Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Trest domácího vězení

Trest domácího vězení

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nikola Pěchotová
Šetření:11. 01. 2015 - 31. 01. 2015
Počet respondentů:54
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.81
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3768,52 %68,52 %  
Muž1731,48 %31,48 %  

Graf

2. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 – 40 let3259,26 %59,26 %  
Do 20ti let1629,63 %29,63 %  
41 – 60 let611,11 %11,11 %  

Graf

3. Znáte pojem „trest domácího vězení“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5296,3 %96,3 %  
Ne23,7 %3,7 %  

Graf

4. V případě, že jste odpověděli ve 3. otázce ANO, zařaďte "trest domácího vězení" do příslušné kategorie trestů:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Alternativní trest3976,47 %72,22 %  
Podmíněný trest odnětí svobody59,8 %9,26 %  
Nepodmíněný trest odnětí svobody59,8 %9,26 %  
Výjimečný trest23,92 %3,7 %  

Graf

5. Víte, jaký orgán kontroluje výkon trestu domácího vězení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Probační a mediační služba2750 %50 %  
Policie ČR1833,33 %33,33 %  
Soud59,26 %9,26 %  
Státní zastupitelství23,7 %3,7 %  
Orgán sociálně-právní ochrany dětí23,7 %3,7 %  

Graf

6. Považujete uložení trestu domácího vězení za dostačující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2953,7 %53,7 %  
Ne2546,3 %46,3 %  

Graf

7. Znáte pojem "elektronický monitoring"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4277,78 %77,78 %  
Ne1222,22 %22,22 %  

Graf

8. V případě, že jste odpověděli v 7. otázce ANO, souhlasíte s jeho zavedením v ČR?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3778,72 %68,52 %  
Ne1021,28 %18,52 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Váš věk

3. Znáte pojem „trest domácího vězení“?

4. V případě, že jste odpověděli ve 3. otázce ANO, zařaďte "trest domácího vězení" do příslušné kategorie trestů:

5. Víte, jaký orgán kontroluje výkon trestu domácího vězení?

6. Považujete uložení trestu domácího vězení za dostačující?

7. Znáte pojem "elektronický monitoring"?

8. V případě, že jste odpověděli v 7. otázce ANO, souhlasíte s jeho zavedením v ČR?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Váš věk

3. Znáte pojem „trest domácího vězení“?

4. V případě, že jste odpověděli ve 3. otázce ANO, zařaďte "trest domácího vězení" do příslušné kategorie trestů:

5. Víte, jaký orgán kontroluje výkon trestu domácího vězení?

6. Považujete uložení trestu domácího vězení za dostačující?

7. Znáte pojem "elektronický monitoring"?

8. V případě, že jste odpověděli v 7. otázce ANO, souhlasíte s jeho zavedením v ČR?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pěchotová, N.Trest domácího vězení (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://44849.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.