Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sociálně-právní ochrana dětí - vzdělání

Sociálně-právní ochrana dětí - vzdělání

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Mája Kopecká
Šetření:24. 01. 2015 - 07. 02. 2015
Počet respondentů:119
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:77,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 jmenuji se Sandra Vavřínková a jsem studentkou bakalářského studia Univerzity Jana Amose Komenského, obor andragogika – vzdělávání dospělých.

Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolila problematiku vzdělávání pracovníků sociálně-právní ochrany dětí se specializací na náhradní rodinnou péči.

V praktické části bakalářské práce se zabývám, mimo jiné, povědomím širší veřejnosti o požadavcích na výkon práce v orgánu sociálně- právní ochraně dětí – viz dotazník.

Velmi děkuji za pomoc a spolupráci všem zúčastněným.

Odpovědi respondentů

1. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15- 25 let5142,86 %42,86 %  
26 – 35 let3529,41 %29,41 %  
36 – 45 let2218,49 %18,49 %  
46 – 55 let86,72 %6,72 %  
55 a více32,52 %2,52 %  

Graf

2. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9378,15 %78,15 %  
Muž2621,85 %21,85 %  

Graf

3. Kraj

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Plzeňský kraj2621,85 %21,85 %  
Hlavní město Praha2420,17 %20,17 %  
Moravskoslezský kraj119,24 %9,24 %  
Jihomoravský kraj108,4 %8,4 %  
Zlínský kraj108,4 %8,4 %  
Ústecký kraj108,4 %8,4 %  
Olomoucký kraj65,04 %5,04 %  
Středočeský kraj43,36 %3,36 %  
Jihočeský kraj43,36 %3,36 %  
Královéhradecký kraj43,36 %3,36 %  
Karlovarský kraj32,52 %2,52 %  
Kraj Vysočina21,68 %1,68 %  
Liberecký kraj21,68 %1,68 %  
Žiji mimo ČR21,68 %1,68 %  
Pardubický kraj10,84 %0,84 %  

Graf

4. Je Vám znám pojem sociálně-právní ochrana dětí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, vím6756,3 %56,3 %  
Ano, vím, oč se jedná, mám osobní zkušenost2924,37 %24,37 %  
Pojem neznám, představu mám1915,97 %15,97 %  
Ne, nikdy jsem toto neslyšel(a)32,52 %2,52 %  
Ano, v10,84 %0,84 %  

Graf

5. Je ve vašem okolí osoba, která je zaměstnána v sociálně-právní ochraně dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nikoho takového neznám6151,26 %51,26 %  
Ano, v tomto oboru pracuje člověk, kterého z doslechu znám2117,65 %17,65 %  
Ano, v tomto oboru pracuje blízký známý1815,13 %15,13 %  
Ano, v tomto oboru pracuje rodinný příslušník97,56 %7,56 %  
Ano, já sám(a) jsem v tomto oboru zaměstnán(a)54,2 %4,2 %  
Ano, v tomto oboru pracuje bl10,84 %0,84 %  
zkušenost s úředními osobami10,84 %0,84 %  
Setkávali jsme se10,84 %0,84 %  
Byl jsem v tomto oboru zaměstnán.10,84 %0,84 %  
Myslím že ano, ale nejsem si jistá10,84 %0,84 %  

Graf

6. Setkali jste se někdy se sociálně-právní ochranou dětí v rámci řešení vlastní rodinné situace? Možno více možností

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nikdy jsem s OSPOD nespolupracoval(a)8067,23 %67,23 %  
ano, v rámci soudního řízení - řešení výchovy a výživy u nezl. dítěte po dobu před a po rozvodu manželství, úprava styku s nezl. dítětem2823,53 %23,53 %  
ano, v rámci soudního řízení - řešení výchovy a výživy u nezl. dítěte po rozchodu nesezdaných partnerů, úprava styku s nezl. dítětem86,72 %6,72 %  
ano, v rámci poradenství a konzultace momentální rodinné situace65,04 %5,04 %  
ano, v rámci žádosti o zprostředkování náhradní rodinné péče, nebo jiné situace s náhradní rodinnou péčí související54,2 %4,2 %  
ano, v rámci schválení právního úkonu za nezletilé dítě (např. výpověď spoření, aj.)43,36 %3,36 %  
ano, spolupracoval(a) jsem s kurátorem pro mládež, kvůli výchovným problémům nezl. dítěte a to v rámci soudního řízení nebo mimo něj32,52 %2,52 %  
ano, z důvodu úpravy styku s nezletilým dítětem před soudem vzhledem k prarodičům32,52 %2,52 %  

Graf

7. Věděli byste, v případě potřeby, na jakém úřadě se OSPOD nachází ve vašem městě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8672,27 %72,27 %  
Ne3327,73 %27,73 %  

Graf

8. Je Vám známo že OSPOD obce s rozšířenou působností je orgánem pověřeným ke zprostředkování náhradní rodinné péče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7764,71 %64,71 %  
Ne4235,29 %35,29 %  

Graf

9. Jaké jsou dle Vašeho názoru nutné osobnostní předpoklady pro výkon OSPOD? Možno více možností

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nezaujatost9983,19 %83,19 %  
Empatie9075,63 %75,63 %  
Vzdělání9075,63 %75,63 %  
Milé vystupování4638,66 %38,66 %  
Příjemný vzhled119,24 %9,24 %  

Graf

10. Jaké kvalifikační předpoklady dle vašeho názoru musí splňovat pracovník, který vykonává OSPOD?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyšší odborná škola sociálního směru - akademický titul DiS.4840,34 %40,34 %  
Vysoká škola sociálního směru – akademický titul Bc. a vyšší4235,29 %35,29 %  
Střední škola se sociálním zaměřením – ukončená maturitní zkouškou1512,61 %12,61 %  
Vysoká škola jakéhokoli směru – akademický titul Bc. a vyšší65,04 %5,04 %  
Střední škola jakéhokoli směru – ukončená maturitní zkouškou43,36 %3,36 %  
Vyšší odborná škola jakéhokoli směru – akademický titul DiS.32,52 %2,52 %  
Učební obor zakončený výučním listem10,84 %0,84 %  

Graf

11. Je toto vzdělání dostačující po celou dobu výkonu tohoto zaměstnání, dle současně platné legislativy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, sociální pracovník je povinen se průběžně vzdělávat pomocí akreditovaných kurzů a školení7260,5 %60,5 %  
Ano, ale pracovník má možnost navštěvovat další školení a vzdělávací akce3529,41 %29,41 %  
Ano, je dostačující1210,08 %10,08 %  

Graf

12. Jakou formu nejčastěji dle Vašeho názoru pracovníci sociálně-právní ochrany dětí využívají ve svém dalším vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Školení a semináře9680,67 %80,67 %  
Samostudium75,88 %5,88 %  
Další studium na vysoké škole43,36 %3,36 %  
E-learning21,68 %1,68 %  
Odborné časopisy a literatura10,84 %0,84 %  
externe studium, skolenia, kurzy10,84 %0,84 %  
netuším10,84 %0,84 %  
bohužel žádnou10,84 %0,84 %  
Pouze povinné semináře10,84 %0,84 %  
z každé odpovědi něco10,84 %0,84 %  
žádnou10,84 %0,84 %  
jak to mám vědět???10,84 %0,84 %  
To je statistika, ale půjde o to, zda je to poslání či povolání člověka a kredity je potřeba nasbírat :)10,84 %0,84 %  
Povinné školení úředníků samosprávy10,84 %0,84 %  

Graf

13. Pracovník sociálně-právní ochrany dětí se dle mého názoru musí orientovat v platné legislativě v ČR:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, bezpodmínečně5949,58 %49,58 %  
Ano, ale pouze v zákonech důležitých pro výkon jeho povolání5949,58 %49,58 %  
Ne, nemusí10,84 %0,84 %  

Graf

14. Průměrný plat pracovníka sociálně- právní ochrany dětí, s ohledem na požadavky pro výkon tohoto povolání, je dle mého názoru:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cca 15 000,-- Kč čistého měsíčního příjmu5647,06 %47,06 %  
cca 20 000,-- Kč čistého měsíčního příjmu4739,5 %39,5 %  
cca 30 000,-- Kč čistého měsíčního příjmu119,24 %9,24 %  
cca 10 000,-- Kč čistého měsíčního příjmu54,2 %4,2 %  

Graf

15. Požadavky kladené zákonem na výkon sociálně-právní ochraně dětí (vysokoškolské, nebo vyšší odborné vzdělání, a další kvalifikační předpoklady) jsou dle mého názoru:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
naprosto oprávněné, tuto práci by měli vykonávat pouze kvalifikovaní odborníci6050,42 %50,42 %  
oprávněné, ale práce není, dle mého názoru, dostatečně finančně ohodnocena, tak aby lidé měli zájem věnovat se tomuto oboru3327,73 %27,73 %  
nevím, nemohu posoudit1714,29 %14,29 %  
nedostatečné32,52 %2,52 %  
přehnané, stačilo by nižší kvalifikace32,52 %2,52 %  
ani PHD. nezabezpečí, že se jedná o člověka vhodného a vzdělaného pro tuto práci. Je to pouze předpoklad, že se umí učit. Tzn. větší důraz na kompetentnost než vzdělání.10,84 %0,84 %  
Využil bych více pomocných pracovníků v sociálních službách s menšími nároky na dosažené vzdělání.10,84 %0,84 %  
Nedostatečné - chybí požadavek osobní rodinné praxe, tedy to, aby příslušný pracovník měl již vlastní děti a vlastní rodinu.10,84 %0,84 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Je Vám známo že OSPOD obce s rozšířenou působností je orgánem pověřeným ke zprostředkování náhradní rodinné péče?

  • odpověď Ano:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Moravskoslezský kraj na otázku 3. Kraj

9. Jaké jsou dle Vašeho názoru nutné osobnostní předpoklady pro výkon OSPOD? Možno více možností

  • odpověď Milé vystupování:
    • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příjemný vzhled na otázku 9. Jaké jsou dle Vašeho názoru nutné osobnostní předpoklady pro výkon OSPOD? Možno více možností

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Váš věk

2. Pohlaví

3. Kraj

4. Je Vám znám pojem sociálně-právní ochrana dětí?

5. Je ve vašem okolí osoba, která je zaměstnána v sociálně-právní ochraně dětí?

6. Setkali jste se někdy se sociálně-právní ochranou dětí v rámci řešení vlastní rodinné situace? Možno více možností

7. Věděli byste, v případě potřeby, na jakém úřadě se OSPOD nachází ve vašem městě?

8. Je Vám známo že OSPOD obce s rozšířenou působností je orgánem pověřeným ke zprostředkování náhradní rodinné péče?

9. Jaké jsou dle Vašeho názoru nutné osobnostní předpoklady pro výkon OSPOD? Možno více možností

10. Jaké kvalifikační předpoklady dle vašeho názoru musí splňovat pracovník, který vykonává OSPOD?

11. Je toto vzdělání dostačující po celou dobu výkonu tohoto zaměstnání, dle současně platné legislativy?

12. Jakou formu nejčastěji dle Vašeho názoru pracovníci sociálně-právní ochrany dětí využívají ve svém dalším vzdělávání?

13. Pracovník sociálně-právní ochrany dětí se dle mého názoru musí orientovat v platné legislativě v ČR:

14. Průměrný plat pracovníka sociálně- právní ochrany dětí, s ohledem na požadavky pro výkon tohoto povolání, je dle mého názoru:

15. Požadavky kladené zákonem na výkon sociálně-právní ochraně dětí (vysokoškolské, nebo vyšší odborné vzdělání, a další kvalifikační předpoklady) jsou dle mého názoru:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Váš věk

2. Pohlaví

3. Kraj

4. Je Vám znám pojem sociálně-právní ochrana dětí?

5. Je ve vašem okolí osoba, která je zaměstnána v sociálně-právní ochraně dětí?

6. Setkali jste se někdy se sociálně-právní ochranou dětí v rámci řešení vlastní rodinné situace? Možno více možností

7. Věděli byste, v případě potřeby, na jakém úřadě se OSPOD nachází ve vašem městě?

8. Je Vám známo že OSPOD obce s rozšířenou působností je orgánem pověřeným ke zprostředkování náhradní rodinné péče?

9. Jaké jsou dle Vašeho názoru nutné osobnostní předpoklady pro výkon OSPOD? Možno více možností

10. Jaké kvalifikační předpoklady dle vašeho názoru musí splňovat pracovník, který vykonává OSPOD?

11. Je toto vzdělání dostačující po celou dobu výkonu tohoto zaměstnání, dle současně platné legislativy?

12. Jakou formu nejčastěji dle Vašeho názoru pracovníci sociálně-právní ochrany dětí využívají ve svém dalším vzdělávání?

13. Pracovník sociálně-právní ochrany dětí se dle mého názoru musí orientovat v platné legislativě v ČR:

14. Průměrný plat pracovníka sociálně- právní ochrany dětí, s ohledem na požadavky pro výkon tohoto povolání, je dle mého názoru:

15. Požadavky kladené zákonem na výkon sociálně-právní ochraně dětí (vysokoškolské, nebo vyšší odborné vzdělání, a další kvalifikační předpoklady) jsou dle mého názoru:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kopecká, M.Sociálně-právní ochrana dětí - vzdělání (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://45214.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.