Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Je technologický pokrok kladem nebo záporem? část 2.

Je technologický pokrok kladem nebo záporem? část 2.

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Řešétka
Šetření:06. 03. 2014 - 07. 03. 2014
Počet respondentů:57
Počet otázek (max/průměr):6 / 6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti, 

tento dotazník byl vypracován na základě výsledků, již zde provedeného průzkumu na téma technologický pokrok a hodnoty.  

Před vyplněním si přečtěte pár řádek, jenž vyplynuly v mém vyhodnocení. Děkuji za vyplnění. 

Negativa technologického pokroku

  1. Ztráta zaměstnání

S technologickým pokrokem souvisí ztráta zaměstnání. S příchodem automatizace se pak postupně začala vytrácet potřeba lidské práce. Začaly se vyvíjet stroje, které nepotřebovaly pravidelnou lidskou „ruku“. Příkladem mohou být automaty na cigarety, automaty na vratné láhve, automat na žárovky, automatická výhybka (vlakové nádraží) apod. Dalším problémem jsou vysoké nároky na nábor zaměstnanců – znalost PC, vysoká kvalifikace, technologické dovednosti apod. Ubývá tedy míst pro méně kvalifikované občany.

  1. Ztráta soukromí

Obecně s příchodem sociálních sítí lidé začali o svém soukromí hovořit veřejně. Publikují zde své názory, fotografie, soukromé informace a podobně. Nejpoužívanější sociální síť je Facebook. Aktuálně má přes 1 miliardu uživatelů a denně přibývá cca 250 000. Denně se na FB nahraje 200 milionů fotografií. Systém byl zakázán v některých zemích, školách firmách apod.

  1. Ztráta osobní komunikace

Kvůli novým technologiím si mnohdy lidé neuvědomují ztrátu fyzické komunikace. Jak už děti, které hrají hry a společně chatují tak i dospělé osoby sedí na sociálních sítích a místo osobní komunikace využívají tu virtuální.

  1. Nebezpečné odpady

Nefunkční spotřebiče, přemíra plastů, to vše končí na skládkách a ničí tím životní prostředí. V roce 2012 jeden obyvatel České republiky vyprodukoval průměrně 308 kilogramů komunálního odpadu a pouze 14 % z celkového množství se mu podařilo vytřídit. Celkové množství vyprodukovaného odpadu občany ČR je 23,4 milion tun a 6,4 % z celkového počtu je nebezpečný odpad. 

 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3663,16 %63,16 %  
Muž2136,84 %36,84 %  

Graf

2. Věková kategorie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31- více3154,39 %54,39 %  
15-30 let2645,61 %45,61 %  

Graf

3. Navýšila technologie životní standard?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5494,74 %94,74 %  
Ne35,26 %5,26 %  

Graf

4. Považujete technologický pokrok za přínos?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5494,74 %94,74 %  
Ne35,26 %5,26 %  

Graf

5. Škodí technologie životnímu prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3968,42 %68,42 %  
Ne1831,58 %31,58 %  

Graf

6. Nepřevyšují zápory technologického pokroku nad klady?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne nepřevyšují4273,68 %73,68 %  
Ano převyšují1526,32 %26,32 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věková kategorie:

3. Navýšila technologie životní standard?

4. Považujete technologický pokrok za přínos?

5. Škodí technologie životnímu prostředí?

6. Nepřevyšují zápory technologického pokroku nad klady?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věková kategorie:

3. Navýšila technologie životní standard?

4. Považujete technologický pokrok za přínos?

5. Škodí technologie životnímu prostředí?

6. Nepřevyšují zápory technologického pokroku nad klady?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Řešétka, M.Je technologický pokrok kladem nebo záporem? část 2. (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://38135.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.