Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Homosexualita

Homosexualita

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jaroslav L.
Šetření:18. 11. 2013 - 30. 11. 2013
Počet respondentů:138
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:75,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

rád bych na základě Vašich odpovědí vyhodnotil, jak společnost vnímá homosexuální jedince. Jaké jsou postoje vůči nim a také jak jsou lidé schopni je přijmat mezi sebe. Výsledek dotazníku bude volně přístupný a zároveň poslouží pro mé studijní účely.

Dotazník je zcela anonymní. V každé otázce můžete vždy zvolit pouze jednu z uvedených možností

Moc děkuji za Vaší spolupráci.

Odpovědi respondentů

1. Jste pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8863,77 %63,77 %  
muž5036,23 %36,23 %  

Graf

2. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-25 let7755,8 %55,8 %  
26-30 let2417,39 %17,39 %  
do 18 let2014,49 %14,49 %  
41-50 let85,8 %5,8 %  
31-40 let85,8 %5,8 %  
51-60 let10,72 %0,72 %  

Graf

3. Dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské - maturitní vysvědčení7151,45 %51,45 %  
vysokoškolské4230,43 %30,43 %  
základní1712,32 %12,32 %  
středoškolské - výuční list64,35 %4,35 %  
nedokončené - bez základního vzdělání21,45 %1,45 %  

Graf

4. Jaký máte vztah, postoje k homosexuálům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odlišují se pouze orientací, která je čistě jejich intimní záležitostí7050,72 %50,72 %  
jsou stejní jako všichni ostatní jedinci5338,41 %38,41 %  
jsou sice stejní jako všichni ostatní jedinci, ale jejich orientaci považuji za nesprávnou107,25 %7,25 %  
nepřisuzuji žádná práva homosexuálním jedincům ve společnosti53,62 %3,62 %  

Graf

5. Jaký vztah, postoje k homosexuálům, mají/měli vaši rodiče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
myslí/mysleli si o nich, že se odlišují pouze orientací, která je čistě jejich intimní záležitostí5640,58 %40,58 %  
berou/brali je, že jsou stejní jako všichni ostatní jedinci, ale jejich orientaci považují/považovali za nesprávnou4633,33 %33,33 %  
berou/brali je, že jsou stejní jako všichni ostatní jedinci2719,57 %19,57 %  
nepřisuzují/nepřisuzovali žádná práva homosexuálním jedincům ve společnosti96,52 %6,52 %  

Graf

6. Souhlasíte s normou, která umožňuje uzavírání registrovaných partnerství v ČR od roku 2006?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9568,84 %68,84 %  
spíše ano2518,12 %18,12 %  
ne128,7 %8,7 %  
spíše ne64,35 %4,35 %  

Graf

7. Máte ve svém okolí (v rodině, v pracovním kolektivu, ve škole, ...) jedince, který je homosexuálně orientovaný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10072,46 %72,46 %  
nevím2215,94 %15,94 %  
ne1611,59 %11,59 %  

Graf

8. Váš kolega/kolegyně z práce či student/ka ze školy, by se vám svěřil/a se svou homosexuální orientací. Změnil by se váš vztah k této osobě z důvodu zjištění nové skutečnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10878,26 %78,26 %  
nevím1913,77 %13,77 %  
ano117,97 %7,97 %  

Graf

9. Souhlasíte s adopcí dětí homosexuálním párům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6849,28 %49,28 %  
spíše ano3525,36 %25,36 %  
ne2215,94 %15,94 %  
spíše ne139,42 %9,42 %  

Graf

10. Souhlasíte s tvrzením, že homosexuálové jsou zdrojem a zároveň přenašeči nemoci AIDS?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11482,61 %82,61 %  
ano2417,39 %17,39 %  

Graf

11. Jste věřící?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12187,68 %87,68 %  
ano1712,32 %12,32 %  

Graf

12. Jaká je vaše sexuální orientace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
heterosexuální10173,19 %73,19 %  
bisexuální2115,22 %15,22 %  
homosexuální1611,59 %11,59 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste pohlaví:

2. Váš věk:

3. Dosažené vzdělání:

4. Jaký máte vztah, postoje k homosexuálům?

5. Jaký vztah, postoje k homosexuálům, mají/měli vaši rodiče?

6. Souhlasíte s normou, která umožňuje uzavírání registrovaných partnerství v ČR od roku 2006?

7. Máte ve svém okolí (v rodině, v pracovním kolektivu, ve škole, ...) jedince, který je homosexuálně orientovaný?

8. Váš kolega/kolegyně z práce či student/ka ze školy, by se vám svěřil/a se svou homosexuální orientací. Změnil by se váš vztah k této osobě z důvodu zjištění nové skutečnosti?

9. Souhlasíte s adopcí dětí homosexuálním párům?

10. Souhlasíte s tvrzením, že homosexuálové jsou zdrojem a zároveň přenašeči nemoci AIDS?

11. Jste věřící?

12. Jaká je vaše sexuální orientace?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste pohlaví:

2. Váš věk:

3. Dosažené vzdělání:

4. Jaký máte vztah, postoje k homosexuálům?

5. Jaký vztah, postoje k homosexuálům, mají/měli vaši rodiče?

6. Souhlasíte s normou, která umožňuje uzavírání registrovaných partnerství v ČR od roku 2006?

7. Máte ve svém okolí (v rodině, v pracovním kolektivu, ve škole, ...) jedince, který je homosexuálně orientovaný?

8. Váš kolega/kolegyně z práce či student/ka ze školy, by se vám svěřil/a se svou homosexuální orientací. Změnil by se váš vztah k této osobě z důvodu zjištění nové skutečnosti?

9. Souhlasíte s adopcí dětí homosexuálním párům?

10. Souhlasíte s tvrzením, že homosexuálové jsou zdrojem a zároveň přenašeči nemoci AIDS?

11. Jste věřící?

12. Jaká je vaše sexuální orientace?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

L., J.Homosexualita (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://34219.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.