Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Znalost cizích jazyků

Znalost cizích jazyků

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Denisa Ozdincová
Šetření:17. 11. 2013 - 30. 11. 2013
Počet respondentů:745
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.69
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-8 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Následující dotazník slouží ke zjištění úrovně znalostí cizích jazyků občanů ČR v jednotlivých krajích.

Odpovědi respondentů

1. Ovládáte kromě rodného jazyka ještě jiný jazyk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano69693,3 %93,42 %  
Ne506,7 %6,71 %  

Graf

2. Kolik cizích jazyků ovládáte na komunikativní úrovni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
132246,07 %43,22 %  
227339,06 %36,64 %  
38512,16 %11,41 %  
4 a více192,72 %2,55 %  

Graf

3. Jaký hlavní cizí jazyk jste studoval/a na škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Angličtina53576,54 %71,81 %  
Němčina10314,74 %13,83 %  
Ruština395,58 %5,23 %  
Francouzština111,57 %1,48 %  
Jiný81,14 %1,07 %  
Španělština30,43 %0,4 %  

Graf

4. Ohodnoťte svoje znalosti hlavního cizího jazyka jako ve škole.

(1 - výborné, 2 - chvalitebné, 3 - dobré, 4 - dostatečné, 5 - nedostatečné)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Gramatika2.4760.872
Skladba vět2.3490.887
Čtení1.8080.942
Překlad textu2.1850.92
Poslech2.5291.236
Komunikace2.4131.224
Výslovnost2.2631.026
Spelling2.3951.258

Graf

5. Z jakého zdroje jste získal/a nejvíce znalostí hlavního cizího jazyka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Škola39256,24 %52,62 %  
Pobyt v zahraničí10815,49 %14,5 %  
Samostudium9413,49 %12,62 %  
Média557,89 %7,38 %  
Kurzy cizích jazyků456,46 %6,04 %  
Studijní organizace30,43 %0,4 %  

Graf

6. Jak je pro Vás obtížné učit se cizí jazyk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Když se snažím, tak to jde31945,77 %42,82 %  
Jde to samo14320,52 %19,19 %  
Mohlo by to jít lépe, ale nevzdávám se14320,52 %19,19 %  
Moc mi to nejde588,32 %7,79 %  
S učením cizího jazyka mám velký problém344,88 %4,56 %  

Graf

7. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena52570,38 %70,47 %  
Muž22129,62 %29,66 %  

Graf

8. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 2757176,54 %76,64 %  
28 - 379412,6 %12,62 %  
38 - 47425,63 %5,64 %  
48 - 57283,75 %3,76 %  
58 a více111,47 %1,48 %  

Graf

9. V jakém kraji bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Moravskoslezský19426,01 %26,04 %  
Praha13217,69 %17,72 %  
Jihomoravský7810,46 %10,47 %  
Středočeský668,85 %8,86 %  
Olomoucký476,3 %6,31 %  
Zlínský405,36 %5,37 %  
Ústecký364,83 %4,83 %  
Plzeňský293,89 %3,89 %  
Jihočeský293,89 %3,89 %  
Liberecký243,22 %3,22 %  
Královehradecký222,95 %2,95 %  
Pardubický182,41 %2,42 %  
Vysočina162,14 %2,15 %  
Karlovarský152,01 %2,01 %  

Graf

10. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední škola s maturitou39653,08 %53,15 %  
Vysoká škola22530,16 %30,2 %  
Základní škola729,65 %9,66 %  
Střední škola s vyučením374,96 %4,97 %  
Vyšší odborná škola162,14 %2,15 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Z jakého zdroje jste získal/a nejvíce znalostí hlavního cizího jazyka?

  • odpověď Škola:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Francouzština na otázku 3. Jaký hlavní cizí jazyk jste studoval/a na škole?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Ovládáte kromě rodného jazyka ještě jiný jazyk?

2. Kolik cizích jazyků ovládáte na komunikativní úrovni?

3. Jaký hlavní cizí jazyk jste studoval/a na škole?

4. Ohodnoťte svoje znalosti hlavního cizího jazyka jako ve škole.

5. Z jakého zdroje jste získal/a nejvíce znalostí hlavního cizího jazyka?

6. Jak je pro Vás obtížné učit se cizí jazyk?

7. Vaše pohlaví?

8. Váš věk?

9. V jakém kraji bydlíte?

10. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Ovládáte kromě rodného jazyka ještě jiný jazyk?

2. Kolik cizích jazyků ovládáte na komunikativní úrovni?

3. Jaký hlavní cizí jazyk jste studoval/a na škole?

4. Ohodnoťte svoje znalosti hlavního cizího jazyka jako ve škole.

5. Z jakého zdroje jste získal/a nejvíce znalostí hlavního cizího jazyka?

6. Jak je pro Vás obtížné učit se cizí jazyk?

7. Vaše pohlaví?

8. Váš věk?

9. V jakém kraji bydlíte?

10. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ozdincová, D.Znalost cizích jazyků (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://34465.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.