Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vliv CHKO Pálava na obyvatele

Vliv CHKO Pálava na obyvatele

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Aneta Hedejová
Šetření:16. 09. 2014 - 15. 10. 2014
Počet respondentů:49
Počet otázek (max/průměr):18 / 10.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane,

jmenuji se Aneta Hedejová, studuji obor Krajinářství na Mendelově univerzitě v Brně, kde zpracovávám bakalářskou práci na téma Vyhodnocení sociálně ekonomické funkce chráněných území. Součástí práce je i dotazníkové šetření, jehož cílem je zjistit vliv ochrany přírody na místní obyvatele, vlastníky lesa a podnikatele.

Dotazník je určen obyvatelům CHKO Pálava a okolí.

Odpovědi respondentů

1. Jste spokojen(a) s životem na Pálavě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4387,76 %87,76 %  
Nevím48,16 %8,16 %  
Ne24,08 %4,08 %  

Graf

2. Je dle vašeho názoru pro toto území zařazení jako chráněná krajinná oblast přínosem? (např. turismem)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4795,92 %95,92 %  
Ne24,08 %4,08 %  

Graf

3. Pociťujete vlastní ovlivnění z důvodu zařazení území jako chráněná krajinná oblast?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ovlivnění je pozitivní2857,14 %57,14 %  
ne1632,65 %32,65 %  
ano, ovlivnění je negativní510,2 %10,2 %  

Graf

4. Myslíte si, že je zde ochrana krajiny povyšována nad zájmy místních obyvatel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3163,27 %63,27 %  
Ano1836,73 %36,73 %  

Graf

5. Souhlasíte s tím, že byste se při výstavbě měli řídit zachováním tradiční zástavby vesnických sídel (kvůli zachování krajinného rázu CHKO)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, souhlasím4183,67 %83,67 %  
Nevím, nevěděl(a) jsem o tom510,2 %10,2 %  
Ne, nesouhlasím36,12 %6,12 %  

Graf

6. Přináší vám území CHKO Pálava nějaký finanční užitek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3061,22 %61,22 %  
Ano1938,78 %38,78 %  

Graf

7. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž2755,1 %55,1 %  
žena2244,9 %44,9 %  

Graf

8. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
40 - 592346,94 %46,94 %  
30 - 391224,49 %24,49 %  
18 - 29918,37 %18,37 %  
60 a více48,16 %8,16 %  
0 - 1712,04 %2,04 %  

Graf

9. Jaký je váš status?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Obyvatel, který zde nepodniká a nevlastní les(y), nebo pozemky pro zemědělské účelyotázka č. 18, Vlastník a pronajímatel lesa, nebo pozemku pro zemědělské účelyotázka č. 12, Zemědělecotázka č. 10, Správce lesaotázka č. 11, Zemědělec a podnikatelotázka č. 10, Správce lesa a podnikatelotázka č. 11, Podnikatel, který nevlastní lesy, ani pozemky pro zemědělské účelyotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podnikatel, který nevlastní lesy, ani pozemky pro zemědělské účely1836,73 %36,73 %  
Obyvatel, který zde nepodniká a nevlastní les(y), nebo pozemky pro zemědělské účely1734,69 %34,69 %  
Zemědělec a podnikatel918,37 %18,37 %  
Zemědělec510,2 %10,2 %  

Graf

10. Provozujete ekologické zemědělství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1178,57 %22,45 %  
Ano321,43 %6,12 %  

Graf

11. Jaký vliv má turismus na vaši činnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Pozitivníotázka č. 13, Negativníotázka č. 13, Žádnýotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pozitivní1285,71 %24,49 %  
Žádný214,29 %4,08 %  

Graf

12. Jaký vliv má turismus na vaši činnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Pozitivníotázka č. 14, Negativníotázka č. 14, Žádnýotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pozitivní1583,33 %30,61 %  
Žádný211,11 %4,08 %  
Negativní15,56 %2,04 %  

Graf

13. V čem je vliv pozitivní/negativní? (není povinné)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Kupní síla

Přílišné ovlivnění a omezení v přirozeném využití zemědělské půdy v integrované produkci a minimální ohled na rodáky a přizpůsobení podmínek v rámci Eu pro zemědělce v české republice.

Turisti mi nosí peníze až do domu

vinařská cykloturistika

Vyšší zaměstnanost ve službách, možnost zpracování a následný prodej ovoce a zeleniny (bohužel často omezen někdy příliš přísnými hygienickými předpisy). To jsou rozhodně pozitiva, a je jich jistě mnohem více, stačí zvednout zadek a podívat se v podobných regionech v evropě. Negativně vidím monstr akce jako Pálavské vinobraní, kde kapacita města nestačí náporu návštěvníků.

14. V čem je vliv pozitivní/negativní? (není povinné)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-na mé podnikání -pro rozvoj města,tím pádem pro větší přísun peněz do obnovy přírody,památek atd.

Jelikož mám obchod s oblečením je vliv turistů v letním období znát.

Přísun turistů a nezaměnitelný teroar

turismus

Turismus je pro nás přínosem, i z řad turistů přicházejí noví zákazníci a další i na jejich doporučení.

15. Máte možnost čerpat finanční podpory z EU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, mám a čerpám642,86 %12,24 %  
Ne, nemám535,71 %10,2 %  
Ano, mám, ale nečerpám321,43 %6,12 %  

Graf

16. Vznikla Vám někdy újma způsobená omezením z důvodu ochrany přírody a krajiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 17, Neotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne964,29 %18,37 %  
Ano535,71 %10,2 %  

Graf

17. Žádal(a) jste o její kompenzaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne360 %6,12 %  
Ano a újma mi byla kompenzována120 %2,04 %  
Ano, ale újma mi kompenzována nebyla120 %2,04 %  

Graf

18. Zde můžete dotazník doplnit o údaje, připomínky a informace, které mi pomohou při mé práci a probíhajícím šetření (není povinné)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-ochrana přírody ano,ale vše by mělo být vyvážené -někdy je ochrana na místech ,které vytvořil člověk/viz lom/ a na místech zamořených naftou po armádě,která by mohla být zrekultivovaná pro potřeby turistů/golfové hřiště/-vše by mohlo být pod dohledem chko a za vymezených podmínek -

Bohužel, ale jako obyvatel Mikulova musím říct, že někdy je turismu v Mikulově přespříliš. Spousta občanů Mikulova čeká až bude po Vinobraní, jelikož pak začíná turistů v Mikulově ubývat.

Co možná nejvíce se zasadit o návrat původní fauny a flory

Dobrý den,jen připomínka k označení povinná otázka. Nepůsobí to moc dobře,tak jakože něco musím,ale asi z toho mám blbej pocit jen já. Mějte se hezky Slámová.

jsem omezen na zahrádce...nemůžu si postavit na vlastním pozemku chatu,,,,silně omezen velikostí tvarem,...

Ochranáři by měli vzít v potaz vývoj civilizace a potřeby člověka.Nenutit lidi žít v chýši s hliněnou podlahou a doškovou střechou avšak továrna na plasty na Pálavu jistě nepatří. Nic se nemá přehánět ani pro kamarády.

především šikana ze strany ochranářů

To je zbytečné to by musel být ministr zemědělství co by mu na našem zemědělství záleželo. Děkuji Moravčík

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Pohlaví?

  • odpověď muž:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 10. Provozujete ekologické zemědělství?

9. Jaký je váš status?

  • odpověď Podnikatel, který nevlastní lesy, ani pozemky pro zemědělské účely:
    • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pozitivní na otázku 12. Jaký vliv má turismus na vaši činnost?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste spokojen(a) s životem na Pálavě?

2. Je dle vašeho názoru pro toto území zařazení jako chráněná krajinná oblast přínosem? (např. turismem)

3. Pociťujete vlastní ovlivnění z důvodu zařazení území jako chráněná krajinná oblast?

4. Myslíte si, že je zde ochrana krajiny povyšována nad zájmy místních obyvatel?

5. Souhlasíte s tím, že byste se při výstavbě měli řídit zachováním tradiční zástavby vesnických sídel (kvůli zachování krajinného rázu CHKO)?

6. Přináší vám území CHKO Pálava nějaký finanční užitek?

7. Pohlaví?

8. Do jaké věkové kategorie patříte?

9. Jaký je váš status?

10. Provozujete ekologické zemědělství?

11. Jaký vliv má turismus na vaši činnost?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste spokojen(a) s životem na Pálavě?

2. Je dle vašeho názoru pro toto území zařazení jako chráněná krajinná oblast přínosem? (např. turismem)

3. Pociťujete vlastní ovlivnění z důvodu zařazení území jako chráněná krajinná oblast?

4. Myslíte si, že je zde ochrana krajiny povyšována nad zájmy místních obyvatel?

5. Souhlasíte s tím, že byste se při výstavbě měli řídit zachováním tradiční zástavby vesnických sídel (kvůli zachování krajinného rázu CHKO)?

6. Přináší vám území CHKO Pálava nějaký finanční užitek?

7. Pohlaví?

8. Do jaké věkové kategorie patříte?

9. Jaký je váš status?

10. Provozujete ekologické zemědělství?

11. Jaký vliv má turismus na vaši činnost?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hedejová, A.Vliv CHKO Pálava na obyvatele (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://42116.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.