Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Používání mobilních telefonů

Používání mobilních telefonů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Hubálovská
Šetření:10. 03. 2015 - 24. 03. 2015
Počet respondentů:59
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.93
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Jaké máte pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4070,18 %67,8 %  
Muž1729,82 %28,81 %  

Graf

2. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-40 let3052,63 %50,85 %  
16-20 let1322,81 %22,03 %  
40-60 let915,79 %15,25 %  
mladší 16 let58,77 %8,47 %  

Graf

3. Vlastníte mobilní telefon?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano59100 %100 %  

Graf

4. Používáte mobilní telefon každý den?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5593,22 %93,22 %  
Ne46,78 %6,78 %  

Graf

5. Jak dlouho máte nynější telefon?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 1 rok2542,37 %42,37 %  
více než 2 roky1627,12 %27,12 %  
přibližně 2 roky1016,95 %16,95 %  
více než 1 rok813,56 %13,56 %  

Graf

6. Máte dotykový displej?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4677,97 %77,97 %  
Ne1322,03 %22,03 %  

Graf

7. Spadl vám už nynější telefon?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4779,66 %79,66 %  
Ne1220,34 %20,34 %  

Graf

8. Kolikrát vám nynější telefon už spadl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vícekrát2542,37 %42,37 %  
01220,34 %20,34 %  
3915,25 %15,25 %  
2813,56 %13,56 %  
135,08 %5,08 %  
423,39 %3,39 %  

Graf

9. Používáte telefon více k telefonování nebo používáte více jiné aplikace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
K používání jiných aplikací2644,07 %44,07 %  
K obojímu stejně2338,98 %38,98 %  
K telefonování1016,95 %16,95 %  

Graf

10. Je váš nynější telefon ideální nebo byste chtěl/a jiný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je ideální4372,88 %72,88 %  
Je dobrý, ale už bych chtěl/a nový1322,03 %22,03 %  
Už bych chtěl/a nový35,08 %5,08 %  

Graf

11. Plánujete si do konce roku koupit telefon?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4779,66 %79,66 %  
Možná610,17 %10,17 %  
Ano610,17 %10,17 %  

Graf

12. Dokážete si představit život bez telefonu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3762,71 %62,71 %  
Ano2237,29 %37,29 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Spadl vám už nynější telefon?

  • odpověď Ne:
    • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0 na otázku 8. Kolikrát vám nynější telefon už spadl?

8. Kolikrát vám nynější telefon už spadl?

  • odpověď 0:
    • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 7. Spadl vám už nynější telefon?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké máte pohlaví?

2. Jaký je váš věk?

3. Vlastníte mobilní telefon?

4. Používáte mobilní telefon každý den?

5. Jak dlouho máte nynější telefon?

6. Máte dotykový displej?

7. Spadl vám už nynější telefon?

8. Kolikrát vám nynější telefon už spadl?

9. Používáte telefon více k telefonování nebo používáte více jiné aplikace?

10. Je váš nynější telefon ideální nebo byste chtěl/a jiný?

11. Plánujete si do konce roku koupit telefon?

12. Dokážete si představit život bez telefonu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké máte pohlaví?

2. Jaký je váš věk?

3. Vlastníte mobilní telefon?

4. Používáte mobilní telefon každý den?

5. Jak dlouho máte nynější telefon?

6. Máte dotykový displej?

7. Spadl vám už nynější telefon?

8. Kolikrát vám nynější telefon už spadl?

9. Používáte telefon více k telefonování nebo používáte více jiné aplikace?

10. Je váš nynější telefon ideální nebo byste chtěl/a jiný?

11. Plánujete si do konce roku koupit telefon?

12. Dokážete si představit život bez telefonu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hubálovská, T.Používání mobilních telefonů (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://46903.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.