Moravské vinařské stezky na trhu cestovního ruchu

Konec vyplňování 08. 10. 2018 19:30, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 28   Průměrná doba vyplňování: 00.03:17

Vážení respondenti,

jsem studentkou Vysoké školy obchodní v Praze a chtěla bych Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku týkajícího se Moravských vinařských stezek na Jižní Moravě. Výsledky tohoto výzkumu budou použity jako podklad pro bakalářskou práci.

 

Děkuji za spolupráci.