Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Reklama

Reklama

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Zahradníková
Šetření:01. 02. 2014 - 06. 02. 2014
Počet respondentů:105
Počet otázek (max/průměr):8 / 3.31
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění dotazníku na téma "Reklama", který bude sloužit jako jeden z podkladů pro mou seminární práci.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7975,24 %75,24 %  
Muž2624,76 %24,76 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [méně než 15 → konec dotazníku, 15 - 19otázka č. 3, 20 a více → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 a více7672,38 %72,38 %  
15 - 192624,76 %24,76 %  
méně než 1532,86 %2,86 %  

Graf

3. Kde se s reklamou nejčastěji setkáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet2076,92 %19,05 %  
TV1765,38 %16,19 %  
billboardy623,08 %5,71 %  
časopisy/noviny311,54 %2,86 %  
reklamní letáky13,85 %0,95 %  

Graf

4. Napište první dvě reklamy, které se Vám vybaví (nezáleží odkud):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1142,31 %10,48 %  
Perwoll, Hyundai13,85 %0,95 %  
t-mobile, xxxluts13,85 %0,95 %  
Kooperativa billboardy, cocacola13,85 %0,95 %  
KB, Kofola13,85 %0,95 %  
oreo, vanish13,85 %0,95 %  
coca cola, Xperia13,85 %0,95 %  
Alza.cz ; Apple13,85 %0,95 %  
alza, lutz13,85 %0,95 %  
XXXLutz, džusy Relax13,85 %0,95 %  
Alza.cz, bujón13,85 %0,95 %  
leták Lidl a reklama na Nissan13,85 %0,95 %  
XXX Lutz, Moutfield13,85 %0,95 %  
reklama na Becherovku z roku 2007 a reklama na Kofolu z roku asi 2006, s Naďou Tučkovou13,85 %0,95 %  
coca-cola, vodafone13,85 %0,95 %  
kofola, alza13,85 %0,95 %  

Graf

5. Znáte nějakou vulgární/dvojsmyslnou reklamu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1866,67 %17,14 %  
ano933,33 %8,57 %  

Graf

6. Uveďte příklad vulgární/dvojsmyslné reklamy:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím562,5 %4,76 %  
cokoli na erotické zboží například112,5 %0,95 %  
Hořčice112,5 %0,95 %  
ERE bank112,5 %0,95 %  

Graf

7. Myslíte si, že vulgární/dvojsmyslné reklamy jsou nevhodné a nějakým způsobem škodí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jak které1038,46 %9,52 %  
jsou nevhodné, ale neškodí726,92 %6,67 %  
ne, nejsou nevhodné a neškodí623,08 %5,71 %  
ano, jsou nevhodné a škodí311,54 %2,86 %  

Graf

8. Domníváte se, že se necháte reklamou snadno ovlivnit?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne1352 %12,38 %  
ne624 %5,71 %  
záleží na situaci312 %2,86 %  
ano28 %1,9 %  
spíše ano14 %0,95 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Věk:

 • odpověď 15 - 19:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi internet na otázku 3. Kde se s reklamou nejčastěji setkáváte?
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi TV na otázku 3. Kde se s reklamou nejčastěji setkáváte?
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 4. Napište první dvě reklamy, které se Vám vybaví (nezáleží odkud):
  • zobrazit další souvislosti
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Znáte nějakou vulgární/dvojsmyslnou reklamu?
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi jak které na otázku 7. Myslíte si, že vulgární/dvojsmyslné reklamy jsou nevhodné a nějakým způsobem škodí?
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 8. Domníváte se, že se necháte reklamou snadno ovlivnit?

3. Kde se s reklamou nejčastěji setkáváte?

 • odpověď internet:
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi jak které na otázku 7. Myslíte si, že vulgární/dvojsmyslné reklamy jsou nevhodné a nějakým způsobem škodí?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Kde se s reklamou nejčastěji setkáváte?

4. Napište první dvě reklamy, které se Vám vybaví (nezáleží odkud):

5. Znáte nějakou vulgární/dvojsmyslnou reklamu?

7. Myslíte si, že vulgární/dvojsmyslné reklamy jsou nevhodné a nějakým způsobem škodí?

8. Domníváte se, že se necháte reklamou snadno ovlivnit?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Kde se s reklamou nejčastěji setkáváte?

4. Napište první dvě reklamy, které se Vám vybaví (nezáleží odkud):

5. Znáte nějakou vulgární/dvojsmyslnou reklamu?

7. Myslíte si, že vulgární/dvojsmyslné reklamy jsou nevhodné a nějakým způsobem škodí?

8. Domníváte se, že se necháte reklamou snadno ovlivnit?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zahradníková, T.Reklama (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://36739.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.