Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nezaměstnanost

Nezaměstnanost

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Soňa Kirschnerová
Šetření:01. 03. 2015 - 12. 03. 2015
Počet respondentů:100
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je určen pro nezaměstnané respondenty. Cílem mého výzkumu je zjistit, např. co bylo příčinou nezaměstnanosti, jak si nezaměstnaní hledají práci apod.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5656 %56 %  
Muž4444 %44 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41-502424 %24 %  
20-252020 %20 %  
26-401818 %18 %  
15-191616 %16 %  
51-601515 %15 %  
61 a více77 %7 %  

Graf

3. V jakém kraji České republiky bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ústecký3232 %32 %  
Karlovarský1111 %11 %  
Plzeňský1010 %10 %  
Středočeský88 %8 %  
Ostravksý77 %7 %  
Pardubický77 %7 %  
Brněnský55 %5 %  
Zlínský44 %4 %  
Liberecký44 %4 %  
Olomoucký33 %3 %  
Hlavní město Praha33 %3 %  
Královehradecký33 %3 %  
Budějovický22 %2 %  
Jihlavský11 %1 %  

Graf

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední škola s maturitou2626 %26 %  
Střední s výučním listem2525 %25 %  
Vysokoškolské vzdělání1919 %19 %  
Vyšší odborné vzdělání1414 %14 %  
Gymnázium1010 %10 %  
Základní vzdělání66 %6 %  

Graf

5. Jak dlouho jste nebo jste byl/a nezaměstnaný/á?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 2 měsíce2929 %29 %  
2-6 měsíců2828 %28 %  
7-12 měsíců2424 %24 %  
1-2 roky1212 %12 %  
více než 2 roky77 %7 %  

Graf

6. V jaké oblasti má/měla Vaše nezaměstnanost největší dopad? Prosím seřaďte od nejzávažnějšího dopadu po nejméně závažný.

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
finance2.063.316
manželská krize4.072.685
psychické následky3.281.482
strach o ztrátu bydlení3.60.8
ztráta pracovních návyků3.992.29
reakce okolí43.98

Graf

7. Co bylo příčinou ztráty Vašeho zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vlastní rozhodnutí1919 %19 %  
Propouštění či snížení stavů1818 %18 %  
Hledání lepšího zaměstnání1616 %16 %  
Konflikt se zaměstnavatelem1616 %16 %  
Nedostatek praxe1111 %11 %  
Jiné99 %9 %  
Nedostatečné vzdělání88 %8 %  
Porušení předpisů33 %3 %  

Graf

8. Myslíte si, že je v dnešní době vzdělání prioritou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5858 %58 %  
ano4242 %42 %  

Graf

9. Jaký způsob hledání práce upřednostňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přátelé, známí a příbuzní3535 %35 %  
Úřad práce2929 %29 %  
Inzeráty1717 %17 %  
Jiné1010 %10 %  
Zaměstnání nehledám99 %9 %  

Graf

10. Důvěřujete Úřadu práce při hledání zaměstnání?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6464,65 %64 %  
ano3535,35 %35 %  

Graf

11. Jste ochoten/ochotna dojíždět do zaměstnání, nebo se dokonce kvůli zaměstnání přestěhovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5858 %58 %  
Nevím2727 %27 %  
Ano1515 %15 %  

Graf

12. Uznáváte práci ''načerno''?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6868 %68 %  
ano3232 %32 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. V jaké oblasti má/měla Vaše nezaměstnanost největší dopad? Prosím seřaďte od nejzávažnějšího dopadu po nejméně závažný.

 • odpověď finance=1:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Plzeňský na otázku 3. V jakém kraji České republiky bydlíte?
 • odpověď manželská krize=5:
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi finance=6 na otázku 6. V jaké oblasti má/měla Vaše nezaměstnanost největší dopad? Prosím seřaďte od nejzávažnějšího dopadu po nejméně závažný.
 • odpověď manželská krize=6:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi reakce okolí=2 na otázku 6. V jaké oblasti má/měla Vaše nezaměstnanost největší dopad? Prosím seřaďte od nejzávažnějšího dopadu po nejméně závažný.
 • odpověď psychické následky=4:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi finance=6 na otázku 6. V jaké oblasti má/měla Vaše nezaměstnanost největší dopad? Prosím seřaďte od nejzávažnějšího dopadu po nejméně závažný.
 • odpověď reakce okolí=1:
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi finance=6 na otázku 6. V jaké oblasti má/měla Vaše nezaměstnanost největší dopad? Prosím seřaďte od nejzávažnějšího dopadu po nejméně závažný.
 • odpověď strach o ztrátu bydlení=3:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi finance=6 na otázku 6. V jaké oblasti má/měla Vaše nezaměstnanost největší dopad? Prosím seřaďte od nejzávažnějšího dopadu po nejméně závažný.
 • odpověď ztráta pracovních návyků=2:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi finance=6 na otázku 6. V jaké oblasti má/měla Vaše nezaměstnanost největší dopad? Prosím seřaďte od nejzávažnějšího dopadu po nejméně závažný.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. V jakém kraji České republiky bydlíte?

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Jak dlouho jste nebo jste byl/a nezaměstnaný/á?

6. V jaké oblasti má/měla Vaše nezaměstnanost největší dopad? Prosím seřaďte od nejzávažnějšího dopadu po nejméně závažný.

7. Co bylo příčinou ztráty Vašeho zaměstnání?

8. Myslíte si, že je v dnešní době vzdělání prioritou?

9. Jaký způsob hledání práce upřednostňujete?

10. Důvěřujete Úřadu práce při hledání zaměstnání?

11. Jste ochoten/ochotna dojíždět do zaměstnání, nebo se dokonce kvůli zaměstnání přestěhovat?

12. Uznáváte práci ''načerno''?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. V jakém kraji České republiky bydlíte?

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Jak dlouho jste nebo jste byl/a nezaměstnaný/á?

6. V jaké oblasti má/měla Vaše nezaměstnanost největší dopad? Prosím seřaďte od nejzávažnějšího dopadu po nejméně závažný.

7. Co bylo příčinou ztráty Vašeho zaměstnání?

8. Myslíte si, že je v dnešní době vzdělání prioritou?

9. Jaký způsob hledání práce upřednostňujete?

10. Důvěřujete Úřadu práce při hledání zaměstnání?

11. Jste ochoten/ochotna dojíždět do zaměstnání, nebo se dokonce kvůli zaměstnání přestěhovat?

12. Uznáváte práci ''načerno''?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kirschnerová, S.Nezaměstnanost (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://46400.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.