Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Prevence syndromu vyhoření

Prevence syndromu vyhoření

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Stavinohová
Šetření:18. 10. 2014 - 23. 10. 2014
Počet respondentů:82
Počet otázek (max/průměr):19 / 17.52
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:64,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

jsem studentkou Univerzity Jana Amose Komenského v Praze, kde studuji magisterský obor Speciální pedagogika. V rámci mé diplomové práce se zabývám prevencí syndromu vyhoření. Sociální psycholožka Christina Maslachová definuje vyhoření jako: emocionální vyčerpání, depersonalizaci a snížení osobního výkonu. Prosím Vás o vyplnění tohoto krátkého a zcela anonymního dotazníku. Druhá část otázek je převzata ze strukturovaného dotazníku pro diagnostiku vyhoření od Dr. Andreje Canaffa z roku 2005. Výsledky budou použity v praktické části mé diplomové práce.

Děkuji za ochotu a Váš čas.

                                                                                                   Bc. Lenka Stavinohová

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5971,95 %71,95 %  
muž2328,05 %28,05 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
27-35 let2935,37 %35,37 %  
18-26 let2328,05 %28,05 %  
36-44 let1518,29 %18,29 %  
45 a více let1518,29 %18,29 %  

Graf

3. Jaká je délka vašeho působení na pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 6 let2935,37 %35,37 %  
méně, než 2 roky2226,83 %26,83 %  
10 let a více2024,39 %24,39 %  
méně než 10 let1113,41 %13,41 %  

Graf

4. Kolik hodin týdně se věnujete svým aktivitám ve volném čase ( pohybové aktivity, kultura, relaxace,atd.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 5 hodin2429,27 %29,27 %  
méně než 10 hodin2328,05 %28,05 %  
více než 10 hodin1821,95 %21,95 %  
méně než 2 hodiny1720,73 %20,73 %  

Graf

5. Je vám nabízena některá z možností kulturního,sportovního nebo relaxačního vyžití od zaměstnavatele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3947,56 %47,56 %  
zřídka3137,8 %37,8 %  
ano pravidelně1214,63 %14,63 %  

Graf

6. Máte povědomí o tom, co je supervize?

Pokuď je vaše odpověď jiná, než ANO, přejděte prosím k otázce č.10

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, znám ji4959,76 %59,76 %  
slyšela jsem o ní, ale nevím, co konkrétně znamená1821,95 %21,95 %  
ne, neznám ji1518,29 %18,29 %  

Graf

7. Pokud ano, využívá vaše pracoviště služeb supervize?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5182,26 %62,2 %  
Ano1117,74 %13,41 %  

Graf

8. Pokud ano, jak často probíhá supervize ve vašem zařízení?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v krizové situaci1248 %14,63 %  
jednou za rok520 %6,1 %  
měsíčně416 %4,88 %  
čtvrtletně416 %4,88 %  

Graf

9. Myslíte, že je supervize přínosem pro vás a vaši organizaci z pohledu prevence syndromu vyhoření?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano1642,11 %19,51 %  
ne1128,95 %13,41 %  
asi ano1128,95 %13,41 %  

Graf

10. Máte pocit, že činnosti, které jste dřív měli rádi, jsou nyní spíše utrpením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5668,29 %68,29 %  
ano2631,71 %31,71 %  

Graf

11. Máte teď cyničtější vztah ke své práci, k šéfovi nebo zaměstnavateli, cítíte se zahořkle?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4554,88 %54,88 %  
ano3745,12 %45,12 %  

Graf

12. Zatěžuje tento váš postoj vaše mimopracovní vztahy ( manželství, rodinu, přátele)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5364,63 %64,63 %  
ano2935,37 %35,37 %  

Graf

13. Hrozíte se jít ráno do práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6275,61 %75,61 %  
ano2024,39 %24,39 %  

Graf

14. Rozzlobíte se snadno na kolegy nebo se cítíte pořád podrážděný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5567,07 %67,07 %  
ano2732,93 %32,93 %  

Graf

15. Závidíte ostatním spokojenost v práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5769,51 %69,51 %  
ano2530,49 %30,49 %  

Graf

16. Je pro vás dnes dobře vykonávaná práce méně důležitá než dříve?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5567,07 %67,07 %  
ano2732,93 %32,93 %  

Graf

17. Jste pravidelně unavený/á a máte málo energie pro práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5364,63 %64,63 %  
ne2935,37 %35,37 %  

Graf

18. Začne vás práce rychle nudit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4959,76 %59,76 %  
ano3340,24 %40,24 %  

Graf

19. Cítíte se už v neděli ráno unavený, když myslíte na nadcházející den?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4858,54 %58,54 %  
ano3441,46 %41,46 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Máte povědomí o tom, co je supervize?

 • odpověď ano, znám ji:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 9. Myslíte, že je supervize přínosem pro vás a vaši organizaci z pohledu prevence syndromu vyhoření?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 7. Pokud ano, využívá vaše pracoviště služeb supervize?

11. Máte teď cyničtější vztah ke své práci, k šéfovi nebo zaměstnavateli, cítíte se zahořkle?

 • odpověď ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Hrozíte se jít ráno do práce?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 14. Rozzlobíte se snadno na kolegy nebo se cítíte pořád podrážděný?

18. Začne vás práce rychle nudit?

 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 17. Jste pravidelně unavený/á a máte málo energie pro práci?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 10 let na otázku 3. Jaká je délka vašeho působení na pracovišti?

19. Cítíte se už v neděli ráno unavený, když myslíte na nadcházející den?

 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 17. Jste pravidelně unavený/á a máte málo energie pro práci?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Jaká je délka vašeho působení na pracovišti?

4. Kolik hodin týdně se věnujete svým aktivitám ve volném čase ( pohybové aktivity, kultura, relaxace,atd.)?

5. Je vám nabízena některá z možností kulturního,sportovního nebo relaxačního vyžití od zaměstnavatele?

6. Máte povědomí o tom, co je supervize?

7. Pokud ano, využívá vaše pracoviště služeb supervize?

8. Pokud ano, jak často probíhá supervize ve vašem zařízení?

9. Myslíte, že je supervize přínosem pro vás a vaši organizaci z pohledu prevence syndromu vyhoření?

10. Máte pocit, že činnosti, které jste dřív měli rádi, jsou nyní spíše utrpením?

11. Máte teď cyničtější vztah ke své práci, k šéfovi nebo zaměstnavateli, cítíte se zahořkle?

12. Zatěžuje tento váš postoj vaše mimopracovní vztahy ( manželství, rodinu, přátele)?

13. Hrozíte se jít ráno do práce?

14. Rozzlobíte se snadno na kolegy nebo se cítíte pořád podrážděný?

15. Závidíte ostatním spokojenost v práci?

16. Je pro vás dnes dobře vykonávaná práce méně důležitá než dříve?

17. Jste pravidelně unavený/á a máte málo energie pro práci?

18. Začne vás práce rychle nudit?

19. Cítíte se už v neděli ráno unavený, když myslíte na nadcházející den?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Jaká je délka vašeho působení na pracovišti?

4. Kolik hodin týdně se věnujete svým aktivitám ve volném čase ( pohybové aktivity, kultura, relaxace,atd.)?

5. Je vám nabízena některá z možností kulturního,sportovního nebo relaxačního vyžití od zaměstnavatele?

6. Máte povědomí o tom, co je supervize?

7. Pokud ano, využívá vaše pracoviště služeb supervize?

8. Pokud ano, jak často probíhá supervize ve vašem zařízení?

9. Myslíte, že je supervize přínosem pro vás a vaši organizaci z pohledu prevence syndromu vyhoření?

10. Máte pocit, že činnosti, které jste dřív měli rádi, jsou nyní spíše utrpením?

11. Máte teď cyničtější vztah ke své práci, k šéfovi nebo zaměstnavateli, cítíte se zahořkle?

12. Zatěžuje tento váš postoj vaše mimopracovní vztahy ( manželství, rodinu, přátele)?

13. Hrozíte se jít ráno do práce?

14. Rozzlobíte se snadno na kolegy nebo se cítíte pořád podrážděný?

15. Závidíte ostatním spokojenost v práci?

16. Je pro vás dnes dobře vykonávaná práce méně důležitá než dříve?

17. Jste pravidelně unavený/á a máte málo energie pro práci?

18. Začne vás práce rychle nudit?

19. Cítíte se už v neděli ráno unavený, když myslíte na nadcházející den?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Stavinohová, L.Prevence syndromu vyhoření (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://42583.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.