení.=10 na otázku 9. Ohodnoťte prosím bodově všech pět oblastí, dle důležitosti, kterou pro vás mají. K rozdělení máte celkem 100 bodů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ochota společnosti pomoci zákazníkům a poskytovat okamžité obsloužení.=15 na otázku 9. Ohodnoťte prosím bodově všech pět oblastí, dle důležitosti, kterou pro vás mají. K rozdělení máte celkem 100 bodů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ochota společnosti pomoci zákazníkům a poskytovat okamžité obsloužení.=20 na otázku 9. Ohodnoťte prosím bodově všech pět oblastí, dle důležitosti, kterou pro vás mají. K rozdělení máte celkem 100 bodů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pozornost a individuální přístup, který společnost poskytuje svým klientům.=10 na otázku 9. Ohodnoťte prosím bodově všech pět oblastí, dle důležitosti, kterou pro vás mají. K rozdělení máte celkem 100 bodů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pozornost a individuální přístup, který společnost poskytuje svým klientům.=15 na otázku 9. Ohodnoťte prosím bodově všech pět oblastí, dle důležitosti, kterou pro vás mají. K rozdělení máte celkem 100 bodů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pozornost a individuální přístup, který společnost poskytuje svým klientům.=20 na otázku 9. Ohodnoťte prosím bodově všech pět oblastí, dle důležitosti, kterou pro vás mají. K rozdělení máte celkem 100 bodů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Schopnost společnosti zajistit spolehlivé a správné splnění služeb.=20 na otázku 9. Ohodnoťte prosím bodově všech pět oblastí, dle důležitosti, kterou pro vás mají. K rozdělení máte celkem 100 bodů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Schopnost společnosti zajistit spolehlivé a správné splnění služeb.=30 na otázku 9. Ohodnoťte prosím bodově všech pět oblastí, dle důležitosti, kterou pro vás mají. K rozdělení máte celkem 100 bodů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Schopnost společnosti zajistit spolehlivé a správné splnění služeb.=40 na otázku 9. Ohodnoťte prosím bodově všech pět oblastí, dle důležitosti, kterou pro vás mají. K rozdělení máte celkem 100 bodů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vzhled hmotného zařízení, zaměstnanců a komunikačních zařízení společnosti.=10 na otázku 9. Ohodnoťte prosím bodově všech pět oblastí, dle důležitosti, kterou pro vás mají. K rozdělení máte celkem 100 bodů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vzhled hmotného zařízení, zaměstnanců a komunikačních zařízení společnosti.=20 na otázku 9. Ohodnoťte prosím bodově všech pět oblastí, dle důležitosti, kterou pro vás mají. K rozdělení máte celkem 100 bodů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vzhled hmotného zařízení, zaměstnanců a komunikačních zařízení společnosti.=5 na otázku 9. Ohodnoťte prosím bodově všech pět oblastí, dle důležitosti, kterou pro vás mají. K rozdělení máte celkem 100 bodů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Znalosti a laskavost zaměstnanců společnosti a jejich schopnost vzbuzovat jistotu a důvěryhodnost.=10 na otázku 9. Ohodnoťte prosím bodově všech pět oblastí, dle důležitosti, kterou pro vás mají. K rozdělení máte celkem 100 bodů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Znalosti a laskavost zaměstnanců společnosti a jejich schopnost vzbuzovat jistotu a důvěryhodnost.=20 na otázku 9. Ohodnoťte prosím bodově všech pět oblastí, dle důležitosti, kterou pro vás mají. K rozdělení máte celkem 100 bodů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Znalosti a laskavost zaměstnanců společnosti a jejich schopnost vzbuzovat jistotu a důvěryhodnost.=25 na otázku 9. Ohodnoťte prosím bodově všech pět oblastí, dle důležitosti, kterou pro vás mají. K rozdělení máte celkem 100 bodů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 21-30 na otázku 4. Věk
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žena na otázku 3. Pohlaví
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vodafone na otázku 2. Jakého máte mobilního operátora?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně než 20 na otázku 4. Věk
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi O2 na otázku 2. Jakého máte mobilního operátora?

3. Pohlaví

 • odpověď Žena:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hmotné zařízení společnosti má upoutat mou pozornost ihned při vstupu.=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že společnost bude mít moderně vyhlížející zařízení, které navodí příjemnou atmosféru.=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že pobočky společnosti budou na dobře přístupných místech.=8 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Moderní vyhlížející zařízení společnosti navodilo příjemnou atmosféru.=9 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pokud společnost něco slíbila, splnila to v odpovídajícím čase.=5 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Propagační materiály přehledně informují o nabízených službách společnosti.=5 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Propagační materiály přehledně informují o nabízených službách společnosti.=9 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při problému, společnost projevila zájem o jeho řešení a snažila se jej vyřešit.=9 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Společnost provedla danou službu ihned bez zbytečného oddalování.=5 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Společnost provedla danou službu ihned bez zbytečného oddalování.=9 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti Vám přesně a správně sdělují, kdy bude služba provedena.=9 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti Vás bez prodlevy obslouží.=9 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci, mají profesionální přístup a vypadají upraveně.=9 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zařízení společnosti upoutalo mou pozornost ihned při vstupu.=9 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chování zaměstnanců odpovídalo jejich kvalifikaci a vzbuzovalo ve Vás důvěru.=9 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při jednání se společnosti se vždy cítíte bezpečně.=9 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Společnost Vám jako klientům věnuje individuální pozornost.=7 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti jsou vždy k Vám zdvořilí.=9 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti Vám věnovali nadstandardní pozornost.=1 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti Vám věnovali nadstandardní pozornost.=9 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti vždy rozuměli tomu, co Vám nabízejí a propagují.=9 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ochota společnosti pomoci zákazníkům a poskytovat okamžité obsloužení.=10 na otázku 9. Ohodnoťte prosím bodově všech pět oblastí, dle důležitosti, kterou pro vás mají. K rozdělení máte celkem 100 bodů
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Schopnost společnosti zajistit spolehlivé a správné splnění služeb.=30 na otázku 9. Ohodnoťte prosím bodově všech pět oblastí, dle důležitosti, kterou pro vás mají. K rozdělení máte celkem 100 bodů
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pobočky společnosti jsou na dobře dostupných místech.=9 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že provozní doba společnosti bude přizpůsobena všem kategoriím svých zákazníků.=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Provozní doba společnosti Vám vyhovuje.=9 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Propagační materiál mě má přehledně informovat o nabízených službách společnosti.=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně než 20 na otázku 4. Věk
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci podle mého, mají mít profesionální přístup a vypadat upraveně.=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci nejsou nikdy natolik zaneprázdněni, aby nevyhověli požadavkům zákazníků.=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pokud společnost něco slíbila, splnila to v odpovídajícím čase.=9 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti okamžitě obsluhují své zákazníky.=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Způsob chování zaměstnanců má odpovídat jejich kvalifikaci, aby důvěrně působili na klienta.=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti jsou vždy ochotní Vám pomoci.=9 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti jsou vždy ochotni pomoct svým klientům, s jakýmkoliv problémem.=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Společnost věnuje svým klientům individuální pozornost.=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že pobočky společnosti budou na dobře přístupných místech.=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Provozní doba společnosti Vám vyhovuje.=7 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zákazníci společnosti se mají cítit při jednání bezpečně.=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že společnost bude mít moderně vyhlížející zařízení, které navodí příjemnou atmosféru.=7 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti přesně sdělují termíny splnění služeb.=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při jednání se společnosti se vždy cítíte bezpečně.=8 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti rozumějí Vaším specifickým požadavkům.=9 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pozornost a individuální přístup, který společnost poskytuje svým klientům.=10 na otázku 9. Ohodnoťte prosím bodově všech pět oblastí, dle důležitosti, kterou pro vás mají. K rozdělení máte celkem 100 bodů
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vodafone na otázku 2. Jakého máte mobilního operátora?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti rozumějí specifickým požadavkům svých zákazníků.=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti vždy musí rozumět tomu, co propagují a nabízejí svým klientům.=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hmotné zařízení společnosti má upoutat mou pozornost ihned při vstupu.=7 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že společnost bude mít moderně vyhlížející zařízení, které navodí příjemnou atmosféru.=6 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Společnost má zaměstnance, kteří jsou dostatečně motivováni tak, aby věnovali nadstandardní pozornost každému klientovi.=7 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Znalosti a laskavost zaměstnanců společnosti a jejich schopnost vzbuzovat jistotu a důvěryhodnost.=20 na otázku 9. Ohodnoťte prosím bodově všech pět oblastí, dle důležitosti, kterou pro vás mají. K rozdělení máte celkem 100 bodů
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Společnost věnuje svým klientům individuální pozornost.=8 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při problému, společnost projevila zájem o jeho řešení a snažila se jej vyřešit.=8 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vždy mi byla nabídnuta pro mě nejvýhodnější možnost.=7 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti Vás bez prodlevy obslouží.=5 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci, mají profesionální přístup a vypadají upraveně.=5 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vzhled hmotného zařízení, zaměstnanců a komunikačních zařízení společnosti.=5 na otázku 9. Ohodnoťte prosím bodově všech pět oblastí, dle důležitosti, kterou pro vás mají. K rozdělení máte celkem 100 bodů
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Znalosti a laskavost zaměstnanců společnosti a jejich schopnost vzbuzovat jistotu a důvěryhodnost.=25 na otázku 9. Ohodnoťte prosím bodově všech pět oblastí, dle důležitosti, kterou pro vás mají. K rozdělení máte celkem 100 bodů
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že společnost provede službu ihned, bez zbytečného oddalování.=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pokud společnost něco slíbí, tak vyžaduji, že to také v odpovídajícím čase splní.=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pokud mám problém, společnost se ho snaží vyřešit a projevit zájem o jeho řešení.=8 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zákazníci společnosti se mají cítit při jednání bezpečně.=8 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti jsou stále zdvořilí k zákazníkům.=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chování zaměstnanců odpovídalo jejich kvalifikaci a vzbuzovalo ve Vás důvěru.=5 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti rozumějí Vaším specifickým požadavkům.=8 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti vždy rozuměli tomu, co Vám nabízejí a propagují.=5 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ochota společnosti pomoci zákazníkům a poskytovat okamžité obsloužení.=15 na otázku 9. Ohodnoťte prosím bodově všech pět oblastí, dle důležitosti, kterou pro vás mají. K rozdělení máte celkem 100 bodů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pozornost a individuální přístup, který společnost poskytuje svým klientům.=20 na otázku 9. Ohodnoťte prosím bodově všech pět oblastí, dle důležitosti, kterou pro vás mají. K rozdělení máte celkem 100 bodů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Schopnost společnosti zajistit spolehlivé a správné splnění služeb.=40 na otázku 9. Ohodnoťte prosím bodově všech pět oblastí, dle důležitosti, kterou pro vás mají. K rozdělení máte celkem 100 bodů
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Společnost má zaměstnance, kteří jsou dostatečně motivováni tak, aby věnovali nadstandardní pozornost každému klientovi.=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:

4. Věk

 • odpověď 21-30:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pokud společnost něco slíbila, splnila to v odpovídajícím čase.=6 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:

5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:

 • odpověď Očekávám, že mi vždy bude nabídnuta pro mě nejvýhodnější nabídka.=9:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti okamžitě obsluhují své zákazníky.=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Společnost má zaměstnance, kteří jsou dostatečně motivováni tak, aby věnovali nadstandardní pozornost každému klientovi.=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že společnost bude mít moderně vyhlížející zařízení, které navodí příjemnou atmosféru.=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti přesně sdělují termíny splnění služeb.=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pokud mám problém, společnost se ho snaží vyřešit a projevit zájem o jeho řešení.=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
 • odpověď Očekávám, že společnost provede službu ihned, bez zbytečného oddalování.=9:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti Vám věnovali nadstandardní pozornost.=1 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Společnost má zaměstnance, kteří jsou dostatečně motivováni tak, aby věnovali nadstandardní pozornost každému klientovi.=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že společnost bude mít moderně vyhlížející zařízení, které navodí příjemnou atmosféru.=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chování zaměstnanců odpovídalo jejich kvalifikaci a vzbuzovalo ve Vás důvěru.=9 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
 • odpověď Pokud mám problém, společnost se ho snaží vyřešit a projevit zájem o jeho řešení.=9:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti Vás bez prodlevy obslouží.=9 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Společnost má zaměstnance, kteří jsou dostatečně motivováni tak, aby věnovali nadstandardní pozornost každému klientovi.=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
 • odpověď Pokud společnost něco slíbí, tak vyžaduji, že to také v odpovídajícím čase splní.=9:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že společnost bude mít moderně vyhlížející zařízení, které navodí příjemnou atmosféru.=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti okamžitě obsluhují své zákazníky.=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti přesně sdělují termíny splnění služeb.=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti rozumějí specifickým požadavkům svých zákazníků.=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chování zaměstnanců odpovídalo jejich kvalifikaci a vzbuzovalo ve Vás důvěru.=9 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při jednání se společnosti se vždy cítíte bezpečně.=9 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti Vám věnovali nadstandardní pozornost.=1 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti vždy rozuměli tomu, co Vám nabízejí a propagují.=9 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že společnost provede službu ihned, bez zbytečného oddalování.=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zákazníci společnosti se mají cítit při jednání bezpečně.=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že provozní doba společnosti bude přizpůsobena všem kategoriím svých zákazníků.=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Společnost má zaměstnance, kteří jsou dostatečně motivováni tak, aby věnovali nadstandardní pozornost každému klientovi.=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Společnost Vám jako klientům věnuje individuální pozornost.=9 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti jsou vždy ochotni pomoct svým klientům, s jakýmkoliv problémem.=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Společnost věnuje svým klientům individuální pozornost.=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti jsou stále zdvořilí k zákazníkům.=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že pobočky společnosti budou na dobře přístupných místech.=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Propagační materiál mě má přehledně informovat o nabízených službách společnosti.=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hmotné zařízení společnosti má upoutat mou pozornost ihned při vstupu.=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Propagační materiály přehledně informují o nabízených službách společnosti.=9 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pokud mám problém, společnost se ho snaží vyřešit a projevit zájem o jeho řešení.=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zařízení společnosti upoutalo mou pozornost ihned při vstupu.=9 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Schopnost společnosti zajistit spolehlivé a správné splnění služeb.=30 na otázku 9. Ohodnoťte prosím bodově všech pět oblastí, dle důležitosti, kterou pro vás mají. K rozdělení máte celkem 100 bodů
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti Vám přesně a správně sdělují, kdy bude služba provedena.=9 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti Vás bez prodlevy obslouží.=9 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti vždy musí rozumět tomu, co propagují a nabízejí svým klientům.=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci nejsou nikdy natolik zaneprázdněni, aby nevyhověli požadavkům zákazníků.=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
 • odpověď Propagační materiál mě má přehledně informovat o nabízených službách společnosti.=9:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že společnost bude mít moderně vyhlížející zařízení, které navodí příjemnou atmosféru.=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chování zaměstnanců odpovídalo jejich kvalifikaci a vzbuzovalo ve Vás důvěru.=9 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při jednání se společnosti se vždy cítíte bezpečně.=9 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hmotné zařízení společnosti má upoutat mou pozornost ihned při vstupu.=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Propagační materiály přehledně informují o nabízených službách společnosti.=9 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zařízení společnosti upoutalo mou pozornost ihned při vstupu.=9 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti Vám přesně a správně sdělují, kdy bude služba provedena.=9 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti Vás bez prodlevy obslouží.=9 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti vždy rozuměli tomu, co Vám nabízejí a propagují.=9 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
 • odpověď Zaměstnanci podle mého, mají mít profesionální přístup a vypadat upraveně.=9:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že společnost bude mít moderně vyhlížející zařízení, které navodí příjemnou atmosféru.=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hmotné zařízení společnosti má upoutat mou pozornost ihned při vstupu.=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
 • odpověď Zaměstnanci společnosti jsou vždy ochotni pomoct svým klientům, s jakýmkoliv problémem.=9:
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti Vás bez prodlevy obslouží.=9 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci nejsou nikdy natolik zaneprázdněni, aby nevyhověli požadavkům zákazníků.=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:

6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:

 • odpověď Společnost věnuje svým klientům individuální pozornost.=9:
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chování zaměstnanců odpovídalo jejich kvalifikaci a vzbuzovalo ve Vás důvěru.=9 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Společnost má zaměstnance, kteří jsou dostatečně motivováni tak, aby věnovali nadstandardní pozornost každému klientovi.=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
 • odpověď Zákazníci společnosti se mají cítit při jednání bezpečně.=9:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti okamžitě obsluhují své zákazníky.=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti Vám věnovali nadstandardní pozornost.=1 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti rozumějí specifickým požadavkům svých zákazníků.=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Společnost má zaměstnance, kteří jsou dostatečně motivováni tak, aby věnovali nadstandardní pozornost každému klientovi.=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Společnost věnuje svým klientům individuální pozornost.=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že společnost bude mít moderně vyhlížející zařízení, které navodí příjemnou atmosféru.=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při jednání se společnosti se vždy cítíte bezpečně.=9 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hmotné zařízení společnosti má upoutat mou pozornost ihned při vstupu.=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zařízení společnosti upoutalo mou pozornost ihned při vstupu.=9 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti Vám přesně a správně sdělují, kdy bude služba provedena.=9 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chování zaměstnanců odpovídalo jejich kvalifikaci a vzbuzovalo ve Vás důvěru.=9 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti jsou stále zdvořilí k zákazníkům.=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti Vás bez prodlevy obslouží.=9 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že pobočky společnosti budou na dobře přístupných místech.=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci nejsou nikdy natolik zaneprázdněni, aby nevyhověli požadavkům zákazníků.=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že provozní doba společnosti bude přizpůsobena všem kategoriím svých zákazníků.=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
 • odpověď Zaměstnanci společnosti jsou stále zdvořilí k zákazníkům.=9:
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Společnost má zaměstnance, kteří jsou dostatečně motivováni tak, aby věnovali nadstandardní pozornost každému klientovi.=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
 • odpověď Zaměstnanci společnosti vždy musí rozumět tomu, co propagují a nabízejí svým klientům.=9:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že společnost bude mít moderně vyhlížející zařízení, které navodí příjemnou atmosféru.=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti okamžitě obsluhují své zákazníky.=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že pobočky společnosti budou na dobře přístupných místech.=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očekávám, že provozní doba společnosti bude přizpůsobena všem kategoriím svých zákazníků.=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti Vám věnovali nadstandardní pozornost.=1 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti rozumějí specifickým požadavkům svých zákazníků.=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zákazníci společnosti se mají cítit při jednání bezpečně.=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Společnost Vám jako klientům věnuje individuální pozornost.=9 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při jednání se společnosti se vždy cítíte bezpečně.=9 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hmotné zařízení společnosti má upoutat mou pozornost ihned při vstupu.=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Propagační materiály přehledně informují o nabízených službách společnosti.=9 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zařízení společnosti upoutalo mou pozornost ihned při vstupu.=9 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti Vás bez prodlevy obslouží.=8 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti jsou vždy k Vám zdvořilí.=8 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Způsob chování zaměstnanců má odpovídat jejich kvalifikaci, aby důvěrně působili na klienta.=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti Vám přesně a správně sdělují, kdy bude služba provedena.=9 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chování zaměstnanců odpovídalo jejich kvalifikaci a vzbuzovalo ve Vás důvěru.=9 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti jsou vždy k Vám zdvořilí.=9 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vzhled hmotného zařízení, zaměstnanců a komunikačních zařízení společnosti.=5 na otázku 9. Ohodnoťte prosím bodově všech pět oblastí, dle důležitosti, kterou pro vás mají. K rozdělení máte celkem 100 bodů
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Propagační materiál mě má přehledně informovat o nabízených službách společnosti.=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci podle mého, mají mít profesionální přístup a vypadat upraveně.=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti jsou vždy ochotni pomoct svým klientům, s jakýmkoliv problémem.=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti přesně sdělují termíny splnění služeb.=8 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Společnost věnuje svým klientům individuální pozornost.=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti jsou stále zdvořilí k zákazníkům.=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti vždy rozuměli tomu, co Vám nabízejí a propagují.=9 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci nejsou nikdy natolik zaneprázdněni, aby nevyhověli požadavkům zákazníků.=9 na otázku 5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Společnost má zaměstnance, kteří jsou dostatečně motivováni tak, aby věnovali nadstandardní pozornost každému klientovi.=9 na otázku 6. Hodnocení služeb mobilních operátorů:

7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:

 • odpověď Moderní vyhlížející zařízení společnosti navodilo příjemnou atmosféru.=9:
  • 9.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti Vás bez prodlevy obslouží.=9 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 9.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zařízení společnosti upoutalo mou pozornost ihned při vstupu.=9 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
 • odpověď Pokud společnost něco slíbila, splnila to v odpovídajícím čase.=9:
  • 7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Společnost provedla danou službu ihned bez zbytečného oddalování.=9 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti Vám věnovali nadstandardní pozornost.=9 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
 • odpověď Zaměstnanci společnosti jsou vždy ochotní Vám pomoci.=9:
  • 8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti Vám přesně a správně sdělují, kdy bude služba provedena.=9 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chování zaměstnanců odpovídalo jejich kvalifikaci a vzbuzovalo ve Vás důvěru.=9 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 7.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti vždy rozuměli tomu, co Vám nabízejí a propagují.=9 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:

8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:

 • odpověď Pobočky společnosti jsou na dobře dostupných místech.=9:
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti rozumějí Vaším specifickým požadavkům.=9 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
 • odpověď Při jednání se společnosti se vždy cítíte bezpečně.=9:
  • 9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chování zaměstnanců odpovídalo jejich kvalifikaci a vzbuzovalo ve Vás důvěru.=9 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
 • odpověď Zaměstnanci společnosti jsou vždy k Vám zdvořilí.=9:
  • 6.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chování zaměstnanců odpovídalo jejich kvalifikaci a vzbuzovalo ve Vás důvěru.=9 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 6.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Při jednání se společnosti se vždy cítíte bezpečně.=9 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti Vás bez prodlevy obslouží.=9 na otázku 7. Hodnocení služeb mobilních operátorů:
  • zobrazit další souvislosti
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zaměstnanci společnosti vždy rozuměli tomu, co Vám nabízejí a propagují.=9 na otázku 8. Hodnocení služeb mobilních operátorů:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Využíváte paušálních služeb (tarifu) u vašeho operátora?

2. Jakého máte mobilního operátora?

3. Pohlaví

4. Věk

5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:

9. Ohodnoťte prosím bodově všech pět oblastí, dle důležitosti, kterou pro vás mají. K rozdělení máte celkem 100 bodů

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Využíváte paušálních služeb (tarifu) u vašeho operátora?

2. Jakého máte mobilního operátora?

3. Pohlaví

4. Věk

5. Hodnocení služeb mobilních operátorů:

9. Ohodnoťte prosím bodově všech pět oblastí, dle důležitosti, kterou pro vás mají. K rozdělení máte celkem 100 bodů

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vavřinová, V.Spokojenost se službami mobilních operátorů (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://33888.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.