Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dotazník pro učitele

Dotazník pro učitele

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Iva Konrádová
Šetření:25. 10. 2014 - 07. 11. 2014
Počet respondentů:69
Počet otázek (max/průměr):13 / 13.19
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:50 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsem studentkou speciální pedagogiky na Technické univerzitě v Liberci. Prosím o vyplnění dotazníku, jehož výsledky budou podkladem pro mou diplomovou práci s tématem Informovanost pedagogů o SPU.

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5274,29 %75,36 %  
muž1825,71 %26,09 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 301927,14 %27,54 %  
31 - 401825,71 %26,09 %  
41 - 501622,86 %23,19 %  
51 - 601420 %20,29 %  
více než 6034,29 %4,35 %  

Graf

3. Jaké je Vaše vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
VŠ (Mgr.)4868,57 %69,57 %  
VŠ (Bc.)912,86 %13,04 %  
VŠ a pedagogické minimum710 %10,14 %  
68,57 %8,7 %  

Graf

4. Učíte na:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2. stupni ZŠ2332,86 %33,33 %  
1. stupni ZŠ2130 %30,43 %  
na SŠ1724,29 %24,64 %  
na obou stupních ZŠ912,86 %13,04 %  

Graf

5. Jaká je Vaše aprobace?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1.stupeň ZŠ45,71 %5,8 %  
speciální pedagogika22,86 %2,9 %  
pedagogika - ošetřovatelství22,86 %2,9 %  
angličtina22,86 %2,9 %  
zeměpis dějepis11,43 %1,45 %  
1.st ZŠ11,43 %1,45 %  
M, ICT, Ov11,43 %1,45 %  
učitelství 1. stupeň11,43 %1,45 %  
český jazyk - anglický jazyk11,43 %1,45 %  
ČJ - OV11,43 %1,45 %  
ostatní odpovědi učitelství pro 1. stupeň se zaměřením na HV
pedagog
učitel 1.st.
ČJ - ZSV
1. stupeň
chemie - biologie
elektrotechnika
M-I
1.stupeň + VV na 2.st
1.st + VV a PČ
chemie
český jazyk-dějepis
český jazyk a literatura
ZŠ I. stupeň+TV
německý jazyk - zeměpis
anglický jazyk a humanitní vědy
matematika, zeměpis
odborne predmety
Anglický jazyk - Občanská výchova
zpěv - HV
fyzika, člověk a svět práce
Aj,Rj,Vv
matematika, fyzika
NŠ - specializace HV
Učitelství pro první stupeň základní školy se specializací na anglický jazyk
Aj - Cj
Biologie - zeměpis
anglický jazyk
dobrá
IT
1.st. ZŠ
Ch-Ze
Zatim zadna
čj dějepis
chemie, němčina
český jazyk, občanská výchova
učitelství pro 1. st. ZŠ speciální pedagogika, biologie
1. stupeň ZŠ a specíální pedagogika
Matematika, deskriptivní geometrie
-
velmi dobrá měla jsem samé 1 až do 9 zš. učím skvěle chválí si mě..
tělocvik, zeměpis
učitelka 1.stupně ZŠ
zsv - geo - čj - de
ekonomika
2
čeština - dějepis
Hudební výchova
fyzika
Dejepis, Matematika, Informatika, Etika
ekonomické předměty, IT
čj -nj
matematika, fyzika, informatika
Ne
5477,14 %78,26 % 

Graf

6. Délka Vaší praxe je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 - 5 let1927,14 %27,54 %  
11 - 20 let1724,29 %24,64 %  
6 - 10 let1217,14 %17,39 %  
více než 30 let1115,71 %15,94 %  
21 - 30 let1115,71 %15,94 %  

Graf

7. Jaké máte vzdělání v oblasti specifických poruch učení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v rámci VŠ studia na pedagogické fakultě3042,86 %43,48 %  
samostudium1825,71 %26,09 %  
kurz akreditovaný MŠMT1521,43 %21,74 %  
žádné1014,29 %14,49 %  
VŠ studium speciální pedagogiky912,86 %13,04 %  
kurz dalšího vzdělávání na VŠ57,14 %7,25 %  

Graf

8. Poznáte žáka se specifickou poruchou učení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4767,14 %68,12 %  
ne, ale mám k dispozici zprávu školského poradenského zařízení (PPP, SPC)1927,14 %27,54 %  
ne45,71 %5,8 %  

Graf

9. Jak zohledňujete žáka s SPU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více času na vypracování4970 %71,01 %  
mírnější hodnocení3955,71 %56,52 %  
kratší úkoly3144,29 %44,93 %  
užití speciálních pomůcek2535,71 %36,23 %  
modifikované cvičení (jednodušší)1927,14 %27,54 %  
nezohledňuji57,14 %7,25 %  
zohlednění dle poruchy11,43 %1,45 %  
Testy všem dětem dávám pokud možno takové, abych děti s SPU už nemusela dále odlišovat. 11,43 %1,45 %  
individuální přístup, optimálně zapojit a využít schponosti žáka11,43 %1,45 %  
max.individuální přástup a trpělivost11,43 %1,45 %  
max.individuální přístup a trpělivost11,43 %1,45 %  
Dle specifika SPU11,43 %1,45 %  
zohledňuji, záleší na typu a míře poruchy11,43 %1,45 %  
ústní zkoušení daného testu(např. diktáty)11,43 %1,45 %  
podle PPP11,43 %1,45 %  
Vše z nabídky + doučování, individuální práce, apod11,43 %1,45 %  
možnost asistovaného vypracování úkolů dodatečně mimo vyučování11,43 %1,45 %  
Nijak v hudební výchově není třeba při minimu úkolů11,43 %1,45 %  
podle doporučení PPP11,43 %1,45 %  

Graf

10. Jaké metody hodnocení žáků s SPU používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kombinaci obou způsobů3448,57 %49,28 %  
klasifikační stupeň3042,86 %43,48 %  
bodové hodnocení1217,14 %17,39 %  
sebehodnocení1217,14 %17,39 %  
slovní hodnocení811,43 %11,59 %  

Graf

11. Využíváte při výuce žáků s SPU speciální výukové programy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nemám možnost2332,86 %33,33 %  
ano2028,57 %28,99 %  
ne, žádné neznám1622,86 %23,19 %  
ne, neosvědčily se mi45,71 %5,8 %  
vlastní zkušenosti22,86 %2,9 %  
Ne, nerada je odlišuji od ostatních dětí, zpravidla je jim to nepříjemné11,43 %1,45 %  
ne11,43 %1,45 %  
neučím11,43 %1,45 %  
Ne, žáci dochází na dyslektický nácvik11,43 %1,45 %  
Hudební výchova je ideální pro tyto děti11,43 %1,45 %  
v letošním roce nejsou potřeba11,43 %1,45 %  
Nie, verím že to zvládnu aj bez toho.11,43 %1,45 %  

Graf

12. Můžete zohlednit žáka, který nemá diagnostikovanou SPU, i při zřejmých vzdělávacích obtížích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4665,71 %66,67 %  
ano, ale nedělám to1014,29 %14,49 %  
nevím912,86 %13,04 %  
ne57,14 %7,25 %  

Graf

13. Z čeho vycházíte při práci s žákem s SPU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z doporučení školského poradenského zařízení a z vlastních zkušeností5477,14 %78,26 %  
výhradně z doporučení školského poradenského zařízení710 %10,14 %  
výhradně z vlastních zkušeností68,57 %8,7 %  
čerpám z odborné literatury34,29 %4,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše vzdělání?

4. Učíte na:

6. Délka Vaší praxe je:

7. Jaké máte vzdělání v oblasti specifických poruch učení?

8. Poznáte žáka se specifickou poruchou učení?

9. Jak zohledňujete žáka s SPU?

10. Jaké metody hodnocení žáků s SPU používáte?

11. Využíváte při výuce žáků s SPU speciální výukové programy?

12. Můžete zohlednit žáka, který nemá diagnostikovanou SPU, i při zřejmých vzdělávacích obtížích?

13. Z čeho vycházíte při práci s žákem s SPU?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše vzdělání?

4. Učíte na:

6. Délka Vaší praxe je:

7. Jaké máte vzdělání v oblasti specifických poruch učení?

8. Poznáte žáka se specifickou poruchou učení?

9. Jak zohledňujete žáka s SPU?

10. Jaké metody hodnocení žáků s SPU používáte?

11. Využíváte při výuce žáků s SPU speciální výukové programy?

12. Můžete zohlednit žáka, který nemá diagnostikovanou SPU, i při zřejmých vzdělávacích obtížích?

13. Z čeho vycházíte při práci s žákem s SPU?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Konrádová, I.Dotazník pro učitele (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://42807.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.