Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Tolerance homosexuálních jedinců

Tolerance homosexuálních jedinců

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Šedivá
Šetření:04. 12. 2013 - 15. 12. 2013
Počet respondentů:217
Počet otázek (max/průměr):11 / 11.05
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:89,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník slouží k vypracování školnímu projektu na téma tolerance homosexuálních jedinců v České republice. Vaše odpovědi nám velice pomohou.

Odpovědi respondentů

1. Znáte ve svém blízkém okolí člověka, který je homosexuálně orientovaný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano17881,65 %82,03 %  
ne4018,35 %18,43 %  

Graf

2. Znáte ve svém blízkém okolí člověka, o kterém se domníváte, že je homosexuál, ale ke své homosexuální orientaci se ještě veřejně nepřiznal ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11552,75 %53 %  
ne10347,25 %47,47 %  

Graf

3. Jak vnímáte homosexualitu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
typ sexuality18082,57 %82,95 %  
odchylka od normálu3214,68 %14,75 %  
duševní porucha62,75 %2,76 %  

Graf

4. Ohodnoťte svůj postoj k homosexulitě

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neutrální8137,16 %37,33 %  
pozitivní7634,86 %35,02 %  
spíše pozitivní3716,97 %17,05 %  
spíše negativní146,42 %6,45 %  
negativní104,59 %4,61 %  

Graf

5. Jsou Vám nepříjemné projevy homosexuálního chování na veřejnosti více než projevy heterosexuálního páru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je mi to jedno6831,19 %31,34 %  
ne6630,28 %30,41 %  
spíše ano3315,14 %15,21 %  
ano2913,3 %13,36 %  
spíše ne2210,09 %10,14 %  

Graf

6. Vadily by Vám homosexuální projevy na veřejnosti u ženské homosexuality méně než u té mužské?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, není v tom rozdíl14666,97 %67,28 %  
ano4922,48 %22,58 %  
ne, spíše naopak2310,55 %10,6 %  

Graf

7. Užil jste někdy hanlivé výrazy ("buzík", "teplouš" apod.) k označení homosexuální orientace člověka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale jen párkrát8840,37 %40,55 %  
nikdy7534,4 %34,56 %  
ano, často5525,23 %25,35 %  

Graf

8. Souhlasíte s tím, že homosexuálně orientovaní lidé mají mít možnost uzavírat registrované partnerství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano18886,24 %86,64 %  
ne2511,47 %11,52 %  
nevím52,29 %2,3 %  

Graf

9. Homosexuální pár, který žije ve společné domácnosti, by dle mého názoru děti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mohl vychovávat jakékoliv děti12155,5 %55,76 %  
vychovávat mohl jen v případě, že je jeden z páru biologický rodič4018,35 %18,43 %  
mohl by vychovávat opuštěné děti, o které již nikdo jiný nejeví zájem3516,06 %16,13 %  
vychovávat vůbec neměl219,63 %9,68 %  
mohl by vychovávat opuštěné děti, o které již nikdo jiný nejeví zájem10,46 %0,46 %  

Graf

10. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena16173,85 %74,19 %  
muž5726,15 %26,27 %  

Graf

11. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-3015772,02 %72,35 %  
31-503214,68 %14,75 %  
méně jak 18219,63 %9,68 %  
51 a více83,67 %3,69 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte ve svém blízkém okolí člověka, který je homosexuálně orientovaný?

2. Znáte ve svém blízkém okolí člověka, o kterém se domníváte, že je homosexuál, ale ke své homosexuální orientaci se ještě veřejně nepřiznal ?

3. Jak vnímáte homosexualitu?

4. Ohodnoťte svůj postoj k homosexulitě

5. Jsou Vám nepříjemné projevy homosexuálního chování na veřejnosti více než projevy heterosexuálního páru?

6. Vadily by Vám homosexuální projevy na veřejnosti u ženské homosexuality méně než u té mužské?

7. Užil jste někdy hanlivé výrazy ("buzík", "teplouš" apod.) k označení homosexuální orientace člověka?

8. Souhlasíte s tím, že homosexuálně orientovaní lidé mají mít možnost uzavírat registrované partnerství?

9. Homosexuální pár, který žije ve společné domácnosti, by dle mého názoru děti

10. Jste

11. Kolik je Vám let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte ve svém blízkém okolí člověka, který je homosexuálně orientovaný?

2. Znáte ve svém blízkém okolí člověka, o kterém se domníváte, že je homosexuál, ale ke své homosexuální orientaci se ještě veřejně nepřiznal ?

3. Jak vnímáte homosexualitu?

4. Ohodnoťte svůj postoj k homosexulitě

5. Jsou Vám nepříjemné projevy homosexuálního chování na veřejnosti více než projevy heterosexuálního páru?

6. Vadily by Vám homosexuální projevy na veřejnosti u ženské homosexuality méně než u té mužské?

7. Užil jste někdy hanlivé výrazy ("buzík", "teplouš" apod.) k označení homosexuální orientace člověka?

8. Souhlasíte s tím, že homosexuálně orientovaní lidé mají mít možnost uzavírat registrované partnerství?

9. Homosexuální pár, který žije ve společné domácnosti, by dle mého názoru děti

10. Jste

11. Kolik je Vám let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šedivá, L.Tolerance homosexuálních jedinců (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://35169.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.