Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Gabriela Machýčková
Šetření:12. 11. 2014 - 14. 11. 2014
Počet respondentů:60
Počet otázek (max/průměr):8 / 6.05
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou bakalářského studia na ČVUT MÚVS. Ráda bych Vás požádala o vyplnění krátkého anonymního dotazníku na téma vzdělávání zaměstnanců, který je součastí mé seminární práce. Děkuji za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Zúčastnili jste se někdy v rámci zaměstnání nějakého vzdělávacího programu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3965 %65 %  
Ne2135 %35 %  

Graf

2. Byl pro Vás tento program užitečný a přínosný?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše souhlasím2051,28 %33,33 %  
Souhlasím1846,15 %30 %  
Nevím12,56 %1,67 %  

Graf

3. Chtěly byste se zúčastnit nějakého vzdělávacího programu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4981,67 %81,67 %  
Ne58,33 %8,33 %  
ANo, pokud bych si mohla program sama vybrat.11,67 %1,67 %  
záleží jakého11,67 %1,67 %  
podle zaměření - musí být užitečný11,67 %1,67 %  
záleží na odborném tématu11,67 %1,67 %  
Dle tématu11,67 %1,67 %  
Ano, ale v jiném zaměstnání. S nynějším nejsem spokojená.11,67 %1,67 %  

Graf

4. Raději byste se vzdělával/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V pracovní době4371,67 %71,67 %  
Je mi to jedno1525 %25 %  
Mimo pracovní dobu23,33 %3,33 %  

Graf

5. Jste v současné době zaměstnaný/á?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2460 %40 %  
Ne1640 %26,67 %  

Graf

6. Jaká je Vaše současná pracovní pozice?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zdravotní sestra36,82 %5 %  
učitel24,55 %3,33 %  
vedoucí24,55 %3,33 %  
prodavačka12,27 %1,67 %  
rozpočtář12,27 %1,67 %  
lektor/vedoucí oddělení12,27 %1,67 %  
skladník12,27 %1,67 %  
chůva12,27 %1,67 %  
zubní lékařka12,27 %1,67 %  
zemědělský mechanizátor12,27 %1,67 %  
ostatní odpovědi zahradnice
žádná
lékařka
soukromý lékař
automechanik
učitelka
zdravotní sestra na mateřské dovolené.
střední management
student
nezamestnan
mechanik
zaměstnanec, oční lékař
vedoucí lékař
OSVČ pracující samostatně nebo na dohodu
Controller
dělnice
IT
OSVČ
projektant
Software tester
dobrá
recepční
asistentka v auditorské firmě
Asistentka jednatele
referentka
poradce
referent prodeje
lékař
asistentka účetnictví
zaměstnanec - asistent
3068,18 %50 % 

Graf

7. Váš věk.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 - 252135 %35 %  
26 - 351626,67 %26,67 %  
36 - 451525 %25 %  
46 - 55610 %10 %  
56 a více23,33 %3,33 %  

Graf

8. Vaše pohlaví.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Zúčastnili jste se někdy v rámci zaměstnání nějakého vzdělávacího programu?

  • odpověď Ano:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Souhlasím na otázku 2. Byl pro Vás tento program užitečný a přínosný?
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše souhlasím na otázku 2. Byl pro Vás tento program užitečný a přínosný?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zúčastnili jste se někdy v rámci zaměstnání nějakého vzdělávacího programu?

2. Byl pro Vás tento program užitečný a přínosný?

3. Chtěly byste se zúčastnit nějakého vzdělávacího programu?

4. Raději byste se vzdělával/a?

5. Jste v současné době zaměstnaný/á?

7. Váš věk.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zúčastnili jste se někdy v rámci zaměstnání nějakého vzdělávacího programu?

2. Byl pro Vás tento program užitečný a přínosný?

3. Chtěly byste se zúčastnit nějakého vzdělávacího programu?

4. Raději byste se vzdělával/a?

5. Jste v současné době zaměstnaný/á?

7. Váš věk.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Machýčková, G.Vzdělávání zaměstnanců (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://43386.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.