Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Bezpečnost v Moravskoslezkém kraji

Bezpečnost v Moravskoslezkém kraji

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Brieslingerová
Šetření:04. 11. 2013 - 11. 11. 2013
Počet respondentů:100
Počet otázek (max/průměr):20 / 16.81
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti, žádáme Vás o vyplnění dotazníku, který nám poslouží jako podklad pro semestrální prokjekt do předmětu Marketingový výzkum. Jsme studenti ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava. 

Odpovědi respondentů

1. Jste z Moravskoslezkého kraje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8686 %86 %  
ne1414 %14 %  

Graf

2. Je Vám více než 18 let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano87100 %87 %  

Graf

3. Cítíte se bezpečně v místě svého bydliště a blízkém okolí?

Označte, prosím pouze jednu odpověď.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Spíše anootázka č. 5, Spíše neotázka č. 4, Neotázka č. 4, Nepřemýšlel/a jsem o tomotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4349,43 %43 %  
Spíše ne2022,99 %20 %  
Ano1416,09 %14 %  
Ne89,2 %8 %  
Nepřemýšlel/a jsem o tom22,3 %2 %  

Graf

4. Proč se v Moravskoslezském kraji necítíte bezpečně.

Vyberte, prosím, jednu nebo více odpovědí. Maximálně tři.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoký počet nepřizpůsobivých občanů2066,67 %20 %  
Cítím nedostatečné bezpečnostní opatření ze strany policie1136,67 %11 %  
Registruji malý počet kamer v ulicích723,33 %7 %  
Nemám dostatečné právo se bránit516,67 %5 %  
Nemám dostatečné schopnosti se bránit413,33 %4 %  
Jiné26,67 %2 %  

Graf

5. Setkali jste se s trestním činem ve vaší obci nebo okolí? S jakým?

Vyberte, prosím, jednu nebo více odpovědí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
krádež6372,41 %63 %  
vandalismus5057,47 %50 %  
vloupání3540,23 %35 %  
přepadení2528,74 %25 %  
sexuální obtěžování1921,84 %19 %  
domácí násilí1820,69 %18 %  
jiné78,05 %7 %  
nesetkal/a jsem se66,9 %6 %  

Graf

6. Jaký si myslíte, že mají jednotlivé faktory vliv na bezpečnostní situaci v kraji?

Ohodnoťte, prosím, následující položky ( přičemž 1= nejmenší vliv, 6= největší vliv).

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

7. Kterou z těchto změn byste v oblasti systémů trestů uvítali nejvíce.

Označte, prosím, pouze jednu odpověď.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Snížit věkovou hranici trestní odpovědnosti3641,86 %36 %  
zpřísnit tresty za vraždy2225,58 %22 %  
zpřísnit tresty za drobné krádeže1315,12 %13 %  
zpřísnit tresty za výtržnictví1112,79 %11 %  
snížit tresty za lehké drogy44,65 %4 %  

Graf

8. Která skupina obyvatel má podle Vás na svědomí nejvíce trestních činů?

Označte, prosím, pouze jednu odpověď.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepřízpůsobiví občané6272,09 %62 %  
mladiství1213,95 %12 %  
jiní55,81 %5 %  
lidé bez domova44,65 %4 %  
imigranti33,49 %3 %  

Graf

9. Jaká je aktuální situace ve Vašem okolí oproti situaci před 2 lety?

Označte, prosím, pouze jednu odpověď.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stejná3844,19 %38 %  
spíše horší3237,21 %32 %  
spíše lepší78,14 %7 %  
lepší66,98 %6 %  
horší33,49 %3 %  

Graf

10. Vnímáte práci státu v oblasti bezpečnosti jako dostačující?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7283,72 %72 %  
ano1416,28 %14 %  

Graf

11. Jsou v Moravskoslezském kraji místa, kterým se z důvodů bezpečnosti raději vyhýbáte?

Vyberte,prosím, jednu nebo více odpovědí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyloučené lokality5766,28 %57 %  
parky3540,7 %35 %  
nádraží2529,07 %25 %  
jiné1618,6 %16 %  
MHD1213,95 %12 %  
centrum města89,3 %8 %  
žádné78,14 %7 %  

Graf

12. Které části dne jsou podle Vás nejvíce nebezpečné.

Vyberte prosím, jednu nebo dvě odpovědi.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v noci6879,07 %68 %  
k večeru3743,02 %37 %  
ráno910,47 %9 %  
odpoledne89,3 %8 %  

Graf

13. Jak jste spokojeni s uvedenými faktory, které mají vliv na bezpečnost?

Ohodnoťte, prosím, následující položky ( přičemž 1= nespokojený, 6= spokojený)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

14. Uveďte, prosím, na stupnici 1-6 jak důležité jsou pro Vás jednotlivé faktory, které ovlivní Váš pocit bezpečnosti?

Ohodnoťte, prosím, následující položky ( přičemž 1=nedůležité, 6= důležité)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

15. "Gamblerství je obvykle provázeno nějakou trestní činností" - souhlasíte s tímto tvrzením?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5766,28 %57 %  
ne2933,72 %29 %  

Graf

16. Jaké kroky pro omezení hazardu byste preferovali ve vaší obci?

Vyberte,prosím, jednu nebo více odpovědí. Maximálně tři.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
uzavření části heren a kasín4350 %43 %  
zvýšení věkové hranice pro vstup3844,19 %38 %  
přemístění kasín na okraj města3439,53 %34 %  
zpřísnit bezpečnostní opatření v těchto objektech3439,53 %34 %  
změnit otevírací dobu1517,44 %15 %  
jiné řešení89,3 %8 %  

Graf

17. Jaké jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž5159,3 %51 %  
Žena3540,7 %35 %  

Graf

18. Jaká je velikost obce ve které bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velkoměsto nad 100 000 obyvatel3034,88 %30 %  
město 10 000-100 000 obyvatel2630,23 %26 %  
vesnice do 5 000 obyvatel2124,42 %21 %  
maloměsto 5 000-10 000 obyvatel910,47 %9 %  

Graf

19. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-35 let6170,93 %61 %  
35-55 let1719,77 %17 %  
55 a více let89,3 %8 %  

Graf

20. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské4653,49 %46 %  
vysokoškolské3237,21 %32 %  
základní, středoškolské bez maturity89,3 %8 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 8 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Setkali jste se s trestním činem ve vaší obci nebo okolí? S jakým?

 • odpověď krádež:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoký počet nepřizpůsobivých občanů na otázku 4. Proč se v Moravskoslezském kraji necítíte bezpečně.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi sexuální obtěžování na otázku 5. Setkali jste se s trestním činem ve vaší obci nebo okolí? S jakým?

6. Jaký si myslíte, že mají jednotlivé faktory vliv na bezpečnostní situaci v kraji?

 • odpověď užívání návykových látek=6:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi gamblerství=6 na otázku 6. Jaký si myslíte, že mají jednotlivé faktory vliv na bezpečnostní situaci v kraji?

8. Která skupina obyvatel má podle Vás na svědomí nejvíce trestních činů?

 • odpověď nepřízpůsobiví občané:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi opatření vůči přestupkům=2 na otázku 13. Jak jste spokojeni s uvedenými faktory, které mají vliv na bezpečnost?

9. Jaká je aktuální situace ve Vašem okolí oproti situaci před 2 lety?

 • odpověď stejná:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi pokuty za rušení nočního klidu=5 na otázku 13. Jak jste spokojeni s uvedenými faktory, které mají vliv na bezpečnost?

14. Uveďte, prosím, na stupnici 1-6 jak důležité jsou pro Vás jednotlivé faktory, které ovlivní Váš pocit bezpečnosti?

 • odpověď zvýšení počtu hlídek v oblasti=6:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi zvýšení počet bezpečnostních kamer=6 na otázku 14. Uveďte, prosím, na stupnici 1-6 jak důležité jsou pro Vás jednotlivé faktory, které ovlivní Váš pocit bezpečnosti?

15. "Gamblerství je obvykle provázeno nějakou trestní činností" - souhlasíte s tímto tvrzením?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi zvýšení počet bezpečnostních kamer=6 na otázku 14. Uveďte, prosím, na stupnici 1-6 jak důležité jsou pro Vás jednotlivé faktory, které ovlivní Váš pocit bezpečnosti?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi opatření vůči přestupkům=1 na otázku 13. Jak jste spokojeni s uvedenými faktory, které mají vliv na bezpečnost?

16. Jaké kroky pro omezení hazardu byste preferovali ve vaší obci?

 • odpověď uzavření části heren a kasín:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi špatná ekonomická situace=6 na otázku 6. Jaký si myslíte, že mají jednotlivé faktory vliv na bezpečnostní situaci v kraji?

19. Jaký je Váš věk?

 • odpověď 18-35 let:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nefunkční rodinné prostředí=6 na otázku 6. Jaký si myslíte, že mají jednotlivé faktory vliv na bezpečnostní situaci v kraji?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi špatná ekonomická situace=6 na otázku 6. Jaký si myslíte, že mají jednotlivé faktory vliv na bezpečnostní situaci v kraji?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi sexuální obtěžování na otázku 5. Setkali jste se s trestním činem ve vaší obci nebo okolí? S jakým?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nezaměstnanost=6 na otázku 6. Jaký si myslíte, že mají jednotlivé faktory vliv na bezpečnostní situaci v kraji?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nádraží na otázku 11. Jsou v Moravskoslezském kraji místa, kterým se z důvodů bezpečnosti raději vyhýbáte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste z Moravskoslezkého kraje?

2. Je Vám více než 18 let?

3. Cítíte se bezpečně v místě svého bydliště a blízkém okolí?

4. Proč se v Moravskoslezském kraji necítíte bezpečně.

5. Setkali jste se s trestním činem ve vaší obci nebo okolí? S jakým?

6. Jaký si myslíte, že mají jednotlivé faktory vliv na bezpečnostní situaci v kraji?

7. Kterou z těchto změn byste v oblasti systémů trestů uvítali nejvíce.

8. Která skupina obyvatel má podle Vás na svědomí nejvíce trestních činů?

9. Jaká je aktuální situace ve Vašem okolí oproti situaci před 2 lety?

10. Vnímáte práci státu v oblasti bezpečnosti jako dostačující?

11. Jsou v Moravskoslezském kraji místa, kterým se z důvodů bezpečnosti raději vyhýbáte?

12. Které části dne jsou podle Vás nejvíce nebezpečné.

13. Jak jste spokojeni s uvedenými faktory, které mají vliv na bezpečnost?

14. Uveďte, prosím, na stupnici 1-6 jak důležité jsou pro Vás jednotlivé faktory, které ovlivní Váš pocit bezpečnosti?

15. "Gamblerství je obvykle provázeno nějakou trestní činností" - souhlasíte s tímto tvrzením?

16. Jaké kroky pro omezení hazardu byste preferovali ve vaší obci?

17. Jaké jste pohlaví?

18. Jaká je velikost obce ve které bydlíte?

19. Jaký je Váš věk?

20. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste z Moravskoslezkého kraje?

2. Je Vám více než 18 let?

3. Cítíte se bezpečně v místě svého bydliště a blízkém okolí?

4. Proč se v Moravskoslezském kraji necítíte bezpečně.

5. Setkali jste se s trestním činem ve vaší obci nebo okolí? S jakým?

6. Jaký si myslíte, že mají jednotlivé faktory vliv na bezpečnostní situaci v kraji?

7. Kterou z těchto změn byste v oblasti systémů trestů uvítali nejvíce.

8. Která skupina obyvatel má podle Vás na svědomí nejvíce trestních činů?

9. Jaká je aktuální situace ve Vašem okolí oproti situaci před 2 lety?

10. Vnímáte práci státu v oblasti bezpečnosti jako dostačující?

11. Jsou v Moravskoslezském kraji místa, kterým se z důvodů bezpečnosti raději vyhýbáte?

12. Které části dne jsou podle Vás nejvíce nebezpečné.

13. Jak jste spokojeni s uvedenými faktory, které mají vliv na bezpečnost?

14. Uveďte, prosím, na stupnici 1-6 jak důležité jsou pro Vás jednotlivé faktory, které ovlivní Váš pocit bezpečnosti?

15. "Gamblerství je obvykle provázeno nějakou trestní činností" - souhlasíte s tímto tvrzením?

16. Jaké kroky pro omezení hazardu byste preferovali ve vaší obci?

17. Jaké jste pohlaví?

18. Jaká je velikost obce ve které bydlíte?

19. Jaký je Váš věk?

20. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Brieslingerová, K.Bezpečnost v Moravskoslezkém kraji (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://33905.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.