Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Geneticky modifikované organismy

Geneticky modifikované organismy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Doležalová
Šetření:16. 04. 2014 - 23. 04. 2014
Počet respondentů:92
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.46
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník poslouží jako podklad pro práci v rámci Korespondenčního Ekologického Semináře.

Odpovědi respondentů

1. 1. Víte, co znamená geneticky modifikovaný organismus (GMO)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
organismus, jehož genetický materiál byl změněn, a to způsobem, kterého se nedosáhne přirozenou rekombinací6267,39 %67,39 %  
organismus, jehož genetický materiál byl změněn buď uměle, nebo přírodními mutacemi2122,83 %22,83 %  
organismus, u něhož došlo vlivem působení člověka ke značným morfologickým změnám99,78 %9,78 %  

Graf

2. Uveďte příklad geneticky modifikovaného organismu

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
některé druhy kukuřice8195,29 %88,04 %  
jablka, třešně, švestky1112,94 %11,96 %  
pes, skot, drůbež67,06 %6,52 %  

Graf

3. Myslíte si, že je konzumace GMO potravin nebezpečná pro Vaše zdraví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím, nemám dostatek informací3639,13 %39,13 %  
Ano, ani testy neodhalí všechny možné následky3032,61 %32,61 %  
Ne, všechny potraviny jsou testovány2628,26 %28,26 %  

Graf

4. Jsou GMO rostliny škodlivé pro okolní přírodu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, způsobují modifikaci některých okolních organismů4754,65 %51,09 %  
Ne, nejsou vůbec nebezpečné2326,74 %25 %  
Ano, některé zabíjí škodlivý hmyz1618,6 %17,39 %  

Graf

5. Podporujete vysazování geneticky upravených plodin?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
O danou věc se nezajímám3841,3 %41,3 %  
Ne, vysazování těchto plodin má negativní vliv na přilehlou přírodu3335,87 %35,87 %  
Ano, pomáhají zvyšovat sklizeň a zajišťovat dostatek obživy2122,83 %22,83 %  

Graf

6. Víte, kde se GMO využívá ve zdravotnictví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
K tvorbě syntetických tkání3054,55 %32,61 %  
Výroba inzulinu2443,64 %26,09 %  
Produkce růstového hormonu2240 %23,91 %  
Při výrobě umělé krve712,73 %7,61 %  

Graf

7. Uveďte prosím váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-255458,7 %58,7 %  
36-502426,09 %26,09 %  
26-3588,7 %8,7 %  
50-7033,26 %3,26 %  
15 a méně22,17 %2,17 %  
70 a více11,09 %1,09 %  

Graf

8. Uveďte prosím nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou3538,04 %38,04 %  
VŠ bez přírodovědného zaměření2426,09 %26,09 %  
2122,83 %22,83 %  
SŠ bez maturity66,52 %6,52 %  
VŠ s přírodovědným zaměřením66,52 %6,52 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Jsou GMO rostliny škodlivé pro okolní přírodu?

  • odpověď Ano, způsobují modifikaci některých okolních organismů:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, vysazování těchto plodin má negativní vliv na přilehlou přírodu na otázku 5. Podporujete vysazování geneticky upravených plodin?

7. Uveďte prosím váš věk

  • odpověď 16-25:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi jablka, třešně, švestky na otázku 2. Uveďte příklad geneticky modifikovaného organismu
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi na otázku 8. Uveďte prosím nejvyšší dosažené vzdělání

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. 1. Víte, co znamená geneticky modifikovaný organismus (GMO)?

2. Uveďte příklad geneticky modifikovaného organismu

3. Myslíte si, že je konzumace GMO potravin nebezpečná pro Vaše zdraví?

4. Jsou GMO rostliny škodlivé pro okolní přírodu?

5. Podporujete vysazování geneticky upravených plodin?

6. Víte, kde se GMO využívá ve zdravotnictví?

7. Uveďte prosím váš věk

8. Uveďte prosím nejvyšší dosažené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. 1. Víte, co znamená geneticky modifikovaný organismus (GMO)?

2. Uveďte příklad geneticky modifikovaného organismu

3. Myslíte si, že je konzumace GMO potravin nebezpečná pro Vaše zdraví?

4. Jsou GMO rostliny škodlivé pro okolní přírodu?

5. Podporujete vysazování geneticky upravených plodin?

6. Víte, kde se GMO využívá ve zdravotnictví?

7. Uveďte prosím váš věk

8. Uveďte prosím nejvyšší dosažené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Doležalová, M.Geneticky modifikované organismy (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://39936.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.