Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Mobilní operační systémy

Mobilní operační systémy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Špaček
Šetření:14. 07. 2014 - 18. 07. 2014
Počet respondentů:172
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.04
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazníkový průzkum slouží k bakalářské prácí na téma Porovnaní moderních mobilních platforem.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž9354,07 %54,07 %  
Žena7945,93 %45,93 %  

Graf

2. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-25 let9856,98 %56,98 %  
26-33 let2615,12 %15,12 %  
34-50 let2112,21 %12,21 %  
méně než 17 let169,3 %9,3 %  
51 a více let116,4 %6,4 %  

Graf

3. Jaký typ mobilního zařízení vlastníte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Chytrý mobilní telefon (smartphone)otázka č. 4, Klasický mobilní telefon (bez operačního systému)otázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chytrý mobilní telefon (smartphone)13980,81 %80,81 %  
Klasický mobilní telefon (bez operačního systému)3319,19 %19,19 %  

Graf

4. Jakým operačním systémem je vybaven váš mobilní telefon?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Android8964,03 %51,74 %  
iOS2215,83 %12,79 %  
Windows Phone/Mobile1611,51 %9,3 %  
BlackBerry OS53,6 %2,91 %  
Symbian53,6 %2,91 %  
Jiný21,44 %1,16 %  

Graf

5. Aktualizujete pravidelně váš OS?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8964,03 %51,74 %  
ne5035,97 %29,07 %  

Graf

6. Mate zkušenosti s instalací programů/aplikací?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13194,24 %76,16 %  
ne85,76 %4,65 %  

Graf

7. Jaký typ aplikací nejvíce využíváte?

1.- nejvíce využívám, 5.- nejméně využívám

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Pro zábavu2.181.802
Pro vzdělání3.0651.471
Pro cestování2.7051.661
Pro práci2.9351.945

Graf

8. Využíváte placené aplikace z marketu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, vůbec nevyužívam tento typ aplikací6949,64 %40,12 %  
Ano4532,37 %26,16 %  
Ne, raději si je stáhnu mimo market2517,99 %14,53 %  

Graf

9. Jaké vlastnosti jsou pro vás, při výběru OS, nejdůležitější?

1.- nejdůležitější, 5.- nejméně důležité

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Rychlost OS2.0871.812
Množství dostupných aplikací2.51.645
Uživatelské prostředí OS2.2971.709
Softwarová podpora (aktualizace OS)2.6511.657
Přizpůsobení a úprava OS2.8261.714
Vybírám přístroj na základě značky2.642.219

Graf

10. Pokud byste uvažovali o změně mobilního zařízení, jaký OS byste volili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Android7945,93 %45,93 %  
iOS4123,84 %23,84 %  
Windows Phone3017,44 %17,44 %  
Jiný137,56 %7,56 %  
BlackBerry OS74,07 %4,07 %  
Symbian21,16 %1,16 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Aktualizujete pravidelně váš OS?

  • odpověď ano:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 8. Využíváte placené aplikace z marketu?
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi iOS na otázku 4. Jakým operačním systémem je vybaven váš mobilní telefon?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví?

2. Váš věk?

3. Jaký typ mobilního zařízení vlastníte?

4. Jakým operačním systémem je vybaven váš mobilní telefon?

5. Aktualizujete pravidelně váš OS?

6. Mate zkušenosti s instalací programů/aplikací?

7. Jaký typ aplikací nejvíce využíváte?

8. Využíváte placené aplikace z marketu?

9. Jaké vlastnosti jsou pro vás, při výběru OS, nejdůležitější?

10. Pokud byste uvažovali o změně mobilního zařízení, jaký OS byste volili?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví?

2. Váš věk?

3. Jaký typ mobilního zařízení vlastníte?

4. Jakým operačním systémem je vybaven váš mobilní telefon?

5. Aktualizujete pravidelně váš OS?

6. Mate zkušenosti s instalací programů/aplikací?

7. Jaký typ aplikací nejvíce využíváte?

8. Využíváte placené aplikace z marketu?

9. Jaké vlastnosti jsou pro vás, při výběru OS, nejdůležitější?

10. Pokud byste uvažovali o změně mobilního zařízení, jaký OS byste volili?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Špaček, P.Mobilní operační systémy (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://41601.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.