Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nákup zboží přes Internet

Nákup zboží přes Internet

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eliška Zárybnická
Šetření:28. 12. 2014 - 02. 01. 2015
Počet respondentů:78
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:88,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

     jsem studentkou Evangelické akademie v Praze, kde studuji obor sociální práce. V rámci studia posledního ročníku musím do předmětu sociologie zpracovat dotazníkové šetření.

 

     Žádám Vás o vyplnění krátkého dotazníku. Ubezpečeji Vás, že výsledky šetření jsou zcela anonymní a budou využity jen pro účely mé zápočtové práce.

 

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4557,69 %57,69 %  
Muž3342,31 %42,31 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 až 49 let3443,59 %43,59 %  
20 až 25 let3342,31 %42,31 %  
do 19 let78,97 %8,97 %  
50 a více45,13 %5,13 %  

Graf

3. Nakupoval/a jste někdy zboží prostřednictvím Internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7798,72 %98,72 %  
Ne11,28 %1,28 %  

Graf

4. Jaký způsob při nákupu zboží upřednostňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zboží si na Internetu prohlédnu i zakoupím5367,95 %67,95 %  
Zboží si na Internetu prohlédnu, ale zakoupím ho v kamenné prodejně2025,64 %25,64 %  
Zboží vybírám i kupuji výhradně v kamenné prodejně56,41 %6,41 %  

Graf

5. Jaký způsob platby zboží zakoupeného přes internet upřednostňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Platba při převzetí zboží.4658,97 %58,97 %  
Platba předem.3038,46 %38,46 %  
Zboží přes internet nekupuji.22,56 %2,56 %  

Graf

6. Jaký způsob úhrady platby při převzetí zboží upřednostňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Platbu hotově.4355,13 %55,13 %  
Platbu kartou.2835,9 %35,9 %  
Neplatím při převzetí/nenakupuji přes internet.78,97 %8,97 %  

Graf

7. Z jakého důvodu upřednostňujete úhradu platby hotově při převzetí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bezpečnost. (podvod, zneužití dat)4456,41 %56,41 %  
Neupřednostňuji tento způsob/nenakupuji přes internet.2430,77 %30,77 %  
Jsem tak zvyklý/á.1012,82 %12,82 %  

Graf

8. Máte zkušenost s reklamací zboží zakoupeného přes internet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.3950 %50 %  
Ano.3950 %50 %  

Graf

9. Jaká byla Vaše zkušenost s reklamací zboží zakoupeného přes internet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pozitivní.3848,72 %48,72 %  
Nemám zkušenost.3646,15 %46,15 %  
Negativní.45,13 %5,13 %  

Graf

10. Jaký důvod byl Vaší negativní zkušenosti s reklamací zakoupeného zboží přes internet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám negativní zkušenost s reklamací zboží zakoupeného přes internet.7089,74 %89,74 %  
Vyřízení reklamace bylo komplikované a zdlouhavé.56,41 %6,41 %  
Reklamace nebyla uznána.33,85 %3,85 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Jaký způsob úhrady platby při převzetí zboží upřednostňujete?

 • odpověď Platbu hotově.:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem tak zvyklý/á. na otázku 7. Z jakého důvodu upřednostňujete úhradu platby hotově při převzetí?

8. Máte zkušenost s reklamací zboží zakoupeného přes internet?

 • odpověď Ano.:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pozitivní. na otázku 9. Jaká byla Vaše zkušenost s reklamací zboží zakoupeného přes internet?
 • odpověď Ne.:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám zkušenost. na otázku 9. Jaká byla Vaše zkušenost s reklamací zboží zakoupeného přes internet?

9. Jaká byla Vaše zkušenost s reklamací zboží zakoupeného přes internet?

 • odpověď Nemám zkušenost.:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne. na otázku 8. Máte zkušenost s reklamací zboží zakoupeného přes internet?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Nakupoval/a jste někdy zboží prostřednictvím Internetu?

4. Jaký způsob při nákupu zboží upřednostňujete?

5. Jaký způsob platby zboží zakoupeného přes internet upřednostňujete?

6. Jaký způsob úhrady platby při převzetí zboží upřednostňujete?

7. Z jakého důvodu upřednostňujete úhradu platby hotově při převzetí?

8. Máte zkušenost s reklamací zboží zakoupeného přes internet?

9. Jaká byla Vaše zkušenost s reklamací zboží zakoupeného přes internet?

10. Jaký důvod byl Vaší negativní zkušenosti s reklamací zakoupeného zboží přes internet?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Nakupoval/a jste někdy zboží prostřednictvím Internetu?

4. Jaký způsob při nákupu zboží upřednostňujete?

5. Jaký způsob platby zboží zakoupeného přes internet upřednostňujete?

6. Jaký způsob úhrady platby při převzetí zboží upřednostňujete?

7. Z jakého důvodu upřednostňujete úhradu platby hotově při převzetí?

8. Máte zkušenost s reklamací zboží zakoupeného přes internet?

9. Jaká byla Vaše zkušenost s reklamací zboží zakoupeného přes internet?

10. Jaký důvod byl Vaší negativní zkušenosti s reklamací zakoupeného zboží přes internet?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zárybnická, E.Nákup zboží přes Internet (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://44543.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.