Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > n e m o c i / l é k y

n e m o c i / l é k y

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Hrabcová
Šetření:03. 02. 2015 - 11. 02. 2015
Počet respondentů:62
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.44
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:88,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto krátkého průzkumu je zjistit v jaké míře veřejnost užívá léky a potravinové doplňky.

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4979,03 %79,03 %  
muž1320,97 %20,97 %  

Graf

2. Do jaké věkové skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-30 let3962,9 %62,9 %  
do 20 let812,9 %12,9 %  
31-40 let812,9 %12,9 %  
41-50 let69,68 %9,68 %  
60 a více let11,61 %1,61 %  

Graf

3. Jak často jste nemocní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi málo, párkrát do roka3353,23 %53,23 %  
nebývám příliš nemocná/ý2032,26 %32,26 %  
trpím chronickým onemocněním711,29 %11,29 %  
celkem často (např. 2x do měsíce)23,23 %3,23 %  

Graf

4. Užíváte pravidelně léky předepsané lékařem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3658,06 %58,06 %  
ano2641,94 %41,94 %  

Graf

5. Kolik druhů léků přibližně užíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-21762,96 %27,42 %  
2-5829,63 %12,9 %  
5 a více27,41 %3,23 %  

Graf

6. Když cítíte přicházející nemoc, jdete ihned k lékaři nebo se snažíte vyléčit sami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
snažím se vyléčit sám/sama4470,97 %70,97 %  
pokud nemoc postupuje, jdu za pár dní k lékaři1829,03 %29,03 %  

Graf

7. Jaký máte postoj k lékům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
léky užívám pouze kvůli zdravotním potížím4064,52 %64,52 %  
léky beru jako nutné zlo, snažím se jim vyhnout2133,87 %33,87 %  
léky užívám spíš ze zvyku11,61 %1,61 %  

Graf

8. Kupujete a užíváte doplňky stravy nebo vitaminy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4369,35 %69,35 %  
ne1930,65 %30,65 %  

Graf

9. Užíváte pravidelně léky na bolest typu Ibalgin, Aspirin, apod.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jen v případě silné bolesti3962,9 %62,9 %  
takovému typu léků se snažím vyhnout1219,35 %19,35 %  
občas1117,74 %17,74 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Užíváte pravidelně léky předepsané lékařem?

  • odpověď ano:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1-2 na otázku 5. Kolik druhů léků přibližně užíváte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Do jaké věkové skupiny patříte?

3. Jak často jste nemocní?

4. Užíváte pravidelně léky předepsané lékařem?

5. Kolik druhů léků přibližně užíváte?

6. Když cítíte přicházející nemoc, jdete ihned k lékaři nebo se snažíte vyléčit sami?

7. Jaký máte postoj k lékům?

8. Kupujete a užíváte doplňky stravy nebo vitaminy?

9. Užíváte pravidelně léky na bolest typu Ibalgin, Aspirin, apod.?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Do jaké věkové skupiny patříte?

3. Jak často jste nemocní?

4. Užíváte pravidelně léky předepsané lékařem?

5. Kolik druhů léků přibližně užíváte?

6. Když cítíte přicházející nemoc, jdete ihned k lékaři nebo se snažíte vyléčit sami?

7. Jaký máte postoj k lékům?

8. Kupujete a užíváte doplňky stravy nebo vitaminy?

9. Užíváte pravidelně léky na bolest typu Ibalgin, Aspirin, apod.?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hrabcová, V.n e m o c i / l é k y (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://45493.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.