Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > paliativní péče

paliativní péče

Všímáte si společenské odpovědnosti supermarketů?
Nakupujete v společensky odpovědných obchodech radši? Zúčastněte se průzkumu Lucie Krátké.

(5 min)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:zdenka kovacikova
Šetření:12. 12. 2013 - 11. 01. 2014
Počet respondentů:174
Počet otázek (max/průměr):20 / 19.1
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti, zdvořile Vás žádám o vyplnění tohoto dotazníku. Cílem výzkumu je zjistit, jaké pocity a názory vyvolává otázka umírání a smrti. Také informovanost respondentů o dané problematice.

Odpovědi respondentů

1. pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena13979,89 %79,89 %  
muž3520,11 %20,11 %  

Graf

2. věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-257945,4 %45,4 %  
26-396135,06 %35,06 %  
40-492413,79 %13,79 %  
50 a více let105,75 %5,75 %  

Graf

3. bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední město - od 5000 do 50 000 obyvatel6135,06 %35,06 %  
velkoměsto - nad 100 000 obyvatel5129,31 %29,31 %  
obec4224,14 %24,14 %  
menší město - do 5000 obyvatel2011,49 %11,49 %  

Graf

4. vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou8750 %50 %  
vysokoškolské4928,16 %28,16 %  
střední bez maturity1910,92 %10,92 %  
vyšší odborné137,47 %7,47 %  
základní63,45 %3,45 %  

Graf

5. Je pro Vás těžké mluvit o umírání a smrti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne6135,06 %35,06 %  
ne4928,16 %28,16 %  
spíše ano4525,86 %25,86 %  
ano1910,92 %10,92 %  

Graf

6. Co cítíte, když se mluví o smrti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
smrt je přirozená, jsem s ní smířený/á7341,95 %41,95 %  
obavu, strach z neznáma7140,8 %40,8 %  
zvědavost95,17 %5,17 %  
smrt je pro mě tabu31,72 %1,72 %  
Smutek21,15 %1,15 %  
strach ze samoty10,57 %0,57 %  
smutek, že každý tak jednou skončí a pak nebude nic10,57 %0,57 %  
obava ze ztráty blízkých lidí10,57 %0,57 %  
Bolest10,57 %0,57 %  
už jsem ji zažil, znám ji10,57 %0,57 %  
samotu10,57 %0,57 %  
Smutek po mé babičce.10,57 %0,57 %  
je přirozená, ale chci zatím prožít, co jde, tady10,57 %0,57 %  
strach10,57 %0,57 %  
Něco neznámého, co nevím jaké je10,57 %0,57 %  
spíš obavu, abych se nedotkla ostatních10,57 %0,57 %  
záleží od situácie10,57 %0,57 %  
Jsem křesťan, zakže smrtí pro mne nic nekončí...10,57 %0,57 %  
smrt je přirozená, přesto cítím nevyhnutelnost a smutek10,57 %0,57 %  
"husí kůži", obava10,57 %0,57 %  
smtri není třeba se bát, je přechodem do lepšího světa10,57 %0,57 %  

Graf

7. Čeho se bojíte na umírání a smrti nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ztráty soběstačnosti a důstojnosti5028,74 %28,74 %  
bolesti3821,84 %21,84 %  
toho, co bude následovat po smrti2614,94 %14,94 %  
samoty2413,79 %13,79 %  
o umírání a smrti nepřemýšlím179,77 %9,77 %  
nebojím se ničeho63,45 %3,45 %  
problém není vlastní smrt, problém je smrt těch okolo...10,57 %0,57 %  
bolesti a ztráty blízkých10,57 %0,57 %  
proč se bát smrti? vždyť je to normální10,57 %0,57 %  
ztraty moznosti prozivat zivot s ostatnimi10,57 %0,57 %  
bolesti i ztraty soběstačnosti a důstojnosti10,57 %0,57 %  
ztráty milovaného člověka10,57 %0,57 %  
obava,jak se s tím vyrovnají příbuzní10,57 %0,57 %  
nezamýšlím se nad vlastní smrtí, jsme příliš poznamenaní nedávnou smrtí manžela10,57 %0,57 %  
že na ni nebudu připraven10,57 %0,57 %  
že přijdu o lidi, které mám ráda a miluji, neumím se s tím smířit10,57 %0,57 %  
smutku pozůstalých10,57 %0,57 %  
smrti se nebojím, obávám se utrpení při umírání10,57 %0,57 %  
že se nestihnu rozloučit, že blízcí nebudou vědět, že umírám a budo mít o mě strach, nebo mě hledat10,57 %0,57 %  

Graf

8. Co pro Vás znamená důstojné umírání a smrt?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zemřít bez úzkosti a s pocitem vnitřního klidu8045,98 %45,98 %  
zemřít bez bolesti a utrpení5129,31 %29,31 %  
zemřít doma, v rodinném kruhu2413,79 %13,79 %  
zemřít rychle126,9 %6,9 %  
zemřít v hezkém prostředí v důstojné pozici a v čistotě10,57 %0,57 %  
zemřít s pocitem, že jsem za sebou něco zanechala10,57 %0,57 %  
zemřít včas - dřív, než budu odkázaná na pomoc jiných lidí10,57 %0,57 %  
důstojný život, každodenní zodpovědnost10,57 %0,57 %  
první tři odpovědi pro mne toto tnamenají, nelze se rozhodnout pro jedno10,57 %0,57 %  
Být při smyslech a mít možnost rozhodovat, co se se mnou děje. 10,57 %0,57 %  
zemřít bez úzkosti s pocitem vnitřního klidu a bez dlouhodobé bolesti10,57 %0,57 %  

Graf

9. Znáte pojem "paliativní péče"?

Pokud jste uvedli v otázce č. 9 "ne" pokračujte otázkou č. 12

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10862,07 %62,07 %  
ne6637,93 %37,93 %  

Graf

10. Co znamená pojem paliativní péče?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zmírnění utrpení, usnadnění posledních dnů života5246,85 %29,89 %  
komplexní péče o pacienty a všechny jeho potřeby1513,51 %8,62 %  
důstojné a klidné umírání1412,61 %8,05 %  
léčba bolesti a komplikací onemocnění109,01 %5,75 %  
důstojný konec života109,01 %5,75 %  
péče o staré, nemocné lidi43,6 %2,3 %  
péče o umírající lidi, poté, co už nemá smysl léčit nemoc10,9 %0,57 %  
léčba bolesti, zajištění denních potřeb, které sám nezvládá, psychická podpora...10,9 %0,57 %  
zmírnění utrpení, usnadnění posledních dnů života a důstojný konec života10,9 %0,57 %  
léčba bolesti ale né nemoci 10,9 %0,57 %  
varianta 1,3,4,510,9 %0,57 %  
řekla bych komplexní péče o pacienta s nevyléčitelnou chorobou10,9 %0,57 %  

Graf

11. Myslíte si, že je paliativní péče jen pro seniory?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11397,41 %64,94 %  
ano32,59 %1,72 %  

Graf

12. Myslíte si, že na péči o umírajícího by se měla podílet i rodina?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11465,52 %65,52 %  
spíše ano5732,76 %32,76 %  
spíše ne31,72 %1,72 %  

Graf

13. Myslíte si, že mají lidé v dnešní době takové možnosti, aby zajistili péči o umírajícího v domácím prostředí?

Pokud jste uvedli odpověď "ano", pokračujte otázkou č. 15

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12471,26 %71,26 %  
ano5028,74 %28,74 %  

Graf

14. Uveďte důvody, proč lidé nemají možnosti starat se o umírajícího v domácím prostředí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
péče je velmi psychicky a fyzicky náročná5035,97 %28,74 %  
nemůžu si dovolit ztratit zaměstnání4834,53 %27,59 %  
péče je velmi finančně nákladná1611,51 %9,2 %  
nemám dostatek informací v péči o umírajícího v domácím prostředí96,47 %5,17 %  
víceméně vše výše uvedené.10,72 %0,57 %  
příliš pokročilá medicína, umírání trvá příliš dlouho, proto - všechny výše uvedené důvody10,72 %0,57 %  
kombinace 2. a 3. možnosti10,72 %0,57 %  
Hodně lidí jistě má možnosti umožnit nemocnému umřít doma, ostatní asi řeší výše uvedené důvody. Nemyslím si, že jde vybrat jen jeden důvod výše uceden.10,72 %0,57 %  
všechny uvedené důvody10,72 %0,57 %  
finance, fyzicky a psychicky náročná, časově náročná - 24hod denně10,72 %0,57 %  
možnosti 1 -310,72 %0,57 %  
1. ´+ 2. + 3. možnost - všechny 3 součaSNĚ10,72 %0,57 %  
bod jedna a dvě dohromady10,72 %0,57 %  
záleží na věku pečují osoby o umírající, pokud chodí pečují do príce platí bod 310,72 %0,57 %  
všechny 4 odpovědi ;-)10,72 %0,57 %  
nepřikládají tomu dostatečnou důležitost10,72 %0,57 %  
kombinace všech uvedených možností 10,72 %0,57 %  
varianta 1 a 210,72 %0,57 %  
vše výše uvedené10,72 %0,57 %  
například není možnost podávat morfium mimo nemocnice, časová náročnost s prací 10,72 %0,57 %  

Graf

15. Jaké prostředí preferujete pro seniora, který je zcela odkázán na péči druhých lidí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
domovy důchodců, domovy s pečovatelskou službou7241,38 %41,38 %  
domácí prostředí6235,63 %35,63 %  
hospic2916,67 %16,67 %  
léčebny dlouhodobě nemocných84,6 %4,6 %  
nemocnice31,72 %1,72 %  

Graf

16. Domníváte se, že veřejnost je dostatečně informována o problematice důstojného doprovázení umírajících a možnostech péče o nevyléčitelně nemocné seniory?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne10560,34 %60,34 %  
ne4626,44 %26,44 %  
spíše ano2011,49 %11,49 %  
ano31,72 %1,72 %  

Graf

17. Myslíte si, že úroveň péče o nevyléčitelně nemocné seniory a jejich blízké je dostatečně zajištěna?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne9252,87 %52,87 %  
spíše ano4224,14 %24,14 %  
ne3318,97 %18,97 %  
ano74,02 %4,02 %  

Graf

18. Pečoval/a jste někdy o své nejbližší příbuzné až do konce jeho života doma?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13979,89 %79,89 %  
ano3520,11 %20,11 %  

Graf

19. Jste věřící?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11163,79 %63,79 %  
ano6336,21 %36,21 %  

Graf

20. Souhlasíte s legalizací euthanasie u nevyléčitelně nemocných v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale musí s tím umírající člověk souhlasit6637,93 %37,93 %  
ano, je to způsob, jak lidem zkrátit bolestivé umírání4525,86 %25,86 %  
nevím, problematika euthanasie je velmi složitá3218,39 %18,39 %  
ne, lidem je třeba pomoci jinak, aby se smířili se smrtí1810,34 %10,34 %  
ne, je to nepřípustné42,3 %2,3 %  
nutné je bolestivé utrpení s terminální indikací a souhlasem pacienta10,57 %0,57 %  
ano, je to základní lidské právo a současný stav pokládám za zločin proti lidskosti10,57 %0,57 %  
Euthanasie je přípustná, ale pouze za velmi přísných podmínek. 10,57 %0,57 %  
Ano, ale pouze za přísně daných pravidel.10,57 %0,57 %  
mohla by se euthanasie zneužívat, takže nesouhlasím10,57 %0,57 %  
záleží na tom, co myslíte pojmem eutanasie - s usmrcením nesouhlasím, s přechodem na paliativní péči ano10,57 %0,57 %  
eutanázie ne, ale souhlasím s ukončením poskytování lékařské péče a umožněním nevyléčitelně nemocnému zemřít přirozenou smrtí10,57 %0,57 %  
ano, ušetří se tím peníze za dlouhodobou lékařskou péči10,57 %0,57 %  
Ano, ale euthanasie je pouze pro vyspělé společnosti, s dobře nastavenými pravidly a zodpovědným přístupem - taková společnost naší republiky není.10,57 %0,57 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Znáte pojem "paliativní péče"?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi léčba bolesti a komplikací onemocnění na otázku 10. Co znamená pojem paliativní péče?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi zmírnění utrpení, usnadnění posledních dnů života na otázku 10. Co znamená pojem paliativní péče?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi komplexní péče o pacienty a všechny jeho potřeby na otázku 10. Co znamená pojem paliativní péče?

11. Myslíte si, že je paliativní péče jen pro seniory?

 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi důstojné a klidné umírání na otázku 10. Co znamená pojem paliativní péče?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi léčba bolesti a komplikací onemocnění na otázku 10. Co znamená pojem paliativní péče?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi zmírnění utrpení, usnadnění posledních dnů života na otázku 10. Co znamená pojem paliativní péče?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. pohlaví

2. věk

3. bydliště

4. vzdělání

5. Je pro Vás těžké mluvit o umírání a smrti?

6. Co cítíte, když se mluví o smrti?

7. Čeho se bojíte na umírání a smrti nejvíce?

8. Co pro Vás znamená důstojné umírání a smrt?

9. Znáte pojem "paliativní péče"?

10. Co znamená pojem paliativní péče?

11. Myslíte si, že je paliativní péče jen pro seniory?

12. Myslíte si, že na péči o umírajícího by se měla podílet i rodina?

13. Myslíte si, že mají lidé v dnešní době takové možnosti, aby zajistili péči o umírajícího v domácím prostředí?

14. Uveďte důvody, proč lidé nemají možnosti starat se o umírajícího v domácím prostředí?

15. Jaké prostředí preferujete pro seniora, který je zcela odkázán na péči druhých lidí?

16. Domníváte se, že veřejnost je dostatečně informována o problematice důstojného doprovázení umírajících a možnostech péče o nevyléčitelně nemocné seniory?

17. Myslíte si, že úroveň péče o nevyléčitelně nemocné seniory a jejich blízké je dostatečně zajištěna?

18. Pečoval/a jste někdy o své nejbližší příbuzné až do konce jeho života doma?

19. Jste věřící?

20. Souhlasíte s legalizací euthanasie u nevyléčitelně nemocných v ČR?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. pohlaví

2. věk

3. bydliště

4. vzdělání

5. Je pro Vás těžké mluvit o umírání a smrti?

6. Co cítíte, když se mluví o smrti?

7. Čeho se bojíte na umírání a smrti nejvíce?

8. Co pro Vás znamená důstojné umírání a smrt?

9. Znáte pojem "paliativní péče"?

10. Co znamená pojem paliativní péče?

11. Myslíte si, že je paliativní péče jen pro seniory?

12. Myslíte si, že na péči o umírajícího by se měla podílet i rodina?

13. Myslíte si, že mají lidé v dnešní době takové možnosti, aby zajistili péči o umírajícího v domácím prostředí?

14. Uveďte důvody, proč lidé nemají možnosti starat se o umírajícího v domácím prostředí?

15. Jaké prostředí preferujete pro seniora, který je zcela odkázán na péči druhých lidí?

16. Domníváte se, že veřejnost je dostatečně informována o problematice důstojného doprovázení umírajících a možnostech péče o nevyléčitelně nemocné seniory?

17. Myslíte si, že úroveň péče o nevyléčitelně nemocné seniory a jejich blízké je dostatečně zajištěna?

18. Pečoval/a jste někdy o své nejbližší příbuzné až do konce jeho života doma?

19. Jste věřící?

20. Souhlasíte s legalizací euthanasie u nevyléčitelně nemocných v ČR?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

kovacikova, z.paliativní péče (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://35390.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.