Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Syndrom vyhoření

Syndrom vyhoření

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Hlaváč
Šetření:08. 01. 2015 - 13. 01. 2015
Počet respondentů:64
Počet otázek (max/průměr):26 / 25.94
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:41,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Výskyt, projevy a příčiny syndromu vyhoření v manažerských profesích.

Odpovědi respondentů

1. Baví Vás Vaše profese?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4773,44 %73,44 %  
ne1726,56 %26,56 %  

Graf

2. Jak dlouho vykonáváte tuto profesi/délka praxe?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10710,94 %10,94 %  
369,38 %9,38 %  
557,81 %7,81 %  
657,81 %7,81 %  
2057,81 %7,81 %  
1246,25 %6,25 %  
1346,25 %6,25 %  
246,25 %6,25 %  
1534,69 %4,69 %  
134,69 %4,69 %  
ostatní odpovědi 0.5
4
24
9
17
16
18
25
29
1.0
32
999
7
2.00
1828,13 %28,13 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:9.62
Minimum:1
Maximum:25
Variační rozpětí:24
Rozptyl:44.38
Směrodatná odchylka:6.66
Medián:9.5
Modus:10

Graf

3. Kdybyste se měl/a rozhodnout znovu, zvolil/a byste stejnou profesi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2843,75 %43,75 %  
ne1929,69 %29,69 %  
nevím1726,56 %26,56 %  

Graf

4. Jste se svou prací spokojen/a?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4570,31 %70,31 %  
ne1929,69 %29,69 %  

Graf

5. Uvažoval/a jste nebo uvažujete o změně povolání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4773,44 %73,44 %  
ne1726,56 %26,56 %  

Graf

6. Jaké jsou vztahy ve vašem pracovním kolektivu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý2234,38 %34,38 %  
chvalitebný1929,69 %29,69 %  
výborný1218,75 %18,75 %  
dostatečný69,38 %9,38 %  
nedostatečný57,81 %7,81 %  

Graf

7. Co považujete na povolání vedoucího pracovníka za nejnáročnější, co Vás vyčerpává?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

1)vytváření rozsáhlých prezentací, kde se dost často upřednostńuje estetický vzhled prezentace nad jejím obsahem. 2)Neustále se prodlužuje doba schvalování záměrů a naopak se stále stupńuje tlak na zkracování fáze realizace (konkrétním příkladem je objednání větších akcí, schválení koše trvá průměrně týden, vystavení objednávky 2-6 týdnů) 3)Nerozumím novému trendu s požadavkem na rotaci personálu v THP oblasti po 5 letech. Na příkladu projektu plánování nové lakovny MB (započal cca v 10/2014), kdy první etapa by měla být ukončena v roce 2020 je vidět, že cca po 14 - 18 měsících dochází nyní k výměně vedoucího výroby lakovny a vedoucího plánování lakovny a zhruba tedy v roce 2020 by mělo dojít k další výměně. K tomu si myslím, že i velice schopnému vedoucímu trvá min rok, než se seznámí s problematikou. Považuji tento nastolený trend za kontraproduktivní, smysluplný je dle mého názoru od vyšších postů (tedy min třípísmenkový vedoucí)

administrativa

Byrokracie, plnění nesmysluplných úkolů.

demence tech okolo. Arogance, svinarny tech okolo

Dlouhá pracovní doba

chvíle, kdy nemohu rozvíjet nové projekty

chybějící dlohodobý plán vývoje

intriky na pracovišti

jednání s lidmi, kteří neplní úkoly v termínu

klienti a vztahy na pracovišti

kolektiv

komunikace s debilními podřízenými, kteří nejsou schopni pochopit základní požadavky..nejedná se o mentálně handicapované.

komunikace s lidmi

Komunikace s ostatními odděleními a především jejich nekompetentnost.

Komunikace s podrizenymi

komunikaci s lidmi

kontrola

kontrola podřízených pracovníků

lide

lidé

mít trpělivost se slabšími členy

Mlýnské kolo podřízení/nadřízení, úpadek morálních hodnot.

muset se soustředit, řešit krizové situace

Nadbitečná administrace, časová náročnost nad zákonný rámec. Náročná je práce s některími lidmi a to v podřízeném i nadřízeném vztahu.

nadřízený pracovník- ředitel hypermarketu Globus

Náročné - zpětná vazba a informovanost o splnění zadaných úkolů (jak probíhaly - zda bez problémů či s problémy a to s jakými) a následná analýza a přijmutí optaření pro další akce Vysvětlování priorit a postoje k zadaným úkolům - časté zněmy priorit v rámci firmy a následná organizace změny časových harmonogramů k zákazníkům.

Nečestné jednání kolegů, podrřízených i nadřízených. Zadávání nesplnitelných úkolů. Drby

nejnáročnější je bez pochyb starat se o své zaměstnance

Nejnáročnější je vždy jednání s lidmi a vyhodnocování jejich výsledků. Oproti strojům např. na výrobní lince vykazují více nevynucených chyb.

Nejsem vedoucí pracovník

Nejsem vedoucí pracovník

Nejsem vedouci pracovnik

neschopnost lidí

neschopnost/nevůle ostatních

nevim

občas zbytečná práce, opakující se

odpovědnost

odpovídání na otázky

Papirovani, komunikace s vedením.

Pevná pracovní doba

Podrizeni

Práce s lidmi. Nejvíce vyčerpává spolupráce s lidmi, kteří se za práci pouze schovávají.

Prace s lidmi. Odpovidat na stale stejne otazky.

Pracovní vztahy a klima - udržet ho

psychika

rozdělování odměn podřízeným

řešení krizových situací

Řešení problémů které se cyklicky opakují.

Řešení velkého množství projektů najednou

spolupráce s podřízenými a nadřízenými

Spolupracovat s nekompetentními zaměstnanci.

stát celou pracovní dobu na nohou

stres

to, že podřízení nejsou na vysoke úrovni vědomostí a chodí se pořád ptát na stejné věci

umění delegovat, být spravedlivý, umět motivovat své podřízené

vedení podřízených

velké množství práce

vše

všechno

Vysvětlování vedoucímu obecně známé věci. Otázky na které nelze odpoévědět (proč zrovna teď a pod.)

Zbytečná byrokracie, neustálá pohotovost.

Zodpovědnost

Zodpovědnost práce

zodpovědnost, rozhodování, tlak na výkon

8. Kde hledáte inspiraci k řešení náročných situací?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

až to zvládnu, bude zase na chvíli klid

diskuze

Doma

doma

google

Inspiraci čerpám hlavně ze zkušeností (z již "prožitých" situací)

internet, kolegové

jsem od mala kreativní

Kde se dá. Záleží na situaci.

knihy, internet

Knihy, filmy

Kolegové z oboru

komunikace se zkušenějšími

literaturu

na internetu

na internetu, mezi kolegy

Nadřízený, literatura, vzdělávání

nechávám vše plynout

nevím

nevím

nikde

Nikde.

Od známých

odpočinek

odpočinkem a odměňováním se

Při řízení motorového vozidla.

Při spánku

relaxace

ruzne

sama v sobě

televize, tisk, knihy

U knihy

u nadřízeného

u ostatních známých

u partnera

u své nadřízené, kolegů, popř. v rodině

Úspěch druhých

V Bibli

V historii válek a v životopisech.

v hlavě ;)

V knihách, zkušenostech, od kolegů z jiných firem

v literatuře, u kolegů kteří jsou profesně na vyšší úrovni, sám u sebe ( chtění stále se učit a zdokonalovat)

v logice

v mém nitru

v mezilidských vztazích

v mozku

v okolí

V okolí

v prirode

V přírodě ve společnosti přátel.

V radách zkušenějších kolegů.

v rodině

V sobě, ve svých schopnostech a čistém svědomí, odborná literatura, rada starších.

ve filozofické literatuře a moudrech Buddhy a dalších osvícených bytostí

Ve své hlavě.

Ve vojenské historii. V životopisných knihách.

vlastní zkušennosti

Vsude kolem

vzdělávání

vzorové příklady řešení, praxe

zákon

Ze zkušenosti a praxe.

9. Co Vás v práci motivuje?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

1) Plat 2) Aby při "pohledu" zpět bylo vidět, že zrealizované projekty dobře fungují i v praxi 3) Možnost navrhovat a později realizovat řešení zadaných úkolů

alkohol

baví mě práce, zisk firmy, spokojený zákazník

cile

Dobrý kolektiv, motivující výplata

Dobře vykonaná práce, dobrý pocit z vykonané práce,pochvala od vedoucího, peněžní odohnocení práce.

Finance

finance

finance a jistá nezávislost

Kladná odezva od zaměstnavatele.

Kladné výsledky z předcházejícich projektů a výzva projektů nových.

kolektiv, kolegové

možnost inspirovat, pomáhat

Mzda, pochvala, pracovní úspěchy

nic

Nic.

odměny

odměny

okolí

Osobní uspokojení.

penize

Peníze

peníze

peníze

peníze

peníze

Peníze, ideály, smysl...

Penize, kariérní postup

peníze, pochvala

Penize,pocit dobre odvedene prace,pochvala od autority

plat

Plat

Plat, prestiz

pocit zodpovědnosti

pochvala za dobře splněný úkol, vědomí, že jsem v některých situacích pro kolektiv i nadřízenou nezbytná, dobré vztahy s nejbližšími na pracovišti, finanční ohodnocení

pomoc lidem

potřebnost

Pověst, touha vidět po sobě dobrou práci

Pozitivní odezva

pozitivní výsledky

Práce s lidmi, výchova a vedení druhých, vyditelné výsledky.

Práce sama o sobě.

Práce sama o sobě. Neustálé nalézání nových cest.

prachy

radost z toho, kdyz dokazu, ze jeste nejsem zase tak dementni

Rozmanitost a vysledek

S každým novým technickým zadáním - projektem to baru jako nový impuls. Snažím vyhodnotiti možné problémy a naopak využít zkušenost z předchozího období a eliminovat dřívější chyby. Cílem je co nejlepší průběh splnění zadání od zpracování přes realizaci k zdárnému ukončení.

sama práce

seberealizace, kolegové, zkušenosti

sexy učitel

spokojenost v kolektivu

spokojený klient

Spokojený vedoucí, dobře zvládnuté ukoly.

stálost práce

úspěch

úspěšně vyřešený problém, někteří lidé

uznání ostatních

Uznání, že jsem něco udělal dobře.

vidina lepší budoucnosti

víra ve spravedlnost

výplata

výsledky práce

Výsledky, spokojenost ostatních

že se naučím něco nového

10. Snažíte se nějak rozvíjet své kompetence?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2945,31 %45,31 %  
souhlasím2132,81 %32,81 %  
nevím812,5 %12,5 %  
spíše nesouhlasím57,81 %7,81 %  
nesouhlasím11,56 %1,56 %  

Graf

11. Vytváří Vaše firma příznivé a příjemné prostředí pro své zaměstnance?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2843,75 %43,75 %  
spíše nesouhlasím1625 %25 %  
souhlasím1117,19 %17,19 %  
nevím69,38 %9,38 %  
nesouhlasím34,69 %4,69 %  

Graf

12. Relaxujete pravidelně?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3554,69 %54,69 %  
ano2945,31 %45,31 %  

Graf

13. Jakou formu relaxace volíte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Aktivity s rodinou.

aktivní sport

cvičení, procházka, pes, film, knížka, muzika

četba

četba literatury, sauna, sport, dobré víno s přáteli

četba, sport

četba, sport

čtení, sport, procházky i jen tak nicnedělání....

fyzická práce, ležení na gauči

gaučing

hory

Houbaření, turistika.

Chuze, sauna

jízdu na kole

jóga

jóga, knihy, sklenka vína

kniha

kolo

Kolo.

ležení, odpočinek

Mám dvě varianty relaxu. Klidný - odpočinek doma. Aktivní - hledání pokladů.

Na chalupe

nerelaxuji

nic nedelat

pasivní relaxace

PC hry, běh, kolo

práce na zahradě, výlety, plavání

procházka

procházka se psem

procházka venku, četba, sledování filmu

Přátelé, párty, TV, cestování

Při práci tedy: Cvičení na míči Káva Četnější kratší přestávky

příroda, sport

Rizena meditace,solarim,spanek a vecery s prateli

rodina, fyzická činnost, spánek

Různou, pasivní i aktivní

sauna, masáž, káva s přáteli

Setkávání s přáteli, sport

Sledování filmů, procházky, vylepšování domu

spanek

spánek

Spánek

spánek

spánek

Spánek

spánek a nebo meditace

Spánek, bazén, hry

sport

sport

sport

Sport - jízda na kole, plavání. Velnes

sport nebo odpočinek u televize

Sport, pohyb v přírodě.

Sport, ruční práce, malba obrazu, práce na zahrade

sport, ruční práce, nicnedělání

sport, sledování Tv

sport, videohry

Sport.

Sport. PC. Knihy.

tanec, hudba, meditace

treba jsem si v praci u plotu zatloukl se svolenim vedeni krmitko na ptaky, a v zime jim tam chodim sypat bastiznu.

TV

zahrada

žádnou

14. Kdybyste měl/a víc času, jak byste ho využil/a?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Asi zakupováním různých zážitkových pobytů.

cestovala bych

Cestování

Cestování

cestování

cestování

Cestování

Cestovani

Cestování, rodina

Cestování.

cestováním

cestováním

Cestovanim s prateli

dovolená u moře

ještě hůř než teď

k cetbe knih

K četbě a návštěvě galerií - kulturních památek.

Kdyby bylo více času volného, tak určitě doma s rodinou. Práce neuteče, ale děti rychle odrostou.

ke sportu

kino, výlety

kultura, cestování

kvalitním studiem a zlepšením jazyků

mám dostatek času

Na osobmí koníčky

nic

plavání, kultura, věnovat se psovi

pobyt venku

relax

Relaxací

rodina

Rodina. Sport. Práce na domě.

s přáteli, psaní

s rodinou, dalším profesně zaměřeným studiem

S rodinou.

sebevzdělávání

spánek

spánek

spat

sport

sport

sport

sport

Sport, cestování

sport, relaxace, přátele

sport, spánek

sportem

Studiem

učila bych se španělsky

vice bych se ucil ?

více bych se věnovala sobě - cvičení, vycházky,

více bych sportovala

Více bych trávil čas s rodinou.

více sportu

více sportu, rodina

Více sportu, více cestování

Vrátil bych se ke svým koníčkům.

výlety do přírody, pořízení zvířete

vymýšlení a realizace nových projektů, fotografovní, cestování, přátelé

vzděláním

Vzdelavala bych se

Vzdělávání

vzdělávání

wellness

Zájmy (přírodní vědy)

15. Co děláte, když se cítíte opravdu vyčerpán/a?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

dám si kafe, cigaretu a jdu spát

dám si vanu a pivo

dobiji energii skrz mého psa

Fotografuji v přírodě něbo spím

Fyzicky - spim, psychicky - jedu na kole do přírody, zahraji si volejbal...

jdu do prirody nebo usnu.

jdu na kolo

Jdu si lehnout.

jdu si zacvičit

jdu spát,

jím sladkosti

jím, spím, jdu do přírody

Koukám do akvaria.

ležím, spím

nic

nic

nic

Nic

odpočívám

odpočívám,spím

Odpočívám.

pláču

Pobyt na vzduchu, spánek

podle casu

poslouchám hudbu a relaxuju

pracuji

Pracuji

Příroda

pustím si film

Reknu si vetu:Kdo nemuze,muze jeste dvakrat a zatnu zuby

Relax s rodinou.

relaxuji - sport, četba

Sejdu se s prateli

Snažím se na to nemyslet.

snažím se odpočinout, buď pasivně (jdu si lehnout) nebo při sportu

snažím se přežít

Spím

spím

Spím

spím

spím

spím

spím

spím

spím

spím

spím

spím

spím

Spím

spím

spím

Spím

spím

spím

spím

spím

Spím, sleduji nenáročné filmy/seriály.

spím, válím se

Spím.

Spím.

Spím.

Vypínám a relaxuji.

vypnu

16. Nosíte si práci domů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3859,38 %59,38 %  
ne2640,63 %40,63 %  

Graf

17. Kolik času strávíte prací, kterou si „donesete domů“ (hodiny)?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13148,44 %48,44 %  
21320,31 %20,31 %  
369,38 %9,38 %  
534,69 %4,69 %  
434,69 %4,69 %  
0.123,13 %3,13 %  
0.2511,56 %1,56 %  
0.511,56 %1,56 %  
2.511,56 %1,56 %  
1011,56 %1,56 %  
ostatní odpovědi 0.01
2.00
23,13 %3,13 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.68
Minimum:0.25
Maximum:5
Variační rozpětí:4.75
Rozptyl:1.01
Směrodatná odchylka:1
Medián:1
Modus:1

Graf

18. S kým si můžete otevřeně promluvit o pracovních i mimopracovních problémech?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

1) s manželkou 2) s některými kolegy

babička

fcb

Jak kdy - s manželkou, kolegy - většinou problémy řeším s tím koho se to týče.

Jedině tak s kamarády

jj

Kamarádi, přátelé

kamarádky

Koletové z oboru

manžel

manželka, rodiče

Manželkou.

na skupinové terapii, s přáteli

nechci nikoho obtěžovat, kolegové, kamarádky

někteří spolupracovníci, rodiče, manželka

o pracovních s nadřízenou a s manželem, o nepracovních s kamarádkou, s manželem, s mamkou, o těch vážnějších s psycholožkou

otec

partner

partnerka

Přátelé, kamarádi.

přátelé, rodina

přítelkyně

Přítelkyně

Rodina

rodina

rodina

rodina

S dobrými kamarády a rodinou o věcech mimopracovních. S kolegy o věcech pracovních. Nemluvit znamená vytvářet problémy do budoucna.

s kamarádkou

s kamarádkou

S kolegy na své úrovni a směrem dolu, samozřejmě s manželkou.

s kolegy, kamarády s oboru

s mámou

s manzelem

s manželem

s manželem

s manželem, dcerou, nadřízeným

s manželkou a se známým pracovním právníkem

S manželkou.

s nadrizenym.. Proto mu volam slaaava.

s nikým

S nikym

s nikým

S nikym

s nikým

s nikým

S partnerem a přáteli

s přáteli

s přáteli

S přáteli.

s přítelem

s přítelm

s rodinou

s rodinou

s rodinou

s rodinou a partnerem

s rodinou a přáteli

se zdí

šéf, přátelé, otec

V rámci rodiny a přátel

Zjistila jsem, že každý má svých starostí dost a málokoho zajímají starosti těch ostatních. Navíc lidé kolem mne mají větší starosti než já. Takže jsem spíš "naslouchač".

19. Změnily se Vaše zájmy a způsob trávení volného času v průběhu Vaší praxe?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5382,81 %82,81 %  
ne1117,19 %17,19 %  

Graf

20. Cítil/a jste někdy za dobu své praxe nedoceněna?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5687,5 %87,5 %  
ne812,5 %12,5 %  

Graf

21. 21. Pociťoval/a jste někdy zdravotní potíže spojené s Vaším zaměstnáním (bolesti hlavy, zad, svalů, poruchy spánku, zažívací obtíže…)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5585,94 %85,94 %  
ne914,06 %14,06 %  

Graf

22. Stalo se Vám, že jste se necítil/a dobře mezi svými kolegy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4671,88 %71,88 %  
ne1828,13 %28,13 %  

Graf

23. Jakým způsobem se snažíte předcházet negativním vlivům stresu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

?

1

aktivní odpočinek

Aktivním odpočinkem

ctení knihy

časté přestávky při práci, nenosím si práci domů (i když v dotazníku jsem musela uvést že ano, protože mě to nechtělo pustit dál)

dobré plánování

Filmy, hudba

Flegmatismem

humorem

chodím pravidelně do hospody

ignorace některých jevů v práci, jinak bych nepřežil :-)

Jídlem

jídlem

Klidné řešení negativních situací, udržování duševní pohody a dobré nálady.

koukat na svět pozitivně

mam mnohanasobne skoleni proti stresu vzdy poradane v zahranici. Toto se nechlubim, jenom chci rici, ze to neni odpoved na jednu radku ale na vice az mnoho knih !

Meditace, sport, procházky v prirode

Meditaci a uvolnenim ve volnem case

myslet na pozitivní věci

Myslet na práci pouze na pracovišti

neberu si nic osobně

neberu si to osobně

Nekomunikovat pracovní problémy v rodině. Sportovní aktivity.

nemám na to čas

Nevyhledávat stresové situace. Vždy je nějaká cesta řešení.

nijak

nijak

Nijak cíleně.

odpočinkem

pobytem v přírodě a eliminací stresorů z řad přátel

pohybem a relaxací

pozitivnim myslenim

pravidelností plnění úkolů

Pravidelným režimem dne. Tj. stravování, pitný režim, rozvržení pracovního dne, odpolední či večerní akce a odpočinek.

procházkami

relax

Relax

relax

relax + svůj svět

relaxace

relaxací

relaxací

Relaxací.

relaxuji

rexalovat, naučit se říkat ne, neposuzovat a nevytvářet si domněnky

Setkani s prateli

snažím se nepřipouštět si tolik chyby

Snažím se nevztahovat vše ke své osobě, ale většinou neúspěšně.

snažím se oddělovat práci a soukromý život, nenosit si práci domů, relaxovat od práce děláním věcí, které s prací nijak nesouvisí

spánkem

sport

sport

Sportem a PC hrami.

TIme management

timemanagement

včasné řešení problémů spolupráce se spolehlivými lidmi

ve volném čase sportovat, popř. turistika a výlety s rodinou

vědomé hlídání poměru volný čas- práce

více mužů mezi pedagogy

více odpočívat, lépe plánovat, konat a ne si jen stěžovat

vše si plánuji tak, abych stíhala a nemusela se stresovat :-)

vyšší hladinou alkoholu v krvi

Žádný recept na tohle nemám.

24. Jak přistupuje k prevenci pracovního stresu či syndromu vyhoření Vaše s/oddělení)?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

- ve volném čase sportovat, popř. trávit volný čas s rodinou (bohužel je volného času málo) - komunikace s kolegy uvnitř oddělení

?

2

Aktivně

alkoholem

alkoholem

asi nijak

hovory se zaměstnanci, kolektivní povídání

humor

humorem

ignoruje to

kladně

legrace

mám dojem že nijak

máme pravidelní supervize, možnost práce doma

měním systém práce

Mimopracovní setkání

napriklad poradame pravidelne kachnobrani nebo husobrani. atp.

Neberu si praci domu a po opusteni oddeleni se nezaobiram praci

nemám představu

nepřistupuje k prevenci

Nerozumím

netuším

nevím

nevím

Nijak

nijak

nijak

nijak

nijak

nijak

nijak

Nijak

Nijak

nijak

Nijak

nijak

nijak

nijak

nijak

NIJAK

nijak

nijak

Nijak.

Nijak.

Nijak.

Nijak.

odlehčenost, diskuse, ukázání zájmu o lidi, shovívavost, ale pravidla

podílí se na něm a ještě tvrdí, že stres vede k větším výkonům

přesná pracovní doba 8 hodin

řeším problémy, jak příjdou

Snahou o inovaci pracovních postupů, změnou vedoucích, oceněním zamestnancu

snaží se předcházet

Spánkem

společné aktivity

Sport, relax

srandičkami, nebrat se moc vážně

Špatně, oddělení je původce stresu a zapříčiňije syndrom vyhoření svým rize materialistickým a bezohledným přístupem k lidem, kteří vykonávají práci a tvoří hodnotu. Vytratila se lidskost

tolik si to nebrat, sport

Vůbec, nikoho z nadřízených to nezajímá. (zaměstnant, vysát, vyhodit...)

Vzájemné předávání úkolů a přenášení zodpovědností. Dlouhodobé monotónní úkoly mohou vytvářet problémy.

zatím nijak

Žádný ....

25. Zúčastnil/a jste se někdy semináře či přednášky s podobnou tematikou? (Kdy? Kde)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4671,88 %71,88 %  
ano1828,13 %28,13 %  

Graf

26. Pokud byste se cítil/a ohrožen/a nadměrným pracovním stresem (syndromem vyhoření), kde byste hledal/a pomoc?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

3

ano, odborný lékař

Asi bych se snažila změnit zaměstnání pokud by byly vyhlídky takové, že se to nezlepší.

asi u psychologa

Dal bych výpověď ...

Dobrá otázka .....

doma

dovolená

koučing, v sobě

lékař, psycholog

na dně sklenky s whiskey

Na úřadu práce.

nehledám pomoc

nejdrive u sebe, pak u nadrizenych, pak i v ramci rodiny, pak znovu u sebe a nakonec u psychologa.

nevim

nevím

Nevím

Nevim

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím, nikde, snažím se "tomu" vyhnout, změnil bych pozici, připadne zaměstnavatele.

Nikde

odešel bych z Globusu a asi odejdu

Prakticky lekar

pravděpodobně u odborníka

psycholog

psycholog

psychologa

rodina

sama v sobě

U lékaře

u lékaře

U nadřízeného

u nadřízeného

u nadřízeného, supervizora

u profesionálů

u přátel

u psychologa

u psychologa

u psychologa

u psychologa

u psychologa

u psychologa/psychiatra

u psycholožky

u rodiny

U rodiny

U rodiny.

u sebe

u sebe

v práci

v Bohnicích

V inzerátech

V jiném zaměstnání, když mě toto zaměstnání nenaplňuje a nevidím v něm smysl. Kde není motivace není chtění. Peníze již nejsou prioritou. Při depresích asi u rodiny.

V rodině (lékaři)

V rodině a církvi

v rodine a u lekare

v sobě

vrodině

změna pracovních návyků, okamžitě

změna zaměstnání

Změnil bych pracovní pozici.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Jste se svou prací spokojen/a?

  • odpověď ne:
    • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 1. Baví Vás Vaše profese?

16. Nosíte si práci domů?

  • odpověď ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 2 - 5 > na otázku 17. Kolik času strávíte prací, kterou si „donesete domů“ (hodiny)?

17. Kolik času strávíte prací, kterou si „donesete domů“ (hodiny)?

  • odpověď < 0.01 - 1 >:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 15 - 25 > na otázku 2. Jak dlouho vykonáváte tuto profesi/délka praxe?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Baví Vás Vaše profese?

2. Jak dlouho vykonáváte tuto profesi/délka praxe?

3. Kdybyste se měl/a rozhodnout znovu, zvolil/a byste stejnou profesi?

4. Jste se svou prací spokojen/a?

5. Uvažoval/a jste nebo uvažujete o změně povolání?

6. Jaké jsou vztahy ve vašem pracovním kolektivu?

10. Snažíte se nějak rozvíjet své kompetence?

11. Vytváří Vaše firma příznivé a příjemné prostředí pro své zaměstnance?

12. Relaxujete pravidelně?

15. Co děláte, když se cítíte opravdu vyčerpán/a?

16. Nosíte si práci domů?

17. Kolik času strávíte prací, kterou si „donesete domů“ (hodiny)?

19. Změnily se Vaše zájmy a způsob trávení volného času v průběhu Vaší praxe?

20. Cítil/a jste někdy za dobu své praxe nedoceněna?

21. 21. Pociťoval/a jste někdy zdravotní potíže spojené s Vaším zaměstnáním (bolesti hlavy, zad, svalů, poruchy spánku, zažívací obtíže…)?

22. Stalo se Vám, že jste se necítil/a dobře mezi svými kolegy?

24. Jak přistupuje k prevenci pracovního stresu či syndromu vyhoření Vaše s/oddělení)?

25. Zúčastnil/a jste se někdy semináře či přednášky s podobnou tematikou? (Kdy? Kde)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Baví Vás Vaše profese?

2. Jak dlouho vykonáváte tuto profesi/délka praxe?

3. Kdybyste se měl/a rozhodnout znovu, zvolil/a byste stejnou profesi?

4. Jste se svou prací spokojen/a?

5. Uvažoval/a jste nebo uvažujete o změně povolání?

6. Jaké jsou vztahy ve vašem pracovním kolektivu?

10. Snažíte se nějak rozvíjet své kompetence?

11. Vytváří Vaše firma příznivé a příjemné prostředí pro své zaměstnance?

12. Relaxujete pravidelně?

15. Co děláte, když se cítíte opravdu vyčerpán/a?

16. Nosíte si práci domů?

17. Kolik času strávíte prací, kterou si „donesete domů“ (hodiny)?

19. Změnily se Vaše zájmy a způsob trávení volného času v průběhu Vaší praxe?

20. Cítil/a jste někdy za dobu své praxe nedoceněna?

21. 21. Pociťoval/a jste někdy zdravotní potíže spojené s Vaším zaměstnáním (bolesti hlavy, zad, svalů, poruchy spánku, zažívací obtíže…)?

22. Stalo se Vám, že jste se necítil/a dobře mezi svými kolegy?

24. Jak přistupuje k prevenci pracovního stresu či syndromu vyhoření Vaše s/oddělení)?

25. Zúčastnil/a jste se někdy semináře či přednášky s podobnou tematikou? (Kdy? Kde)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hlaváč, M.Syndrom vyhoření (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://44750.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.