Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Andrea Stránská
Šetření:09. 05. 2014 - 16. 05. 2014
Počet respondentů:111
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
prosím o pár minutek vašeho času k vyplnění mého dotazníku, který bude součástí mé seminární     práce.

Děkuji

Andrea Stránská

 

Odpovědi respondentů

1. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8879,28 %79,28 %  
muž2320,72 %20,72 %  

Graf

2. Věková skupina

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31-404641,44 %41,44 %  
21-302724,32 %24,32 %  
41 a více2421,62 %21,62 %  
15-201412,61 %12,61 %  

Graf

3. Dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou5953,15 %53,15 %  
Vyšší a vysoká škola2522,52 %22,52 %  
Střední odborné2118,92 %18,92 %  
Základní65,41 %5,41 %  

Graf

4. Znáte ve svém okolí někoho, kdo má dítě v náhradní rodinné péči?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6962,16 %62,16 %  
Ne4237,84 %37,84 %  

Graf

5. Byli byste ochotni vzít si dítě do náhradní rodinné péče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4843,24 %43,24 %  
Možná že ano3733,33 %33,33 %  
Nevím1513,51 %13,51 %  
Ne119,91 %9,91 %  

Graf

6. Jaký typ náhradní rodinné péče byste upřednostnili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Adopci8576,58 %76,58 %  
Pěstounskou péči individuální2219,82 %19,82 %  
Pěstounskou péči skupinovou (SOS vesničky)43,6 %3,6 %  

Graf

7. Záleželo by vám na věku dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9081,08 %81,08 %  
Ne2118,92 %18,92 %  

Graf

8. Jak staré by dítě mělo být?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 1 roku5852,25 %52,25 %  
1-6 let3228,83 %28,83 %  
Na věku nezáleží1917,12 %17,12 %  
7-1821,8 %1,8 %  

Graf

9. Záleželo by vám na barvě pleti osvojeného dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, chtěla bych pouze dítě bílé barvy pleti5045,05 %45,05 %  
Ne, ale nechtěl/la bych dítě romského původu4439,64 %39,64 %  
Ne, na barvě pleti by mi nezáleželo1715,32 %15,32 %  

Graf

10. Dokážete si představit, že byste si vzali do péče i dítě postižené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5347,75 %47,75 %  
Záleželo by o jaké postižení by se jednalo3027,03 %27,03 %  
Nejsem si jistý/á2320,72 %20,72 %  
Ano54,5 %4,5 %  

Graf

11. Měla by být umožněna adopce homosexuálům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5953,15 %53,15 %  
Spíše ano3027,03 %27,03 %  
Spíše ne1412,61 %12,61 %  
Rozhodně ne54,5 %4,5 %  
Je mi to jedno32,7 %2,7 %  

Graf

12. Jaký názor máte na adopci (osvojení dítěte)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím, je to lepší varianta než-li ústavní péče9686,49 %86,49 %  
Záleží na konkrétní situaci (věk, zdr.stav….)1412,61 %12,61 %  
Nesouhlasím, pro osiřelé dítě je vhodnější ůstavní péče10,9 %0,9 %  

Graf

13. Jaká forma svěření do rodiny je podle vás nejvhodnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Adopce = osvojení9585,59 %85,59 %  
Pěstounská péče1311,71 %11,71 %  
Opatrovnictví21,8 %1,8 %  
Poručenství10,9 %0,9 %  

Graf

14. Věříte v kvalitu náhradních výchovných institucí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7365,77 %65,77 %  
Ne3834,23 %34,23 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Záleželo by vám na barvě pleti osvojeného dítěte?

  • odpověď Ano, chtěla bych pouze dítě bílé barvy pleti:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 5. Byli byste ochotni vzít si dítě do náhradní rodinné péče?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž nebo žena?

2. Věková skupina

3. Dosažené vzdělání

4. Znáte ve svém okolí někoho, kdo má dítě v náhradní rodinné péči?

5. Byli byste ochotni vzít si dítě do náhradní rodinné péče?

6. Jaký typ náhradní rodinné péče byste upřednostnili?

7. Záleželo by vám na věku dítěte?

8. Jak staré by dítě mělo být?

9. Záleželo by vám na barvě pleti osvojeného dítěte?

10. Dokážete si představit, že byste si vzali do péče i dítě postižené?

11. Měla by být umožněna adopce homosexuálům?

12. Jaký názor máte na adopci (osvojení dítěte)?

13. Jaká forma svěření do rodiny je podle vás nejvhodnější?

14. Věříte v kvalitu náhradních výchovných institucí?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž nebo žena?

2. Věková skupina

3. Dosažené vzdělání

4. Znáte ve svém okolí někoho, kdo má dítě v náhradní rodinné péči?

5. Byli byste ochotni vzít si dítě do náhradní rodinné péče?

6. Jaký typ náhradní rodinné péče byste upřednostnili?

7. Záleželo by vám na věku dítěte?

8. Jak staré by dítě mělo být?

9. Záleželo by vám na barvě pleti osvojeného dítěte?

10. Dokážete si představit, že byste si vzali do péče i dítě postižené?

11. Měla by být umožněna adopce homosexuálům?

12. Jaký názor máte na adopci (osvojení dítěte)?

13. Jaká forma svěření do rodiny je podle vás nejvhodnější?

14. Věříte v kvalitu náhradních výchovných institucí?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Stránská, A.Náhradní rodinná péče (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://40632.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.