Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nezaměstnanost absolventů VŠ

Nezaměstnanost absolventů VŠ

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Smutná
Šetření:21. 10. 2014 - 28. 10. 2014
Počet respondentů:175
Počet otázek (max/průměr):19 / 9.41
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:85,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku na téma Nezaměstnanost absolventů VŠ.

Samotné vyplnění Vám zabere cca 3 minuty času.

Veškerá získaná data budou využita výhradně ke zpracování DP na téma Psychologické a sociální aspekty nezaměstnanosti.

Děkuji,

Barbora

Odpovědi respondentů

1. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Méně jak 20 let → konec dotazníku, 20-25 letotázka č. 2, 26-30 letotázka č. 2, Více jak 31 let → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-25 let9956,57 %56,57 %  
26-30 let4425,14 %25,14 %  
Více jak 31 let2112 %12 %  
Méně jak 20 let116,29 %6,29 %  

Graf

2. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Mužotázka č. 3, Ženaotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9969,23 %56,57 %  
Muž4430,77 %25,14 %  

Graf

3. Jaké jste národnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Českáotázka č. 4, Slovenskáotázka č. 4, Jiné → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká10774,83 %61,14 %  
Slovenská3423,78 %19,43 %  
Jiné21,4 %1,14 %  

Graf

4. Jaké máte vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Základní → konec dotazníku, Středoškolské → konec dotazníku, Vyšší odborné → konec dotazníku, Bakalářskéotázka č. 5, Navazující (magisterské, inženýrské)otázka č. 5, Doktorské a vyššíotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bakalářské4733,33 %26,86 %  
Navazující (magisterské, inženýrské)4733,33 %26,86 %  
Středoškolské4129,08 %23,43 %  
Vyšší odborné32,13 %1,71 %  
Doktorské a vyšší32,13 %1,71 %  

Graf

5. Studoval /a jste vysokou školu v místě bydliště ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6465,98 %36,57 %  
ano3334,02 %18,86 %  

Graf

6. Jak vzdálené bylo místo studia od vašeho bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Do 50 km na území daného státuotázka č. 7, Do 100 km na území daného státuotázka č. 7, Více jak 100 km na území daného státuotázka č. 7, Mimo území bydlištěotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více jak 100 km na území daného státu2132,81 %12 %  
Do 100 km na území daného státu1726,56 %9,71 %  
Do 50 km na území daného státu1320,31 %7,43 %  
Mimo území bydliště1320,31 %7,43 %  

Graf

7. Studoval jste řádnou dobu určenou k absolvování VŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 9, neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5859,79 %33,14 %  
ne3940,21 %22,29 %  

Graf

8. Mimořádnost délky studia se projevila následujícím.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Prodloužením studia o max. 1 rokotázka č. 9, Prodloužením studia o max. 2 rokyotázka č. 9, Prodloužení studia o více jak 2 rokyotázka č. 9, Ukončením studia v dřívějším termínuotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prodloužením studia o max. 1 rok2358,97 %13,14 %  
Prodloužením studia o max. 2 roky1025,64 %5,71 %  
Prodloužení studia o více jak 2 roky615,38 %3,43 %  

Graf

9. Pracoval/ a jste při studiu VŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7375,26 %41,71 %  
ne2424,74 %13,71 %  

Graf

10. Kolik hodin týdně jste práci věnoval/a ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Max. 20 hod/týdenotázka č. 11, V rozmezí 21-40 hod/týdenotázka č. 11, Více jak 40 hod/týdenotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Max. 20 hod/týden4257,53 %24 %  
V rozmezí 21-40 hod/týden2736,99 %15,43 %  
Více jak 40 hod/týden45,48 %2,29 %  

Graf

11. Jednalo se o práci ve vámi studovaném oboru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3750,68 %21,14 %  
ano3649,32 %20,57 %  

Graf

12. Dostal jste příležitost v dané firmě po ukončení studia dále pracovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 13, neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4764,38 %26,86 %  
ne2635,62 %14,86 %  

Graf

13. Využil/a jste této příležitosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 14, neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4054,79 %22,86 %  
ano3345,21 %18,86 %  

Graf

14. Považujete absolvovanou praxi za hodnotnou pro Vaši následující pracovní kariéru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano velmiotázka č. 16, Částečněotázka č. 16, Nemyslím si, že by měla zásadní vlivotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano velmi2736,99 %15,43 %  
Částečně2331,51 %13,14 %  
Nemyslím si, že by měla zásadní vliv2331,51 %13,14 %  

Graf

15. Snažil/ a jste se práci při studiu najít?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 16, neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1354,17 %7,43 %  
ano1145,83 %6,29 %  

Graf

16. Co považujete za největší překážku pro získání práce při studiu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Časová náročnost studiaotázka č. 17, Minimální nabídka práce v místě bydlištěotázka č. 17, Absence praxeotázka č. 17, Nezajímavé finanční ohodnoceníotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Časová náročnost studia3839,18 %21,71 %  
Absence praxe3637,11 %20,57 %  
Nezajímavé finanční ohodnocení1313,4 %7,43 %  
Minimální nabídka práce v místě bydliště1010,31 %5,71 %  

Graf

17. Jste v současné době zaměstnaný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano → konec dotazníku, neotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6364,95 %36 %  
ne3435,05 %19,43 %  

Graf

18. Jak dlouho práci hledáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Méně jak 3 měsíceotázka č. 19, Méně jak 6 měsícůotázka č. 19, Méně jak 12 měsícůotázka č. 19, Více jak rokotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně jak 3 měsíce2058,82 %11,43 %  
Méně jak 6 měsíců823,53 %4,57 %  
Více jak rok38,82 %1,71 %  
Méně jak 12 měsíců38,82 %1,71 %  

Graf

19. Pokud byste měl/a specifikovat Vaše aktuální pocity převažuje spíše.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Klid, jistota, vyčkávání → konec dotazníku, Nervozita, tlak dané situace, sebepodceňování → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nervozita, tlak dané situace, sebepodceňování1852,94 %10,29 %  
Klid, jistota, vyčkávání1647,06 %9,14 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 8 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jaké jste národnosti?

 • odpověď Česká:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. Snažil/ a jste se práci při studiu najít?
 • odpověď Slovenská:
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mimo území bydliště na otázku 6. Jak vzdálené bylo místo studia od vašeho bydliště?

5. Studoval /a jste vysokou školu v místě bydliště ?

 • odpověď ne:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Do 100 km na území daného státu na otázku 6. Jak vzdálené bylo místo studia od vašeho bydliště?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Do 50 km na území daného státu na otázku 6. Jak vzdálené bylo místo studia od vašeho bydliště?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mimo území bydliště na otázku 6. Jak vzdálené bylo místo studia od vašeho bydliště?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Více jak 100 km na území daného státu na otázku 6. Jak vzdálené bylo místo studia od vašeho bydliště?

7. Studoval jste řádnou dobu určenou k absolvování VŠ?

 • odpověď ne:
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prodloužením studia o max. 1 rok na otázku 8. Mimořádnost délky studia se projevila následujícím.
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prodloužením studia o max. 2 roky na otázku 8. Mimořádnost délky studia se projevila následujícím.

9. Pracoval/ a jste při studiu VŠ?

 • odpověď ano:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Max. 20 hod/týden na otázku 10. Kolik hodin týdně jste práci věnoval/a ?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi V rozmezí 21-40 hod/týden na otázku 10. Kolik hodin týdně jste práci věnoval/a ?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Jednalo se o práci ve vámi studovaném oboru?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Jednalo se o práci ve vámi studovaném oboru?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Dostal jste příležitost v dané firmě po ukončení studia dále pracovat?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 12. Dostal jste příležitost v dané firmě po ukončení studia dále pracovat?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Využil/a jste této příležitosti?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 13. Využil/a jste této příležitosti?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano velmi na otázku 14. Považujete absolvovanou praxi za hodnotnou pro Vaši následující pracovní kariéru?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Částečně na otázku 14. Považujete absolvovanou praxi za hodnotnou pro Vaši následující pracovní kariéru?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemyslím si, že by měla zásadní vliv na otázku 14. Považujete absolvovanou praxi za hodnotnou pro Vaši následující pracovní kariéru?
 • odpověď ne:
  • 7.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Snažil/ a jste se práci při studiu najít?
  • 7.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. Snažil/ a jste se práci při studiu najít?

11. Jednalo se o práci ve vámi studovaném oboru?

 • odpověď ne:
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemyslím si, že by měla zásadní vliv na otázku 14. Považujete absolvovanou praxi za hodnotnou pro Vaši následující pracovní kariéru?

12. Dostal jste příležitost v dané firmě po ukončení studia dále pracovat?

 • odpověď ano:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Využil/a jste této příležitosti?

13. Využil/a jste této příležitosti?

 • odpověď ne:
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 12. Dostal jste příležitost v dané firmě po ukončení studia dále pracovat?

17. Jste v současné době zaměstnaný?

 • odpověď ne:
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně jak 3 měsíce na otázku 18. Jak dlouho práci hledáte?
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Klid, jistota, vyčkávání na otázku 19. Pokud byste měl/a specifikovat Vaše aktuální pocity převažuje spíše.
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nervozita, tlak dané situace, sebepodceňování na otázku 19. Pokud byste měl/a specifikovat Vaše aktuální pocity převažuje spíše.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je Vám let?

2. Jaké je Vaše pohlaví?

3. Jaké jste národnosti?

4. Jaké máte vzdělání?

5. Studoval /a jste vysokou školu v místě bydliště ?

6. Jak vzdálené bylo místo studia od vašeho bydliště?

7. Studoval jste řádnou dobu určenou k absolvování VŠ?

8. Mimořádnost délky studia se projevila následujícím.

9. Pracoval/ a jste při studiu VŠ?

10. Kolik hodin týdně jste práci věnoval/a ?

11. Jednalo se o práci ve vámi studovaném oboru?

12. Dostal jste příležitost v dané firmě po ukončení studia dále pracovat?

13. Využil/a jste této příležitosti?

14. Považujete absolvovanou praxi za hodnotnou pro Vaši následující pracovní kariéru?

15. Snažil/ a jste se práci při studiu najít?

16. Co považujete za největší překážku pro získání práce při studiu?

17. Jste v současné době zaměstnaný?

18. Jak dlouho práci hledáte?

19. Pokud byste měl/a specifikovat Vaše aktuální pocity převažuje spíše.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je Vám let?

2. Jaké je Vaše pohlaví?

3. Jaké jste národnosti?

4. Jaké máte vzdělání?

5. Studoval /a jste vysokou školu v místě bydliště ?

6. Jak vzdálené bylo místo studia od vašeho bydliště?

7. Studoval jste řádnou dobu určenou k absolvování VŠ?

8. Mimořádnost délky studia se projevila následujícím.

9. Pracoval/ a jste při studiu VŠ?

10. Kolik hodin týdně jste práci věnoval/a ?

11. Jednalo se o práci ve vámi studovaném oboru?

12. Dostal jste příležitost v dané firmě po ukončení studia dále pracovat?

13. Využil/a jste této příležitosti?

14. Považujete absolvovanou praxi za hodnotnou pro Vaši následující pracovní kariéru?

15. Snažil/ a jste se práci při studiu najít?

16. Co považujete za největší překážku pro získání práce při studiu?

17. Jste v současné době zaměstnaný?

18. Jak dlouho práci hledáte?

19. Pokud byste měl/a specifikovat Vaše aktuální pocity převažuje spíše.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Smutná, B.Nezaměstnanost absolventů VŠ (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://42639.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.