Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sebehodnocení

Sebehodnocení

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alexandra Matyasiková
Šetření:24. 02. 2014 - 26. 02. 2014
Počet respondentů:132
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.09
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
věnujte prosím několik minut svého času vyplněním následujícího dotazníku. Dotazník je určen pouze ke zpracování sociologického výzkumu a je naprosto anonymní.

Odpovědi respondentů

1. Jsem..

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9874,81 %74,24 %  
muž3325,19 %25 %  

Graf

2. Můj věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
232015,27 %15,15 %  
212015,27 %15,15 %  
22107,63 %7,58 %  
2496,87 %6,82 %  
2086,11 %6,06 %  
2675,34 %5,3 %  
2764,58 %4,55 %  
1964,58 %4,55 %  
1843,05 %3,03 %  
2543,05 %3,03 %  
ostatní odpovědi 16
42
31
29
34
35
48
36
17
30
44
39
49
40
33
14
15
37
32
45
41
46
3728,24 %28,03 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:24.69
Minimum:17
Maximum:42
Variační rozpětí:25
Rozptyl:32.79
Směrodatná odchylka:5.73
Medián:23
Modus:23

Graf

3. Jak hodnotíš sám/sama sebe? tzn. Jsem ...

''nejdůležitější'' povahová vlastnost (kterou jste typičtí/vystihuje Vás..)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zodpovědný/á3929,32 %29,55 %  
inteligentní3425,56 %25,76 %  
ochotný/á1712,78 %12,88 %  
líný/á1511,28 %11,36 %  
ctižádostivý/á118,27 %8,33 %  
horkokrevný/á86,02 %6,06 %  
zbabělý/á21,5 %1,52 %  
cílevědomá10,75 %0,76 %  
neschopná 10,75 %0,76 %  
veselá10,75 %0,76 %  
inteligentn10,75 %0,76 %  
líná, ochotná, zodpovědná10,75 %0,76 %  
...10,75 %0,76 %  
tvrdohlavá10,75 %0,76 %  

Graf

4. Jsi spokojený/á se svým vzhledem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8563,91 %64,39 %  
ne4836,09 %36,36 %  

Graf

5. Jsi spokojený/á do jaké rodiny ses narodil/a?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10175,94 %76,52 %  
ne3224,06 %24,24 %  

Graf

6. Míváš sklony k sebepoškozování?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12190,98 %91,67 %  
ano129,02 %9,09 %  

Graf

7. Pokud ano, kvůli čemu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

deprese, pocit menecennosti

Chci získat pozornost okolí

Když mne něco svědí. Kurňa, říkal jsem ne. ;-)

obezita

Psychické problémy, tzn. deprese.

Stres, deprese

Už ne

vnitřní neklid a momentální nespokojenost

8. Nemám odvahu dát se do řeči se zajímavým nebo přitažlivým člověkem.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím5742,86 %43,18 %  
nesouhlasím5440,6 %40,91 %  
nevím2115,79 %15,91 %  
nesouhlas10,75 %0,76 %  

Graf

9. Myslím, že se mi nikdy nepodaří udělat něco mimořádného/skvělého.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím7254,14 %54,55 %  
nevím3022,56 %22,73 %  
souhlasím3022,56 %22,73 %  
nesouhlas10,75 %0,76 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsem..

2. Můj věk

3. Jak hodnotíš sám/sama sebe? tzn. Jsem ...

4. Jsi spokojený/á se svým vzhledem?

5. Jsi spokojený/á do jaké rodiny ses narodil/a?

6. Míváš sklony k sebepoškozování?

8. Nemám odvahu dát se do řeči se zajímavým nebo přitažlivým člověkem.

9. Myslím, že se mi nikdy nepodaří udělat něco mimořádného/skvělého.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsem..

2. Můj věk

3. Jak hodnotíš sám/sama sebe? tzn. Jsem ...

4. Jsi spokojený/á se svým vzhledem?

5. Jsi spokojený/á do jaké rodiny ses narodil/a?

6. Míváš sklony k sebepoškozování?

8. Nemám odvahu dát se do řeči se zajímavým nebo přitažlivým člověkem.

9. Myslím, že se mi nikdy nepodaří udělat něco mimořádného/skvělého.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Matyasiková, A.Sebehodnocení (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://37626.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.