Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Islám

Islám

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Horáková
Šetření:19. 01. 2015 - 06. 02. 2015
Počet respondentů:241
Počet otázek (max/průměr):18 / 17.23
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, děkuji předem za vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník se týká Islámu, prosím aby jste své odpovědi zvážili a odpovídali pravdivě a přesně :)

Odpovědi respondentů

1. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24249,96 %9,96 %  
22239,54 %9,54 %  
21208,3 %8,3 %  
23177,05 %7,05 %  
25166,64 %6,64 %  
19124,98 %4,98 %  
2093,73 %3,73 %  
1783,32 %3,32 %  
2683,32 %3,32 %  
2762,49 %2,49 %  
ostatní odpovědi 29
35
34
33
18
28
49
45
31
30
43
16
40
42
48
15
32
66
41
38
52
36
50
46
14
44
71
27.9
69
55
56
12
64
39
54
47
51
9840,66 %40,66 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:27.21
Minimum:17
Maximum:50
Variační rozpětí:33
Rozptyl:66.7
Směrodatná odchylka:8.17
Medián:24
Modus:24

Graf

2. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena14560,17 %60,17 %  
muž9639,83 %39,83 %  

Graf

3. kde žijete

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
město19179,25 %79,25 %  
vesnice5020,75 %20,75 %  

Graf

4. Vaše nejvyšší dokončené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SOŠ10543,57 %43,57 %  
9439 %39 %  
ZŠ (dokončené)208,3 %8,3 %  
VOŠ104,15 %4,15 %  
SOU83,32 %3,32 %  
ZŠ (nedokončené)41,66 %1,66 %  

Graf

5. Jste věřící

tím myslím, zda věříte v nějaké zavedené náboženství či nějakou sektu

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16970,12 %70,12 %  
ano5422,41 %22,41 %  
nevím187,47 %7,47 %  

Graf

6. Věříte v Islám

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne23195,85 %95,85 %  
ano52,07 %2,07 %  
nevím52,07 %2,07 %  

Graf

7. Co se vám na víře v Islám zdá správného

pokud nic tak prosím použijte tento symbol -

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

_

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- pomoc chudým

.

.

5x denně protahování si zad ( při modlitbách )

Ani nic správného, ani nic špatného - každé náboženství má něco

Archivace kulturních zvyků

Bratrství

Cesta jako ostatní náboženství, samostatně neškodné.

dává lidem, co ji vyznávají pocit sounáležitosti, poskytuje základní mravní normu

dává věřícím jistotu a řád

dodržování pravidel islámu

dodržování základních zásad slušného chování a ohleduplnosti mezi lidmi, pomoc bližnímu, velká pohostinnost a samozřejmost pomoci slabšímu

islám je normální náboženství, s mnoha pozitivními souvislostmi, například důrazem na pohostinnost a dobročinnost

Jako každá víra - ukazuje morální rád lidem, kteří jej jinak nedokáží nalézt.

jako na jakékoli jiné víře možnost realizovat duchovní potřeby člověka

jasná pravidla

Je to ušlechtilé náboženství

je to víra jako každá jiná

je to, to nejhorší co nás potkalo

Každý člověk potřebuje v něco věřit...at už je to Islám nebo jakékoli jiné náboženství... Někdo věří v sebe.

Každý má právo věřit v co chce

ma spoustu dobrych "prikazani" Neco jako desatero

mě nic, je mi jedno kdo v co věří, ale ať si tu jejich módu netahají k nám

mnohoženství

mnohoženství

Moc toho o této víře nevím.

Muž uctívá těhotenství

na Islámu mi nepřijde nic nesprávného

na rozdíl od křesťanství odmítá násilné obracení na víru

na žádné víře bez rozdílu není nic správného

názory na homosexuály

nehodnotila bych správné/špatné, uznávám tuto víru v Boha jako každou jinou

Nejsem odborník na žádný typ náboženství. Nevybaví se mi žádné pozitivum tohoto náboženství.

nemám dost informací

nemyslím si, že bych byla dostatečně informovaná na to, abych mohla hodnotit

nepotlačuje lidskou přirozenost tak jako křesťanství, vyzývá k pohostinosti

Nevidím na ní nic správného, ale ani nesprávného. Je to součást své kultury, najdou se paralely s křesťanstvím.

nevím

nevím, co konkrétně myslíte "správného", já v Islám nevěřím, ale je každého věc, v co věří, pokud mě s tím neobtěžuje

Nevím, která verze interpretace Šaría je správně interpretovaná - viděla jsem na youtube vysvětlení jakéhosi právníka a to mi připadalo hodně dobré. Jestli je to pravda, tak takto mi to připadá správné.

Nevím, nevyznám se.

Nevím. Nic zvláštního jak na jakékoli jiné víře.

neznám jej, tudíž se nemohu vyjádřit

neznám všechny jejich pravidla a Korán,tudíž to nemohu posoudit

neznám, nevím, co konkrétně je správné, každopádně se jedná o vyznání druhých, budu ho tedy uznávat

nic

Nic

nic

nic

Nic

nic

nic

nic

Nic

nic

Nic

Nic

nic

nic

nic

Nic

Nic

Nic, možná jen almužny jinak vše ostatní je i v jiných náb. a bylo by i bez něj třeba u Ateismu

nic, ne proto, že je to zrovna Islám, ale proto, že to stejně jako ostatní náboženství není pravda

nwm ty vole asi nic

oddanost víře

oddanost víře, rodinné soužití

Podřízenost manželky manželovi

pohostinost

pomoc chudým, opora (v globálu), hodnoty, cíle, přesvědčení, loajalita

pospolitost, vymezení morálních hodnot, nemožnost půjčovat peníze

Postavení žen

Pravidla, která dávají lidu určitý řád.

Pro normální věřící je to jejich víra

pro věřící pravidla, pokrývající všechny aspekt života

prostředek pro sdílení etických zásad, kulturní kontinuity a transcendentních potřeb

rodinné hodnoty, víra jako taková

role ženy a muže, jasná pravidla

Sdružuje lidi v určité morálce, zásadách.

sice znám podstatu Islámu,ale spíše tak povrchové..nicméně myslím si,že pokud člověk praktikuje svou víru,aniž by ji vnucoval ostatním(tzn. sám pro sebe,uchyluji se k bohu v modlitbách,nepraktikuji nepřiměřené tresty za nedodržení náboženských pravidel na svých dětech,...),tak to nemůže nikomu škodit

snaha o mír, dobré vztahy s lidmi, řád v rodině, životě i uvnitř sebe, smysl pro pokoru, hledání, duchovní tradice, kulturní pojetí Islámských dějin, protiváha individualistického pojetí klasického Evropana

snaha projevovat milosrdenství, dobročinnost, bohužel to není patrno u všech vyznavačů islámu

Snažit se žít bez alkoholu, cigaret a jiných návykových látek. Posílání peněz chudým. Rodinná soudržnost.

soudržnost rodiny

Sounáležitost.

spousta věcí

To by bylo dlouhé... Každý si to pozitivní najde... Nejsem znalec, ale napřiklad pohostinnost muslimů, solidarita... Záleží také na konkrétni formě islámu (šiita, wáhabista...)...

to nelze řici

to, že mají svou víru

v něco věří, mají někoho na koho se mohou obrátit

V první řadě se musím vyjádřit k předešlé otázce, dle mě, je špatně zadaná. V Islám věřím, stačí se podívat kolem sebe. Muslim, ale nejsem. A teď k otázce sedm. Osobně se neztotožňuji s žádnou vírou (náboženskou), s Islámem tím méně, že je ještě méně vyložitelný, než ty ostatní.

Vědomí odpovědnosti, pravidel

věří v jednoho Boha, stejného jako je ten křesťanský.

Věří ve stejného jediného univerzálního Boha jako židé nebo křesťané.

Víra v boha

víra v boha, to je vše

Víra v islám je úplně tatarská formulace. Jakékoliv náboženství lze nahlížet buďto jako zábavu opravdu retardovaných jedinců, kteří věří v existenci pohádkového dědečka, nebo jako na hluboce osobní záležitost, do které může být celému světu pendrek. V co kdo věří je mi lhostejné.

Vira v jednoho boha

víra v jednoho boha, dodržování pravidel

Víra ve stejného Boha.

vše

x

Zajímavé monoteistické náboženství, Bůh v Islámu je mnohem "laskavější" než ten křesťanský nebo židovský...

zajímavé tradice

zásady Islámu

že ke mě mluví muftí

ženy nemusí chodit do práce a nemají tam kurvy a šlapky takže možná i čistá země bez pohlavních nemocí

8. Co se vám na víře v Islám zdá nesprávného

pokud nic tak prosím použijte tento symbol -

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- postavení žen a dětí - názory na lidi bez víry či věřící v jiné náboženství - názory na homosexualitu - tradiční místní zákony

- Povinnost žen v některých státech nosit burky atd. - Vyznavači jsou často ochotni zabíjet pro šíření své víry. - Právo Šaría, popravy

- slovní spojení "věřit v islám" je šílené

.

Agrese vůči ostatním náboženstvím

Agresivita

agresivita, netolerance ostatních náboženství, nerovnoprávnost mužů a žen

Alláh Chování k ženám a odpůrcůn Nemožnost jiného názoru ...

Asi všecko příkladem - Absolutní nepodobnost s naším právním systémem (sharia) , slepá víra muslimu, Halal porážky, Vlívání ortodoxních, násilnických a protiateistických myšlenek Imány muslimům už od dětství, absolutní nenávist k nemuslimům, hlavně k ateistům, to že káží jaký je Islám nenásilný, multikulturní přitom muslímvé neuznávají žádnou jinou kulturu a snaží se jí zničit.

Celkově vše... Jejich myšlení je nad míru mého chápáni.

dehonestace lidske bytosti

Diskriminace žen. Trestání za homosexualitu, celkově jakékoliv trestani ve jménu boha, je toho tolik, prostě vše co omezuje.

diskriminace, nenávist, omezení

dtto

džihád

Extremismus, podřízenost žen, nepřiměřenost trestů

extremismus,násilí, netolerance jiných

Extremismus.

Fanatismus

fanatismus

fanatismus

iracionalita

ISLÁM

Islám je zkostnatělá a prakticky nereformovatelná víra která nectí základní svobody člověka

Já si myslím, že dnešní doba Islámského státu mluví za vše. Jen tak jít a podříznout člověku krk, nebo ho upálit atd...nakonec nesmím zapomenout, že to ještě jako člověk Islámského původu natočím a hodím na internet, aby si to mohl každý shlídnout.

jako ostatní náboženství - manipulace s lidmi

jako ve všech vírách extrémisté

Jde o nábožensko-politickou ideologii, která má blíže k totalitářským, levicovým (na pravo-levé škále) ideologiím. V současné době, při současné dostupnosti informací je vyznávání jakékoliv víry (Islámu především) naprosto zcestná a ignorantská. Věřit a vycházet z knih, které kdosi napsal před x staletími je naprosto perverzní.

Je iracionalni, stejne jako křesťanství

je to celý blbost

je to ideologie, podporuje nadřazenost muže nad ženou a také popírá jeho zodpovědnost za jeho pudy a je to pak chyba ženy (rape culture), kamenování, halal.. dal by se napsat sloh..

Je to víra v nějakého smyšleného boha, smyšlený ráj a podobné kraviny

Jeho neměnnost, setrvání na všem z doby vzniku, nepřizpůsobení se přirozenému vývoji světa a myšlení, netolerantnost ke všemu jinému, netolerantnost k jiným náboženstvím či osobám bez víry.

jeho překrucování, ovšem to platí pro všechny víry

jeho velká expanze

Jejich názory a způsob uvažování.

jejich přístup k ženám

Jejich víra, která překračuje meze, modlení několikrát denně, upínání se a poslouchání boha, ktery neexistuje, jejich násilí, které využívají, asi všechno.

jejich víře nerozumím, ale jestli k tomu patří i obřízka žen...tak možná toto...fuj

Jen to, ale to se vztahuje i k jiným náboženstvím, že nemám ráda, když mě někdo nutí a říká mi, v co bych měla věřit, pod pohrůžkou násilí (ale zde spíše zmiňuji extrémisty v náboženstvích). A na islámu konrkétně se mi zdá nesprávné zacházení se ženami, které jsou pomalu méně než dobytek

jsou to fanatici

kolektivistická ideologie, neslučitelná s individuální svobodou

možnost nejasného výkladu Koránu a uplatňování práva šaría případná neschopnost přizpůsobit se při životě v jiné kultuře

Možnost špatných výkladů islámu, kamenování, zákaz umění

mrskání šaría

Muži navíc-fuj! ženy při menstruaci jsou odporné-fuj! nadřazenost můžu-fuj! vzdělání jen pro muže-fuj! chlap může být děvkař-fuj! žena nemá práva-fuj! žena musí být zahalená aby nebyla vidět jak je krásná-fuj! když muž umře musí i žena?-fuj! jejich přehnaný pocity jak jsou nejlepší? fuj!

na Islámu není nic nesprávného, nesprávný může být jen jeho výklad z důvodu nepochopení, nebo špatné interpretace, případně z důvodu neochoty vyznavačů přemýšlet a slepého následování náboženských autorit

na víře jako takové nic pouze víra v rukou některých jedinců se stává nástrojem zla

na víře samotné nic

Náboženská nesnášenlivost, fanatismus.

náboženství obecně považuji za nesprávné, možnost udělat cokoliv, pokud to dělám pro alláha, chování se k ostatním lidem, dětem, nebo ke svým ženám

nakládání s ženami, extrémismus, ...

Naprosto nelogická pravidla, fanatismus, nepřátelství vůči ostatním, necivilizovanost

násilí

násilí

Nasilne prosazovani viry

násilné prosazování víry, snížená role ženy

nátlak,tyranie,vnucování cizích myšlenek a nasledné ovlivnování,žádný lidský přistup

nebezpečí stagnace, při špatném vůdci se může velká část vrtnout špatným směrem, malá opravdovost v komunikaci se západem

Některé tradice (postavení žen ap.) se mi příčí. Některé pasáže Koránu jsou v zásadě agresivní a "znerovnoprávnující" a dávají prostor muslimům jít za hranice standardní morálky.

Nemám rád celkový koncept náboženství, tzn. víru v "dané" zákony, doporučení a ikonické postavy bez podrobení celkového konceptu kritickým myšlením.

nenávist k "nevěřícím"

nenávist k nevěřícím nebo jinak věřícím, diskriminace žen

není flexibilní vůči měnícím se podmínkám ve společnosti, což může vést k nedorozuměním, nerespektování zákonů země, ve které žijí a násilí

není správné jakýmkoliv způsobem omezovat svobodu lidí prostřednictvím náboženství, nesprávné se mi například zdá nutit ženy zahalovat obličej, pokud si to samy nepřejí

Nepochopení koránu, využívání demence tupých ovcí ke kmenovým i národním válkám

Nepřístupnost a nenávist k jiným náboženstvím.

nerespektování práv ostatních, vnucování jejich víry násilím, zabíjení ostatních lidí

Nerovné postavení můžů a žen, násilné praktiky (tresty), džihád

nerovnopravnost zen, vyhranenost nekterych casti koranu

Nerovnost muže a ženy, podřazenost žen, mnohoženství, netolerance jiných náboženství

nerovnost žen, lepá důvěra v nějaké vůdce, zahalování těla

neschopnost adaptovat se, dogmata, netolerance, zaslepenost

neschopnost vycházet s ostatními náboženstvími zpusoby dokazování oddanosti aláhovi

Nesnášenlivost vůči jiným náboženstvím. Méněcennost nevěřících.

nespravedlnost vuci ženám, tresty smrti

nespravedlnost vůči ženám, občasný fanatismus

nesprávný bůh neláska k ostatním nemožnost věřících se svobodně rozhodovat

nesvoboda

NETOLERANCE

neúcta k ženám, porušování základních práv a svobod, vraždy ze cti, mnohoženství...

neuznání víry v cokoliv jiného + prosazování víry násilím

neuznání ženského pohlaví, překrucování celých základních textů a jejich použití při obhajobě svých činný proti cizincům i svým lidem.

Neuznávají, že Ježíš je Bůh. Neuznávají Boží trojjedinost - Bůh=Ježíš, Otec, Duch Svatý

Nevím, nevyznám se. Avšak prosím, odlišovat muslimy od islamistů (u těch je toho špatně dost - intolerance, ignorace svobod a práv...)

nic

nic

nic, jen je špatně vykládán

obhajování násílí na nemuslimech pravidly Koránu

omezování žen

Opět, nejsem znalec... Špatné je to, když si to neznalec jako já, špatně vyloží anebo neni schopen to zasadit do "modernějšího" světa.

opovržení nevěřícími

Ortodoxní výklady Islámu a extremisté, stejně tak i v křesťanství => křižáci ..

podpora misogynie, utlačování homosexuálů a nevěřících

Pochází z kočovnické společnosti 7. století, drží si představu moc starozákonního Boha coby postavy, před kterou musíš být pokorný a bát se jí, jinak tě stihne trest (x podoba křesťanského Boha, který tě miluje i když se od něj odvracíš). Navrch je spojen s řadou přikázání (nemluvě o tradičním zvykovém právu šárija), které vychází z tradice prudké arabské povahy a tamní společnosti a které v dnešní době nemají místo.

Pojí se s ním různé extrémistické organizace

pokud ji někdo dovede k radikalismu-viz. Islamisté, rodiny,které zabijí své příbuzné za nedodržení nějakého zákona

polygamie

Ponizovani a biti zen

ponižování žen, nespravedlnost, přílišná brutalita

ponižování žen, právo šaria

ponižování žen, překrucování, tj. nesprávné vykládání koránu, příliš velká moc duchovních

Popírání základních lidských práv

Postavení k ženám, špatný výklad Koránu.

Postoj k zenam, netolerance k ostatnim nabozenstvim, redikalni chovani vericich

Prakticky celá ideologie tohoto náboženství se zakládá na agresi a extrémismu.

právo šaria

právo šaria, násilí na ženách, mnohoženství, kamenování (pak samozřejmě i ten dnešní extremismus, ale to neberu jako standard)

právo šaríja

propojení islámu a státní politiky

Prožívání islámského středověku přináší rozdělení a fundamentalismus

Přehnaný fanatismus ve víře, který si sami upravují jak se jim to hodí.

Přísná pravidla

radikalismus

radikalismus - ten však dělají lidi, ne náboženství

Radikální směry, stejně jako v případě jiných uskupení.

radikálové

radikálové

Rozpinani po svete, nasili, omezene nazory, tradice

Silný dogmatismus a tím neschopnost růst společně s lidmi.

Skoro vše

snadná a častá dezinterpretovatelnost, důraz na striktnost nařízení směřující ke krutosti (snadná možnost přeznačkovat vlastní agresi za respektování náboženských pravidel), nerovné postavení mužů a žen, muslimů a jinověrců, agrese uvnitř systému mezi jednotlivými odnožemi a mezi radikálnějšími a méně radikálními, agrese směrem k jinověrcům, expanzivní charakter

spousta věcí

Stejná odpověď jako u předchozí otázky

střílení bez rozmíšlení na dopad na ostatní

svolené k bití žen a nabádání k vraždění nevěřících a odpadlíků

šaría

šária, braní dětí matkám od určitého věku, netolerance vůči ostatním náboženstvím, neochota přizpůsobit se novému prostředí

šířit islám násilím, omezovat ženy, právo šaria

Špatná vyložitelnost Koránu. Také to, že vede věřící k větší fundamentalitě, než ostatní náboženství. Sekularita je u tohoto náboženství také nejsložitější.

Téměř vše

Terorismus , postaveni zen, obleceni

Terorismus a násilí

terorismus spojený s fanatismem

terorismus, ženy nesmějí moc nedělat

to jak si ho vykládají někteří fanatici a extrémisti

to nelze řici-soudit

totalitarismus, násilí na ženách, násilí

Totez co na vetsine ostatnich vir: Netolerance, sebestrednost, slouzi jako prostredek ovladani lidi

totéž jako otázka č. 7

trest za jakékoliv zobrazení živé bytosti

Úplně vše, ano, jsem zaujatá!

úplně všechno

Úplně všechno.

uznávání vraždění nevěřících a zotročování žen nevěřících (obojí napsáno v Koránu), nenávist k umění a vyššímu vzdělání

Už jen to, že existuje

V podání blbců a radikálů je nesprávný, ale to je u každé víry.

V samotné víře v Islám nic. Ovšem v radikálním smýšlení vše.

v současnosti příliš doslovně lpí na textu v Koránu, nepřipouští možnost volného výkladu, což brání modernizaci

ve všech náboženstvích (a ne jen v islámu) je víra zneužíváná duchovními autoritami k ovládání lidí

Více méně všechno

víra jako celek - víra v cokoliv jiného než v sám sebe je slabost ducha rozumný člověk nepotřebuje obezličku v podobě Ježíše, Mohameda nebo něčeho jiného

Víra v Alláha a i přes to vzít život jiným nebo dokonce sobě? Co je více posvátného než my sami? Mnohoženství, jak se celkově muži chovají k ženám. To, jak jsou muslimové netolerantní.

víra v doslovné čtení Koránu, podřízené postavení žen, latentní antisemitismus, homofobie a nepřátelství k jinověrcům

Víra v islám je úplně tatarská formulace. Jakékoliv náboženství lze nahlížet buďto jako zábavu opravdu retardovaných jedinců, kteří věří v existenci pohádkového dědečka, nebo jako na hluboce osobní záležitost, do které může být celému světu pendrek. V co kdo věří je mi lhostejné.

viz ot 7

Vnucovani viry násilím, běžné násilí na ženách... Šaria

vraždění ve jménu Allaha

vraždění, násilí, džihád, nerovnost lidí

vraždy ospravedlňovány bohem, bezcennost ženy, nikáby, porážka zvířat, nečistá zvířata, odporné chování k bezvěrcům, absolutní netolerance k ostatním kulturám, neochota se přizpůsobit

vse

Vsechno

Vsechno

Vsechno

vše

vše

vše

vše

vše

Vše

vše

vše

vše

vše

vše

vše

vše

Vše

Vše,nerovnost zen,odsouzeni za nevereni ci viru v jine nabozenstvi,kultura,strukturalismus...

Vše.

Všechna náboženství považuji za zbytečná, vydělávající na lidské hlouposti. Nezpochybnitelnost Koránu se mi také nezdá relevantní.

všechno

všechno

všechno

všechno

všechno

všechno

všechno

všechno

Všechno

Všechno

Všechno

všechno

Všechno

všechno

Všechno

všechno

všechno - názory a jak se je snaží prosazovat u lidí kteří stejné názory nesdílejí, chování vůči ženám, bezvěrcům, agresivní chování vůči zbytku světa

VŠECHNO!

vyzývá ke svaté válce

vztah k nevěřícím, vztah k ženám

x

Zabijeni nevericich a neuznavani jineho nabozenstvi, povazovani zen za majetek, trestani

Zahalování žen, bití žen, prostě všechno špatné, co se týká postavení ženy. Žena není pro Islámského muže NIC.

zacházení s ženami

Zdůrazňování významu formalních znaků (oblékání, rituály ap.), roztříštěnost výkladu sv. textů, komunit, vzájemné boje mezi sebou a zneužívání víry pro zdůvodnění extrémistického boje proti jinověrcům, ateistům a západní kultuře.

Znásilňování víry terorysty, kteří si ji upravili k obrazu svému

zneužití

že mnoho muslimů ani nezná pořádně korán, problematika věrohodnosti koránu, neúcta k ženám, nepřátelství k ostatním náboženstvím, kamenování, je spojen s politickou mocí

že to není pravda

ženy jsou méněcenné osoby

9. Znáte někoho ze svého okolí kdo věří v Islám

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne17371,78 %71,78 %  
ano5522,82 %22,82 %  
nevím135,39 %5,39 %  

Graf

10. Pokud jste odpověděli ano, máte s tímto člověkem dobrý vztah?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2748,21 %11,2 %  
ne35,36 %1,24 %  
-23,57 %0,83 %  
ani dobrým ani špatný11,79 %0,41 %  
normal11,79 %0,41 %  
ne, otevřeně říkal, že Čechy z Čech vyženou .11,79 %0,41 %  
ano, mám11,79 %0,41 %  
relativne ano, jedna se o zenu, ktera konvertovala kvuli muzi, ale ziji v Belgii11,79 %0,41 %  
Nic moc...11,79 %0,41 %  
jsme pouze známí11,79 %0,41 %  
ostatní odpovědi znám několik osob hlásící se k islámu, jeden patřil k mým nejlepším kamarádům na základní škole, s jiným jsme se příliš rádi neměli a další muslimkou se znám spíš od vidění, nelze říct, že by se vztah s nimi lišil od vztahů s kýmkoliv jiným
samozřejmě
ano, ale jak prijde otazka na jejich viru, lepsi mlcet
Ano, mám. Je to člověk již narozený v ČR, vychovávaný podle základních, nepřekroucených textů Koránu a Summy. Plně se přizpůsobil způsobu života v ČR a nemá žádné problémy s lidmi, které ve své firmě zaměstnává, nehledá záminky k nepřijmutí/šikaně.
s takovým člověkem bych se nestýkal - ze zásady.
formální
znám pouze od vidění
Ano, nejde o radikálního muslima.
neutrální
Ano, mam, jsou umirneni
velmi dobrý přátelský vztah
Ne nemám.
relativně ano
vcelku ano, byla to má spolužačka na SŠ
Ano. Je to přátelský člověk.
Velmi dobrý.
Výborný
1730,36 %7,05 % 

Graf

11. Myslíte si, že byste dokázali věřit v Islám

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne19480,5 %80,5 %  
nevím3213,28 %13,28 %  
ano156,22 %6,22 %  

Graf

12. Myslíte si, že v ČR bude do padesáti let Islám jako velmi rozšířené náboženství

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10945,23 %45,23 %  
nevím6928,63 %28,63 %  
ano6326,14 %26,14 %  

Graf

13. Myslíte si, že v ČR bude do padesáti let zavedeno práno Šaría

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16166,8 %66,8 %  
nevím6225,73 %25,73 %  
ano187,47 %7,47 %  

Graf

14. Myslíte si, že v ČR bude do padesáti let bude v ČR více přistěhovalců než Čechů (tedy lidí s českým občanstvím)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13656,43 %56,43 %  
ano6024,9 %24,9 %  
nevím4518,67 %18,67 %  

Graf

15. Dokázali byste být ve státě, který má islámská pravidla

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne18476,35 %76,35 %  
nevím3715,35 %15,35 %  
ano208,3 %8,3 %  

Graf

16. Jaký máte názor na islám jako náboženství

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

příliš agresivní a zpátečnické, zatímco církve jiných náboženství se snaží zmodernizovat a přiblížit dnešním lidem, islám je zaseknutý v čase

_

-

-

-

-

-

-

-

- negativní. - jedná se o politické uskupení nikoli náboženství

1,5 miliardy lidí se nemůže mýlit :-) můj postoj islámu je stejný jako k jiným náboženstvím - vím o něm dost a nepřesvědčil mě, že bych se měl přidat, nicméně t

At existuje, ale at ho netahaji do Evropy

ať jde do prdele

Ať se jim zabývá, ale nenutí do toho druhé lidi.

ať zůstane tam, kam patří. Do Čech nepatří

Beru ho jako jakékoliv jiné náboženství, takže jako ateistce je mi vcelku lhostejný.

Bez šárii, bez agrese a bez většiny Koránu, je to jen náboženství, ale je těžké ho vidět. Spíš negativní, je to umělé vytvořená ideologie a ne náboženství.

blbost

Blízký mi tedy rozhodně není, ale to ani žádné jiné náboženství. Pokud náboženství zasahuje i do sfér, na než podle mého názoru nemá právo, nelíbí se mi. Podle mě má jít hlavně o víru, lásku k Bohu a bližním, a ne tvrdě osekávat život jednotlivce a rodiny.

Cesta jako jiné náboženství.

Debilita

demagogie, vymývání mozku, oblbování lidí

demence

dobry

dobrý

Dokud neomezuje ostatní, dodržuje platné právní normy a nenarušuje občanské soužití, může si každý věřit, čemu chce.

Domnívám se, že má radikálnější rysy než ostatní náboženství a je hůře aplikovatelný na moderní společnost. Ale nejsem stoupenec názoru, že islám = terorismus.

Dříve jsem si toho náboženství vážila a chtěla sama se o něm dozvědět. Kvůli tomu, co se dnes děje, je mi vše islámské odporné :-(

existuje hrstka debilů, kteří dělají islámu špatné jméno, jinak na něm nevidím nic extra špatného..

hnus

hnus

hnus

humus

Islám = nacismus

Islám jako náboženství mi nevadí. Není to totiž to stejné jako Islámský stát, který je problém

Islám jako samotné náboženství není špatný, špatný je pouze to, jak si ho někteří jeho příslušníci vykládají

islám je životní styl, který nepřikazuje věřícím aby vraždili, je mírumilovný

Islam nemá církevní organizaci. To vede až k příliš velké svobodě ve smyslu hlásat každý blud, co koho napadne, a překračovat tuto víru svým představám či cílům.

islam neni naboženství !!

Islám není náboženstvím, nýbrž fanatizmem.

Islám popírá základní lidská práva (rovnost pohlaví, svobodu vyznání a projevu,..) nemá v Evropě co dělat.

islám se ve své podstatě příliš neliší od křesťanství nebo judaismu, problematická je spíše vyšší míra dogmatismu mezi věřícími v porovnání s ostatními dvěma, než náboženství samotné

Islám sem zaveden nebude, do 50 let nebude v Evropě žádný muslim

islám škodí a nepřináší nic dobrého

Islám vznikl jako jeden ze způsobů života na středním východě. Proto ho uznávám jako právo tamních lidí zvolit si svoje hodnoty. Do Evropy (a zvláště střední) bych ho kvůli odlišné kulturní odlišnosti i odlišnosti fyzických podmínek netahal. Na druhou stranu všechny, kteří ho a priori odsuzují považuji za tupce.

Jak je znázorněný v médiích, tak velmi špatný.

jako na jakékoliv náboženství, nevadí mi lidé, kteří v něco věří, pokud tím neomezují ostatní lidi a chovají se slušně a podle zákonů

Jako na ostatni nabozentsvi. Zneuzit se da vse. Mnoha obycejnym lidem v zivote pomaha.

Jako na všechny náboženství a sekty - veskrze negativní, ovšem s tím, že záleží na tom, jak se dané náboženství praktikuje individuálně, a jak k němu jednotlivci přistupují, důležitá je tolerance.

Jako náboženstvi je to jako každá jiná víra

jako náboženství je v pořádku

Jako náboženství patří do zemí odkud původně pochází. Každý si může věřit v co chce, ale musí respektovat ostatní a nemyslet si, že díky svému náboženství je nadřazený.

Jde o náboženství jako každé jiné. Je pouze úzká skupina islámských fanatiků, které k fanatismu vychovaly Spojené státy, když realizovaly své imperialistické plány.

jde o tvárný živý organizmus, který živě reaguje na své okolí a zásahy z vnějšku, tak jak to dělají i veškerá ostatní náboženství dneška.

je hodno respektu, jako ostatní náboženství

Je jako každé náboženství

je lepší než křesťanství, muslimové jsou lepší lidi než evropané (tím myslím normální muslimy, třeba Turecko, ne Pákistán a Sýrii)

je mi rozhodně sympatičtější než křesťanství

je špatný

je to blud jako každé náboženství

Je to extrémistická skupina fanatiků.

je to fanatismus

je to hnus

Je to hnus

Je to hnus, jež nevnímá realitu - zůstal ve středověku...

Je to ideologie podobná Nacizmu, měla by být postavená mimo zákon.

je to ideologie, ne náboženství..

Je to jedno z Abrahámovských náboženství, takže je to náboženství míru. Moc o něm nevím, ale nemám důvod mít něco proti němu. Respektuji ho, stejně jako ostatní nenásilná náboženství.

Je to jedno z hlavních náboženství, i na území Rakousko-Uherska brané jako tradiční.

Je to na hovno sou to zmrdi .

je to náboženství jako každé jiné

je to náboženství jako kterékoliv jiné, má svá negativa i pozitiva

je to náboženství jako mnoho dalších,má klady i zápory,některé jejich zákony jsou zastaralé a neřídí se demokracií, lidem je však prezentováno jen v tom špatném slova smyslu,proto je těžko si na něj utvořit názor, blíže se o něj nezajímám,

je to náboženství založené na násilí a utrpení

Je to náboženství, které vzniklo, aby véřícím vygumovalo mozky, díky čemuž jeho hlacní přepředstavitelé získají velkou moc.. ať už za cenu násilí, anebo vymývání mozků.

Je to náboženství, o kterém toho sice poslední dobou hodně slyším denně z rádia, televize, atp., ale necítím se být o něm dostatečně kvalifikovaně informovaná.

Je to náboženství, tedy soubor naprostých bludů, které dávaly smysl *možná* v době, kdy byly sepsány. stejně jako jakékoliv jiné náboženství.

je to naše budoucnost

je v pořádku, pokud respektuje hranice jiných vyznání či absence vyznání a pokud koresponduje se základními lidskými právy; jsou-li ztráta víry či konverze muslimů k jiným náboženstvím trestány smrtí, pak v pořádku není

Je zneužíván jako záminka

jeden čas jsem jej preferoval a uvažoval nad ním

jedná se o pokrokové avšak neflexibilní monoteistické náboženství, které svým věřícím dává jistotu neměnného řádu a pravidel, naději v budoucnost ale současně je pravidly omezuje

jednoznačně negativní

jeho hodnoty a pravidla v míře jak je znám mi nejsou blízké

jelikož nejsem věřící ani u nás, tedy křesťan, nebo co to tu máme, tak názor nemám žádný, všichni jsou pro mě bláznivý fanatici...začali se roztahovat po světě - ale možná, že v tom je úplně něco jiného...

Jen počkejte MY vám ještě ukážeme!

Ještě pořád rozporuplný, byla jsem pořádně informována teprve nedávno.

Již bylo zodpovězeno, fanatismus, nesnášenlivost s křesťanstvím. Je to náboženství moralistní a rituální - denní modlitby, posty, pouť do Mekky.

Jsem křesťanka, proto je to pro mne jediné správné náboženství. Islám neznává Božství Ježíše. Křesťanství je o lásce a vztahu s Bohem, islám ne. Nedokázala bych dělat věci (modlit se, číst korán atd.), protože musím. Pokud věřím (v cokoli), tak to dělat chci a nepotřebuji k tomu zákon.

Jsem silně proti tomuto náboženství zaujatá, nevidím na něm nic dobrého!!!

Každá víra je dobrá, pokud není radikální a zneužívána k trestným činům

každé náboženství je bohužel zneužitelné a zneužívané a proto si myslím, že bychom měli všichni věřit hlavně v sebe a své schopnosti, proto neuznávám žádná náboženství...

Každé náboženství je v podstatě trochu fanatismus a vždy se někde najdou magoři. V tomto přímo, nic špatného není, špatní jsou pouze jedinci

Každého svobodný názor.

Každý ať má své náboženství, ale neměl by ho vnucovat někomu, kdo o něj nestojí.

Kdo věří něčemu tak krutému, nemá rozum.

Kladný

kladný. Ať si každý věří v co chce, pokud mě tím neomezuje

KOKOTISMUS

Krute nabozenstvi a velice omezujici

krutý jsou

Mam v pici

Měl by se kontrolovat a omezit některá pravidla

Měl by se zrušit, jako všechna jiná náboženství.

myslím si, že jako náboženství je vcelku neškodný

Náboženství bych tolerovala, přístup lidí však ne.

náboženství chudých

náboženství jako každé jiné

náboženství jako každé jiné

náboženství jako každé jiné, záleží pouze na jeho výkladu, který je bohužel v přépadě Islámu poměrně problematický

náboženství jako každé jiné. z pohledu ateisty, pro kterého víra v boha postrádá smyslu.

Náboženství s dlouhou tradicí.

náboženství vpohodě, životní a kulturní styl hrůza

Nábožensví jako takové není úplně špatné jen lidé jej překroutily.

Nadvlada muzu....

naprosto zbytečné náboženství založené na fanatismu a fundamentalismu

Našla bych na něm pozitiva, ale je příliš agresivní.

návrat do středověku

nebezpečné pro ostatní

negativni

negativní

Negativní

Negativni

negativní

Negativní

negativní - jako na všechna organizovaná náboženství

negativní (ovšem nemám pozitivní vztah k žádnému náboženství)

negativní, jaké kdo vyznává náboženství je každého osobní věc a islám je často dost radikální.

Negativní, jako na kterékoliv jiné náboženství, ale vzhledem k jejich agresivitě a zaostalosti spíše ještě horší.

negativní, jako na všechna náboženství

negramotnost, lidská tyranie

nechci ho tady, zaostalá víra na úrovni středověku

nechci v ČR mešity, at se každý chová dle pravidel hostitelské země

Nejsem věřící a obecně se považuji za velice tolerantní osobu, ale z islámu mám strach. Když vidím jak se chovají k ženám, neschvalují vzdělání a dokážou být velice agresivní a krutí, mám strach, co se všechno může stát, pokud by to zašlo až tak daleko, že bychom v ČR zavedli pro ně jejich právo. Nikomu nic neberu, pokud si oni chtějí tak žít, ať tak žijí, ale ať respektují nás, kteří takhle žít nechceme, stejně jako oni očekávají, že my budeme respektovat je. Pokud oni budou respektovat nás a naše zvyky a tradice a nebudou nás i násilím nutit do jejich víry, pak budeme i my respektovat je se vším všudy, ať si klidně nosí burky a chovají se k ženám hůř jak ke zvířatům, když to tak chtějí, dobrá, ale ať to dělají doma v soukromí a nikoho tím neotravují.

Nejvetsi hnus sveta

nelíbí se mi přístup k ženám, ale myslím že Islám jako takový je v Jádru dobrý, bohužel jej ničí radikálové

Nelíbí se mi, jakým způsobem donucují lidi respektovat jejich náboženství a způsob života; nelíbí se mi, že oni sami jiná náboženství a jiné způsoby života nerespektují, jejich menšiny, žijící u nás v malých městech, dělají jen problémy, jsou nepořádní, pohrdaví, všechno a všechny kdo nejsou jako oni odsuzují. A islámský stát je největší humus jaký může být!

nelíbí se mi, vzhledem k současným událostem ve světě mám k němu odpor

Neliší se tak výrazně od judaismu či křesťanství

Nemám přesný názor.

nemůžu se s ním ztotožnit

Není asi myšleno původně špatně, ale interpretace některých fanatiků na něj vrhá špatný stín

neodsuzuji ho

neodsuzuji ho, respektuji ho, a nemyslím že je tak spatne jak je prezentováno. Záleží na vylozeni koránu. A dle mne se deli lidi na 3 skupiny - 1)verici v islam, ale neueutlacijici druhe, s zadnymi extremnimi pravidli ( jako Šaría) .. , 2) extremisti kteri prekrucuji to co je napsano v koranu k obrazu svemu a vymyvaji mozky mladmi lidem a jsou velmi agresivni vuci jinym narodnostem a lidem a nabozenstvim 3) Muzi prekrucujici slovo koranu k obrazu svemu aby ovladli sve zeny a byli jin nadrazeni .....

nepodporuju to - ale každý má zvyk jiný

nesmysl

Nesmysl věřit v něco co někdo vymyslel aby z lidí mohl tahat peníze to samé platí o dalších náboženstvích.

nesmysl, stejný jako všechna náboženství

nesprávný bůh neláska k ostatním nemožnost věřících se svobodně rozhodovat ohrožení ostatních v případě získání politické moci

nestudoval jsem islám

neutrální, zajímá mě jako myšlenkový směr, a jako takový ve mně emoce nevyvolává

Neutrální. Ve své podstatě, ať si každý věří, čemu chce.

neuznávám ho a nikdy nebudu

nevadí mi

Nevadi mi

nevadí mi stejně jakékoli jiné, nemyslím-li jejich extrémní směry

Nevadí mi žádné náboženství, vadí mi radikálové. A to u každého náboženství, ale u islámu mi radikálové přijdou nejnebezpečnější. Čechy věřící v islám znám jen z televize, ale vůbec mi nevadí a nemám s nimi problém.

Nevadí mi, dokud si vyznavači udržují odstup.

nevadí mi, jen se nesmí dostat do rukou fantiků (podobně jako v případě křesťanství)

Nic dobrého nepřinese.

Nijak mi nevadí.

Nikdy to není jen o náboženství... Je to o lidech...násilím vyučovalo viru i víc jiných náboženství. Neřekla bych, že islám je úplně špatný... Špatné z něj dělají lidi co si víru v něj vykládají různě...

nikomu ho neberu, ale sama bych neprovozovala

Normal náboženství, vyjma wahabismu, nebo extrémní forny v ISIS

Odpor, nechapu žádné nabozenstvi

Odsuzuji ho možná dokonce více než křesťanství (a to je co říct).

Ohlupující své věřící, jako ostatní náboženství.

omezující

omezující životy lidí, méněcennost žen, nenávist k jiným náboženstvím

Opakuji, že se o toto náboženství nezajímám a znám ho velice povrchně. Muslimská kultura je velmi netolerantní, rychle expandující a pro nás tedy nebezpečná. Hrozbu bych přirovnal k pádu antické kultury a masovému šíření křesťanství, kdy svět udělal o dva kroky nazpět.

Osobně proti němu nic nemám, sice nechápu jejich práva (konrétně šaría), a nesouhlasím s džihádem a násilím skrze islám, ale to bych nesouhlasila i u jiných náboženstvích. Prostě pokud mi to nikdo necpe, ať si každý věří v co chce.

ovládání lidí

Pakliže to není nikterak radikální forma, nevadí mi to.

Po přečtení koránu, jakožto zvědavosti v různých odvětvích, jsem tuto knihu zavřel a byl naprosto znechucen. Pokud chce v to někdo věřit, tak prosím... právo mu rozhodně brát nechci, ale ať mi to proboha nikdo necpe pod nos!

podle mě je to ve většině případech násilné náboženství,viz. zákony Šaría,teroristé,ale vím,že všichni takoví nejsou..bohužel více jsou viděni radikální vyznavači Islámu

Podle základních textů je to náboženství jako každé jiné. I křesťané měli a mají misie. Dává svým věřícím určitý řád, podle kterého bz neměli konat tolik hříchů.

Pokud jde o islám, kde jsou jeho vyznavači ochopní a schopní tolerovat jiné, nejsem proti. V případě, že se někam přestěhují, měli by přijmout tradice a hodnoty oné země a ne jim nutit to své - nikdo je nenutil se stěhovat právě tam a tam.

posledni jeho revoluce prisla bohuzel dost davno

Pozitivní

Pozitivní. Samozřejmě nemělo by nikdy náboženství řídit stát, proto jsem musel v tomto odpovědět "ne", ale na Islám jako takový mám pozitivní názor.

prostě další náboženství

prvotní myšlenka možná není tak špatná, ale extremistivké projevy některých muslimů a teroristů jednajících pod záminkou islámu mě děsí a nelíbí se mi

Příliš konzervativní a jen těžce přijímající normy soužití v rámci západních demokracií. neschopnost odpoutat se a odmítnout formy trestů (kamenování, sekání rukou ap.), které se jeví pro současnost humanitní společnosti nepřijatelné.

respektuji ho

respektuji jej, pokud mě neomezuje v osobním životě

Stejné náboženství jako každé jiné, jen možná musí více zapracovat na svých reformách ve stylu křesťanství

stejně špatný jako všechna náboženství

Stejný jako na každé náboženství - původce sporů, válek, brzdu pokroku

stejný jako na všechna ostatní náboženství, je to psychická porucha stejná jako schizofrenie

stejný jako např. na křesťanství, judaismus... tj. neutrální

Strašný, nemám islám ráda, toto nǎboženství odsuzuju.

Středověk

svět by se bez něj obešel

svinsto

svinstvo, stejne jako ostatni nabozenstvi, slouzi jen k ovladani mas lidi

špatně vyloženo

špatný

špatný

tak jako u ostatních náboženství, idea byla dobrá, ale sami "věřící" si díky své duchovní primitivnosti vše vykládají tak, jak se jim to zrovna hodí

Ten nejhorší

Těžko říct, je velmi odlišné od našeho náboženství. Nelíbí se mi přístup k životu a smrti. Z tohoto náboženství se selektují nebezpečné teroristické skupiny (jako IS apod.), které islám jako takový i jeho stoupence dost poškozují.

to není náboženství, ale zrůdná ideologie

to už tu bylo, ne?

toleruji, je to jen náboženství

uznávám ho, je to jedno z nejvýznamnějších náboženství na naší planetě, které vyznává více než miliarda lidí, pořád lepší než nevěřit v Boha vůbec

Už jsem ho popsal dříve. Je to pro mne prakticky ideologie.

v Islám nevěřím, ale je každého věc, v co věří, pokud mě s tím neobtěžuje

V mnoha ohledech zvrácené, netolerantní a nehumánní.

V podstatě Islám jako náboženství mi přijde nejmírumilovnější a pokud bych si měla zvolit nějaké náboženství, byl by to Islám.

V případě umírněné podoby s ním nemám problém, v případě radikální podoby jde o nástroj propagandy zvýhodňující určité osoby, které díky islámu přichází k moci a penězům

v základu možná pár dobrých věcí, ale drtivá většina věřících jsou ignoranti, kteří nikdy nerespektují jiné náboženství nebo kulturu

V základu nebude špatný, jen jeho prezentace je špatná

Vadí mi

Velmi fanatické.

Velmi spatny, je to nebezpecne nabozenstvi, ktere ma mnoho extremistu

Věří, že existuje nějaký bůh a toho boha milují. Na tom není nic špatného, stejně jako není nic špatného na tom, když někdo nevěří. Většinou je to o tom, kde vyrůstáte. Jejich horlivost ve víře v boha je sama o sobě fascinující. Nejsou v ní polovičatí. Na druhou stranu je mnoho muslimů (neříkám, že většina, to ne), kteří svou horlivost k bohu staví nad základní lidské hodnoty a nevidí boha v každém člověku.

Viz negativa v ot. č 8

viz odpověď 8. Jde o naprosto neakceptovatelnou politicko!-náboženskou ideologii, která v západním světě nemá místo.

viz ot 7, uznávám ho

viz otázka č. 8

vsechna nabozenstvi jsou spatna

Vyhladit z povrchu zemského stejně jako každé jiné náboženství, je to přežitek a tudíž náboženství patří do muzea

vymítit!!!!

vymýtit

Vzhledem k tomu, že Korán musí být v rámci islámské věrouky považován za neměnné slovo Boží, nevidím v zde příliš možností k reformaci. Islámská teologie je tedy velmi dogmatická, ortodoxní a konzervativní a může tak zabraňovat dobrým vztahům muslimů k vědeckému pokroku, liberálním hodnotám, jinověrcům a bezvěrcům, různým menšinám ...

Vzhledem k událostem posledních dni, se můj názor na Islám hodně zmenil

x

Zadny

Zakazat vyhubit

Zaklad dobry, praxe pokulhava

Záporný stejně jako ke všemu jinému špatnému a netolerantnímu

Záporný.

zasahuje téměř do všech oblastí života

zastaralé, dogmatické

Zkostnatělý, nereformovatelný, lpící na pochybných tradicích bez ohledu na jejich význam v současné době

Zničit

Zrůdnost potlačující lidská práva

zvrácená ideologie, srovnatelná s nacismem, v některých ohledech horší

žádné náboženství samo o sobě není zlé, záleží jak s ním lidé naloží, s Islámem je to hrůza, podřízenost žen, špatné vzdělání, tresty davu a terorismus. Oproti budhismu je to náboženství násilné.

že mnoho muslimů ani nezná pořádně korán, problematika věrohodnosti koránu, neúcta k ženám, nepřátelství k ostatním náboženstvím, kamenování, je spojen s politickou mocí

Že potřebuje nutně reformovat, reflektovat s problematickými ustanoveními a trvat na změně jejich výkladu či opuštění od nich. Minimálně tady v Evropě by se mělo. Jenže evropané jsou příliš slabí a zhýčkaní, aby nutili muslimy se přizpůsobit. Raději se budeme přizpůsobovat my.

17. Jaký máte názor na islám jako státní zřízení

tím myslím Islámský stát

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Měli by se vzpamatovat a už se uklidnit a neustále nebojovat.

_

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- negativní - používání místních zvyklostí nebo teror na obyvatelstvu

:(

...

...

Absolutně negativní

Anachronistická utopie, která se podobá snahám Rudých Khméru o vytvoření ráje na zemi, bez ohledu na prolitou krev.

asi to nebude nic moc, když muslimští uprchlíci utíkají do Evropy, místo do jiných muslimských zemí

ať si tam dělají co chtějí, ale ať mě tím neomezují a ostatní lidi

Banda extrémistů, který ani sami neuznávají korán a chtějí si dobít územi díky násilý

Banda kozojebů co przní malé holčičky

Bezcitné svině.

blbost

blbost, stejně jako křesťanký stát

Co nejdřív zneškodnit

Další fanatická skupina podporovaná USA kvůli nerostným zdrojům na Arabském poloostrově. jejich šíření do Evropy je také cílené - USA se nelíbí, že Evropa neposlouchá jeho nařízení, stále tam je idea světové vlády. A když tuto ideu má ten, kdo je podporuje, proč by jí nemohli mít i IS či ISIL? Podle nich je to správné a podporují to překrouceným Koránem a svou "missií".

demence

děs běs

Dle medializace se jedna o stat ktery prosatuje velice krutou vladu

Fanatici

fanatici

fanatická organizace která žádný vlastní stát nemá, jen touží po jeho vytvoření

hnus

hnus

hnus

hnus

Hrůza

hruza

hrůza

hrůza, horor

Hrůza, na světě není nic co by tak porušovalo lidská práva, zadna jiná ideologie, není tak hrozná.

Humus! Jsou to vrahové bez citu.

IS a islam jako statni zrizeni nema nic spolecnyho...

IS beru jako teroristickou organizaci, která podle mě však islám jen zneužívá, s pravým islámem jejich jednání nemá nic společného.

IS je zlo samo o sobě... příjde snad někomu normální to, co dělají a jak se prezentují?

IS není stát

IS ten fanatický celek popravující cizince je čiré zlo. Státy, které podléhají Islámu - chtělo by to méně strachu a více transofrmace, chápu však jejich obavy, nechtěj skončit jako my tu na západě, tak se víc či méně zuby nechty brání. Ale až jim dojde ropa tak i ty zuby poleví :)

Islám jako státní zřízení nic neznamená. Státy, kde je ovšem islám státním náboženstvím rád nemám, necestuji tam a nežil bych tam.

islám není státní zřízení. jsou pouze státy s islámským právem. jsou to nesvobodné státy tudíž se nedají srovnávat s demokratickými státy. cestou k řešení ovšem není importace demokracie ani válka, ale postupný rozvoj těchto států. Islámský stát je teroristická organizace ne stát proti němu a jen proti němu bych souhlasil s použitím síly, ale musíme si uvědomit že za jeho vznik nese zodpovědnost usa potažmo západní svět.

Islám sem zaveden nebude, do 50 let nebude v Evropě žádný muslim

islámské státní zřízení potlačují nejenom lidská práva podle západních norem, ale i původní pravidla islámu

islámský stát je extrém

Islámský stát je organizace, která by měla být zničena

Islámský stát je stát jako každý jiný akorát má zvláštní pravidla

Islámský stát je špatný

Islámský stát je teroristická organizace zneužívající náboženství pro legitimizaci zločinů, podobně jako to dělají někteří separatisté s právem na sebeurčení nebo různé latinskoamerické guerilly s politickými ideologiemi. V tomto ohledu by bylo vhodnější se ptát na fundamentalistické režimy v Saudské Arábii nebo Íránu, které se mi jako Evropanovi vycházejícímu z tradice sekularismu zdají nesprávné, ale jde o můj kulturně relativní pohled, například v USA je přes formální odluku křesťanství také nedílnou součástí politického života

Islámský stát ne.

Islámský stát není žádný stát, je to pouze území několika států ovládané početnou teroristickou skupinou

Islámský stát se schovává za Islám

Islámský stát tak, jak se teď prezentuje, považuji za velmi nebezpečný a agresivní. Naprosto žádná úcta k životu ostatních nebo jejich práv a nároků. Domáhání se svého vyhrožováním a likvidací jakékoli jiné národnosti považuji za nepřípustné.

Islámský stát vnímám jako teroristickou a xenofobní organizaci, která poškozuje samotné muslimy.

Islámský stát? To jako ty teroristy. Tam asi nelze mít pozitivní názor. Ale negativní názor mám na všechny státy, kde Islám zasahuje do výkonu státu.

Islámský stát...ať si ho maj...ale netahaj do toho Evropu

Jako stát je to zlo

jáma lvova

Jde o naprostou tragedii a úpadek toho regionu, kde tato organizace působí.

jde to, ale dře to

je nebezpecny

Je to hnus, jež nevnímá realitu - zůstal ve středověku...

je to podle mého jen teroristická organizace vyžívající se v mučení a bolesti

je to teroristická skupina, která s vyznáním islámu má velmi málo společného.

je to velice nebezpečný stát plný šílenců

je v pořádku, pouze pokud je na území muslimského státu a je většinou odsouhlasen, není v pořádku, vede-li k hromadnému exodu obyvatelstva, vyznačuje-li se vnitřní i vnější agresí a expandováním na jiná území

Jedno z nejodpornějších zvěrstev dnešní doby.

jednoznačně negativní

jeho existenci či neexistenci mohou rozhodnout pouze země stejně nábožensky orientované

Jestli je myšlen ISIS tak samozřejmě naprosto negativní. Banda psychopatů, s islámem jako takovým to vlastně nemá zase tolik společného.

jestli se to někde lidem opravdu líbí, tak prosím, otázka je, jestli se to opravdu líbí všem, nebo jenom vybraným jedincům

ještě horší

Jsem proti spojení politiky a náboženství (jakéhokoli), takže s tímto zřízením nesouhlasím.

Jsem silně proti tomuto náboženství zaujatá, nevidím na něm nic dobrého!!!

Jsou to fanatici.

Jsou zaostalí, ale některé věci řeší líp než u nás.

katastrofa

katastrofa, průšvih pro další generace

kladní

Kladny

kokoti

KOKOTISMUS

Kombinace politiky a náboženství byla katastrofa vždycky (viz středověká křesťanská Evropa).

Měl by nastat jasný konec je to pro mě jako fašismus či nacismus

míchání politiky a náboženství dělá jen prolémy

moc o tom nevím

Musela bych se informovat o tom, jak to v Islámských státech funguje.

Musí to tam vést opravdový trotl.

Myslím že náboženství a státní zřízení by mělo být samostatné (oddělené)

Myslíte tu teroristickou organizaci, která si sice vetkla do názvu slůvko Islám, ale jejíž přívrženci se chovají jako smyslů zbavená zvířata? Tuhle konkrétní verbež by měly světové mocnosti jednotně smazat z povrchu zemského.

na hovno

Na Islámský stát negativní, ale otázka je blbě položená, autor otázky je debil, protože existují i jiné státy, kde je Islám státním zřízením, přičemž tyto státy se nechovají tak negativně, jako Islámský stát. Ačkoliv já osobně bych Islámský stát ani nepovažoval za stát v pravém slova smyslu.

náboženství nemá ve státním zřízení co dělat

nagativní

Ne

ne

neakceptovatelné

Nedobrý

Nedokazi odpovedet

nedokážu posoudit ale žádný stát, který je ovládán náboženstvím mi není příjemný

Nedokážu si představit, jak to v něm funguje.

negativni

negativní

Negativní

negativní

Negativní

negativní

negativní

negativní

Negativní, stejně jako na každé jiné nedemokratické zřízení a totalitní systém a režimy se státním náboženstvím.

Nechci používat sprostá slova. Jako, zasraná, vypíčené a zkurvené

nechtěla bych v něm žít

Nejsme seznámen.

nelíbí se mi

Nelíbí se mi zacházení s zenami

Neměl by přecházet do státního zřízení a diktovat těm, kteří se k němu nehlásí.

Nemeli by se spojovat do statniho zarizeni, povede to k politicke rozepri s Evropou a USA

Nemyslím si, že by náboženství mělo být nadřízeno státu.

Nenazval bych to státním zřízením, ale spíš velkým omylem

Není to stát, ale pouze smečka šílenců.

Nepřemýšlejí citlivě

nesmysl

nesmyslná otázka, islámské státy mají mnoho různých podob, "Islámský stát" v současnosti na území Sýrie a Iráku je založen na extrémní interpretaci některých náboženských pravidel a příkazů a dlouhodobě je tento způsob správy věcí veřejných neudržitelný

nesmyslná otázka. islám nemůže být státním zřízením. ani ve Vatikánu není státním zřízením křesťanství

Nesouhlasím s islámským státem. Jedná se o nelegální zřízení vydávající se za stát.

nesouhlasím s ním, je to nebezpečné

Nesouhlasím se vznikem Islámského státu

neumím si jej představit v Evropě, která má 2000-letou křesťanskou tradici tento styl vedení státu by mi nevyhovoval

neuznávám to jako kultivovaný stát, spíše jako barbarskou kolonii nájezdníků

neuznávám, jedná se o teroristické seskupení, které Islám zneužívá a silně poškozuje

nevhodné spojení

nevím

nevím

nezvyk pro Čechy

nic pozitivního

novodobý zločin, veliká hrozbě pro celý svět - bohužel zatím podceňovaná

nwm

Obávám se, že lidé jsou omylní a mají v mnoha případech osobnostní charakteristiky, které v kombinaci s islámem a zejména právem Šaría, vede k nespravedlnosti, ponižování a fyzickému i psychyckému násilí. Ohroženou skupinou jsou pak oproti současné západní společnosti ženy.

Obludná totalita.

odmítám

Odpad světa.

Opět strašný!!!!

Organizace v něm jistě funguje, pro někoho to může být stabilní bod v jinak nestabilním životě, nevím, ale nesouhlasím s jeho cíli, myšlenkami, vydíráním a popravami

patří vymýtit

pokud by to jakkoliv neovlivňovalo nebližší okolí - ano, ale současný stav nepřípustný

pokud je něco extrémního, nikdy to není správné, tedy extrémní islám a fanatici by neměli být

Pokud je to opravdu vynález američanů, pak je to sakra špatně. Myslím si, že nejlépe vůbec se do toho neměl nikdo vrtat a byl by klid a tyto problémy bychom vůbec nemuseli řešit. Ovšem pozdě bycha honit. Každopádně jde hlavně o otázku extremismu ("překvapivě" ne každý muslim je "ten zlý"). Ohledně aktuálních problémů s islamisty jde hlavně ale o přístup Evropanů - přehnaná a slepá tolerance. Na druhou stranu nevědomost, kde leží pomyslné hranice slušnosti (viz. problémy ve Francii - islamisté to řešili způsobem sobě vlastním, což neschvaluji, ale novináři si za to mohli sami - nikdo, absolutně nikdo nemá byť jen sebemenší právo se navážet do víry jiných a zesměšňovat ji)

Pokud vezmu v potaz co se dnes nazývá islámským státem tak žádné zřízení nemá. Funguje formou teroru a násilí

Pořádek, žádný alkohol

pro "normální" život nepoužitelné

pro evropany nepředstavitelné

problém pro zbytek světa

Stát a náboženství k sobě nepatří. Stát má být světský.

stát by měl být od jakéhokoli náboženství nebo víry jednoznačně oddělený

Stát by měl vždy být oddělen od církve.

Stát který poškozuje základní lidská práva a je proti základní lidské morálce.

Stát lačnící po moci a vnucující lidem své přesvědčení.

stát založený na jednom náboženství není demokratický

stát, co vznikl na podkladě náboženství už existuje dlouho (Vatikán) a nikdy nebyly problémy, dle mého názoru se USA snaží ovládnout většinu světa a bere tento stát jako hrozbu.....na jednu stranu podnikají skupiny z IS útoky apod., ale na druhou stranu, Američané a jejich spojenci na blízkém Východě také hodně uškodili......je to dlouho trvající spor a neznám bližší důvody založení IS

stejně špatný jako všechny teokracie

stejný jako na islám samotný

stejny jakp u otazky c. 16

strašný

Stredovek

svinstvo

šílená sekta

špatný

špatný

špatný

špatný, negativní

Špatný, snaží se zastrašovat lidi.

Tak Islámský stát neexistuje, a pokud máte na mysli "onu" teroristickou organizaci, pak jsem proti... Jinak státní zřízení podle islámského práva jsem osobně nezažila, čili nelze soudit...

Tak to je hodně špatné, teokracie je pro mě zlo v jakémkoliv náboženství.

Tak to je parta chudáků, kteří se museli už narodit jako dementi.

Takový stát by neměl vůbec existovat (neměl by být okolními národy uznán jako stát)

Tam si myslím, že to s náboženstvím nemá téměř nic společného.

ten nejhorší

ten nejhorší, zmanipulovaní fanatičtí jedinci, přirovnala bych to k fašismu.

Tento stát jen ukazuje jaký je Islám... kkrutý, extremistický, agresivní a narcisistní.

Terorismus

Teroristická organizace

To mi vadí, stát by neměl být řízený podle náboženství.

to není stát, ale banda vrahů!

to nevím, myslela jsem, že stát a víra jsou dvě odlišné věci

To už jsou fanatici, ale můj názor je ten, že pokud je necháme být, oni nechají nás

Tohle je jedna velká chyba. Žádné náboženství by nemělo být zároveň státním zřízením.

Totalitární státy nepřinesli lidem nic dobrého, snad jen v současnosti s vyjímkou teokratického státu Vatikán.

typická ukázka dopadu Islámu na společnost neuznávající demokracii, za 50 let se možná dopracují k civilizaci na úrovni středověku

Určitě negativní, svět by se měl spojit a snažit se o poražení tohoto uskupení a potrestání členů.

utiskuje lidská práva

Utopie. Jako každá jiná. Ať to bylo jakékoli jiné totalitární zřízení, které chtělo přinést ráj na zem, vždy to končilo a probíhalo stejně. Komunismus, nacismus. Islám. Všechno je to stejná utopie a nenávistná násilnícká doktrína, která svědčí lumpům, sadistům a násilníkům a duchovně bláhoví jedinci to podporu, protože věří, doufají připitomněle v utopii. A zbytek má strach. Osobně doufám, že se IS po několika letech zhroutí sám do sebe a bude stát hodně životů na obou stranách, aby muslimové měli několik desítek let na práci obnovu vlatní země ... a netrousili se furt do Evropy nebo neměli expanzivní choutky.

V našich kulturách nemyslitelné

v našich podmínkách by to asi nefungovalo

V umirnenem islamu by se asi dalo zit

vadí mi

Vadí mi

Válku neuznávám, stejně jako násilí. Přijde mi to jako odpověď na útoky USA, EU a spol.

Velice omezujici

velmi nebezpečné

velmi negativní protože je to vlastně terorismus

viz otázka č. 8

Viz předchozí odpověď. Islám jako státní zřízení arabských/perských států ze severní Afriky/blízkého-středního východu bez výjimky uznávám.

viz předchozí otázka

Vnímám ho jako potenciální hrozbu pro naši společnost, ovšem spíše psychologickou hrozbu, nikoliv fyzickou. nejsem si jistá, nakolik má IS souvislost s Islámem a nakolik jde o extremistickou organizaci manipulující lidmi, která se pouze zaštiťuje Islámem.

vrazi

vražedná organizace

vsechna nabozenstvi jsou spatna

všechno špatně

Vyhladit

Vyhubit

vychází ze stejných základů, takže obojí je stejné svinstvo

vynikající

Vypalit je

x

Z principu nedemokratické.

záleží jak který ale obecně se mi nelíbí propojování jakékoli víry a státu

zaležikterý myslite v jaké olasti

Záporný

Záporný.

Zase hnus

zbytečné, nelíbí se mi

zbytečnost

zcela negativní

Zhmotnele zlo

Zhouba pro celý svět.

Zrůdnost

zrušit

Zrušit, ideálně uplně vyhladit.

Zřízení, kde si jsou někteří výrazně rovnější, než jiní

Žádné státní zřízení by nemělo podléhat náboženství.

žádné státní zřízení založené v prvé řadě na (jakémkoliv) náboženství není z podstaty demokratické (vyznání má být věc čistě osobní, nepodporovaná orgány, které mají být nestranné)

žádný

18. Jaký máte názor na islámská pravidla a zákony

šaría, ramadán a další věci související s islámem

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

_

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- negativní - nerovnoprávné postavení žen a dětí - nelze projevit vlastní názor

.....

Ani

Ani jedno mi není blízké, ani s jedním nemám problém, pokud se to týká jen lidí, kteří si to dobrovolně vybrali.

Ať si ve svých zemích tato pravidla a zákony drží ,patří to k jejich historii. Je to fanatismus, který dnes již vnucují celému světu. S tímto jejich náboženstvím je svět zaplaven terorizmem.

at si je strcej treba do prdele

Brutální praktiky

celkem pozitivní - v určitých případech mají smysl a myslím si, že Muslimové díky těmto pravidlům mohli eliminovat dosti neduhů

Co je v islámu dobrého, to najdeme i v křestˇanství a jiných náboženstvích světa. Ovšem islám má mnoho kontroverzních až zavrženíhodných pravidel a kořenů. U běžných muslimů nemusí být žádná negativa patrná za normálních okolností. Ale islám nemá tolik radikálů náhodou. V jiných náboženstvích totiž nejsou tak radikální zásady.

demence

des

děs běs

dobrý

hlouposti

hnus

hnus

hnus

hnus

hnus

holt jiná kultura...

hrůza

hrůza

humus

Islám nemá ani pravidla ani zákony. A pokud má, tak je nedodržuje nebo je upravuje ve vlastní prospěch. Je to zlo, kterému jde o ovládnutí ostatních za každou cenu

Islám sem zaveden nebude, do 50 let nebude v Evropě žádný muslim

Já bych je zřejmě neakceptovala, ale je to součást jejich víry a jejich volba. Ať si dodržují co chtějí. Křesťanům taky nikdo nebere Vánoce a židům např bar mitzvah

Já bych podle těchto pravidel žít nechtěla, protože pocházím z jiné kultury a mám jiné zvyky, ale někteří lidé takto žít chtějí a ostatní lidé by to měli respektovat.

jak kdyby žádná pravidla neměly

jak která, ale některá jsou opravdu krutá a nesmyslná

Jak které...

jako tradice a zvyky ano, pokud neodporují lidským právům, jako pravidla a zákony rozhodně ne. Každý obyčej se postupně modifikuje a přetváří podle aktuální doby, vždyť ani křesťanské vánoce nejsou to, co před 100 lety.

je mi z nich upřímně špatně od žaludku.. popírají svobodu

Je to hnus, jež nevnímá realitu - zůstal ve středověku...

je to jako vrátit se do středověku, v současné době to nemá co dělat

Je to jejich kultura a jejich věc.

je to jejich věc

Je to způsob života muslimů, kteří se s těmito pravidly ve velké míře ztotožňují. Snažím se nekritizovat tyto zákony a pravidla, protože mají svůj historický a kulturní kontext, na druhou stranu jsem toho názoru, že zvyky a zákony euroamerické společnosti jsou více vhodné pro svobodný a šťastný život.

jednoznačně negativní

jejich náboženství-jejich zákon, jak jsme psala výše, je zanedbávána demokracie a nerovnoprávnost žen bude vždycky viděn jako problém.....je to dost těžké posuzovat, mnoho náboženství má zákony co se lidem nemusí líbit, vždyť křesťanství má za sebou největší inkvizice v dějinách lidstva, vždy to přináší pro a proti

Jejich pravidla a zákony se od středověku nezměnila, jsou destruktivní pro své okolí

jejich věc ale ať to k nám nezatahují

jestli jsou pravidla a zákony to co prezentují veřejně, čili zabíjení nevinných, podpora terorismu, pak s nimi nelze souhlasit.

Jsem silně proti tomuto náboženství zaujatá, nevidím na něm nic dobrého!!!

Jsem zásadně proti, jde o pravidla výrazně omezující svobodu bytí!!!

jsou autentické s nesmlouvavé

jsou dost přísná

Jsou na hlavu postavene, nelogicke

Jsou nedemokratické. Vím, že to tak není, ale každý by měl mít možnost přestěhovat se do země, kde tato pravidla neplatí. Naopak, ty kteří tato pravidla vyžadují by měli mít možnost přestěhovat se do země, kde tato pravidla platí.

Jsou nekombatibilní s těmi českými.

jsou omezující

Jsou příliš extrémistická

jsou-li realizována výhradně na území muslimských států, po shodě vyznavačů islámu, jsou v pořádku, nejsou v pořádku, je-li jejich zavádění prosazováno na území jiných států, v jiných kulturách, jsou-li povyšovány nad svobodu vyznání, životního stylu a odlišnou kulturu lidí v jiných zemích

Každá kultura má svá pravidla. Tyto pravidla ať se ale dodržují v muslimských státech a nepřenášejí se do našich kulturních zvyků a pravidel. U nás ať se dodržují pouze naše pravidla.

každé náboženství má něco

každé náboženství má svá pravidla. Ať si je dodržují lidé co v něj dobrovolně věří a nevnucují je lidem co věří v něco jiného.

každé náboženství má své pravidla a zákony...

Každého volba

ke každé víře patří určitá pravidla, takže tato pravidla neodsuzuji

KOKOTISMUS, protože mají mozek jako vlašský ořech a poslouchají jako stádo ovcí.

Kraviny

kruté, nicméně ať si právo každý stát uplatňuje podle svých tradic, ale pouze na svém území.

líbí se mi systém jejich modliteb, jednoduchost mešit, dodržování pravidel mezi lidmi

lidé by se měli svobodně rozhodnout, co chtějí dělat místo toho, aby jednali podle nějakých náboženských pravidel, jediným limitem jejich jednání by měly být zákony země, ve které žijí, pokud se zákony dané země neslučují s pravidly daného náboženství, neměly by se používat

Moc o tom nevím, ale nelíbí se mi nerovnost žen a kruté tresty

moc o tom nevím... Tuším, že je tam povoleno mnohoženství - s tím nesouhlasím Žena je podřadné stvoření - ne! vždyť lidé si jsou rovni Zákony a úkoly, co musí správný muslim udělat - pokud miluji svého Boha, tak to dělám dobrovolně a kdy se na to vnitřně cítím, nepotřebuji zákony a pravidla násilné rozšiřování (nejsem si jistá, že to je opravdu pravidlo) - ne!

Myslím, že nejsem dostatečně obeznámena, abych si mohla vytvořit názor.

n

náboženská pravidla by měla být dobrovolná pro věřící dané víry, nikdy by neměla tvořit základ zákonů

Náboženství omezující práva

Naprostá bláznivost, která vychází z x let starých "báchorek", které soudný člověk okamžitě odmítne.

nástroje k ovládnutí stáda věřících tupců

Ne

ne

Necivilizované; pro expanzi ve středověku velmi účinná, ale v dnešní době nedávají smysl.

negativni

negativní

Negativní

negativní

Negativní

Negativní

negativní

negativní

negativní

Negativní, stejně jako na každé jiné náboženství, které se lidem vnucuje jako jediné správné, které je netolerantní až nenávistné k jiným náboženstvím nebo lidem bez víry.

negativní, protože jsou nuceni ho dodržovat i ti, kteří v islám nevěří a nechtějí se mu podřídit

Negativní, věřím v sekulární liberálny pravidla a zákony

Nehumanni, nelidske, odporne

nejsem dostatečně vzdělaná v těchto věcech

Nejsem seznámen.

Nejsem v nich úplně zběhlá a aktivně se o to nezajímám, jsou velmi odlišné od jiných náboženství.

Některá jsou dobrá a některá ne.

některé jejich zákony jsou normální,jiné už ne..záleží,jak si je vyznavači té víry přeberou a jak se podle nich řídí..nicméně nepřijde mě normální zabít dívku,která je znásilněná,za to, že ,,poškodila rodinou čest"..a těchto případů je mnohem víc

Některé jsou jen tradice jako vánoce v křesťanství a některá jsou humus - šária, oblékání apod.

některé vize jako oko za oko a podobně nejsou uplně špatné, ale v podání islámu zcela nepřípusné a šaría je nástroj moci

nelíbí se mi

nelíbí se mi

Nelíbí se mi

nelíbí se mi halal ani šáría, obojí je barbarské a nemá v civilozované Evropě co dělat...na záběry z halal jatek se můžete podívat zde https://www.youtube.com/watch?v=th5dNLrb4qE&feature=youtu.be

Nelíbí se mi to, právo šaría bych zakázala, ramadán by neměl být povinný.

nelíbí se mi, ale respektuji je

nemožnost věřících se svobodně rozhodovat

Nenásilné mi nevadí (postit se např.).

Neslouhlasím s nimi. Nelíbí se mi

nesmyslné

Nesmyslné pravidla a zákony. Žijeme ve 21. století a podle toho by se měli Islámští občané chovat.

nesmyslnosti co si mohl vymyslet jen vyšinutý chlap

nesouhlasím s nimi

nesouhlasím s nimi, jsem ráda že jsme se narodila zde

nestudoval jsem podrobně islám

Neutrální

neutrální - nevyznávám je ani neodsuzuji; myslím, že jistě nevznikla jen z plezíru, ale měla svůj význam

neuznávám

neuznávám je a nelíbí se mi

neuznávám je ani bych se s nimi nikdy neztotožnila

Neuznávám, takové zpátečnické věci nepatří do 21. století.

Nevadi mi

Nevadí mi pokud mě neomezují

Nevadí mi, ale nesmí to lidem nikdo nutit

nevadí mi, pokud je někdo chce akceptovat, je to čistě jeho volba. Nemá však nikdo právo nutit ostatní do své víry (stějný názor mám u křesťanství - viz křižácké výpravy a misionářství)

nevím

Nevím, nevyznám se.

Neznám je

Neznám je tak podrobně, abych mohla soudit

neznám všechny, ale 99% těch o kterým jsem slyšel a četl jsou nelidské, nebo nesmyslné (psy, zahalování, halal atd.)

Nikomu to neberu, pokud mi to nikdo nebude nutit a tvářit se, že je to to nejlepší, co mě mohlo v životě potkat...

o ramadánu nic nevím, ale o šaría jsem už něco zmínila v jiné otázce

Odpor!

Odporují mým životním názorům.

odsuzuji,

oko za oko, zub za zub

omezující

ovládání lidí, nesvoboda

Patri k tomuto nabozenstvi

Patří spíše do období středověku.

pokud jsem věřící a praktikující muslim je logické, že bych měl následovat pravidla své víry (podobně jako je následuje křesťan) já osobně jsem vůči nim indiferentní, některé zvyklosti jsou zajímavé i pro nemuslimy (ramadán jako způsob očisty a zamyšlení se, zákát jako forma sociální podpory)

pokud jsou v rozporu s osobní svobodou a běžnými lidskými právy, není to správné

pokud jsou vykládána a dodržována rozumnými lidmi, tak na nich nevidím nic špatného

pokud neomezují příslušníky jiných kultur, nevadí mi, jsou pro nás, příslušníky "západní" kultury nepochopitelné a někdy až nepřijatelné

Pokud se těmi pravidly šíří muslimové kvůli jejich víře, nemám s tím problém, jejich kodifikace ve státních zákonech však není správná.

pokud si tak muslimové přejí žít ve SVÝCH zemích, prosím, ale ať to netahají sem

Pokud tím neobtěžují ostatní, které to nezajímá, tak proč ne

pomáhají věřícím orientovat se ve světě, definují jejich práva a povinnosti. Ramadán podobně jako jiné svátky pomáhá k udržování koheze a historické kontinuity. Jako problematický se mi jeví opět přílišný dogmatismus

pouze snaha o manipulaci s lidmi

pravidla islámu = jedna větší kravina než druhá, tyto pravidla jsou pro normální život nepoužitelná

Pravidla jsou přísná a porušují osobní svobody jednotlivce, nicméně pokud se někdo rozhodne žít dobrovolně podle těchto pravidel, je to jen jeho volba...

právo šária je přílíš kruté a odkazuje mentalitu středověku včetne hromadných jatek žvířat

Právo šaría považuji za naprosto neaplikovatelné v moderním "západním" světě. Ale s dalšími zvyklostmi nemám zásadní problém.

Primitivni

Pro Česko absolutně nepřijatelné.

pro mě jako naprostého ateistu nemají smysl pravidla a zákony žádného nábožensví

Pro mě příliš svazující.

Pro středoevropana nepochopitelné. Středověk ve 21. století.

problém pro zbytek světa

přísné, pro evropany nepředstavitelné

radši žádný

Ramadán - zbytečné níčení zdraví, celý den ve vedru nepít a nejíst

Ramadan je fajn

Ramadán jsem ve firmě svého arabského známého poznala a nepřipadalo mi na něm nic zvláštního, pokud si pravidla dodržují mimo firmu a nenutí k nim své zaměstnance. Poznala jsem i pravidlo nepracovat v pátek, ale pracovalo se v sobotu. Šariu možná uplatňovali ve svém domě, ale ne na veřejnosti.

Ramadán mi nepřijde jako špatný, je to jejich svátek, zbytek jejich pravidel a zákonů je špatný

Ramadán patří k neškodným pěti pilířům islámu, stejně tak jako víra v Boha, dávání almužen, pouť do Mekky. Šária je ovšem zpátečnická a nelidská ideologie a nemá v 21. století co dělat.

respektuji je v tradičné islámském regionu, v Evropě nemá nic takového co dělat

Respektuji ty, kteří je dodržují, ale tyto pravidla mi připadají zbytečná, až hloupá. Pokud mi nejsou tato pravidla vnucována, nemám problém.

Rozlišujme pojmy a pojmy. - vnitřní pravidla a přikázání islámu, která nemají expanzivní a násilnických charakteru vůči druhým, učí pokoře, lásce a poslušnosti autorit atd. vnímám neutrálně. Jsou obecně nezávadné a nemám problém, pokud se k nim kdokoli hlásí. I kdyby si omlacoval hlavu o zeď do krvava. - kamenování žen, zabíjení nevěřících, šárija a vnucování islámu a jeho pravidel všem okolo, ta věčná uražená pýcha musulmanů a neustále ustupování jim mi vadí hodně.

s právem šaría nesouhlasím

S Ramadánem problém nemám... Právo Šaría důkladně neznám, ohání se jím dnes kde kdo, takže opravdu nevím, jak přesně funguje. Jsem proti tvrdým trestům, ale to každém případě (nejen v islámu...)...

S většinou souhlasím, avšak ne se všemi.

s většinou z nich nesouhlasím, přijde mi že vůbec nevycházejí z koránu (stejně jako se inkvizice ani trochu neřídila biblí), ale tradiční muslimské zvyky jako např. ramadán nebo odmítání vepřového nikomu ničím neškodí

Samozřejmě neschvaluji a souhlasím s vymýcením lidí, kteří v toto věří, protože tím výrazně ohrožují ostatní obyvatele celé planety.

Saria je právní systém pro nomady z 6.stoleti ad a pro moderní společnost je nevhodný. Ramadan mi nevadí a další věci (zapalování žen, postavení zen) s islámem jako takovým to nesouvisí, jste prostě kmenové a jiné kulturní tradice mylně či falešně spojování s islámem.

silně negativní

skveli

Stát a náboženství k sobě nepatří.

Stejně by mohla znít otázka: jaký míte názor na Starý zákon, který Židům nařizoval vyvražidt všechno co žilo v zemi co jim jejich Bůh vyhlédl. Nebo jaký máte názor na křesťanskou Evropu, co posílala židy po milionech do plynu, nebo na to tiše kývala. Takže: fanatismus je špatný všude, v šaríje, jako v Novém zákoně (svádí-li tě ruka ke hřícu, usekni si ji... atd) A naopak, jestli někdo bude šaríju zneužívat k tomu aby týral ženu tak je to hovado, a s Islámem to nemá co dělat. Že je to zatím častý jev v islámských zemích? Ano, ale ještě pár let zpátky veŠvícarsku nemohly ženy volit, a to se cejtíme jako demokratický pupek svobody. Byl bych v tom opatrnější kdo je zkostnatělé zlo a kdo se jen vyvýjí pomalu, tak jako my zys jinde :)

stejně špatný jako všechna náboženská pravidla, pokud jsou vnucována i lidem jiného vyznání nebo dětem

strašné

Strašný!!!

Středověké kraviny

Svátky, pravidla i zákony ctím, pokud navštívím islámsky orientovanou zemi.

svinsto

svinstvo

svobodná volba věřících a jejich věc

Šariá je anachronismus. Dodržování postních období by mělo patřit jen ke svobodné volbě každého věřícího i nevěřícího člověka (viz ozdravné půsty, meditace atd.)

Šaría je nesmysl

Šaría je podle mě středověká záležitost, která ztratila (pkud kdy měla) jakékoliv oprávnění. Ramadán je naopak v pohodě - pokud není povinný, ale dobrovolný. Já jsme pro svobodnou volbu.

šaría je pro mě osobně šílené (ne)právo, jako pro ženu ramadán - proti tomu nic nemám, nepříjde mi v rámci jejich víry nijak zvláštní či omezující

šaría je těžký středověk. O zbytku toho moc nevím.

Šaría nemá v západní společnosti své místo, ovšem v některých společnostech jistě má své opodstatnění a je tam přínosem. Nemám dostatek informací na to, abych se mohla o islámských pravidlech a zákonech vyjadřovat negativně.

šária se mi nelíbí úcta k ženám - žádná, ale pokud to těm ženám takto vyhovuje, proti gustu... Zákony si přetváří jak chtějí, už to nemá co společného s vírou

Šaría se mi nelíbí, ramadán by mi nevadil, pouť do Mekky je blbost

šaría-šílenost, pravidla a zákony by se už v dnešní době neměli používat

šaríu striktně odmítám, ostatní neznám a proto nemohu hodnotit

špatný

špatný

Špatný, jsou přísná, nesmyslná a šária je to nejhorší právo světa, protože je kruté, diskriminacni a neméně naprostou neslučitelné s lidskými právy.

Tak jako 7 a 8. Neco je pro mne nepripustne neco je zase rozumne.

Tak jeste, aby meli neco v hlave a jednali rozumne, ne to co predvadi isis

To se nedá zodpovědět krátce. Je to věc těch, kdo se k němu hlásí, mnohá mají praktický základ v reáliích subtropické oblasti ve středověku.

to se snad nemusím vyjadřovat, hrůza

Tradice jsou důležité v každé kultuře, ale vzhledem k tomu, že žijeme ve 21. století nerozumím tomu, jak to může ještě fungovat.

Uřezat jim ruce prsty koncetiny kokoty hlavy .................

V modernim svete nemaji tyto zalezitosti zadne misto.

V Ramadánu jako takovém bych problém neviděl. Problém je to, co ovlivňuje i ty, kdo se tím ovlivňovat nechat nechtějí. Takře Šarií mi vadí hodně.

v žádném případě

vadí mi

Velmi špatný

Velmi tvrdá pravidla, která nenesou nic dobrého.

vetsinu nabozenskejch pravidel neuznavam

většina vychází z potřeb souvisejících se situací před 1000 lety, v moderní společnosti k ničemu

většinou jak ze středověku

viz otázka č. 8

viz předchozí otázky

viz výše

Viz výše. Současně tato velice exaktní pravidla chování potlačují individualitu.

volba každého člověka

vsechna nabozenstvi jsou spatna

Vyberu věci, o kterých jsem něco slyšela či četla, ale mám o nich, řekla bych, i tak povrchní znalosti: nošení šátku - nevadí mi, ať si nosí každý, co uzná za vhodné, něco jiného je nošení šátku, které by např. bránilo výkonu povolání, bylo by na dané pracovní pozici poněkud nepatřičné burka (vidíme pouze oči ženy) - zde by to asi chtělo přísnější pravidla, než u šátku půst - nevadí mi, protože mě nijak neomezuje kamenování žen, sekání rukou - poněkud středověké tresty, které nemají v západní civilizaci a vlastně na světe vůbec co dělat mnohoženství - sama si ho představit nedokážu, určitě bychom např. neměli upravovat naše zákony tak, aby mnohoženství bylo umožněno v ČR, pokud ale nevadí muslimským ženám v jejich domovině, ať v něm klidně žijí menší práva žen (u soudu, rozhodování v rodině,..) - také si sama nedokážu představit, nemohlo by dle mého mínění v žádné Z civilizaci fungovat, pokud to ale muslimkám nevadí, proč ne

x

z našeho pohledu zastaralé a nehumalní. musíme si však uvědomit že islám je náboženství zdaleka nejmladší. právo šaría je používáno jen ve státech totalitních a zaostalých znovu těžko posuzovat z naší západní reality.

Z tohohle zákona se mi dělá jen špatně.

zaleží jak jsou vykladany, konány a zda nejsou prekrucovany k obrazu svemu.... Nemohu to soudit az tak je zneznam a nejsme az tak informovana o tomto nabozenstvi abych mohla objektovne posoudit ....

Záleží na jejich výkladu - pokud tím netrpí druzí a nedochází k omezování lidské svobody, pak proti těmto pravidlům nic nemám.

Záporný.

Zbytečné, přehnané...

Zde bych odpověděl stejně jako u otázky 17.

zkuste to a uvidíte

zlikvidovat, zrušit

Zločinecké zákony

Zrůdnost

Zrušit

zrušit, zlo

Zvyky by se měly modernizovat podle základní listiny práv a svobod.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Váš věk

  • odpověď < 12 - 21 >:
    • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ZŠ (dokončené) na otázku 4. Vaše nejvyšší dokončené vzdělání

9. Znáte někoho ze svého okolí kdo věří v Islám

  • odpověď ano:
    • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Pokud jste odpověděli ano, máte s tímto člověkem dobrý vztah?

12. Myslíte si, že v ČR bude do padesáti let Islám jako velmi rozšířené náboženství

  • odpověď ano:
    • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Myslíte si, že v ČR bude do padesáti let zavedeno práno Šaría

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Váš věk

2. Vaše pohlaví

3. kde žijete

4. Vaše nejvyšší dokončené vzdělání

5. Jste věřící

6. Věříte v Islám

7. Co se vám na víře v Islám zdá správného

8. Co se vám na víře v Islám zdá nesprávného

9. Znáte někoho ze svého okolí kdo věří v Islám

10. Pokud jste odpověděli ano, máte s tímto člověkem dobrý vztah?

11. Myslíte si, že byste dokázali věřit v Islám

12. Myslíte si, že v ČR bude do padesáti let Islám jako velmi rozšířené náboženství

13. Myslíte si, že v ČR bude do padesáti let zavedeno práno Šaría

14. Myslíte si, že v ČR bude do padesáti let bude v ČR více přistěhovalců než Čechů (tedy lidí s českým občanstvím)

15. Dokázali byste být ve státě, který má islámská pravidla

17. Jaký máte názor na islám jako státní zřízení

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Váš věk

2. Vaše pohlaví

3. kde žijete

4. Vaše nejvyšší dokončené vzdělání

5. Jste věřící

6. Věříte v Islám

7. Co se vám na víře v Islám zdá správného

8. Co se vám na víře v Islám zdá nesprávného

9. Znáte někoho ze svého okolí kdo věří v Islám

10. Pokud jste odpověděli ano, máte s tímto člověkem dobrý vztah?

11. Myslíte si, že byste dokázali věřit v Islám

12. Myslíte si, že v ČR bude do padesáti let Islám jako velmi rozšířené náboženství

13. Myslíte si, že v ČR bude do padesáti let zavedeno práno Šaría

14. Myslíte si, že v ČR bude do padesáti let bude v ČR více přistěhovalců než Čechů (tedy lidí s českým občanstvím)

15. Dokázali byste být ve státě, který má islámská pravidla

17. Jaký máte názor na islám jako státní zřízení

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Horáková, L.Islám (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://45104.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.