Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Živnostenské podnikání

Živnostenské podnikání

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marta Rohmová
Šetření:19. 01. 2014 - 31. 01. 2014
Počet respondentů:150
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník slouží k získání informací, které budou vyhodnoceny v bakalářské práci Veřejnoprávní podmínky podnikání.

Odpovědi respondentů

1. Podnikáte jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
fyzická osoba12684 %84 %  
právnická osoba2416 %16 %  

Graf

2. Provozujete aktivně svoji podnikatelskou činnost?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11878,67 %78,67 %  
ne3221,33 %21,33 %  

Graf

3. Máte obecný pojem o Vašich povinnostech stanovených živnostenským zákonem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13690,67 %90,67 %  
ne149,33 %9,33 %  

Graf

4. Sledujete pravidelně změny obecně závazných právních předpisů týkající se Vašeho podnikání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7650,67 %50,67 %  
ne7449,33 %49,33 %  

Graf

5. Informace o změnách živnostenskoprávních předpisů získáváte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z internetu10268 %68 %  
od právníka / od účetního (daňového) poradce5335,33 %35,33 %  
od ostatních podnikatelů4530 %30 %  
z tisku4530 %30 %  
z televize4429,33 %29,33 %  
přímo z webových stránek MPO1812 %12 %  

Graf

6. Pod pojmem administrativní zátěž si představujete zejména:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
časté změny zákonů10066,67 %66,67 %  
velké množství oznamovacích povinností vůči úřadům7852 %52 %  
nedostatečnou provázanost úřadů v oblasti předávání informací6644 %44 %  
časté a obtěžující kontroly ze strany úřadů138,67 %8,67 %  

Graf

7. Víte, k čemu slouží Jednotné kontaktní místo a víte, kde byste ho hledal?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8355,33 %55,33 %  
ne6744,67 %44,67 %  

Graf

8. Víte, jaké služby podnikatelům poskytuje Centrální registrační místo?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8556,67 %56,67 %  
ne6543,33 %43,33 %  

Graf

9. Využil jste v průběhu podnikání služeb Centrálního registračního místa na živnostenském úřadě?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8759,18 %58 %  
ano6040,82 %40 %  

Graf

10. Víte, k čemu slouží Jednotný registrační formulář (JRF)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7952,67 %52,67 %  
ano7147,33 %47,33 %  

Graf

11. Využil jste v souvislosti s provozováním Vaší živnosti služeb CzechPOINTu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nikdy jsem služeb CzechPOINTu nevyužil6543,33 %43,33 %  
ano, ale využívám služeb CzechPOINTu zřídka6342 %42 %  
ano, využívám služeb CzechPOINTu pravidelně2214,67 %14,67 %  

Graf

12. Souhlasíte s uvedeným názorem? "Od doby, kdy jsem začal podnikat, došlo ke zjednodušení požadavků na vstup do podnikání."

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4228 %28 %  
nevím3724,67 %24,67 %  
spíše nesouhlasím2818,67 %18,67 %  
nesouhlasím2516,67 %16,67 %  
souhlasím1812 %12 %  

Graf

13. Souhlasíte s uvedeným názorem? "Ze zkušeností získaných v průběhu provozování své podnikatelské činnosti mohu potvrdit, že díky projektům státní správy došlo ke snížení administrativní zátěže podnikatelských subjektů."

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím3825,33 %25,33 %  
nevím3825,33 %25,33 %  
spíše souhlasím3221,33 %21,33 %  
nesouhlasím3020 %20 %  
souhlasím128 %8 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Sledujete pravidelně změny obecně závazných právních předpisů týkající se Vašeho podnikání?

 • odpověď ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Máte obecný pojem o Vašich povinnostech stanovených živnostenským zákonem?

7. Víte, k čemu slouží Jednotné kontaktní místo a víte, kde byste ho hledal?

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 13. Souhlasíte s uvedeným názorem? "Ze zkušeností získaných v průběhu provozování své podnikatelské činnosti mohu potvrdit, že díky projektům státní správy došlo ke snížení administrativní zátěže podnikatelských subjektů."

8. Víte, jaké služby podnikatelům poskytuje Centrální registrační místo?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 12. Souhlasíte s uvedeným názorem? "Od doby, kdy jsem začal podnikat, došlo ke zjednodušení požadavků na vstup do podnikání."
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 13. Souhlasíte s uvedeným názorem? "Ze zkušeností získaných v průběhu provozování své podnikatelské činnosti mohu potvrdit, že díky projektům státní správy došlo ke snížení administrativní zátěže podnikatelských subjektů."
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Víte, k čemu slouží Jednotný registrační formulář (JRF)?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Využil jste v průběhu podnikání služeb Centrálního registračního místa na živnostenském úřadě?

9. Využil jste v průběhu podnikání služeb Centrálního registračního místa na živnostenském úřadě?

 • odpověď ano:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 13. Souhlasíte s uvedeným názorem? "Ze zkušeností získaných v průběhu provozování své podnikatelské činnosti mohu potvrdit, že díky projektům státní správy došlo ke snížení administrativní zátěže podnikatelských subjektů."

10. Víte, k čemu slouží Jednotný registrační formulář (JRF)?

 • odpověď ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 13. Souhlasíte s uvedeným názorem? "Ze zkušeností získaných v průběhu provozování své podnikatelské činnosti mohu potvrdit, že díky projektům státní správy došlo ke snížení administrativní zátěže podnikatelských subjektů."
 • odpověď ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Víte, jaké služby podnikatelům poskytuje Centrální registrační místo?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Podnikáte jako:

2. Provozujete aktivně svoji podnikatelskou činnost?

3. Máte obecný pojem o Vašich povinnostech stanovených živnostenským zákonem?

4. Sledujete pravidelně změny obecně závazných právních předpisů týkající se Vašeho podnikání?

5. Informace o změnách živnostenskoprávních předpisů získáváte:

6. Pod pojmem administrativní zátěž si představujete zejména:

7. Víte, k čemu slouží Jednotné kontaktní místo a víte, kde byste ho hledal?

8. Víte, jaké služby podnikatelům poskytuje Centrální registrační místo?

9. Využil jste v průběhu podnikání služeb Centrálního registračního místa na živnostenském úřadě?

10. Víte, k čemu slouží Jednotný registrační formulář (JRF)?

11. Využil jste v souvislosti s provozováním Vaší živnosti služeb CzechPOINTu?

12. Souhlasíte s uvedeným názorem? "Od doby, kdy jsem začal podnikat, došlo ke zjednodušení požadavků na vstup do podnikání."

13. Souhlasíte s uvedeným názorem? "Ze zkušeností získaných v průběhu provozování své podnikatelské činnosti mohu potvrdit, že díky projektům státní správy došlo ke snížení administrativní zátěže podnikatelských subjektů."

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Podnikáte jako:

2. Provozujete aktivně svoji podnikatelskou činnost?

3. Máte obecný pojem o Vašich povinnostech stanovených živnostenským zákonem?

4. Sledujete pravidelně změny obecně závazných právních předpisů týkající se Vašeho podnikání?

5. Informace o změnách živnostenskoprávních předpisů získáváte:

6. Pod pojmem administrativní zátěž si představujete zejména:

7. Víte, k čemu slouží Jednotné kontaktní místo a víte, kde byste ho hledal?

8. Víte, jaké služby podnikatelům poskytuje Centrální registrační místo?

9. Využil jste v průběhu podnikání služeb Centrálního registračního místa na živnostenském úřadě?

10. Víte, k čemu slouží Jednotný registrační formulář (JRF)?

11. Využil jste v souvislosti s provozováním Vaší živnosti služeb CzechPOINTu?

12. Souhlasíte s uvedeným názorem? "Od doby, kdy jsem začal podnikat, došlo ke zjednodušení požadavků na vstup do podnikání."

13. Souhlasíte s uvedeným názorem? "Ze zkušeností získaných v průběhu provozování své podnikatelské činnosti mohu potvrdit, že díky projektům státní správy došlo ke snížení administrativní zátěže podnikatelských subjektů."

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Rohmová, M.Živnostenské podnikání (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://36277.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.