Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kriminalita v ČR

Kriminalita v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Danková
Šetření:04. 10. 2014 - 24. 10. 2014
Počet respondentů:241
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:84,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, ráda bych vás poprosila o vyplnění mého krátkého dotazníků, který slouží jako sociologický výzkum pro mojí seminární práci.

Předem děkuji za váš čas

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena16769,29 %69,29 %  
Muž7430,71 %30,71 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-2514861,41 %61,41 %  
26-396627,39 %27,39 %  
40-602510,37 %10,37 %  
61 a výše20,83 %0,83 %  

Graf

3. Jak se podle Vás vyvíjí kriminalita v České republice za posledních pár let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
narůstá13556,02 %56,02 %  
je stejná9037,34 %37,34 %  
klesá166,64 %6,64 %  

Graf

4. Kdo si myslíte, že páchá více trestných činů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muži24099,59 %99,59 %  
ženy10,41 %0,41 %  

Graf

5. Co vidíte jako hlavní příčinu kriminality.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
návykové látky17974,27 %74,27 %  
nedostatečné finance17572,61 %72,61 %  
jiné7129,46 %29,46 %  
nuda5623,24 %23,24 %  
vliv médií5221,58 %21,58 %  
citová ztráta3213,28 %13,28 %  

Graf

6. Které trestné činy jsou podle Vás nejčastější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
krádež22191,7 %91,7 %  
peněžní podvody15463,9 %63,9 %  
ublížení na zdraví13355,19 %55,19 %  
znásilnění4719,5 %19,5 %  
zabití2711,2 %11,2 %  
jiné104,15 %4,15 %  

Graf

7. Měla by se podle Váš snížit věková hranice odpovědnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11648,13 %48,13 %  
spíše ano5723,65 %23,65 %  
spíše ne3112,86 %12,86 %  
ne197,88 %7,88 %  
nevím187,47 %7,47 %  

Graf

8. Jste pro zavedení trestu smrti v České republice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7430,71 %30,71 %  
ne6225,73 %25,73 %  
spíše ano4619,09 %19,09 %  
spíše ne4117,01 %17,01 %  
nevím187,47 %7,47 %  

Graf

9. Jsou soudci při rozhodování o rozsudku vždy objektivní podle Vás?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím7129,46 %29,46 %  
spíše ne6727,8 %27,8 %  
spíše ano5623,24 %23,24 %  
ne4619,09 %19,09 %  
ano10,41 %0,41 %  

Graf

10. Jste spokojeni s prací policie ČR? (resp. odvádí podle Vás policie při vyšetřování dobrou práci?)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano8434,85 %34,85 %  
spíše ne6727,8 %27,8 %  
nevím5321,99 %21,99 %  
ne2610,79 %10,79 %  
ano114,56 %4,56 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Jak se podle Vás vyvíjí kriminalita v České republice za posledních pár let?

4. Kdo si myslíte, že páchá více trestných činů?

5. Co vidíte jako hlavní příčinu kriminality.

6. Které trestné činy jsou podle Vás nejčastější?

7. Měla by se podle Váš snížit věková hranice odpovědnosti?

8. Jste pro zavedení trestu smrti v České republice?

9. Jsou soudci při rozhodování o rozsudku vždy objektivní podle Vás?

10. Jste spokojeni s prací policie ČR? (resp. odvádí podle Vás policie při vyšetřování dobrou práci?)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Jak se podle Vás vyvíjí kriminalita v České republice za posledních pár let?

4. Kdo si myslíte, že páchá více trestných činů?

5. Co vidíte jako hlavní příčinu kriminality.

6. Které trestné činy jsou podle Vás nejčastější?

7. Měla by se podle Váš snížit věková hranice odpovědnosti?

8. Jste pro zavedení trestu smrti v České republice?

9. Jsou soudci při rozhodování o rozsudku vždy objektivní podle Vás?

10. Jste spokojeni s prací policie ČR? (resp. odvádí podle Vás policie při vyšetřování dobrou práci?)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Danková, M.Kriminalita v ČR (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://42333.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.