Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Problematika domácího násilí

Problematika domácího násilí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Hřibová
Šetření:11. 12. 2014 - 23. 12. 2014
Počet respondentů:108
Počet otázek (max/průměr):20 / 17.94
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente/ Vážená respondentko,

Jmenuji se Petra Hřibová a jsem studentkou Veřejně správní akademie - VOŠ, s.r.o. a sepisuji absolventskou práci na téma Problematika domácího násilí. Ráda bych vás poprosila o vyplnění mého dotazníku. Je pro všechny věkové kategorie. Dotazník Vám zabere přibližně 5 – 10 minut.

Tímto bych Vám chtěla také poděkovat za Váš volný čas strávený vyplněním dotazníku.

Děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7569,44 %69,44 %  
muž3330,56 %30,56 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 - 25 let7064,81 %64,81 %  
26 - 35 let2422,22 %22,22 %  
36 - 45 let98,33 %8,33 %  
46 - 55 let32,78 %2,78 %  
56 a více let10,93 %0,93 %  
méně jak 15 let10,93 %0,93 %  

Graf

3. Máte představu o tom, co pojem domácí násilí představuje?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10698,15 %98,15 %  
nevím21,85 %1,85 %  

Graf

4. Odkud jste se o domácím násilí dozvěděl/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
televize8982,41 %82,41 %  
internet8881,48 %81,48 %  
tisk5147,22 %47,22 %  
škola4743,52 %43,52 %  
knihy3431,48 %31,48 %  
přátelé3229,63 %29,63 %  
rodina3128,7 %28,7 %  
rádio1110,19 %10,19 %  

Graf

5. Věnuje se podle Vás problematice domácího násilí u nás dostatečná pozornost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne5752,78 %52,78 %  
ne1816,67 %16,67 %  
spíše ano1715,74 %15,74 %  
nevím98,33 %8,33 %  
ano76,48 %6,48 %  

Graf

6. Myslíte si, že domácí násilí je pouze soukromým problémem a jeho aktéři by si ho měli řešit sami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7367,59 %67,59 %  
spíše ne2825,93 %25,93 %  
spíše ano43,7 %3,7 %  
nevím21,85 %1,85 %  
ano10,93 %0,93 %  

Graf

7. Jakou formu domácího násilí považujete v ČR za nejčastější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psychické násilí (ponižování, slovní týrání, zesměšňování, apod.)10092,59 %92,59 %  
fyzické násilí (fackování, strkání, házení předmětů, apod.)8175 %75 %  
sociální násilí (pomlouvání a zákaz vídání se s rodinou či s přáteli, zákaz přístupu k informacím, apod.)3936,11 %36,11 %  
sexuální násilí (všechny intimnosti, které jsou vyžadovány proti vůli oběti)3431,48 %31,48 %  
ekonomické násilí (omezení přístupu k finančním prostředkům)3027,78 %27,78 %  

Graf

8. Jaké jsou podle Vás příčiny domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
alkohol, drogy9083,33 %83,33 %  
agrese7670,37 %70,37 %  
žárlivost7468,52 %68,52 %  
nízké sebevědomí6560,19 %60,19 %  
špatná finanční situace5046,3 %46,3 %  
neshody v rodině3431,48 %31,48 %  
nevzdělanost2018,52 %18,52 %  
nemám představu10,93 %0,93 %  
psychické poruchy nebo onemocnění, psychopatie10,93 %0,93 %  
od vseho neco10,93 %0,93 %  
Špatná výchova dnešní mládeže10,93 %0,93 %  
agresor si není jist svou identitou10,93 %0,93 %  
Psychicky stav, povaha... 10,93 %0,93 %  
psychika nekterých žen10,93 %0,93 %  
derivanti10,93 %0,93 %  
touha ovládat jinou osobu10,93 %0,93 %  
Potřeba někoho kontrolovat10,93 %0,93 %  
špatná výchova:), příležitost (nadřazenost/podřízenost ve vztazích)10,93 %0,93 %  
Výchova/geny10,93 %0,93 %  
psychické poruchy10,93 %0,93 %  
spouštěčem domácího násilí může být cokoliv, někdy i banální záležitost, spíše záleží na typu osobnosti, jak je schopna vyrovnávat se s náročnějšími situacemi. Řekla bych, že výraznou váhu zde má výchova v rodině.10,93 %0,93 %  

Graf

9. Kdo je podle Vás nejčastější obětí domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9991,67 %91,67 %  
dítě6862,96 %62,96 %  
senior3633,33 %33,33 %  
mentálně postižená osoba1715,74 %15,74 %  
muž1614,81 %14,81 %  

Graf

10. Myslíte si, že lze snadno rozeznat pachatele domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, násilnou osobu může být kdokoli10698,15 %98,15 %  
Ano, násilnou osobu nemůže být člověk, který se chová mile a je symptický21,85 %1,85 %  

Graf

11. Zařadil/a byste do médií více programů zabývajících se problematikou domácího násilí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6963,89 %63,89 %  
nevím2825,93 %25,93 %  
ne1110,19 %10,19 %  

Graf

12. Domníváte se, že výchova v dětství má vliv na to, zda se jedinec stane násilnou osobou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9587,96 %87,96 %  
nevím109,26 %9,26 %  
ne32,78 %2,78 %  

Graf

13. Myslíte si, že dítě má být informováno o problematice domácího násilí již v útlém věku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, od 1. stupně základní školy5046,3 %46,3 %  
ano, od 2. stupně základní školy2422,22 %22,22 %  
ano, již v mateřské školce1816,67 %16,67 %  
ne, rodiče by si své děti měli informovat sami1211,11 %11,11 %  
nevím43,7 %3,7 %  

Graf

14. Setkal/a jste se v okolí či rodině s domácím násilím?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6459,26 %59,26 %  
ne4440,74 %40,74 %  

Graf

15. Byl/a jste sama obětí domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7569,44 %69,44 %  
ano2624,07 %24,07 %  
možná, nejsem si vědom/á zda se o domácí násilí jednalo76,48 %6,48 %  

Graf

16. Pokud jste v otázce č. 15 odpověděl/a ano, o jaký druh domácího násilí se jednalo?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psychické násilí (ponižovní, slovní týrání, zesměšňování, apod.)2875,68 %25,93 %  
fyzické násilí (fackování, strkání, házení předmětů, apod.)2464,86 %22,22 %  
sociální násilí (pomlouvání a zákaz vídání se s rodinou či s přáteli, zákaz přístupu k informacím, apod.)1232,43 %11,11 %  
sexuální násilí (všechny intimnosti, které jsou vyžadovány proti vůli oběti)821,62 %7,41 %  
ekonomické násilí (omezení přístupu k finančním prostředkům)410,81 %3,7 %  

Graf

17. Pokud jste odpověděl/a v otázce č. 15 ano, musel/a jste po napadení vyhledat lékařskou pomoc

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3078,95 %27,78 %  
ano821,05 %7,41 %  

Graf

18. Jakým způsobem by se podle Vás měla zachovat oběť domácího násilí při prvním fyzickém napadení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odejít od násilníka4037,04 %37,04 %  
vyhledat odbornou radu2725 %25 %  
vyhledat policii a incident nahlásit2422,22 %22,22 %  
svěřit se osobě blízké1211,11 %11,11 %  
odejít od násilníka na určitou dobu32,78 %2,78 %  
přejít to a dál neřešit21,85 %1,85 %  

Graf

19. Znáte některé organizace či sdružení zabývající se problematikou domácího násilí a ochranou osob před domácím násilím?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7569,44 %69,44 %  
ano3330,56 %30,56 %  

Graf

20. Pokud jste odpověděl/a v otázce č. 19 ano, vyjmenujte organizace a sdružení, které znáte.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Acorus, BKB, intervenční centra, ProFem

Acorus, o.s. Rosa, Bílý kruh bezpečí

Bily kruh bezpeci

bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí, intervenční centra, krizová centra ap.

Bílý kruh bezpečí, Linka důvěry

Bílý kruh bezpečí, Linka důvěry

Bílý kruh bezpečí, ProFem, ROSA, některé projekty Diakonie, Charity a ADRY

Bílý kruh bezpečí, ROSA, DONA, Linka důvěry, Linka bezpečí

člověk v téísni

Charita, klokanek, azylové domy

Kruh

kruh bezpečí

Linka bezpečí

linka bezpečí

NESEHNUTÍ, Bílý kruh, Rosa

Policie Chybí řešení násilí ze strany žen na mužích!!!!!

Policie

policie české komory,azylové doma pro týrané ženy,bílý kruh bezpečí

Rosa

rosa, bílý kruh

Rosa, Bkb

Rosa, Život90, Člověk v tísni, ProFem

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Odkud jste se o domácím násilí dozvěděl/a?

 • odpověď tisk:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi rádio na otázku 4. Odkud jste se o domácím násilí dozvěděl/a?

5. Věnuje se podle Vás problematice domácího násilí u nás dostatečná pozornost?

 • odpověď spíše ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi svěřit se osobě blízké na otázku 18. Jakým způsobem by se podle Vás měla zachovat oběť domácího násilí při prvním fyzickém napadení?

14. Setkal/a jste se v okolí či rodině s domácím násilím?

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzické násilí (fackování, strkání, házení předmětů, apod.) na otázku 16. Pokud jste v otázce č. 15 odpověděl/a ano, o jaký druh domácího násilí se jednalo?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi psychické násilí (ponižovní, slovní týrání, zesměšňování, apod.) na otázku 16. Pokud jste v otázce č. 15 odpověděl/a ano, o jaký druh domácího násilí se jednalo?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Byl/a jste sama obětí domácího násilí?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi sociální násilí (pomlouvání a zákaz vídání se s rodinou či s přáteli, zákaz přístupu k informacím, apod.) na otázku 16. Pokud jste v otázce č. 15 odpověděl/a ano, o jaký druh domácího násilí se jednalo?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 17. Pokud jste odpověděl/a v otázce č. 15 ano, musel/a jste po napadení vyhledat lékařskou pomoc

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Máte představu o tom, co pojem domácí násilí představuje?

4. Odkud jste se o domácím násilí dozvěděl/a?

5. Věnuje se podle Vás problematice domácího násilí u nás dostatečná pozornost?

6. Myslíte si, že domácí násilí je pouze soukromým problémem a jeho aktéři by si ho měli řešit sami?

7. Jakou formu domácího násilí považujete v ČR za nejčastější?

8. Jaké jsou podle Vás příčiny domácího násilí?

9. Kdo je podle Vás nejčastější obětí domácího násilí?

10. Myslíte si, že lze snadno rozeznat pachatele domácího násilí?

11. Zařadil/a byste do médií více programů zabývajících se problematikou domácího násilí?

12. Domníváte se, že výchova v dětství má vliv na to, zda se jedinec stane násilnou osobou?

13. Myslíte si, že dítě má být informováno o problematice domácího násilí již v útlém věku?

14. Setkal/a jste se v okolí či rodině s domácím násilím?

15. Byl/a jste sama obětí domácího násilí?

16. Pokud jste v otázce č. 15 odpověděl/a ano, o jaký druh domácího násilí se jednalo?

17. Pokud jste odpověděl/a v otázce č. 15 ano, musel/a jste po napadení vyhledat lékařskou pomoc

18. Jakým způsobem by se podle Vás měla zachovat oběť domácího násilí při prvním fyzickém napadení?

19. Znáte některé organizace či sdružení zabývající se problematikou domácího násilí a ochranou osob před domácím násilím?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Máte představu o tom, co pojem domácí násilí představuje?

4. Odkud jste se o domácím násilí dozvěděl/a?

5. Věnuje se podle Vás problematice domácího násilí u nás dostatečná pozornost?

6. Myslíte si, že domácí násilí je pouze soukromým problémem a jeho aktéři by si ho měli řešit sami?

7. Jakou formu domácího násilí považujete v ČR za nejčastější?

8. Jaké jsou podle Vás příčiny domácího násilí?

9. Kdo je podle Vás nejčastější obětí domácího násilí?

10. Myslíte si, že lze snadno rozeznat pachatele domácího násilí?

11. Zařadil/a byste do médií více programů zabývajících se problematikou domácího násilí?

12. Domníváte se, že výchova v dětství má vliv na to, zda se jedinec stane násilnou osobou?

13. Myslíte si, že dítě má být informováno o problematice domácího násilí již v útlém věku?

14. Setkal/a jste se v okolí či rodině s domácím násilím?

15. Byl/a jste sama obětí domácího násilí?

16. Pokud jste v otázce č. 15 odpověděl/a ano, o jaký druh domácího násilí se jednalo?

17. Pokud jste odpověděl/a v otázce č. 15 ano, musel/a jste po napadení vyhledat lékařskou pomoc

18. Jakým způsobem by se podle Vás měla zachovat oběť domácího násilí při prvním fyzickém napadení?

19. Znáte některé organizace či sdružení zabývající se problematikou domácího násilí a ochranou osob před domácím násilím?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hřibová, P.Problematika domácího násilí (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://44274.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.