Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Motivace zaměstnanců

Motivace zaměstnanců

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Šárka Lísková
Šetření:07. 11. 2013 - 13. 11. 2013
Počet respondentů:100
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.96
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:72,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění tohoto krátkého dotazníku, který je vhodný pro všechny zaměstnané a nezaměstnané osoby. Jeho výsledky budou sloužit k vytvoření manažerského projektu.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6767 %67 %  
Muž3333 %33 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-25 let5050 %50 %  
26-35 let3030 %30 %  
36-50 let1414 %14 %  
15-18 let33 %3 %  
50 a více33 %3 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední odborná škola (s maturitou)4545 %45 %  
Vysoká škola3939 %39 %  
Vyšší odborná škola66 %6 %  
Střední odborné učiliště44 %4 %  
Střední odborná škola (bez maturity)33 %3 %  
Základní škola33 %3 %  

Graf

4. Pozice na které pracujete, nebo jste pracoval/a

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nižší postavení (dělník)5252 %52 %  
Vedoucí pracovník (nižší a střední management)4545 %45 %  
Pracovník vyššího managementu33 %3 %  

Graf

5. Jakou motivaci preferujete při výběru zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobré platové ohodnocení9191 %91 %  
Možnost profesního růstu5151 %51 %  
Volná pracovní doba4343 %43 %  
Možnost vzdělávání3131 %31 %  
Dovolené navíc2222 %22 %  
Hmotná nepeněžní motivace (firemní automobil, vstupenky, dárky)1818 %18 %  
Stravenky66 %6 %  
Příspěvky na rekreaci22 %2 %  

Graf

6. Co vás nejvíce motivuje k vyšším výkonům během zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mzda (při výplatě části z výdělku, apod.)7777 %77 %  
Možnost seberealizace4949 %49 %  
Uznání okolí4343 %43 %  
Šance profesního růstu4343 %43 %  
Benefity1919 %19 %  

Graf

7. Jste spokojeni s benefity ve Vašem zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne3636 %36 %  
Spíše ano2929 %29 %  
Ne2020 %20 %  
Ano1515 %15 %  

Graf

8. Čemu dáváte přednost?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Práci, která je špatně ohodnocená, ale naplňuje Vás6163,54 %61 %  
Práci, která je dobře ohodnocená, ale nebaví Vás3536,46 %35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Pozice na které pracujete, nebo jste pracoval/a

5. Jakou motivaci preferujete při výběru zaměstnání?

6. Co vás nejvíce motivuje k vyšším výkonům během zaměstnání?

7. Jste spokojeni s benefity ve Vašem zaměstnání?

8. Čemu dáváte přednost?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Pozice na které pracujete, nebo jste pracoval/a

5. Jakou motivaci preferujete při výběru zaměstnání?

6. Co vás nejvíce motivuje k vyšším výkonům během zaměstnání?

7. Jste spokojeni s benefity ve Vašem zaměstnání?

8. Čemu dáváte přednost?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Lísková, Š.Motivace zaměstnanců (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://34025.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.