Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Šikana na pracovišti

Šikana na pracovišti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Dlouhá
Šetření:13. 01. 2015 - 08. 02. 2015
Počet respondentů:108
Počet otázek (max/průměr):17 / 17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník slouží jako podklad pro průzkum mé bakalářské práce na téma "Šikana na pracovišti".

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8477,78 %77,78 %  
Muž2422,22 %22,22 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 -306762,04 %62,04 %  
41 – 501614,81 %14,81 %  
31 – 401513,89 %13,89 %  
51 – 6087,41 %7,41 %  
61 - 7021,85 %1,85 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské5450 %50 %  
Vysokoškolské3835,19 %35,19 %  
Vyšší odborné1614,81 %14,81 %  

Graf

4. V jakém kraji jste zaměstnáni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha3532,41 %32,41 %  
Ústecký kraj1412,96 %12,96 %  
Středočeský kraj1110,19 %10,19 %  
Moravskoslezský kraj109,26 %9,26 %  
Jihomoravský kraj98,33 %8,33 %  
Zlínský kraj65,56 %5,56 %  
Olomoucký kraj43,7 %3,7 %  
Liberecký kraj43,7 %3,7 %  
Královéhradecký kraj32,78 %2,78 %  
Pardubický kraj32,78 %2,78 %  
Jihočeský kraj32,78 %2,78 %  
Plzeňský kraj21,85 %1,85 %  
Kraj Vysočina21,85 %1,85 %  
Karlovarský kraj21,85 %1,85 %  

Graf

5. Znáte někoho, kdo se setkal s šikanou na pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7973,15 %73,15 %  
Ne2926,85 %26,85 %  

Graf

6. Setkali jste se někdy osobně s šikanou na pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5550,93 %50,93 %  
Ne5349,07 %49,07 %  

Graf

7. Pokud jste se setkali s šikanou na pracovišti, v jaké roli jste byli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesetkal/a jsem se4743,52 %43,52 %  
Byl jsem oběť3936,11 %36,11 %  
Byl jsem svědek1816,67 %16,67 %  
Byl jsem zaměstnavatel21,85 %1,85 %  
Byl jsem násilník21,85 %1,85 %  

Graf

8. Jak jste/by jste šikanu řešili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Řešením situace4945,37 %45,37 %  
Úvahou o odchodu ze zaměstnání2825,93 %25,93 %  
Odchodem ze zaměstnání1917,59 %17,59 %  
Vyhledáním odborné pomoci76,48 %6,48 %  
Neřešením situace54,63 %4,63 %  

Graf

9. Co si myslíte, že bývá nejčastější příčinou šikany?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobnostní charakteristiky pachatele5853,7 %53,7 %  
Špatné nastavení pracovních podmínek2422,22 %22,22 %  
Závist1312,04 %12,04 %  
Osobnostní charakteristiky oběti54,63 %4,63 %  
Konflikt43,7 %3,7 %  
Kariérní růst32,78 %2,78 %  
Nedorozumění10,93 %0,93 %  

Graf

10. Jaký z uvedených druhů šikany je podle Vás nejčastější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bossing – šikana podřízeného nadřízeným5248,15 %48,15 %  
Mobbing – šikana mezi kolegy4541,67 %41,67 %  
Staffing – šikana vedoucího podřízeným87,41 %7,41 %  
Gender šikana – šikana kvůli pohlaví32,78 %2,78 %  

Graf

11. Myslíte si, že jsou ženy šikanované více než muži?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nemyslím5954,63 %54,63 %  
Ano, myslím4945,37 %45,37 %  

Graf

12. Myslíte si, že jsou starší lidé šikanováni více než ostatní věkové skupiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nemyslím6358,33 %58,33 %  
Ano, myslím4541,67 %41,67 %  

Graf

13. Jak myslíte, že je v ČR šikana na pracovišti rozšířená?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyskytuje se8376,85 %76,85 %  
Vyskytuje se velmi1816,67 %16,67 %  
Téměř se nevyskytuje54,63 %4,63 %  
Nevyskytuje se21,85 %1,85 %  

Graf

14. Myslíte si, že je u nás situace šikany na pracovišti dobře řešena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9991,67 %91,67 %  
Ano98,33 %8,33 %  

Graf

15. Myslíte si, že zaměstnavatel nebo vedoucí pracovníci mohou šikaně zamezit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8578,7 %78,7 %  
Ne2321,3 %21,3 %  

Graf

16. Myslíte si, že je veřejnost o problematice šikany u nás dobře informována?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9688,89 %88,89 %  
Ano1211,11 %11,11 %  

Graf

17. Souhlasíte s tím, že mají oběti šikany zastání a dobré podmínky proti šikaně zasáhnout?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8982,41 %82,41 %  
Ano1917,59 %17,59 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Setkali jste se někdy osobně s šikanou na pracovišti?

 • odpověď Ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Byl jsem oběť na otázku 7. Pokud jste se setkali s šikanou na pracovišti, v jaké roli jste byli?
 • odpověď Ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nesetkal/a jsem se na otázku 7. Pokud jste se setkali s šikanou na pracovišti, v jaké roli jste byli?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 5. Znáte někoho, kdo se setkal s šikanou na pracovišti?

12. Myslíte si, že jsou starší lidé šikanováni více než ostatní věkové skupiny?

 • odpověď Ne, nemyslím:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Středočeský kraj na otázku 4. V jakém kraji jste zaměstnáni?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. V jakém kraji jste zaměstnáni?

5. Znáte někoho, kdo se setkal s šikanou na pracovišti?

6. Setkali jste se někdy osobně s šikanou na pracovišti?

7. Pokud jste se setkali s šikanou na pracovišti, v jaké roli jste byli?

8. Jak jste/by jste šikanu řešili?

9. Co si myslíte, že bývá nejčastější příčinou šikany?

10. Jaký z uvedených druhů šikany je podle Vás nejčastější?

11. Myslíte si, že jsou ženy šikanované více než muži?

12. Myslíte si, že jsou starší lidé šikanováni více než ostatní věkové skupiny?

13. Jak myslíte, že je v ČR šikana na pracovišti rozšířená?

14. Myslíte si, že je u nás situace šikany na pracovišti dobře řešena?

15. Myslíte si, že zaměstnavatel nebo vedoucí pracovníci mohou šikaně zamezit?

16. Myslíte si, že je veřejnost o problematice šikany u nás dobře informována?

17. Souhlasíte s tím, že mají oběti šikany zastání a dobré podmínky proti šikaně zasáhnout?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. V jakém kraji jste zaměstnáni?

5. Znáte někoho, kdo se setkal s šikanou na pracovišti?

6. Setkali jste se někdy osobně s šikanou na pracovišti?

7. Pokud jste se setkali s šikanou na pracovišti, v jaké roli jste byli?

8. Jak jste/by jste šikanu řešili?

9. Co si myslíte, že bývá nejčastější příčinou šikany?

10. Jaký z uvedených druhů šikany je podle Vás nejčastější?

11. Myslíte si, že jsou ženy šikanované více než muži?

12. Myslíte si, že jsou starší lidé šikanováni více než ostatní věkové skupiny?

13. Jak myslíte, že je v ČR šikana na pracovišti rozšířená?

14. Myslíte si, že je u nás situace šikany na pracovišti dobře řešena?

15. Myslíte si, že zaměstnavatel nebo vedoucí pracovníci mohou šikaně zamezit?

16. Myslíte si, že je veřejnost o problematice šikany u nás dobře informována?

17. Souhlasíte s tím, že mají oběti šikany zastání a dobré podmínky proti šikaně zasáhnout?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Dlouhá, K.Šikana na pracovišti (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://44929.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.