Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Stravování ve školních jídelnách

Stravování ve školních jídelnách

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lada Vlachová
Šetření:11. 11. 2014 - 18. 11. 2014
Počet respondentů:152
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentkou vyšší odborné školy. Tento dotazník je určen pro všechny dospěláky a bude použit pro mou zápočtovou práci.  Děkuji vám za váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena13488,16 %88,16 %  
muž1811,84 %11,84 %  

Graf

2. Určete váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31-508052,63 %52,63 %  
18-306945,39 %45,39 %  
51-7031,97 %1,97 %  

Graf

3. Máte děti navštěvující školní jídelnu (týká se i mateřských škol) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano mám10971,71 %71,71 %  
ne, vyplním dotazník podle zkušeností mých známých4328,29 %28,29 %  

Graf

4. Sledujete jídelníček školní jídelny vašeho dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11877,63 %77,63 %  
někdy2214,47 %14,47 %  
ne127,89 %7,89 %  

Graf

5. Jídelníček si přečtete, protože:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zajímá mne pestrost stravy6442,11 %42,11 %  
máme možnost vybrat si z více jídel4328,29 %28,29 %  
jsem jenom zvědavý1610,53 %10,53 %  
moje dítě to každé ráno vyžaduje127,89 %7,89 %  
moje dítě má dietní problém74,61 %4,61 %  
pokud jídlo dítěti nechutná, donesu mu svačinu53,29 %3,29 %  
jídelníček nesleduju, stejně ho nemohu změnit42,63 %2,63 %  
nevím, kde bych jídelníček našel10,66 %0,66 %  

Graf

6. Kde jídelníček čtete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na internetových stránkách8052,63 %52,63 %  
na nástěnce6140,13 %40,13 %  
nečtu63,95 %3,95 %  
jinde53,29 %3,29 %  

Graf

7. Je pro vás jídelníček snadno dostupný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13790,13 %90,13 %  
ne95,92 %5,92 %  
nevím63,95 %3,95 %  

Graf

8. Nabízí vaše jídelna možnosti výběru jídla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, vaří pouze 1 jídlo7146,71 %46,71 %  
ano, vaří 2 různá jídla6341,45 %41,45 %  
ano, vaří více než 2 různá jídla149,21 %9,21 %  
nevím31,97 %1,97 %  
ano, jedno jídlo je bezlepkové10,66 %0,66 %  

Graf

9. Využíváte možnost výběru jídla ve vaší jídelně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, naše jídelna vaří pouze 1 jídlo7146,71 %46,71 %  
ano, pravidelně6039,47 %39,47 %  
ano, když si zrovna vzpomenu1610,53 %10,53 %  
ne, nevím jak53,29 %3,29 %  

Graf

10. Uvítali byste možnost podílet se na tvorbě jídelníčku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, jídelníček mi vyhovuje6140,13 %40,13 %  
ano, měl bych pár nápadů4428,95 %28,95 %  
ano, moje dítě spoustu nabízených jídel nejí3825 %25 %  
nevím53,29 %3,29 %  
ne, nezajímá mě nebo nemám čas42,63 %2,63 %  

Graf

11. Nabízí vaše jídelna možnost stravování dětem s nějakým dietním omezením (bezlepková atd.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5838,16 %38,16 %  
nevím5334,87 %34,87 %  
ano4126,97 %26,97 %  

Graf

12. Pokud byste měli zhodnotit jídelnu vašeho dítěte jako celek, jste spokojeni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano8354,61 %54,61 %  
ano3523,03 %23,03 %  
spíše ne1912,5 %12,5 %  
ne95,92 %5,92 %  
nevím63,95 %3,95 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Nabízí vaše jídelna možnosti výběru jídla?

  • odpověď ne, vaří pouze 1 jídlo:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, naše jídelna vaří pouze 1 jídlo na otázku 9. Využíváte možnost výběru jídla ve vaší jídelně?

9. Využíváte možnost výběru jídla ve vaší jídelně?

  • odpověď ne, naše jídelna vaří pouze 1 jídlo:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, vaří pouze 1 jídlo na otázku 8. Nabízí vaše jídelna možnosti výběru jídla?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž nebo žena?

2. Určete váš věk:

3. Máte děti navštěvující školní jídelnu (týká se i mateřských škol) ?

4. Sledujete jídelníček školní jídelny vašeho dítěte?

5. Jídelníček si přečtete, protože:

6. Kde jídelníček čtete?

7. Je pro vás jídelníček snadno dostupný?

8. Nabízí vaše jídelna možnosti výběru jídla?

9. Využíváte možnost výběru jídla ve vaší jídelně?

10. Uvítali byste možnost podílet se na tvorbě jídelníčku?

11. Nabízí vaše jídelna možnost stravování dětem s nějakým dietním omezením (bezlepková atd.)?

12. Pokud byste měli zhodnotit jídelnu vašeho dítěte jako celek, jste spokojeni?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž nebo žena?

2. Určete váš věk:

3. Máte děti navštěvující školní jídelnu (týká se i mateřských škol) ?

4. Sledujete jídelníček školní jídelny vašeho dítěte?

5. Jídelníček si přečtete, protože:

6. Kde jídelníček čtete?

7. Je pro vás jídelníček snadno dostupný?

8. Nabízí vaše jídelna možnosti výběru jídla?

9. Využíváte možnost výběru jídla ve vaší jídelně?

10. Uvítali byste možnost podílet se na tvorbě jídelníčku?

11. Nabízí vaše jídelna možnost stravování dětem s nějakým dietním omezením (bezlepková atd.)?

12. Pokud byste měli zhodnotit jídelnu vašeho dítěte jako celek, jste spokojeni?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vlachová, L.Stravování ve školních jídelnách (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://43341.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.