Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Patricie Vadurova
Šetření:29. 11. 2013 - 06. 12. 2013
Počet respondentů:79
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.24
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o vyplnění krátkého dotazníku na téma vzdělávání zaměstnanců. Dotázník je zaměřen na přínosy vzdělávání pro zaměstnance a společnost. 

Děkuji, 

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5670 %70,89 %  
Můž2430 %30,38 %  

Graf

2. Spadáte do věkové kategorie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 305670 %70,89 %  
41 - 501012,5 %12,66 %  
31 - 40810 %10,13 %  
20 a méně56,25 %6,33 %  
51 a více11,25 %1,27 %  

Graf

3. Jste:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student3950 %49,37 %  
zaměstnanec3950 %49,37 %  

Graf

4. Jaký je Váš postoj ke vzdělávání zaměstnanců?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kladný6986,25 %87,34 %  
neutrální1113,75 %13,92 %  

Graf

5. Myslíte si, že vzdělávání zaměstnanců je přínosné pro všechny zúčastněné strany (zaměstnanec, zaměstnavatel, organizace)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, určitě pro všechny strany7897,5 %98,73 %  
ne, jen pro zaměstnavatele a organizaci11,25 %1,27 %  
ne, jen pro zaměstnance11,25 %1,27 %  

Graf

6. Pokud jste jako zaměstnanec zařazen do programu vzdělání, jaké tři prvky zvolíte jako prioritní?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
metoda vzdělávání a rozvoje4256,76 %53,16 %  
motivace zaměstnanců4054,05 %50,63 %  
struktura programu vzdělávání3851,35 %48,1 %  
lektoři / přednášející2837,84 %35,44 %  
cena vzdělávacího programu2027,03 %25,32 %  
metoda vzdělávání45,41 %5,06 %  
na lektory / přednášející34,05 %3,8 %  
na cenu34,05 %3,8 %  
cena34,05 %3,8 %  
na motivaci22,7 %2,53 %  
na strukturu programu vzdělávání22,7 %2,53 %  
na metodu11,35 %1,27 %  

Graf

7. Přihlásili byste se dobrovolně na školení/vzdělávání, které by bylo pro Vás placené?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, je to pro mé dobro.6278,48 %78,48 %  
Ne, pokud společnost chce mít vzdělané zaměstnance musí platit1721,52 %21,52 %  

Graf

8. Jaké motivační prvky byste považovali za prioritní u vzdělávání zaměstnanců?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyšší platové ohodnocení5771,25 %72,15 %  
možnost využít získané kvalifikace5670 %70,89 %  
zvýšení pracovní výkonnosti a kvality práce4556,25 %56,96 %  
udržení pracovního místa3037,5 %37,97 %  
získání sociálních výhod911,25 %11,39 %  

Graf

9. Jakým metodám vzdělávání a rozvoje zaměstnanců byste dali přednost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [metody na pracovištiotázka č. 10, metody mimo pracovištěotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
metody na pracovišti4961,25 %62,03 %  
metody mimo pracoviště3138,75 %39,24 %  

Graf

10. Pokud jste zvolili metody na pracovišti, které z níže uvedených jsou pro Vás nejzajímavější?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
práce na projektu (pověření úkolem)2342,59 %29,11 %  
instruktáž při výkonu práce1833,33 %22,78 %  
counselling (konzultování)1731,48 %21,52 %  
mentoring (rádcovství)1629,63 %20,25 %  
rotace na pracovišti1527,78 %18,99 %  
coaching1324,07 %16,46 %  
asistování1324,07 %16,46 %  
Přeskočit na další59,26 %6,33 %  

Graf

11. Pokud jste zvolili metody mimo pracoviště, které z níže uvedených jsou pro Vás nejzajímavější?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
simulace - řešení modelových situací2850,91 %35,44 %  
případové studie a workshopy2749,09 %34,18 %  
demonstrování - předvádění konkrétních postupů2443,64 %30,38 %  
brainstorming a brainwriting - individuální nebo skupinové navrhování řešení2036,36 %25,32 %  
přednáška1832,73 %22,78 %  
outdoor training1730,91 %21,52 %  
assesment centrum916,36 %11,39 %  

Graf

12. Jaké vlastnosti, schopnosti a dovednosti by podle Vás měl mít přednášející/lektor?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
musí danému postupu, procesu, problému rozumět5976,62 %74,68 %  
musí umět vysvětlit5166,23 %64,56 %  
měl by být vzdělaný (vědomostně), nemusí mít titul4457,14 %55,7 %  
měl by být dobrý řečník3646,75 %45,57 %  
musí mít letitou praxi1924,68 %24,05 %  
měl by naučit1722,08 %21,52 %  
měl by být vzděláný s titulem22,6 %2,53 %  

Graf

13. Pokud by vzdělání zaměstnanců probíhalo mimo místo pracoviště a Vy byste museli dojíždět, byli byste ochotni dojíždět?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3750,68 %46,84 %  
ano, ale zaměstnavatel by musel zaplatit cestovné2939,73 %36,71 %  
ne45,48 %5,06 %  
ne, v žádném případě nemám rád cestování (dojíždění)34,11 %3,8 %  

Graf

14. Do jaké skupiny uvažujících byste se zařadili?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
aktivista - osoba s aktivním přístupem k dané situaci a dominancí uplatnění okamžitých zkušeností2633,77 %32,91 %  
reflektor - osoba odrážející názory; osoba, která shromažďuje informace jako první a poté až vyhodnocuje2127,27 %26,58 %  
teoretik - osoba preferující tepretické poznatky, dávající přednost teorii, logice, principu, racionalitě1823,38 %22,78 %  
pragmatik - osoba pátrající po nových myšlenkách, vyžadující experimentování1012,99 %12,66 %  
reflektor - osoba odrážející názory, osoba, která shromažďuje informace jako první a poté až vyhodnocuje22,6 %2,53 %  

Graf

15. Jak často by zaměstnanci podle Vás měli být vzděláváni?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
čtvrtletně2025,64 %25,32 %  
pouze podle potřeby1924,36 %24,05 %  
půlročně1721,79 %21,52 %  
měsíčně1114,1 %13,92 %  
ročně1114,1 %13,92 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Jakým metodám vzdělávání a rozvoje zaměstnanců byste dali přednost?

 • odpověď metody na pracovišti:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi asistování na otázku 10. Pokud jste zvolili metody na pracovišti, které z níže uvedených jsou pro Vás nejzajímavější?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi coaching na otázku 10. Pokud jste zvolili metody na pracovišti, které z níže uvedených jsou pro Vás nejzajímavější?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi counselling (konzultování) na otázku 10. Pokud jste zvolili metody na pracovišti, které z níže uvedených jsou pro Vás nejzajímavější?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi mentoring (rádcovství) na otázku 10. Pokud jste zvolili metody na pracovišti, které z níže uvedených jsou pro Vás nejzajímavější?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi práce na projektu (pověření úkolem) na otázku 10. Pokud jste zvolili metody na pracovišti, které z níže uvedených jsou pro Vás nejzajímavější?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi rotace na pracovišti na otázku 10. Pokud jste zvolili metody na pracovišti, které z níže uvedených jsou pro Vás nejzajímavější?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi instruktáž při výkonu práce na otázku 10. Pokud jste zvolili metody na pracovišti, které z níže uvedených jsou pro Vás nejzajímavější?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví:

2. Spadáte do věkové kategorie:

3. Jste:

4. Jaký je Váš postoj ke vzdělávání zaměstnanců?

5. Myslíte si, že vzdělávání zaměstnanců je přínosné pro všechny zúčastněné strany (zaměstnanec, zaměstnavatel, organizace)?

6. Pokud jste jako zaměstnanec zařazen do programu vzdělání, jaké tři prvky zvolíte jako prioritní?

7. Přihlásili byste se dobrovolně na školení/vzdělávání, které by bylo pro Vás placené?

8. Jaké motivační prvky byste považovali za prioritní u vzdělávání zaměstnanců?

9. Jakým metodám vzdělávání a rozvoje zaměstnanců byste dali přednost?

10. Pokud jste zvolili metody na pracovišti, které z níže uvedených jsou pro Vás nejzajímavější?

11. Pokud jste zvolili metody mimo pracoviště, které z níže uvedených jsou pro Vás nejzajímavější?

12. Jaké vlastnosti, schopnosti a dovednosti by podle Vás měl mít přednášející/lektor?

13. Pokud by vzdělání zaměstnanců probíhalo mimo místo pracoviště a Vy byste museli dojíždět, byli byste ochotni dojíždět?

14. Do jaké skupiny uvažujících byste se zařadili?

15. Jak často by zaměstnanci podle Vás měli být vzděláváni?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví:

2. Spadáte do věkové kategorie:

3. Jste:

4. Jaký je Váš postoj ke vzdělávání zaměstnanců?

5. Myslíte si, že vzdělávání zaměstnanců je přínosné pro všechny zúčastněné strany (zaměstnanec, zaměstnavatel, organizace)?

6. Pokud jste jako zaměstnanec zařazen do programu vzdělání, jaké tři prvky zvolíte jako prioritní?

7. Přihlásili byste se dobrovolně na školení/vzdělávání, které by bylo pro Vás placené?

8. Jaké motivační prvky byste považovali za prioritní u vzdělávání zaměstnanců?

9. Jakým metodám vzdělávání a rozvoje zaměstnanců byste dali přednost?

10. Pokud jste zvolili metody na pracovišti, které z níže uvedených jsou pro Vás nejzajímavější?

11. Pokud jste zvolili metody mimo pracoviště, které z níže uvedených jsou pro Vás nejzajímavější?

12. Jaké vlastnosti, schopnosti a dovednosti by podle Vás měl mít přednášející/lektor?

13. Pokud by vzdělání zaměstnanců probíhalo mimo místo pracoviště a Vy byste museli dojíždět, byli byste ochotni dojíždět?

14. Do jaké skupiny uvažujících byste se zařadili?

15. Jak často by zaměstnanci podle Vás měli být vzděláváni?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vadurova, P.Vzdělávání zaměstnanců (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://35006.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.