Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Přímý prodej

Přímý prodej

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ervín Musil
Šetření:01. 04. 2014 - 08. 04. 2014
Počet respondentů:76
Počet otázek (max/průměr):15 / 12.32
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Ervín Musil a jsem studentem třetího ročníku na Vyšší odborné škole v Roudnici nad Labem. Žádám Vás o vyplnění krátkého dotazníku, který Vám zabere v průměru 2-3 minuty. Z výsledků vypracuji průzkum pro absolventskou práci. Průzkum bude veřejně přístupný. Předem děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Využili jste někdy přímého prodeje zboží?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5065,79 %65,79 %  
Ne2634,21 %34,21 %  

Graf

2. Jestli ano, v jákém oboru?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kosmetika2960,42 %38,16 %  
Jiné1837,5 %23,68 %  
Drogerie714,58 %9,21 %  
Domácí potřeby48,33 %5,26 %  
Zdravotní potřeby36,25 %3,95 %  

Graf

3. Byli jste spokojeni s přímým prodejem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3951,32 %51,32 %  
Ne3748,68 %48,68 %  

Graf

4. Jestli ano, doporučil byste ho svým známým?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3278,05 %42,11 %  
Ne921,95 %11,84 %  

Graf

5. Setkali jste se s nekalými nebo agresivními prodejními praktikami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4863,16 %63,16 %  
Ne2836,84 %36,84 %  

Graf

6. Pokud ano, odradilo Vás to od dalšího přímého prodeje?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4493,62 %57,89 %  
Ne36,38 %3,95 %  

Graf

7. Které prodejní místo preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na pracovišti prodejce3343,42 %43,42 %  
Nemohu posoudit3242,11 %42,11 %  
Doma911,84 %11,84 %  
V restauracích, sálech (předváděcí akce)22,63 %2,63 %  

Graf

8. Setkali jste se s nutností reklamace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3850 %50 %  
Ne3850 %50 %  

Graf

9. Jestli ano, byla reklamace vyřízena k Vaší spokojenosti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, částečně1747,22 %22,37 %  
Ne1130,56 %14,47 %  
Ano822,22 %10,53 %  

Graf

10. Jste seznámeni s novinkami v právech a povinnostech spotřebitelů v novém občanském zákoníku účiného od 1. 1. 2014?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, částečně3647,37 %47,37 %  
Ne3140,79 %40,79 %  
Ano, zcela911,84 %11,84 %  

Graf

11. Uvažujete o možnosti pracovat jako prodejce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 13, Neotázka č. 13, Již pracujiotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6788,16 %88,16 %  
Ano56,58 %6,58 %  
Již pracuji45,26 %5,26 %  

Graf

12. Přímý prodej je pro Vás?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní příjem250 %2,63 %  
Vedlejší příjem250 %2,63 %  

Graf

13. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4559,21 %59,21 %  
Muž3140,79 %40,79 %  

Graf

14. Jste věkové kategorie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-253850 %50 %  
26-352127,63 %27,63 %  
36-451215,79 %15,79 %  
46-5545,26 %5,26 %  
56-6511,32 %1,32 %  

Graf

15. Bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ve městě5673,68 %73,68 %  
Na vesnici2026,32 %26,32 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Využili jste někdy přímého prodeje zboží?

 • odpověď Ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kosmetika na otázku 2. Jestli ano, v jákém oboru?

3. Byli jste spokojeni s přímým prodejem?

 • odpověď Ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 4. Jestli ano, doporučil byste ho svým známým?

5. Setkali jste se s nekalými nebo agresivními prodejními praktikami?

 • odpověď Ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 6. Pokud ano, odradilo Vás to od dalšího přímého prodeje?

6. Pokud ano, odradilo Vás to od dalšího přímého prodeje?

 • odpověď Ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 5. Setkali jste se s nekalými nebo agresivními prodejními praktikami?

8. Setkali jste se s nutností reklamace?

 • odpověď Ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, částečně na otázku 9. Jestli ano, byla reklamace vyřízena k Vaší spokojenosti?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 9. Jestli ano, byla reklamace vyřízena k Vaší spokojenosti?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Využili jste někdy přímého prodeje zboží?

2. Jestli ano, v jákém oboru?

3. Byli jste spokojeni s přímým prodejem?

4. Jestli ano, doporučil byste ho svým známým?

5. Setkali jste se s nekalými nebo agresivními prodejními praktikami?

6. Pokud ano, odradilo Vás to od dalšího přímého prodeje?

7. Které prodejní místo preferujete?

8. Setkali jste se s nutností reklamace?

9. Jestli ano, byla reklamace vyřízena k Vaší spokojenosti?

10. Jste seznámeni s novinkami v právech a povinnostech spotřebitelů v novém občanském zákoníku účiného od 1. 1. 2014?

11. Uvažujete o možnosti pracovat jako prodejce?

13. Jste?

14. Jste věkové kategorie?

15. Bydlíte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Využili jste někdy přímého prodeje zboží?

2. Jestli ano, v jákém oboru?

3. Byli jste spokojeni s přímým prodejem?

4. Jestli ano, doporučil byste ho svým známým?

5. Setkali jste se s nekalými nebo agresivními prodejními praktikami?

6. Pokud ano, odradilo Vás to od dalšího přímého prodeje?

7. Které prodejní místo preferujete?

8. Setkali jste se s nutností reklamace?

9. Jestli ano, byla reklamace vyřízena k Vaší spokojenosti?

10. Jste seznámeni s novinkami v právech a povinnostech spotřebitelů v novém občanském zákoníku účiného od 1. 1. 2014?

11. Uvažujete o možnosti pracovat jako prodejce?

13. Jste?

14. Jste věkové kategorie?

15. Bydlíte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Musil, E.Přímý prodej (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://39278.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.